søndag 31. desember 2017

Godt Nyttår!

Happy New Year! 

Våre to hjemmeboende valper fra 2017: Polaris og Dalbris
Our two living at home keepers from 2017: Polaris and Dalbris


I dag er det siste dag i året 2017, og som mange andre tar jeg også et kjapt tilbakeblikk på året som har gått.

Today is the last day of the year 2017, as several others I give you a quick summary of the year that has past.

Valper 2017 / Puppies 2017


Vindkullet med 3 valper ble født 13. april 2017, og er etter Donzi (INT NO DK LU EE CH DKV-13 Okami's Magic Moments)  og vår egen Fjellbris (Snøfrost Kjølige Fjellbris).
Storm lever et aktivt liv med mye trekk som aktivitet her på østlandet, og deler hjem med flere andre hunder inkludert en del Siberians.
Kuling heter til daglig Delta og bor i Stockholm sammen med sine aktive eiere og "storebror" Siberianen Alpha.
Dalbris bor her hos oss.

The wind litter was born the 13th of April 2017, and is after Donzi (C.I.B NO DK LU EE CH DKV-13 Okami's Magic Moments) and our own Fjellbris (Snøfrost Kjølige Fjellbris). 
Storm lives an active life with lots of mushing activity here in the eastern parts of Norway and shares his home with several other dogs, including Siberians. 
Kuling is called Delta by his new owners and lives in Stockholm together with his active owners and "big brother" the Siberian Husky Alpha. 
Lucida kullet består av 6 valper som ble født 21. oktober 2017, og de er etter Damon (Libesol Passion Danger & Adventure) og vår egen Stjerne (Snøfrost Skimrende Stjernelys).
Enif har flyttet til en øy på vestlandet og har en aktiv familie rundt seg.
Deneb, som har fått navnet Denali til daglig, har også flyttet vestover til sin aktive familie, som også kjenner Luna (Korse) fra vårt Eventyrkull
Sirius heter nå Kai til daglig og bor i Skien sammen med et ungt par og en liten fyr på 4 som bor der innimellom.
Aldebaran bor også i Skien, med en familie på 5 flotte mennesker, 1 hund og 2 katter.
Vega har flyttet langt mot nord og der bor hun sammen med Sia fra Eventyrkullet.
Polaris bor her hos oss.

The Lucida litter consists of 6 puppies born the 21st of October 2017, and is after Damon (Libesol Passion Danger & Adventure) and our own Stjerne (Snøfrost Skimrende Stjernelys).
Enif has moved to an island out west and has an active family to live with.
Deneb is called Denali by her new owners and has moved west as well to her active family, who also know Luna (Korse) from our folk tales litter.
Sirius is called Kai by his new owners and lives in Skien togheter with a young couple and a boy at 4 that lives there at times.
Aldebaran also lives in Skien with a family of 5 wonderful people, 1 dog and 2 cats.
Vega has moved far to the north and lives there togheter with Sia from our Folk tales litter.
Polaris lives with us. 


Alt i alt 9 flott valper som har fått fine nye hjem. Håper de alle bringer sine eiere mye glede i mange år fremover.

All in all 9 wonderful puppies who has gotten very nice new homes. I hope they all bring joy to their new families for years to come. 


Helse 2017 / Health 2017På helsefronten har vi HD røntget Bolt (Northspring's Green Lake), Orca (Snøfrost Ymer den digre Orca) og Stjerne (Snøfrost Skimrende Stjernelys); alle med A/A som resultat.
Bolt er også AD røntget med 0/0 som resultat.

Vi har gonioskopert Bolt, Stjerne og Såga (Snøfrost Såga den Vise); alle uten anmerkning

De samme har også blitt øyenlyst. Såga uten anmerkning, Stjerne med et feilstilt øyehår (distichiasis grad mild) og Bolt med persisterende pupillmembran (PPM iris). Hverken Stjerne eller Bolt sine diagnoser er avelsekskluderende på noen måte, man bør bare unngå samme problem hos en partner.


In the health department we have hip x-rayed Bolt (Northspring's Green Lake), Orca (Snøfrost Ymer den digre Orca) and Stjerne (Snøfrost Skimrende Stjernelys) all with A/A as a result.
Bolt was also AD x-rayed with 0/0 as a result.

We have done a gonioscopy on Bolt, Stjerne and Såga (Snøfrost Såga den Vise) all without any remarks.

The same dogs has also had their regular eye checks. Såga with no remarks.
Stjerne with one misplaced eye hair (distichiasis mild) and Bolt with presisting puppillary membrane (PPM iris). Neither Stjerne's nor Bolt's diganoses are excluding from breeding in any way, you just have to make sure the partner doesn't have the same problem.Utstillinger 2017 / Dog shows 2017

Starter med Bolt (Northspring's Green Lake) som bor i nord og er stilt av sin medeier Monika. 
Starting out with Bolt (Northspring's Green Lake)  who lives in the north with his co-owner Monika.


Bolt og handleren Ida-Helene Sivertsen


Bolt har blitt stilt noen få ganger i år, og ble 2 år først i desember. På disse utstillingene har han fått CK 4 av gangene og ble Best in Show Junior i mai og  Best i Gruppen (voksen) i september, og det var bare så vidt han ikke ble BIS plassert denne dagen.  Virkelig flotte resultater for vår unge hann fra Serbia.

Bolt has been shown a few times this year, and turned 2 years old in December. In these shows he has gotten CQ 4 times, was Best in Show Junior in May and Best in Group (adult) in September, and he almost placed himself in the BIS finals as well. Really good results for our young boy from Serbia.


Så til de hundene som bor hos oss.
Then to the dogs that lives at our place


Stjerne (Snøfrost Skimrende Stjernelys) har blitt fullcertet (mangler trekkhundprøve for å bli norsk utstillings champion) og har fått med seg flere CACIB, hun ble også stilt 1 gang i Tyskland hvor hun fikk CERT og res-CACIB.  Hun har også blitt Best i rasen flere ganger i år.

Stjerne (Snøfrost Skimrende Stjernelys) has become fully certificated (lacking the harness trail to become a Norwegian show Champion) and has gotten several CACIBs, she was also shown once in Germany were she got CAC and res-CACIBShe has been Best of Breed several times this year


Fjellbris (Snøfrost Kjølige Fjellbris) fikk sitt siste CERT i september og er nå fullcertet  (mangler trekkhundprøve for å bli norsk utstillings champion), og det er den eneste gangen hun ble stilt i år.

Fjellbris (Snøfrost Kjølige Fjellbris) got her last CAC in September and is now fully certificated (lacking the harness trail to become a Norwegian show Champion), and that's the only time she has been shown this year.Denali (N UCH Hightower's A Dream Comes True) har blitt stilt i veteranklasse og har flere BIR- veteran å vise til.


Denali (N UCH Hightower's A Dream Comes True) has been shown in veteran class this year, and has several BOB-veteran to show for it.


Freke (N UCH NJV-11 NordJV-11 Hightower's Freke Winter Spirit) beviste at han fortsatt har noe i en utstillingsring å gjøre og har fått med seg et BIM med CACIB fra Norge og et CERT fra Tyskland de to gangene han ble stilt i år.

Freke (N UCH NJV-11 NordJV-11 Hightower's Freke Winter Spirit) proved that he still has something to do in a show ring and got one BOS with CACIB from Norway and a CAC from Germany the two times he was shown this year.


Beringia (Snøfrost Unike Beringia) ble stilt 3 ganger i år med 2x CK , et res-CERT og et CERT og BIM

Beringia (Snøfrost Unike Beringia) was shown 3 times this year with 2x CQ, one res-CAC and one CAC and BOS


Huldra (Snøfrost Forlokkende Huldra) startet året som valp og ble 2x BIR valp, og 1x BIM valp. Og hun ble BIG2 på den ene valpeutstillingen.

Huldra (Snøfrost Forlokkende Huldra) started the year as a puppy and was 2 x BOB-puppy and 1x BOS-puppy. And she ended as BOG #2 at one of the puppy shows.
Freke og Huldra - far og datter - ble stilt i par på en uoffisiell utstilling og ble BIS-par. Veldig artig!

Freke and Huldra - father and doughter - was shown once in an unofficial show and ended up as 
BIS-brace. Great fun! Dalbris (Snøfrost Varme Dalbris) er fortsatt valp, og har blitt stilt totalt 3 ganger som valp i år og blitt 3x BIR valp. Hun ble plassert som Best i Gruppen nr. 3 på sin første utstilling og BIG 2 på sin andre utstilling, begge som 4 måneder gammel. Litt av en pangstart.

Dalbris (Snøfrost Varme Dalbris) is still a puppy, and has been shown a total of 3 times as a puppy this year and became 3x BOB-puppy. She was placed 3rd in Group at her first show and BOG#2 at her second show, both as 4 months old. What a start.2018

2018 er i fremtiden og selv om man har planer så vet jeg av erfaring at disse kan endres opptil flere ganger.  Det som likevel er sikkert er at flere av våre hunder vil helsesjekkes, vi kommer til å stille på noen utstillinger og ikke minst kommer vi til å ha mange fine turer med hundene våre også det neste året. De dagene som betyr mest - hverdagene - vil etter all sannsynlighet også neste år by på langt flere gode minner enn dårlige.

2018 is in the future, and even though we do have plans I know form experience that such plans might change several times during the year. What reminds a certainty is that we will health screen several more of our dogs, we will be at some dog shows and not the leas many nice hikes, walks and trips with our dogs the next year. The days that means most - the everyday - will by all probabilities bring a lot more of good memories than bad ones.

torsdag 14. desember 2017

Veterinærbesøk, og klare for sine nye hjem

A visit to the veterinary, and ready for their new homes


Video av valpene, 7 uker gamle
A video of the puppies, 7 weeks old

På tirsdag den 12. desember var Lucidakullet hos veterinæren og fikk sine vaksiner, ID merking og helseattester. Veterinæren bemerket flere ganger at de var et veldig flott kull, og det er jo alltid moro å høre.

Tuesday the 12th of December the Lucida litter went to the veterinary for their first vaccination, microchipping and health certificates. The veterinary said several times that they are a very good looking litter. Always nice to hear. Valpene snuste rundt på undersøkelsesrommet og var utforskende og uredde. De hilste på både veterinæren og dyrepleieren, de fleste av de veldig tillitsfulle og fine. Et par var litt mer skeptisk helt i starten med fremmede folk, rare lukter og fremmed sted. Men de kom fort over det. Alle lot seg undersøke uten noe om og men, og alle valpene var greie både med den lille tynne nåla som gir vaksine og den ganske grove nåla som gir microchippen. Bare en av valpene følte for å gi uttrykk for at dette var litt vondt og peip litt, men var ellers like grei som de andre.

Helseattesten til valpene sier:
Helsekontroll, vaksinering og ID merking av valpekull født 21.oktober. 4 tisper og 2 hanner; totalt 6 valper. Alle valpene er i normalt godt hold, og har normal adferd og bevegelser ved undersøkelse på klinikken. Forøvrig ikke påvist medfødte misdannelser eller annen sykdom. Flott valpekull. 
I tillegg har hver enkelt valp sin egen vurdering, hvor det på tispene står "Fin valp" og på hannene står: "Fin valp, kan kun palpere 1 testikkel på normal plass i pungen foreløpig". En del veterinærer skriver bare "normalt" på så unge hanner som ikke har begge testiklene på plass, noen skriver at begge er på plass uten at det betyr at det blir værende slik (selvopplevd 2 ganger), mens andre igjen - som min veterinær, er nøye og skriver det han finner der og da uten at det har så mye å si for hvordan ting ender med å være.  Vi krysser fingrene for at begge Lucida guttene får begge testiklene ned og at de blir værende der. Testikkelmangel (egentlig testikkel på feil sted) er dessverre ikke så uvanlig på Siberians, men de fleste ender opp med å få begge på rett sted til slutt.


The puppies were sniffing around in the vet's office, they were curious and fairly unaffected. They greeted both the veterinary and the veterinary nurse, most of them in a were confident and trusting fasion. A couple was a bit more withdrawn in the very beginning with strange people, strange smells and in a strange environment. However they quickly got over it. All of the took the examination without any problems, and all the puppies were good about the fine needle with the vaccine and the coarser needle with the microchip. Only one of the puppies felt the need to express that this did hurt a bit and yelped a little, but was otherwise just as easy as the others.

The puppies health certificate says: 

Health control, vaccination and microchipping of a litter of puppies born the 21st of October. 4 bitches and 2 males; a total of 6 puppies. All the puppies are in normal condition and has a normal behaviour and movements during examination at the clinic. No congential faults or other diseases were found. Wonderful litter. 

In addition each of the puppies have their own evaluation. In the bitches health certificate it says "Good looking puppy", and the males it says: "Good looking puppy. Only able to find one testicle at the normal position in the scrotum at this time". Some veterinarians will only write "normal" for this in so young males, some writes that they are both there - but that doesn't necessarily mean it will stay that way (I've experienced that myself twice), while yet others like my veterinary, are through and only write what they find then and there, and point out this isn't necessarily what it ends up to be like. We are crossing fingers that both the Lucida males will drop both of their testicles and let them stay down. Missin testicles (or in reality testicles in the wrong place) are unfortunatly not all that unusual in Siberians, but most end up with two testicles in the right place in the end.
Vekten på valpene var som følger (med forbehold da valpene ikke akkurat satt rolig på vekta):

Enif: 4,45 kg
Deneb: 4,35 kg
Vega: 4,70 kg
Polaris: 4,85 kg
Sirius: 5,30 kg
Aldebaran: 5,25 kg


The puppies weights were as follows (with a precaution that they might not be entierly correct as they didn't exactly sit still). 

Enif: 4,45 kg
Deneb: 4,35 kg
Vega: 4,70 kg
Polaris: 4,85 kg
Sirius: 5,30 kg
Aldebaran: 5,25 kg


Enif får sin ID merking
Enif getting her microchip

Deneb får tennene sjekket
Deneb having her teeth checked

Vega får hjertelyden sjekket
Vega has her heart listened at

Når alle valpene var blitt ID merket og sjekket og informasjonen lagt inn til NKK så var alt klart for at kullet kunne bli endelig godkjent slik at stamtavlene kunne skrives ut.

When all the puppies had gotten their microchiped and health check-ups and the information sent to NKK, all was ready for the litter to be finally approved and their pedigrees sent out.


Enif, Deneb, Vega og Sirius får helsebøker. Polaris og Aldebaran har fått pass da Polaris blir her hos oss og Aldebaran blir deleid med oss, og det er planer om at disse to også skal utenfor Norges grenser.
Enif, Deneb, Vega and Sirius got their health books. Polaris and Aldebaran got their pet passports as Polaris stays here with us and Aldebaran will be co-owned by us, and we plan for these two to also travel outside the Norwegian borders.

I dag, 14. desember kom stamtavlene til valpene. Bare 2 dager etter de fikk sin ID-merking og disse ble meldt inn til NKK, og dette skjedde på kveldstid. Det vil si at NKK fikk stamtavlene i posten formiddagen på onsdag. Raskt jobbet!

Today, the 14th of December, the pedigrees arrived from NKK. Only 2 days after the puppies had gotten their microchiped, and this was sent to NKK, and this happened in the evening on Tuesday. This means NKK printed the pedigrees and had them in the post on Wednesday  morning. Quickly done!