Titopper'n: Valleråsen og Årdalsåsen

Ten Peaks: Valleråsen and Årdalsåsen


Høyde / altitude: 258 m.o.h.
Høydemeter /climb:  220 m
lengde /length: 9 km

Denne blogposten skulle vært publisert før den om Geitebuvarden, men den ble litt glemt. Så bedre seint enn aldri?

9. september 2018 tok vi turen til 2 topper: Valleråsen og Årdalsåsen. Vi har tatt denne turen en gang før, i 2015.  Dette er en ganske fin tur, selv om vi til tider var litt undrende om hvorvidt vi hadde gått rett i alle kryssene. Utsikten fra toppen av Årdalsåsen er veldig fin, og turen anbefales absolutt.


This blog entry should have been published prior to the one about Geitebuvarden, but it was forgotten. Better late than never?

The 9th of September we went for a hike to two peaks: Valleråsen and Årdalsåsen. We've walked this one once before, in 2015.  This is a fairly nice hike, even though we at times wondered wether or not we had taken a right turn at a crossing.  The view from the top of Årdalsåsen is a very nice one, and the hike is very much recomended.Turen ligger i bymarka i Porsgrunn, vi startet fra Moheim og gikk til Valleråsen først.
Vi hadde med oss Orca og Huldra med kløv, samt Gaia og Naisha som fikk gå uten kløv.

This hike is in Porsgrunn, we started out at Moheim and went to Valleråsen first. We brought with us Orca and Huldra with backpacks and Gaia and Naisha without backpacks for this hike.


Turen går hovedsakelig i skogsterreng, med litt varierende underlag. Noen litt utfordrende partier, spesielt for hunder med kløv. Men ingen store problemer med å komme forbi. 

The hike mainly goes through the forest, with a bit of changing substrate to walk on. Some challinging parts, especially for the dogs with backpacks, but nothing very difficult to get past.Litt klatring blir det også underveis. Da er det greit for kløvhundene å få litt hjelp av oss tobeinte innimellom, andre ganger klarer de det fint på egenhånd. 

There are some climbing along the way. At these parts it is the backpacking dogs sometimes require a bit of help, other times they get up all on their own.


Toppen av Valleråsen. Ikke så fin utsikt herfra, men en topp er det jo.
At the peak of Valleråsen. Not the greatest view, but it is a peak.

Etter Valleråsen gikk turen videre til Svinholt via Svinholtdammen. Svinholt er en gård som vi går rett forbi før turen fortsetter opp i skogen ovenfor gården. 

After Valleråsen the hike goes on to Svinhold by the Svinholt pond. Svinholt is the name of a farm that we walk right past before we continue up into the forest above the farm.

Ved Svinholtdammen
By Svinholtdammen

Orca og Truls i skogen
Orca and Truls in the forest

Årdalsåsen og den flotte utsikten herfra.
Årdalsåsen and the great view from the top


Første steg ned fra toppen er litt bratt, men det er litt kjetting som assistanse
The first part down from the peak is a bit steep, but there are some chains there to use as assitance.

Resten av turen går gjennom skogen og ned igjen til Moheim.
The rest of the hike  goes through the forest and down again to Moheim

Kommentarer