Valpeliv ved 6 uker

Puppylife at 6 weeks old


Valpene har nå blitt 6 uker gamle, og i uken som har gått har de opplevd noen nye ting. De var ute for første gang 30. januar. Det var litt kaldt og ekkelt i starten, men snart var det bare moro og lek. Nå har de vært ute en god del flere ganger og de vil gjerne ut å leke.
Alle valpene har så langt tisset ute, men bæsje har de ikke gjort enda. I uken som kommer får vi forsøke å ta de ut på litt mer korrekt "bæsjetidspunkt" så de også får gjort dette fra seg ute.

The puppies have turned 6 weeks old. In the previous week they have experienced some new things. They were outside for the first time the 30th of January. It was a bit cold and big outside in the very beginning, but soon it was all fun and games. They have been outside several more times now and they love to go out and play.
All the puppies have peed outside, but noone has pooed yet. In the comming week we will have to try and get them outside in a more suitable "poo time" so they experience to do that outside as well.


Dette er en liten video fra deres første tur ut. Beklager kameralydene som blir veldig høye og skarpe på videoen.

This is a video from their first time outside. I'm sorry about the camera sounds which are very loud and sharp in the video.
...og noen bilder fra et par av valpenes utendørs eventyr.
...then some photos from their outside adventure.

Alle valpene / all the puppies
Gran

Stjerne

Kongle

Serina

Denne uka har de også hatt besøk av fremmede mennesker. Disse menneskene var overhodet ikke skumle. De oppførte seg omtrent som de kjente menneskene fra før av.

This week they've had some visits from strangers. These people were not scary what so ever. The puppies behaved as if they knew the people already.


31. januar 2015 opplevde de støvsugeren på nært hold for første gang, den var litt ekkel og skummel. Men valpene var nysgjerrige nok til å undersøke dette nye monsteret i stua. Igjen er det mye støy på videoen, men dere får i alle fall sett valpenes reaksjoner på støvsugeren.

The 31st of January 2015 they met the vacuum up close for the first time. It was a bit scary and noisy. However the puppies was curious enough to investigate this new monster in the living room. Again there are noise in the video, but at least you'll see the puppies reactions to the vacuum
Noen "lek i stua" bilder, noen er tatt mens vi hadde besøk, andre er tatt når det bare var valpene og en person i stua. Men det utgjorde ingen forskjell for valpenes del.

Some "play around the living room" photos. Some are take while we had visitors, others when it was just the puppies and one person they knew. It didn't make any difference to the puppies' play.
 
Gran

Kongle og Serina

Serina og Stjerne

Kongle og Serina

Gran

Stjerne


Til slutt, 6 ukers bildene:
Last, the 6 weeks old photos:
Kommentarer