tirsdag 20. juni 2017

HD/AD røntgen i Tromsø

hips and elbows x-rays in TromsøI dag var det Northspring's Green Lake, "Bolt", sin tur til å bli røntget. Han ble røntget både foran og bak på Anicura Dyreklinikken Kvaløya. Han ble tatt med dit av sin medeier som han bor hos Monica A. Sundset, Snykovet kennel.  Takk for alle bildene!


Today it was Northspring's Green Lake, "Bolt's", turn to be x-rayed. He was taken pictures of both front and behind at Anicura Dyreklinikken Kvaløya. He was brought there by his co-owner that he lives with Monica A. sundset, Snykovet kennel. Thank you for all the photos! 

Forbereder sederingen
Preparing the sedation

På røntgenbordet
On the x-ray table


Bildene fra i dag
Pictures from today

Høyre albue
Right elbow

Venstre albue
Left elbow

Hoftene
The hips

mandag 19. juni 2017

2 hunder HD røntget i dag

2 dogs had their hips x-rayed today

Stjerne og Orca hjemme igjen etter HD-røntgen
Stjerne and Orca back home after their hip x-rayes


I dag ble Snøfrost Skimrende Stjernelys, "Stjerne" og Snøfrost Ymer den digre Orca, "Orca", HD røntget på Grenland Dyreklinikk.
Det offisielle resultatet fra NKK vil ta noen dager, men bildene så fine ut.

Jeg synes alltid det er skummelt å sedere hundene, men det gikk bra også denne gangen. Stjerne og Orca er nok fortsatt litt øre i hodet etter sederingen og er litt slappe og trøtte i kveld. I morgen er nok all effekt av sederingen ute og alt er tilbake til det normale. Today Snøfrost Skimrende Stjernelys, "Stjerne" and Snøfrost Ymer den digre Orca, "Orca", was hip x-rayed at Grenland Dyreklinikk.
The official result from NKK will take a few days, but the pictures looked good. 

I always find it a bit scary to sedate the dogs, but it went well this time too. Stjerne and Orca seems to still feel some of the effects of the sedation, they are a bit tired and docile this evening. Tomorrow the sedation effect will have worne off, and everything will be back to normal


Stjernes hofter / Stjerne's hips:Orcas hofter / Orca's hips:


mandag 12. juni 2017

Naturens vilje og utsatte kullplaner

Nature's will, and delayed puppy plans
Noen ganger vil ikke naturen sammarbeide helt med mine planer, og i våres ble dette demonstrert. Såga var på paringstur til Sverige i starten av mai, en paring ble gjennomført. Dessverre ble hun ikke drektig og Snøjotnekullet vil få en ny sjanse ved en seinere anledning.

Sometimes nature doesn't want to cooperate with my plans at all, and this spring we had a demonstration of this phenomenon. Såga was on a mating trip to Sweden in the beginning of May, one mating was done. Unfortunatly she didn't become pregnant, and the Snøjotne litter will get another chance at a later time.Stjerne har bestemt seg for at dette ikke er tiden for å ha løpetid. Antagelig venter hun på resten av flokken som er forventet å løpe først til høsten. Så vi venter i spenning. Så fort hun løper vil hun bli paret, så er det bare å krysse fingrene for full klaff denne gangen.

Stjerne has decided this is not the time to be in heat. Most likely she'll wait for the rest of the pack who is expeced in heat in the fall. We are waiting in anticipation. As soon as she does get into heat we will mate her, and cross our fingers for resulting puppies that time around.Mens vi venter vil vi benytte sjansen til å stille ut de to damene litt (hvis Stjerne venter lenge nok, hun vil bli påmeldt men ikke stilt om løpetiden kommer først) og ta HD røntgen av de.

While we wait, we will use the chance to show the two ladies a bit more (if Stjerne waits long enough, she will be entered but not showed if she gets in heat between entering and the show), and do some hip x-rays. 


torsdag 8. juni 2017

Snart klare for sine nye hjem

Soon ready for their new homes


I den tiden som har gått siden forrige oppdatering om Vindkullet har de vært på flere skogturer, prøvd halsbånd, kobbel og sele flere ganger.
De har fått sin siste markkur før de drar herfra, og de har vært hos veterinæren og blitt chippet og vaksinert.
Alle valpene var friske og sunne, aktive, sosiale og tilgjengelige hos veterinæren.

Denne morgenen har de også fått et bad med shampoo, og de to guttene flytter i løpet av formiddagen.

Stor "vannskål" i skogen
Big "water bowl" in the forest


During the time that has past since the last update about the Wind litter, we have been to several forest walks, tried out collars, leads and harnessess.
They have gotten their last de-worming before they leave us, and they've been to the veterinary and gotten their microchips and vaccines.
All the puppies were healthy, fit, social, active and easy to handle at the veterinaries office. 


This morning they've gotten a shampoo bath, and the two boys will leave us for their new homes today.Her er litt bilder av dem fra den siste tiden
Here are some photos of them from the last days


Snøfrost Sterke Storm


Snøfrost Kalde Kuling Snøfrost Varme Dalbris