lørdag 18. februar 2017

NKK Bø

International Dogshow, Bø


Årets første internasjonale utstilling, NKK Bø, var i dag. Vi stilte kun Snøfrost Skimrende Stjernelys. Stjerne fortsetter å gjøre det veldig bra i utstillingsringen. Dommer for dagen var Tino Pehar. 

The first international dogshow of the year, NKK Bø, was today. We only showed Snøfrost Skimrende Stjernelys. Stjerne continues to do very well in the show ring. Judge of the day was Tino Pehar. 

Kritikken / the critique:

2 years old, well balanced, correct head with nice eye expression. Excellent body structure, deep and long ribcage, good angulations. Excellent tail set an carriage. Excellent movement.
Excellent.AK 1.AKK CK 2.BTK Res-CERT CACIBtirsdag 7. februar 2017

Betydningen av et navn, del III; Såga og Orca

The meaning of a name, part III; Såga and OrcaDel III er kullsøsknene Såga og Orca sine navne. De er født i Norrønkullet og Freke (som er et navn fra norrøn mytologi) er deres far.
Såga                                        
Såga er en åsynje fra norrøn mytologi. "Hun som ser alt" , og er nest etter Frigg. Opprinnelig var hun muligens Frigg selv. Såga bor i Søkkvabekk og svalende bølger stryker over hennes hus. Hun bor der sammen med Odin står det i Grimnismål, noe som er en av indikasjonene på at hun er Frigg. Der drikker hun tilfreds av gullbegre.

Hennes stamtavlenavn er Snøfrost Såga den Vise

Såga is an åsynje (Norse godess) from Norse mythology. "She who sees everything" and is next to Frigg in rank. Originally she might have been Frigg herselv. Såga lives in Søkkvabekk where cooling waves rolls over her house. In Grimnismål it says that she lives there with Odin, which is an indication she might be Frigg. There she happily drinks from golden cups.

Her pedigree name is Snøfrost Såga den Vise (Snøfrost Såga the wise)
Orca                                          
Orcas daglignavn er ganske tilfeldig sammenlignet med de andre hundene som er født her hos oss. Han er rett og slett kalt opp etter spekkhugger som på latin heter Orca orcinus, og som ofte kalles orca på engelsk. 

Bakgrunnen for hans navn er rett og slett at han lignet litt på en spekkhugger i farger og tegninger da han var en liten valp. 

Hans stamtavlenavn er. Snøfrost Ymer den Digre Orca (hvor Orca ble slengt på i siste liten fordi det var det han ble kalt til daglig)Orca's name is quite random compared to the other dogs born at our place. He is named after the latin name for a killerwhale; Orca orcinus, often called orca in English. 

The reason for his name is just that he looked a litt like an orca in colours and markings when he was a very young puppy.

His pedigree name is Snøfrost Ymer den Digre Orca (Snøfrost Ymer the Gigantic Orca), where Orca is a part of his name just put in there in the last minute as that is what he's called at home.