Våren er her

Spring has arrived
Hundene foran vogna 10. april. Ukonvensjonelt spannoppsett, men det fungerer.
My dogs infront of the cart the 10th of April. Unconvential hook up of the dogs, but it works.

Det er sjelden jeg kan si våren kom en spesifikk dag, men det kan jeg i år. Etter en kald ettervinter, som jeg og hundene har satt stor pris på, kom våren på ettermiddagen 14. april. Da skøyt temperaturen i været og det begynte å regne.

På de to døgnene som har gått siden har mye smeltet, og det renner smeltevann alle tenkelige og utenkelige steder.  Det er tåke på kvelden og morgenen. Enkelte jorder er nesten snøfrie og jeg har igjen begynt å trene hundene med vogn.

It's a rare thing to pin point when the day spring arrives, but this year I can. After a cold late winter, which the dogs and me have appreciated, spring arrived in the afternoon of April the 14th. The temperature went up several degrees and it started to poor down. 

The two days since a lot of the snow has melted, and water is flowing everywhere. Evenings and mornings have fog. Some of the fields are almost free of snow, and I have started to excersise the dogs by cart again. 
Selv om jeg er veldig glad i vinteren, så liker jeg også sommeren. Så nå venter jeg på at resten av isen og snøen skal smelte og bakken tørke opp og ting begynner og spire og gro.Noe som fortsatt vil ta litt tid siden hagen per idag ser slik ut:

Even if I love the winter, I also like the summer. Now I am just wainting for the rest of the ice and snow to melt, and the ground to dry up a bit. Green and flowers will start to grow. Something that will still take some time since my garden looks like this today:

 
Video fra 5-spann vogntur 15. april 2013. Det var ganske varmt synes hundene. Og nå har også de første begynt å slippe pels i store dotter.

A video from the 15th of April 2013, 5-dog team cartmushing. It was pretty hot according to the dogs. And now the first of them have started to blow their coats as well.

Kommentarer