mandag 27. juni 2016

Sarek ser etter et nytt hjem


Sarek er født hos Kennel Carillo 26. april 2015 og er en fin og trivelig ung gutt, dessverre passer han ikke inn hos oss og vi ser nødvendigheten av å finne et nytt hjem til ham.
Vi liker ikke og omplassere noen av våre hunder, da hundene er en viktig del av vår familie. Men noen ganger er det allikevel best for alle parter om en hund kan få et nytt hjem som passer den bedre. Sarek er et slikt tilfelle.

Sarek er i utgangspunktet kjøpt med tanke på utstilling, potensiell avl og trekk. Han er unilateral cryptorchid (har en testikkel i lysken) og kan derfor ikke stilles ut eller alvles på. I tillegg liker han overhodet ikke å bli satt inn i spannet, og en hel flokk med hunder blir litt mye for ham. Han fungerer derimot godt med en annen hund og forholde seg til, eller som alenehund.  Han er et vanedyr og er godt fornøyd med de samme rutinene hver dag, han kan være litt skeptisk i nye situasjoner, men ikke noe som har bydd på store problemer her hos oss. Nye ting blir stort sett ikke så skummelt bare han får tid til å venne seg litt til det.

Sarek vil være en hund som passer godt til en, eller et par, med voksne mennesker. Vi er sikre på at han vil bli en veldig fin fritidshund for noen som liker å gå mye turer ute i naturen, om et års tid kan han også bære kløv på tur. Han kan nok også hjelpe til med å trekke pulk eller sin eier på ski på vinterstid om dette skulle være interessant for hans nye eiere, men en super trekkhund vil han nok aldri bli.

Som alle våre hunder liker han godt oppmerksomhet. Han er enkel å få kontakt med, og det lille jeg har trent med ham så viser han helt klart at han gjerne vil gjøre sin eier glad og fornøyd. Han er også ganske følsom for menneskers sinnstemning.  Han virker til å være over den verste delen av puberteten nå, men helt voksen i hodet vil han nok ikke bli før han runder 2 år.

Selv om han nå har rundet 1 år er ikke Sarek godt hustrent. Han er inne hver natt på "hunderommet" og ellers mye ute på dagtid. Han er med på turer og er grei og håndtere. Men en stuehund er han ikke trent til å være over tid da vi har 10 hunder som er inne i stua på omgang. Den eller de som overtar han må derfor regne med å gjøre en liten innsats på dette området.

Vil understreke at dette ikke er en problemhund, bare en hund som dessverre ikke passer inn hos oss.

Prisen for Sarek vil være 3.500,-  
Hvis Sarek virker  interessant så skriv litt om deg eller dere og hvordan hverdagen antas og bli. Jeg kan nås på email: AnitaHE@snofrost.net, eller på mobil: 9380 3809 (det er lettest å nå meg på email)
En video av Sareks første dag med innlæring av sitt.

onsdag 22. juni 2016

Øyelyst fri

Øye checked clearI dag fikk tre av våre hunder undersøkt sine øyne. Fjellbris for andre gang, Gaia for fjerde og siste gang og Naisha for første gang. Naisha ble også gonioskopert. De andre to har blitt gonioskopert tidligere.

Fjellbris har fortsatt ingen bemerkning på sine øyne.

Gaia har heller ingen bemerkninger og fikk mye skryt for veldig fine og klare øyne i en alder av 8år.

Naisha er også helt fri for alle sykdommer både ved gonioskopi og ved vanlig øyelysning. Under gonioskopien ble det funnet enkelte litt fortykkede ligamenter, men dette var langt under 25% (25% fortykkede ligamenter; fibrae latae gir diagnosen "usikker").

Dermed kan jeg fortsatt uttrykke glede over at alle våre hunder har friske og fine øyne.

Naisha viser hvordan det ser ut når gonioskopilinsen ligger på øyet.
Blidet tilhører Øyevet-Falkumdyrlegen

Naisha show what it looks like when the lense for gonoiscopy is put on the eye.
The photo belongs to
Øyevet-FalkumdyrlegenToday three out of our Siberians got their eyes checked. Fjellbris for the second time, Gaia for the fourth and final time, and Naisha for the first time. Naisha also got a gonioscopy. The others got their gonioscopy on a previous occation.

Fjellbris is still clear of everything.

Gaia is still clear of everything, and got at lot of positive remarks about her clear and good eyes at the age of 8 years old. 

Naisha is clear of all eye diseases as well, both through gonioscopy and regular eye checking. During the gonioscopy the vet found a few thinkened ligaments, but far less than 25% (25% - 50% of thickened ligaments will get you the diagonis "uncertain"). 

I am pleased to still be able to say that all our dogs are eye healthy in every way.

tirsdag 21. juni 2016

Endring i utstillingsresultat

Change in show result


 
Jeg skev om de Sjokkerende bra resultater! som mine hunder fikk på Tønsberg Hundeklubb sin utstilling 12. juni. Det viser seg at resultatet var enda litt bedre. Tispen som fikk CERTet viser seg å være fullcertet på små CERT. Dette betyr at vår Naisha sitt R.CERT nå har blitt omgjort til et CERT. I praktis betyr det at hun har 1 av de 3 CERT som kreves for å bli norsk utstillingschampion. 

I wrote about the Schockingly good results! that my dogs got at Tønsberg Dog Club 's show the 12th of June, turns out it is even a bit better. The female who got the CAC turns out to have all the national CACs she may aquire before the age of 2 years old. This means that our Naisha's R.CAC have been turned into a CAC. I reallity this means she has one out of the three required CACs to become a Norwegian show champion. 

søndag 19. juni 2016

Hvordan bade en Siberian

How to bathe a Siberian

OBS! Jeg vasker ikke hunden med Zalo, se beskrivelse i teksten :)

Warning! I do not wash my dog with Zalo, se description in the text :)
I fjor laget jeg denne videoen om hvordan jeg gir mine Siberians et bad. Dette er ikke utstillings finnishen, men et vanlig bad for å løsne gammel pels og få en rein hund.  Jeg må innrømme at jeg ikke alltid har mine Siberians nybadet og fine, men jeg liker en flott pels som har fått god pleie. Mine Siberians får nok gjennomsnittelig mer bad enn mange, og mindre enn andre.

Modellen i badekaret er Freke.  

Jeg bruker alltid lunket vann til å vaske hundene med. Hageslangen du ser på videoen er koblet til dusjen og gir lunket vann. Det er ikke spesielt hyggelig for hverken hund eller eier og vaske i iskaldt vann.

Jeg vasker ham med en egnet hundeshampoo, og IKKE zalo. Zaloflaska er bare fin å ha som "shampoo dispenser" under vaskingen. 

I videoen vil du se at jeg vasker ørene til Freke. Når ørene vaskes så vær forsiktig og ikke få shampoo eller mye vann nedi ørene. Det er kun pelsen langs kanten jeg er ute etter å vaske. Dersom selve ørene skulle trenge en vask bruker jeg en bomullsdott fuktet med et middel egnet for ørevasking. 

Blåseren er i denne videoen bare brukt for å tørke hunden raskt, noe som hindrer at det f.eks. kan utvikles våteksem. Nå har jeg aldri hatt dette på mine hunder, men de har tykk og tett pels og det er absolutt ikke en fordel at det blir værende fukt nedi pelsen over tid. Det tar lang tid for dem å lufttørke.
Mange hunder er ikke så glad i blåseren, spesielt ikke på hodet, så det tørker jeg stort sett med et håndkle.

Når pelsen er godt gjennomgredd skal ikke kammen henge fast noen sted, men gli uhindret gjennom pelsen. Fra bunn av pelsen og opp, fra skuldre til halen.

Utstyr jeg trenger for å gi hunden et godt og positivt bad er:
- lunket vann
- en god hundeshampoo
- god tid
- kloklipper
- en blåser som kun blåser kald luft
- et håndkle til tørking av hodet
- evt ørerens og bomullsdotter
- En med tagger som går helt til bunn av pelsen og ikke bare tar topplaget


Last year I made this video of how I bathe my Siberians. This is not show grooming, just a regular bath to loosend old coat and to get a clean the dog. I must admit I don't always keep my Siberians top groomed, but I do like a proper cared for coat. My Siberians get more baths on average than many, less than others. 

The model in the bathtub is Freke 

I always bathe my dogs in temperate water. The garden hose you see in the video is connected to the shower in our bathroom and gives luke warm water. It isn't particularly nice for dog nor owner to give a bath in icy cold water. 

I am washing him in a good dog shamoo and NOT zalo (a dishwasher brand). The Zalo bottle is just a good tool to put the shampoo into when giving the dogs baths.

In this video you'll see that I wash Freke's ears. When you wash the ears be careful not to get shampoo or lots of water down into the ears canal. It's only the coat at the rim of the ears I am washing here. If I should need to clean the ears themselves I use a cotton ball and a some remidies meant for ear cleaning. 

I use the blower in this video just to dry the dog quickly. This will prevent hot spots to develop. I have never had this as a problem on any of my dogs, but they do have a think and dense coat and it is certainly not an advantage that they stay damp for a long time. It takes quite a long time for them to dry on their own.
Some dogs don't like the blower all that much, particularly not on the head. So the head I usually towel dry.


When the coat is well groomed through the comb should hang in the coat anywhere, but just glide throught the coat. From the bottom of the coat and to the top layer, from shoulders to tail.

Equipment I need to give the dog a good and positive bath is:
- luke warm water
- a good dog shampoo 
- good time
- a nail trimmer
- a blow drier wich only blows cool air
- a towel to dry the head
- ear cleaning remedy and cotton balls if needed
- A comb with spikes that is long enough to reach to the bottom of the coat, and not just the top layer.
torsdag 16. juni 2016

Årsmøtet i NSHK stemte ned forslaget om krav til øyelysning, men...

The General Assably in the Norwegian Siberian Husky Club woted no to make eye exams mandatory before breeding, but....


22. mai var det tid for Årsmøtet til Norsk Siberian Husky Klubb. Dette er klubbens høyeste organ og eneste stedet nye lover og regler kan behandles. I år forelå det er forslag om krav til øyelysning. Dette kan det leses mer om i min bloggpost Øyelysning kun anbefaling eller krav hos Siberian Husky

Klubben har i noen år hatt det som en oppfordring, men da ikke noe nevneverdig har sett ut til å skje i retning av at flere tester sine hunder før avl la jeg  og noen flere ildsjeler inn et forslag om å ha det som krav i forhold til valpelisten til NSHK, ikke for registrering av valpene i NKK slik blant annet NPHK har fått igjennom for Samojed tidligere i år.

Forslaget ble nedstemt med 33 stemmer for og 68 imot.

Noe som i og for seg var et større antall for enn jeg personlig hadde forventet.

Selv om forslaget nå ble stemt ned så er det ingen tvil om at forslaget og diskusjonene rundt dette både i forkant av årsmøtet og i etterkant har satt et økt fokus på øyenlysning og gonioskopi i vår rase. Noen hevder man ikke skal sykliggjøre rasen ved å sette fokus på dette, at rasen da virker mer syk enn hva realiteten er. Det er jo i tilfellet beklagelig. Vi HAR en veldig frisk og sunn rase, og jeg ønsker at det skal forbli slik. Siden øyne er det ene feltet rasen faktisk har litt å ta tak i for å sørge for at det ikke blir et større problem i fremtiden

Hvis man ser på antallet Siberians øyelyst hittil i 2016, så er det noe å påpeke på halvparten (11 av 22). Mesteparten av dette er etter gonioskopi. Noe som understreker viktigheten av gonioskopi og ikke bare en vanlig øyenlysning.  Nå skal det understrekes at årets tall er litt spesielle, da en del av hundene er øyelynst etter mistanke om sykdom eller sykdom hos slektninger. Så normalt sett er tallene langt lavere enn dette.
Jeg tror ingen med viten og vilje vil pare to hunder med trange vinkler (som gir økt sannsynlighet for glaukom), eller to hunder med økt sannsynlighet for å utvikle en annen øyesykdom. Noe kan  man nok aktive med hard bruk av hunden, men slettes ikke alt. Derfor vil jeg stå ved mitt syn at gonioskopi og øyelysning er noe som bør gjøres på alle avlsdyr.
Glaukom kan dere lese om her: Arvelige lidelser hos siberian husky: Glaukom

Jeg håper den økte fokusen som er på øyelidelser og øyelysning + gonioskopi disse månedene vil slå positivt ut i at flere undersøker hundene sine for avl, og avler i tråd med anbefalningene utarbeidet av ECVO (European College of Veterinary Ophtalmologists). Disse kan leses på norsk her: Avlsanbefalinger 2015. Noen hunder kan fint brukes i avl fordi om de har en notis på øynene. Men man bør vite om dette, og velge en avlspartner med kjent status uten samme problem. Enkelte problemer er det ikke anbefalt og avle på uansett. Dersom vi ender opp med at flere øyelyser så vil jeg påstå at mitt mål med forslaget allikevel er nådd, selv om det blir med fortsatte oppfordringer, som flere følger, og ikke som krav.

Håper også på at helse kommer inn på skjemaet for valpeformidling hos Norsk Siberian Husky Klubb!

Jeg anbefaler også at dere leser historien om øyet til Zarya for å få en annen innfallsvinkel: Zarya og øyet


The 22nd of May 2016 it was time for the annual meeting in the Norwegian Siberian Husky Club. This is the highest level of organisation in the club, and it is only at the annual meeting new laws and regulations may be put into work. This year there was a proposal to set eye screening and gonioscopy as a mandatory requirement for animals used in breeding.

For a few years now the club has recommanded that dogs used for breeding should have an eye check and a gnoioscopy done, but not much has happened since it was put in place. There doesn't seem to be any more people out there who takes their dogs for eye checks and gonioscopy before breeding them.  This is one of the reason why a few who feels strongly for this point, myself included, but forward the proposal to make it mandatory. Mandatory for the puppy list at the Norwegian Siberian Husky Club's (NSHK) channels that is, and not to get the puppies registered in NKK as among others the Samoyed, part of the Norwegian Polar Dogs Club, got earlier this year.

Our proposal lost with 33 votes for, 68 against.

This was actually a much better outcome than I personally had expected. 

Even if the proposal was voted down, there is no doubt that this proposal and the discussion around it before and after the annual meeting has increased the focus on eye checs and gonioscopy in our breed. Some claims we shouldn't make the Siberian a sicker breed that it is by putting focus on this issue. That it makes the breed looks far worse off that it really is. If that is true, it isn't the best outcome of the focuse. We DO HAVE a very healthy and fit breed, and I want it to stay that way. Since eyes are the only field I feel our breed really have some health issues in, I find it necessary to put the focus on eyes to prevent it becomming a bigger problem in the future.

If you look at the number of Siberians having their eyes checked so far into 2016, there is some notice on half of them (11 out of 22). Most of these notes are after gonioscopy. Which only underlines how important it is to do both gonioscopy and a regular eye check before breeding your Siberian.  It should be said that this years numbers are a bit out of the ordinary as many of the dogs have been checked after suspicion of disease or disease in close family members. Normally the numbers aren't this gloomy.
I don't think anybody willingly would breed two dogs with narrow or closed angulations in their eyes (which strongly increases the risks of developing glaucoma), nor two dogs with increased risk of any other eye disease. Some might be seen in working the dog hard, but not everything. This is why I stand by my view that all Siberians should be gonioscopied and eye checked before breeding. 

I hope the increased focus on eye health and eye checks + gonioscopy these months will turn out to be a positive thing, making more people checkin their Siberians' eyes before breeding. And then breeds according to the guidllines developed by ECVO (European College of Veterinary Ophtalmologist) among others. Not all dogs needs to be taken out of breeding due to a not on their eyes, but you should know the status and make up for it in choosing the mate with a known status as well and without the same problem. Some problems are not reccomended for breeding at all. 
If we end up with more breeders checking their dogs eyes prior to breeding them, I will claim my goal with the proposal is achieved anyway. The NSHK regulations will still only state it as a reccomandation and not a requirement, but the dogs get checked.


I also hope that health will become a bigger and more visuable part of the litter announcemend form at NSHK!

tirsdag 14. juni 2016

Gaia har blitt 8 år!

Gaia has turned 8 years old!


I går, 13. juni 2016, fylte Gaia 8 år. Hun er nå offisielt en veteran om hun skal på utstilling og her hjemme har hun for en stund siden bestemt seg for å være pensjonist. Like blid og søt som alltid. Frisk og sprek. Men liker å nyte livet som en moden dame :)
Hun er mor til Historiekullet med kun Mira i, og Norrønkullet med våre egne Orca og Såga, samt Birk, Oske, Mjøllnir og Garm


Yesterday, the 13th of June 2016, Gaia turned 8 years old. She is now officially a veteran if she's going to a dog show, and at home she has decided to be a retieree a little while ago. Just as sweet and happy as always. Healthy and fit. But enjoyes life as a mature lady. 

She's the mother of the History litter with Mira as the only puppy, and the Norse litter with our own Orca and Såga, and then Birk, Oske, Mjøllnir and Garm.

søndag 12. juni 2016

Sjokkerende bra resultater!

Schockingly good results!


I dag deltok Beringia og Naisha på Tønsberg Hundeklubb sin utstilling i Sandefjord. Jeg deltok med disse to da de begge trenger litt trening i ringen, og Naisha som kom hit i slutten av januar etter å ha levd et rolig og fint liv som familiehund trenger også miljøtreningen. Jeg håpet på Excellent på Beringia, kanskje hun ville klare å reptere CK'en fra sin første utstilling? Hun er fortsatt er veldig ung, bare 10 mnd gammel, og ganske valpete. Så jeg hadde ingen store forventninger. Naisha håpet jeg på en forbedring fra forrige utstilling. En very good eller kanskje en excellent.
Slik gikk det ikke, det gikk langt bedre! 

Today Beringia and Naisha participated in Tønsberg Hundeklubb's national dog show in Sandefjord. I brought these two as the both need some ring experience, and Naisha who came back to us in the end of January after livng a calm and nice life as a family dog needed the environmental practise as well. I hoped for an Excellent to Beringia, and maybe with a bit of luck a repeat on her CK from her first dogs show in official clases. She still is only 10 months old and quite the puppy. Meaning I didn't have any high expectations. Naisha I hoped for an improved judgement to her last show. A very good or perhaps an excellent.
This didn't happen, it went way better!Dommer for dagen var Marie Bailey, Irland
The judge of the day was Marie Bailey, Ireland

Beringia:
Very nice young female, nice head, nice eyes, scissors bite, nice reach of neck, correct topline, excellent bone, very good feet, correct coat, excellent movement. 
Exc.JK 2.JKK CK 3.BTK (3rd BB) 

Naisha:
Nice outline, good head, nicea ear set, nice eyes, correct bite, nice topline, very good bone, very nice feet, excellent movement.
Exc.AK 1.AKK CK 2.BTK (2nd BB), R-CAC