søndag 30. desember 2018

Høydepunkter fra 2018

Highlights from 2018Året som har gått har bydd på mange fine opplevelser og resultater sammen med Snøfrost hundene. Her er noen av høydepunktene fra 2018.

I år , som i alle år, er det flest av hverdagene.

Året startet bra med masse nysnø, etterfulgt av en kald vår som gjorde at vi kunne trene hundene uten å tenke på at de gikk varme.


During this year we've had many nice experiences and results together with the Snøfrost dogs. Here follows some of the highlights from 2018. 

This year, as every year, there is most of the everyday life. 

The year started with lots of fresh snow, followed by a cold spring wich made us able to exercise the dogs without thinking about them getting too warm.
Så kom mai og det ble et brått og voldsomt værskifte til stekende sol og den varmeste og tørreste sommeren på flere tiår. Dette førte til at vi ikke fikk gått de vanlige skog- og fjellturene med hundene da det rett og slett var for varmt og altfor lite vann i terrenget. Vi tok ikke sjansen på overopphetede hunder.  Men noen korte turer i skogen rett utenfor døra ble det, og hundene fikk svømt en del i Norsjø for å holde dem i litt aktivitet og ikke miste all muskelkondisjon.


Then May arrived and suddenly we had an extreme change of weather to bright sunny weather and the warmest and driest Summer in several decades. This meant we weren't able to do our normal hikes in the forests and mountians with the dogs. It was too warm and way too little water in the terrain. We didn't take the chance on any heatstrokes. However we did walk some shorter hikes in the forest right outside our front door, and the dogs got to swim quite a bit in lake Nordsjø to keep them a bit in activity and not loose all muscle condition.

Når høsten kom fikk vi endelig vær som var mer hundevennlig, og det regnet en del så bekker og småtjern igjen ble sine normale, gode, vannkilder. Vi rakk å gå på 10 av Grenlands topper i
ti-topper'n også dette året, men håper på en langt tidligere start i 2019, og også flere og noen lengre turer.


As the fall came along we finally got a bit more dog friendly weather, and it rained quite a bit making creeks and ponds their normal, good, water sources. We managed to go to 10 of the peaks in Grenland as part of the ten-peaks this year as well, but we hope for a much earlier start in 2019, and also some longer hikes and more peaks.

Høsten var unormalt varm lenge, men ble til slutt kald, og nå på tampen av året har gradestokken vist minusgrader, vi har fått en del snø før jul (noe som ikke har vært vanlig kost), og selv om det i disse dager er noen få plussgrader på dagtid håper vi på en kald, snørik og fin vinter også i 2019.


The fall was warm for a long time, longer than usual, but in the end we had some colder weather. As we approach the very end of the year the weather has been below zero several days and we've gotten a bit of snow beofre Christmas (not always normal), and even if it is above freezing these days during the daytime, we hope for a cold and snowy winter in 2019.


Vi hadde ingen nye kull i 2018
We had no new litters in 2018


Helse/Health

Året startet med øyelysning av to av våre hunder allerede 2. januar. Denali fikk sin siste øyelysning etter fylte 8 år, uten anmerkning for 3. gang.
Orca, Snøfrost Ymer den digre Orca, ble øyenlyst og gonioskopert for første gang, også han helt uten anmerkning.
De er begge HD røntget med A som resultat i tidligere år.

The year started with eye screening on two of our dogs the the 2nd of January. Denali got her last eye screening after turning 8 years old and was clear for the 3rd time.
Orca, Snøfrost Ymer den digre Orca, was eye screened and gonioscopied for the first time, clear on both accounts.
Both dogs are hip x-rayed with A (excellent) as result in previous years.I april 2018 ble både øyne og hofter på Snøfrost Kalde Kuling (Delta) fra Vindkullet helseundersøkt, og det ble med best mulig resultat. Ingen anmerkninger på øyne og HD:A

In April 2018 both eyes and hips was checked on Snøfrost Kalde Kuling (Delta) from the Wind litter, and it was the best possible result. Eyes clearn and HD:A

Foto: Deltas eier


I september 2018 ble også Deltas brors øyne helseundersøkt med best mulig resultat, ingen anmerkninger etter øyenlysning eller gonioskopi på Snøfrost Sterke Storm sine øyne heller. Storm vil ble HD røntget på et seinere tidspunkt.

In September 2018 Delta's brother eyes were screened with best possible result. Clear on eye exam and gonioscopy for Snøfrost Sterke Storm. Storm will be hip x-rayed at a later time.

Foto: Storms eiere

Nå gjenstår bare søster Dalbris (Snøfrost Varme Dalbris) fra Vindkullet, og hun vil få sine undersøkelser i løpet av 2019.
Only Dalbris (Snøfrost Varme Dalbris) from the Wind litter remains, and she will do her screenings during 2019.


Utstillinger/Dog shows


Hundene har blitt sparsomt stilt ut i 2018, da det ikke har vært tid til noe mer. Totalt har jeg og hundene deltatt på 6 utstillingshelger, totalt 9 utstillinger.  I tillegg har vår deleide Bolt vært på noen utstillinger med sin deleier Monica som han bor hos, hovedsakelig handlet av Ida-Helene.

The dogs has been limited shown in 2018, as there hasn't been time for more. In total I and the dogs ahve participated in 6 dog show weekends, 9 dog shows in total. In additon our co-owned Bolt has been to a few dog show with his co-owner Monica that he lives with and primarily handled by Ida-Helene Sivertsen.


NKK internasjonale utstilling i Kristiansand i mars, Beringia (Snøfrost Unike Beringia)
fikk stor CERTet
NKK international dog show in Kristiansand in March, Beringia (Snøfrost Unike Beringia)
got her big CAC


På utstilling i Kvalsund i mai ble Bolt (Northspring's Green Lake) BIR og BIG2
At a dog show in Kvalsund in May Bolt (Northspring's Green Lake) BOB and BOG#2Vi dro på en dobbeltutstilling på Karmøy i slutten av juli.
Polaris (Snøfrost Tindrende Polaris) startet utstillingskarrieren med et brak og ble BIR så vidt 9 mnd gammel, hun fikk CERTet både lørdag og søndag og dermed fullcertet på småcert på første mulighet.  Mens hennes bestemor Denali ble BIR veteran på lørdag og BIR på søndag.

We went to double national show at Karmøy at the end of July
Polaris (Snøfrost Tindrende Polaris) started her show career with a bang and was BOB barely 9 months old, she got the CAC both Saturday and Sunday and is fully certificated on small CACs at first possible chance. Her grandmother Denali was BOB veteran on Saturday and BOB on Sunday.Dovah (Snøfrost Glitrende Kongle) og Serina (Snøfrost Frydefulle Serina) ble også stilt her begge dager, og Dovah fikk CERTet for hannene på søndag. Serina fikk reserve CERT begge dagene, og dette var hennes første utstillinger i en alder av 3,5 år.
Frøya (Snøfrost Ville Aniakchack) ble stilt ut på søndag og fikk excellent med CK, hun er allerede fullcertet.

Dovah (Snøfrost Glitrende Kongle) and Serina (Snøfrost Frydefulle Serina) was shown here both days as well. Dovah got the CAC for the males on Sunday, while Serina got the reserve CAC both days. This was her first shows at 3,5 years old.
Frøya (Snøfrost Ville Aniakchack) was shown on Sunday and got Excellent with CK, she is fully certificated already.

Denali, Polaris, Stjerne, Dovah, Serina og Frøya

På søndag ble Denali BEST IN SHOW avlsklasse med Stjerne, Frøya, Serina og Dovah og alle hennes avkom.

Sunday Denali was BEST IN SHOW progeny class with Stjerne, Frøya, Serina and Dovah as her offspring.


Som en super avslutning på en knallhelg på Karmøy ble Denali BEST IN SHOW VETERAN
As a super end to a magnificent weekend at Karmøy Denali was BEST IN SHOW VETERAN

Foto: Miriam Berg Hovda


I slutten av august deltok vi på utstillingene til Norsk Chow Chow Klubb. Her ble Denali
BIR veteran begge dager. Polaris fortsatte å gjøre storeslem i ringen og ble BIR og BIR junior begge dager. På lørdag gikk hun videre og ble BIG-junior og BEST IN SHOW 2-junior samt
BEST I GRUPPEN nr2.

Dalbris (Snøfrost Varme Dalbris) fikk CK og sitt første CERT på lørdag, og Snøfrost oppdrett ble BEST IN SHOW oppdrett med Fjellbris, Beringia, Dalbris og Polaris.

På søndag ble vi ikke til gruppefinalene.


At the end of August we participated in the dog shows arranged by Norsk Chow Chow Klubb. Here Denali was BOB veteran both days, Polaris continued her slam dunk in the show rings and was BOB and BOB junior both days. Saturday she went on to become BOG-junior and 
reserve BEST IN SHOW junior as well as  reserve BEST OF GROUP.

Dalbris (Snøfrost Varme Dalbris) got CK and her first CAC on Saturday and Snøfrost was 
BEST IN SHOW breeders group with Fjellbris, Beringia, Dalbris and Polaris. 

We didn't stay for the finals on Sunday. 

Foto: Marianne Stoa


Dovah og Serina deltok også på NKK Rogaland sin internasjonale utstilling i september. Her ble Serina BIR med storCERT og CACIB, og Dovah ble BIM med storCERT og CACIB. Dovah er nå fullcertet for Norsk Utstillingschampionat, men trenger en trekkhundtest for å innløse championatet.

Dovah and Serina was entered to the NKK International Dogshow in Rogaland in September. Here Serina became BOB with the big CAC and CACIB, and Dovah was BOS with the bigCAC and CACIB. Dovah is now fully certificated to become a Norwgian show champion, however he does need a working test to claim the title.I oktober ble Bolt stilt på den nordiske utstillingen til NKK i Harstad hvor han fikk stor CERTet og er nå fullcertet for N UCH (og trenger trekkhundprøve for å få tittelen). Han fikk også sitt første nordiske CERT, ble BIR og Best I Gruppen nr.3.

In October Bolt was shown on the Nordic dog show NKK Harstad, were he got the big CAC and is now fully certificated to become a Norwegian showChampion (and needs a working test to claim the title). He also got his first Nordic CAC and was BOB and Best of Group #3

Foto: Monica A. Sundset, handler: Ida-Helene Sivertsen


Årets siste utstillingshelg var Dogs4All som gikk på fredag og lørdag for siberian husky sin del. Polaris fortsatte å gjøre det veldig bra og ble beste junior tispe begge dager og er dermed
Nordisk Juniorvinner-18 og Norsk Juniorvinner-18, i tillegg fikk hun reserve CERTet begge dager (storCERT). Denali ble beste veteran på lørdag og ble dermed Norsk Veteranvinner-18.

The last show weekend of the year was Dogs4All, which was Friday and Saturday for Siberian Husky. Polaris continued to do very well and was best junior bitch both days and with that got the titles Nordic Junior Winner-18 and Norwegian Junior Winner-18, in addition she got the 
reserve CAC both days (big CAC). Denali was bet veteran on Saturday and with that claimed the title of Norwegian Veteran Winner-18
2019


Ingen vet hva fremtiden bringer, men vi har noen planer. I løpet av 2019 håper vi på å få helsesjekket flere av vår unge hunder, stille ut litt både inn- og utland, ha mange fine turer i all slags vær (men ikke for varmt) og kanskje også et kull med valper.

Nobody knows what the future holds, but we have some plans. During 2019 we hope to do some more health screens of our younger dogs, show dogs a bit in Noway and abroad. Have lots of nice hikes in all kinds of weather (but not too hot) and maybe a litter of puppies.

søndag 16. desember 2018

Dogs 4 All - Nordisk og Norsk Vinner Utstillinger

Dogs 4 All - Nordic and Norwegian Winner Shows
I år gikk Dogs 4 All over 3 dager, med start fredag 16. november. Det var både Nordisk Vinnerutstilling (fredag) og norsk vinnerutstilling (lørdag og søndag). I år var det rekordmange påmeldte hunder til arrangementet som alltid er det største i Norge. Hele 13.500 hunder var påmeldt til utstilling og/eller andre konkurranseformer. Nesten 29.000 besøkende var innom Norges Varemesse på Lillestrøm denne helgen.

This year Dogs 4 All  went on for 3 days, starting Friday the 16th of November. It was both the Nordic Winner Show (Friday) and Norwegian Winner Show (Saturday and Sunday). And this year it was a record number of dogs entered to the biggest dog event of the year in Norway. 13,500 dogs was entered to the dog show or the other competitions, and almost 29,000 people visited Norges Varemesse at Lillestrøm this weekend.


Vi hadde begge dager med oss Polaris i juniorklasse, Stjerne i åpenklasse og Denali i veteranklasse, samt deleide Bolt som deltok i åpenklasse for hanner. Han kom fra Tromsø med sin handler Ida-Helene på fredag og på lørdag kom også hans deleier Monica og hennes datter.

Polaris fortsatte å vise at hun er en hund mange dommere setter pris på. Denali gjorde det skarpt som veteran og de to siste fikk litt mer fargerike resultater.
Vi er veldig fornøyd med årets Dogs 4 All og har med oss 3 titler på 2 hunder hjem igjen etter denne helgen.
Det var veldig moro å se igjen og møte Bolt, hans handler og hans deleier igjen. Også artig å møte folk jeg hovedsakelig ser i den digitale verdenen.

Both days we had entered Polaris in junior class, Stjerne in open class and Denali in veteran class, as well as co-owned Bolt in open class who came down from Tromsø with Ida-Helene, his handler, for the Friday show and was joined by Monica, his co-owner, and her daughter on Saturday.

Polaris continued to show us she is a dog that many different judges appreciates. Denali did very well in veteran class and the last two got some more colourful results.
We are very pleased with the results on this years Dogs 4 All, and got 3 titles on 2 dogs this weekend.
And it was so much nice to meet Bolt, his handler and co-owner again. As well as other people I mainly see in the digital world.Nordisk vinnerutstilling var det påmeldt 33 siberian huskyer i ulike klasser; 16 hanner (6 juniorer), 16 tisper (5 juniorer) og 1 valp.

Dommer på denne utstillingen var Erwin Manders fra Nederland.
Kritikkene er rettet på i henhold til skrivefeil for å gjøre de mer lesbare.

At he Nordic winner show 33 siberian huskies were entered in different classes; 16 males (6 juniors), 16 females (5 juniors) and 1 puppy.

The judge for this show was Erwin Manders from the Netherlands.
The critiques are corrected when it comes to spelling mistakes to make them more readable.


Snøfrost Tindrende Polaris


12 months, very friendly, good size correct lenght in body, feminine head, right expression. Moves typical in topline, need more balance exellent coat excellent placed ears, well placed eyes, correct topline, correct bones.
Excellent.JK CK 1.JKK NORDISK JUNIORVINNER-18 4.beste tispe Res-CERT


Snøfrost Skimrende Stjernelys

Foto: Maria Wulff Hauglann
Feminine, a little bit heavy in body, correct lenght, correct skull, prefer a bit more stop, ears placed well slighly rounded eyes, should be stornger in topline and show more neck, angulations must be better, sufficient drive and reach in the move, correct coat and tail.
Very Good.AK 3.AKK (av 4)


Hightower's A Dream Comes True


Young lady in good condition, slightly heavy and tight, correct skull and beautifull ears, correct lenght of muzzle,  topline fittling age, moves good
Excellent.VETK 2.VETKK


Northspring's Green Lake


3 years old male, should show more elegance should show more neck, correct skull, but short in muzzle, excellent eyes,  shulders are to oppright,  ribs are barrel shaped, correct feet, correct, hind angulation, goes with sufficient drive, but should be more stable in topline in move 
Very Good.AK
På Norsk vinnerutstilling gikk siberian husky på lørdagen, og her var det hele 47 hunder påmeldt; 20 hanner (6 juniorer), 21 tisper (8 juniorer) og 6 valper.

Dommer på norsk vinnerutstilling var Kerstin Einarsson fra Sverige. Hun har selv hatt siberian husky.

A the Norwegian winner show the Siberian Huskies went on Saturday, and a whopping 47 dogs were entered; 20 males (6 juniors), 21 females (8 juniors) and 6 puppies.
The judge for this show was Kerstin Einarsson from Sweden. She has had Siberian Huskies herself.Snøfrost Tindrende Polaris
Foto: Maria Wulff Hauglann
12mnd junor tik med bra porposjoner, tiltaldene hode og uttrykk, velburende ører, utmerkt hals og rygg, velvinklet fram som bak, bra brystkorg for alder, rør seg med sunne parrarelle rastypiske rørelser, velpresentert i farge og kondisjon
my translation: 12 months old junior female with good proportions, lovely head and expression, well set ears, excellent neck and back, well angulated front and hindquarters, good chest for her age, moves with healthy parallell breed typical movements, well presented in colour and condition.
Excellent.JK CK 1.JKK NORSK JUNIORVINNER-18 Res-CERT


Snøfrost Skimrende Stjernelys
Foto: Maria Wulff Hauglann
Tik med bra proposjoner, feminint hode og uttrykk, bra hals og rygg, velvinklet fram og bak, bra bryst og brystkorv, rør seg med sunne kraftfulle rørelser, utmerket pels og kondisjon
my translation: Female with good proportions, feminine head and expression, good neck and back, well angulated front and hindquarters, good forechest and ribs, moves with healthy, powerful movements, excellent coat and condition.
Excellent.AK 2.AKK (av 5) CK


Hightower's A Dream Comes True
Foto: Marianne Lund
9 år tik, tiltalende hode og uttrykk, velburende ører, vakker hals, velvinklet med bra forbryst og brystkorg, sunne rastypiske fortforande kraftfulle rørelser, utmerkt pels, børjer tappa ryggen nogot av og til.
my translation: 9 years old female, lovely head and expression, well set ears, beatiful neck, well angulated with good forechest and ribs, healthy breed typical, still powerful, movements, excellent coat, starting to drop her topline sometimes.

Excellent.VETK 1.VETKK NORSK VETERANVINNER-18


Northspring's Green Lake

Kraftig hanne, velfromet hode, rastypisk utrykk, små velburende ører, kort hals, knappe vinkler fram, tilrekklige vinkler bak, kraftig brystkorv, noget knappe underlepper og munnviker, utmerk pels og kondisjon
my translation: Powerful male, well shaped head, breed typical expression, small well set ears, short neck, open angulations in front, enough in hindquarters, heavy chest, a bit loose lower lips, excellent coat and condition.

Good.AK