fredag 26. april 2013

Poff

Poof
22. april 2013
26.april 2013
26. april 2013, en halvtime seinere /half an hour later

Gaia er nå (nesten) i sommerpels
Gaia is (almost) in her summer coat

tirsdag 16. april 2013

Våren er her

Spring has arrived
Hundene foran vogna 10. april. Ukonvensjonelt spannoppsett, men det fungerer.
My dogs infront of the cart the 10th of April. Unconvential hook up of the dogs, but it works.

Det er sjelden jeg kan si våren kom en spesifikk dag, men det kan jeg i år. Etter en kald ettervinter, som jeg og hundene har satt stor pris på, kom våren på ettermiddagen 14. april. Da skøyt temperaturen i været og det begynte å regne.

På de to døgnene som har gått siden har mye smeltet, og det renner smeltevann alle tenkelige og utenkelige steder.  Det er tåke på kvelden og morgenen. Enkelte jorder er nesten snøfrie og jeg har igjen begynt å trene hundene med vogn.

It's a rare thing to pin point when the day spring arrives, but this year I can. After a cold late winter, which the dogs and me have appreciated, spring arrived in the afternoon of April the 14th. The temperature went up several degrees and it started to poor down. 

The two days since a lot of the snow has melted, and water is flowing everywhere. Evenings and mornings have fog. Some of the fields are almost free of snow, and I have started to excersise the dogs by cart again. 
Selv om jeg er veldig glad i vinteren, så liker jeg også sommeren. Så nå venter jeg på at resten av isen og snøen skal smelte og bakken tørke opp og ting begynner og spire og gro.Noe som fortsatt vil ta litt tid siden hagen per idag ser slik ut:

Even if I love the winter, I also like the summer. Now I am just wainting for the rest of the ice and snow to melt, and the ground to dry up a bit. Green and flowers will start to grow. Something that will still take some time since my garden looks like this today:

 
Video fra 5-spann vogntur 15. april 2013. Det var ganske varmt synes hundene. Og nå har også de første begynt å slippe pels i store dotter.

A video from the 15th of April 2013, 5-dog team cartmushing. It was pretty hot according to the dogs. And now the first of them have started to blow their coats as well.

tirsdag 2. april 2013

Sledetur på Møsvatn


Sled trip on the Møsvatn ice30. og 31. mars fikk hundene og jeg vår jomfrutur med sleden på Møsvatn.
Jeg og sleden var ikke helt enige når det gjalt hvordan man skulle svinge i starten, men vi kom oss rundt og dag 2 ble det lettere.
For hundene var dette også helt nytt, riktignok har de trukket mye sykkel/vogn langs grusveiene. Men slede på isen var noe nytt. En av utfordringene var at de kunne gå "overalt" og i alle retninger. Så litt kommandoproblemer når det gjalt retninger var det. Men stort sett gikk også det greit.
Mer øving må til før hundene og jeg bare kan cruise avgårde, men øvingen er også moro. Så dette skal vi definitivt gjenta mange, mange flere ganger.


Freke benytter en pause til å rulle seg i snøen / Freke uses a break to roll around in the snow
spannet 30. mars:  led: Freke, Denali - wheel: Gaia, Fjellbris
the team the 30th of March: lead: Freke, Denali - wheel: Gaia, Fjellbristhe 30th and 31st of March the dogs and I got our first trip with the sled on the Møsvatn ice.
The sled and me weren't in agreement on how to turn right away, but we managed to get around. And day two it got easier.
To the dogs this were something new as well. They have been working in harness infront of a bicycle/cart along gravel roads. But a sled on the ice was new. One of the challenges was that you can run "everywhere" and in all directions. Some command issues when it came to directions, but most of the time it went fine. 
More practise is needed before I am able to cruise along the ice, but the practise is fun too. This is something we will repeat many, many times for sure.


spannet 31.mars: led: Denali, Freke - wheel: Gaia, Bonfire
the team the 31st of March: lead: Denali, Freke - wheel: Gaia, Bonfire

en video fra 30. mars
a video from the 30th of March