lørdag 28. februar 2015

Gratulerer Snøfrost Isende Rim!

Congratulations Snøfrost Isende Rim!


Bildene av Rim er av fotografen Ida-Helene Sivertsen, tatt på utsiden av NKK Bø.
Se flere bilder av fotografen her: www.ihsphoto.com

The photos of Ris by photographer Ida-Helene Sivertsen, taken outside the dog show in Bø.
See more photos form her here:  www.ihsphoto.com

Snøfrost Isende Rim er fra Værkullet, mitt første kull med Siberians født 29. februar 2012. Hun har hatt en fantastisk karriere i utstillingsringen så langt.
På NKKs internasjonale utstilling i Bø forrige helg fikk Rim sitt siste CACIB som utløste tittelen

International Champion!

Hun kan nå titulere seg INT NO DK CH SEJW-12 NW-13 Snøfrost Isende Rim. 
Som ikke det var nok ble hun også Best i Gruppen og Best in Show nr. 3! 

I tillegg er er hun røntget med HD: A , AD:A, øyenlyst og gonioskopert fri, trekker bra i selen, og er en hund med et veldig godt gemytt og mentalitet.


Snøfrost Isende Rim is from the Weather litter, my first litter of Siberians born the 29th of February 2012. She has had a fantastic carreer in the show ring so far. 
At NKK's international dog show in Bø last weekend, Rim got her last CACIB towards the title 

International Champion!

Her full name and titles are now: INT NO DK CH SEJW-12 NW-13 Snøfrost Isende Rim.
As if that wasn't enough she also became Best in Group and Best In Show #3
 
In addition to her fantastic show carreer she is x-rayed with hips and elbows A (excellent), eye checked and gonioscopied clear, works well in the harness and is a dog with a very good temperament and mentallity.


lørdag 14. februar 2015

Vaksinering og snart flytteklare

 Vaccination and soon ready for their new homes

Valpene var på sin første biltur og ble vaksinert og chippet  på torsdag 12. februar. Alle taklet det hele fint. De protesterte litt mot å være i valpegården hos veterinæren, men selve undersøkelsen, vaksineringen og chippingen gikk bra. Riktignok laget de kortvarig litt lyd ved chippingen, men det gjør de aller fleste. Ingen av valpene fikk noen negative anmerkninger.
Valpene fortsetter å være store, Kongle og Gran veier nå 5,8kg. Serina 5kg og Stjerne 5,2kg.

The puppies took their first car ride and was vaccinate and chipped Thursday the 12th of February. All handled it well. They did object a bit to staying in the puppy pen at the veterinary, but the examination, vaccination and chipping went very well. They did yelp for a short while when getting chipped, but that's something almost all puppies do. None of the puppies got any negative remarks.
The puppies continues to be big. Kongle and Gran is now 5,8kg. Serina 5kg and Stjerne 5,2kg.

Serina var den første på veterinærbordet
Serina was the first puppy on the veterinary's table

så var det Gran sin tur
then it was Gran's turn

Stjerne blir chippet - au!
Stjerne gets her chip - auch!


Kongles tannsjekk
Kongle's getting his teeth checked

...og hjertet. Ingen anmerkinger på han eller de andre
... and the heart. No negative remarks on him or the others


Valpene møtte fremmed menneske i venterommet, det var bare moro
The puppies met a stranger in the waiting room, it was all fun


Dette blir de siste oppstillingsbildene av hele kullet, de er ca 7,5 uker gamle på disse bildene.
This will be the last stacked photos of the entire litter, they are about 7,5 weeks old in these photosonsdag 4. februar 2015

Valpeliv ved 6 uker

Puppylife at 6 weeks old


Valpene har nå blitt 6 uker gamle, og i uken som har gått har de opplevd noen nye ting. De var ute for første gang 30. januar. Det var litt kaldt og ekkelt i starten, men snart var det bare moro og lek. Nå har de vært ute en god del flere ganger og de vil gjerne ut å leke.
Alle valpene har så langt tisset ute, men bæsje har de ikke gjort enda. I uken som kommer får vi forsøke å ta de ut på litt mer korrekt "bæsjetidspunkt" så de også får gjort dette fra seg ute.

The puppies have turned 6 weeks old. In the previous week they have experienced some new things. They were outside for the first time the 30th of January. It was a bit cold and big outside in the very beginning, but soon it was all fun and games. They have been outside several more times now and they love to go out and play.
All the puppies have peed outside, but noone has pooed yet. In the comming week we will have to try and get them outside in a more suitable "poo time" so they experience to do that outside as well.


Dette er en liten video fra deres første tur ut. Beklager kameralydene som blir veldig høye og skarpe på videoen.

This is a video from their first time outside. I'm sorry about the camera sounds which are very loud and sharp in the video.
...og noen bilder fra et par av valpenes utendørs eventyr.
...then some photos from their outside adventure.

Alle valpene / all the puppies
Gran

Stjerne

Kongle

Serina

Denne uka har de også hatt besøk av fremmede mennesker. Disse menneskene var overhodet ikke skumle. De oppførte seg omtrent som de kjente menneskene fra før av.

This week they've had some visits from strangers. These people were not scary what so ever. The puppies behaved as if they knew the people already.


31. januar 2015 opplevde de støvsugeren på nært hold for første gang, den var litt ekkel og skummel. Men valpene var nysgjerrige nok til å undersøke dette nye monsteret i stua. Igjen er det mye støy på videoen, men dere får i alle fall sett valpenes reaksjoner på støvsugeren.

The 31st of January 2015 they met the vacuum up close for the first time. It was a bit scary and noisy. However the puppies was curious enough to investigate this new monster in the living room. Again there are noise in the video, but at least you'll see the puppies reactions to the vacuum
Noen "lek i stua" bilder, noen er tatt mens vi hadde besøk, andre er tatt når det bare var valpene og en person i stua. Men det utgjorde ingen forskjell for valpenes del.

Some "play around the living room" photos. Some are take while we had visitors, others when it was just the puppies and one person they knew. It didn't make any difference to the puppies' play.
 
Gran

Kongle og Serina

Serina og Stjerne

Kongle og Serina

Gran

Stjerne


Til slutt, 6 ukers bildene:
Last, the 6 weeks old photos: