søndag 31. desember 2017

Godt Nyttår!

Happy New Year! 

Våre to hjemmeboende valper fra 2017: Polaris og Dalbris
Our two living at home keepers from 2017: Polaris and Dalbris


I dag er det siste dag i året 2017, og som mange andre tar jeg også et kjapt tilbakeblikk på året som har gått.

Today is the last day of the year 2017, as several others I give you a quick summary of the year that has past.

Valper 2017 / Puppies 2017


Vindkullet med 3 valper ble født 13. april 2017, og er etter Donzi (INT NO DK LU EE CH DKV-13 Okami's Magic Moments)  og vår egen Fjellbris (Snøfrost Kjølige Fjellbris).
Storm lever et aktivt liv med mye trekk som aktivitet her på østlandet, og deler hjem med flere andre hunder inkludert en del Siberians.
Kuling heter til daglig Delta og bor i Stockholm sammen med sine aktive eiere og "storebror" Siberianen Alpha.
Dalbris bor her hos oss.

The wind litter was born the 13th of April 2017, and is after Donzi (C.I.B NO DK LU EE CH DKV-13 Okami's Magic Moments) and our own Fjellbris (Snøfrost Kjølige Fjellbris). 
Storm lives an active life with lots of mushing activity here in the eastern parts of Norway and shares his home with several other dogs, including Siberians. 
Kuling is called Delta by his new owners and lives in Stockholm together with his active owners and "big brother" the Siberian Husky Alpha. 
Lucida kullet består av 6 valper som ble født 21. oktober 2017, og de er etter Damon (Libesol Passion Danger & Adventure) og vår egen Stjerne (Snøfrost Skimrende Stjernelys).
Enif har flyttet til en øy på vestlandet og har en aktiv familie rundt seg.
Deneb, som har fått navnet Denali til daglig, har også flyttet vestover til sin aktive familie, som også kjenner Luna (Korse) fra vårt Eventyrkull
Sirius heter nå Kai til daglig og bor i Skien sammen med et ungt par og en liten fyr på 4 som bor der innimellom.
Aldebaran bor også i Skien, med en familie på 5 flotte mennesker, 1 hund og 2 katter.
Vega har flyttet langt mot nord og der bor hun sammen med Sia fra Eventyrkullet.
Polaris bor her hos oss.

The Lucida litter consists of 6 puppies born the 21st of October 2017, and is after Damon (Libesol Passion Danger & Adventure) and our own Stjerne (Snøfrost Skimrende Stjernelys).
Enif has moved to an island out west and has an active family to live with.
Deneb is called Denali by her new owners and has moved west as well to her active family, who also know Luna (Korse) from our folk tales litter.
Sirius is called Kai by his new owners and lives in Skien togheter with a young couple and a boy at 4 that lives there at times.
Aldebaran also lives in Skien with a family of 5 wonderful people, 1 dog and 2 cats.
Vega has moved far to the north and lives there togheter with Sia from our Folk tales litter.
Polaris lives with us. 


Alt i alt 9 flott valper som har fått fine nye hjem. Håper de alle bringer sine eiere mye glede i mange år fremover.

All in all 9 wonderful puppies who has gotten very nice new homes. I hope they all bring joy to their new families for years to come. 


Helse 2017 / Health 2017På helsefronten har vi HD røntget Bolt (Northspring's Green Lake), Orca (Snøfrost Ymer den digre Orca) og Stjerne (Snøfrost Skimrende Stjernelys); alle med A/A som resultat.
Bolt er også AD røntget med 0/0 som resultat.

Vi har gonioskopert Bolt, Stjerne og Såga (Snøfrost Såga den Vise); alle uten anmerkning

De samme har også blitt øyenlyst. Såga uten anmerkning, Stjerne med et feilstilt øyehår (distichiasis grad mild) og Bolt med persisterende pupillmembran (PPM iris). Hverken Stjerne eller Bolt sine diagnoser er avelsekskluderende på noen måte, man bør bare unngå samme problem hos en partner.


In the health department we have hip x-rayed Bolt (Northspring's Green Lake), Orca (Snøfrost Ymer den digre Orca) and Stjerne (Snøfrost Skimrende Stjernelys) all with A/A as a result.
Bolt was also AD x-rayed with 0/0 as a result.

We have done a gonioscopy on Bolt, Stjerne and Såga (Snøfrost Såga den Vise) all without any remarks.

The same dogs has also had their regular eye checks. Såga with no remarks.
Stjerne with one misplaced eye hair (distichiasis mild) and Bolt with presisting puppillary membrane (PPM iris). Neither Stjerne's nor Bolt's diganoses are excluding from breeding in any way, you just have to make sure the partner doesn't have the same problem.Utstillinger 2017 / Dog shows 2017

Starter med Bolt (Northspring's Green Lake) som bor i nord og er stilt av sin medeier Monika. 
Starting out with Bolt (Northspring's Green Lake)  who lives in the north with his co-owner Monika.


Bolt og handleren Ida-Helene Sivertsen


Bolt har blitt stilt noen få ganger i år, og ble 2 år først i desember. På disse utstillingene har han fått CK 4 av gangene og ble Best in Show Junior i mai og  Best i Gruppen (voksen) i september, og det var bare så vidt han ikke ble BIS plassert denne dagen.  Virkelig flotte resultater for vår unge hann fra Serbia.

Bolt has been shown a few times this year, and turned 2 years old in December. In these shows he has gotten CQ 4 times, was Best in Show Junior in May and Best in Group (adult) in September, and he almost placed himself in the BIS finals as well. Really good results for our young boy from Serbia.


Så til de hundene som bor hos oss.
Then to the dogs that lives at our place


Stjerne (Snøfrost Skimrende Stjernelys) har blitt fullcertet (mangler trekkhundprøve for å bli norsk utstillings champion) og har fått med seg flere CACIB, hun ble også stilt 1 gang i Tyskland hvor hun fikk CERT og res-CACIB.  Hun har også blitt Best i rasen flere ganger i år.

Stjerne (Snøfrost Skimrende Stjernelys) has become fully certificated (lacking the harness trail to become a Norwegian show Champion) and has gotten several CACIBs, she was also shown once in Germany were she got CAC and res-CACIBShe has been Best of Breed several times this year


Fjellbris (Snøfrost Kjølige Fjellbris) fikk sitt siste CERT i september og er nå fullcertet  (mangler trekkhundprøve for å bli norsk utstillings champion), og det er den eneste gangen hun ble stilt i år.

Fjellbris (Snøfrost Kjølige Fjellbris) got her last CAC in September and is now fully certificated (lacking the harness trail to become a Norwegian show Champion), and that's the only time she has been shown this year.Denali (N UCH Hightower's A Dream Comes True) har blitt stilt i veteranklasse og har flere BIR- veteran å vise til.


Denali (N UCH Hightower's A Dream Comes True) has been shown in veteran class this year, and has several BOB-veteran to show for it.


Freke (N UCH NJV-11 NordJV-11 Hightower's Freke Winter Spirit) beviste at han fortsatt har noe i en utstillingsring å gjøre og har fått med seg et BIM med CACIB fra Norge og et CERT fra Tyskland de to gangene han ble stilt i år.

Freke (N UCH NJV-11 NordJV-11 Hightower's Freke Winter Spirit) proved that he still has something to do in a show ring and got one BOS with CACIB from Norway and a CAC from Germany the two times he was shown this year.


Beringia (Snøfrost Unike Beringia) ble stilt 3 ganger i år med 2x CK , et res-CERT og et CERT og BIM

Beringia (Snøfrost Unike Beringia) was shown 3 times this year with 2x CQ, one res-CAC and one CAC and BOS


Huldra (Snøfrost Forlokkende Huldra) startet året som valp og ble 2x BIR valp, og 1x BIM valp. Og hun ble BIG2 på den ene valpeutstillingen.

Huldra (Snøfrost Forlokkende Huldra) started the year as a puppy and was 2 x BOB-puppy and 1x BOS-puppy. And she ended as BOG #2 at one of the puppy shows.
Freke og Huldra - far og datter - ble stilt i par på en uoffisiell utstilling og ble BIS-par. Veldig artig!

Freke and Huldra - father and doughter - was shown once in an unofficial show and ended up as 
BIS-brace. Great fun! Dalbris (Snøfrost Varme Dalbris) er fortsatt valp, og har blitt stilt totalt 3 ganger som valp i år og blitt 3x BIR valp. Hun ble plassert som Best i Gruppen nr. 3 på sin første utstilling og BIG 2 på sin andre utstilling, begge som 4 måneder gammel. Litt av en pangstart.

Dalbris (Snøfrost Varme Dalbris) is still a puppy, and has been shown a total of 3 times as a puppy this year and became 3x BOB-puppy. She was placed 3rd in Group at her first show and BOG#2 at her second show, both as 4 months old. What a start.2018

2018 er i fremtiden og selv om man har planer så vet jeg av erfaring at disse kan endres opptil flere ganger.  Det som likevel er sikkert er at flere av våre hunder vil helsesjekkes, vi kommer til å stille på noen utstillinger og ikke minst kommer vi til å ha mange fine turer med hundene våre også det neste året. De dagene som betyr mest - hverdagene - vil etter all sannsynlighet også neste år by på langt flere gode minner enn dårlige.

2018 is in the future, and even though we do have plans I know form experience that such plans might change several times during the year. What reminds a certainty is that we will health screen several more of our dogs, we will be at some dog shows and not the leas many nice hikes, walks and trips with our dogs the next year. The days that means most - the everyday - will by all probabilities bring a lot more of good memories than bad ones.

torsdag 14. desember 2017

Veterinærbesøk, og klare for sine nye hjem

A visit to the veterinary, and ready for their new homes


Video av valpene, 7 uker gamle
A video of the puppies, 7 weeks old

På tirsdag den 12. desember var Lucidakullet hos veterinæren og fikk sine vaksiner, ID merking og helseattester. Veterinæren bemerket flere ganger at de var et veldig flott kull, og det er jo alltid moro å høre.

Tuesday the 12th of December the Lucida litter went to the veterinary for their first vaccination, microchipping and health certificates. The veterinary said several times that they are a very good looking litter. Always nice to hear. Valpene snuste rundt på undersøkelsesrommet og var utforskende og uredde. De hilste på både veterinæren og dyrepleieren, de fleste av de veldig tillitsfulle og fine. Et par var litt mer skeptisk helt i starten med fremmede folk, rare lukter og fremmed sted. Men de kom fort over det. Alle lot seg undersøke uten noe om og men, og alle valpene var greie både med den lille tynne nåla som gir vaksine og den ganske grove nåla som gir microchippen. Bare en av valpene følte for å gi uttrykk for at dette var litt vondt og peip litt, men var ellers like grei som de andre.

Helseattesten til valpene sier:
Helsekontroll, vaksinering og ID merking av valpekull født 21.oktober. 4 tisper og 2 hanner; totalt 6 valper. Alle valpene er i normalt godt hold, og har normal adferd og bevegelser ved undersøkelse på klinikken. Forøvrig ikke påvist medfødte misdannelser eller annen sykdom. Flott valpekull. 
I tillegg har hver enkelt valp sin egen vurdering, hvor det på tispene står "Fin valp" og på hannene står: "Fin valp, kan kun palpere 1 testikkel på normal plass i pungen foreløpig". En del veterinærer skriver bare "normalt" på så unge hanner som ikke har begge testiklene på plass, noen skriver at begge er på plass uten at det betyr at det blir værende slik (selvopplevd 2 ganger), mens andre igjen - som min veterinær, er nøye og skriver det han finner der og da uten at det har så mye å si for hvordan ting ender med å være.  Vi krysser fingrene for at begge Lucida guttene får begge testiklene ned og at de blir værende der. Testikkelmangel (egentlig testikkel på feil sted) er dessverre ikke så uvanlig på Siberians, men de fleste ender opp med å få begge på rett sted til slutt.


The puppies were sniffing around in the vet's office, they were curious and fairly unaffected. They greeted both the veterinary and the veterinary nurse, most of them in a were confident and trusting fasion. A couple was a bit more withdrawn in the very beginning with strange people, strange smells and in a strange environment. However they quickly got over it. All of the took the examination without any problems, and all the puppies were good about the fine needle with the vaccine and the coarser needle with the microchip. Only one of the puppies felt the need to express that this did hurt a bit and yelped a little, but was otherwise just as easy as the others.

The puppies health certificate says: 

Health control, vaccination and microchipping of a litter of puppies born the 21st of October. 4 bitches and 2 males; a total of 6 puppies. All the puppies are in normal condition and has a normal behaviour and movements during examination at the clinic. No congential faults or other diseases were found. Wonderful litter. 

In addition each of the puppies have their own evaluation. In the bitches health certificate it says "Good looking puppy", and the males it says: "Good looking puppy. Only able to find one testicle at the normal position in the scrotum at this time". Some veterinarians will only write "normal" for this in so young males, some writes that they are both there - but that doesn't necessarily mean it will stay that way (I've experienced that myself twice), while yet others like my veterinary, are through and only write what they find then and there, and point out this isn't necessarily what it ends up to be like. We are crossing fingers that both the Lucida males will drop both of their testicles and let them stay down. Missin testicles (or in reality testicles in the wrong place) are unfortunatly not all that unusual in Siberians, but most end up with two testicles in the right place in the end.
Vekten på valpene var som følger (med forbehold da valpene ikke akkurat satt rolig på vekta):

Enif: 4,45 kg
Deneb: 4,35 kg
Vega: 4,70 kg
Polaris: 4,85 kg
Sirius: 5,30 kg
Aldebaran: 5,25 kg


The puppies weights were as follows (with a precaution that they might not be entierly correct as they didn't exactly sit still). 

Enif: 4,45 kg
Deneb: 4,35 kg
Vega: 4,70 kg
Polaris: 4,85 kg
Sirius: 5,30 kg
Aldebaran: 5,25 kg


Enif får sin ID merking
Enif getting her microchip

Deneb får tennene sjekket
Deneb having her teeth checked

Vega får hjertelyden sjekket
Vega has her heart listened at

Når alle valpene var blitt ID merket og sjekket og informasjonen lagt inn til NKK så var alt klart for at kullet kunne bli endelig godkjent slik at stamtavlene kunne skrives ut.

When all the puppies had gotten their microchiped and health check-ups and the information sent to NKK, all was ready for the litter to be finally approved and their pedigrees sent out.


Enif, Deneb, Vega og Sirius får helsebøker. Polaris og Aldebaran har fått pass da Polaris blir her hos oss og Aldebaran blir deleid med oss, og det er planer om at disse to også skal utenfor Norges grenser.
Enif, Deneb, Vega and Sirius got their health books. Polaris and Aldebaran got their pet passports as Polaris stays here with us and Aldebaran will be co-owned by us, and we plan for these two to also travel outside the Norwegian borders.

I dag, 14. desember kom stamtavlene til valpene. Bare 2 dager etter de fikk sin ID-merking og disse ble meldt inn til NKK, og dette skjedde på kveldstid. Det vil si at NKK fikk stamtavlene i posten formiddagen på onsdag. Raskt jobbet!

Today, the 14th of December, the pedigrees arrived from NKK. Only 2 days after the puppies had gotten their microchiped, and this was sent to NKK, and this happened in the evening on Tuesday. This means NKK printed the pedigrees and had them in the post on Wednesday  morning. Quickly done!


onsdag 29. november 2017

Lucida navnene

The Lucida names


En lucida er en konstellasjons mest lyssterke/klareste stjerne. Siden dette er Lucidakullet har de selvsagt fått navn etter den mest lyssterke stjernen i hvert sin konstellasjon (stjernebilde).  Alle konstellasjonene kan sees på den nordlige halvkule.
Stjernenes lysstryke eller klarhet er angitt med et tall. Til lavere dette tallet er, til klarere er stjernen. En stjerne med lysstyrke 2,5 vil derfor se langt mer lyssvak ut på himmelen enn en stjerne med -0,5.  I tillegg er det oppgitt 2 tall for alle stjernene. Den tilsynelatende størrelsesklassen, dette er hvordan vi oppfatter stjernen når vi ser opp på nattehimmelen. Og den faktiske størrelsesklassen, dette er hvor lyssterk stjernen er i realiteten.
Vår egen sol har en tilsynelatende lysstryke på -26,74 og en faktisk lysstryke på 4,83

Jeg har valgt å ikke bruke stjernes bayerbetegnelse, selv om dette er det som vanligvis benyttes i astronomi. Jeg har heller valgt stjerner som også har et navn som har blitt godkjent av International Astronomical Union (IAU) gjennom Working Group of Star Names (WGSN), og nå er listet i katalogen over stjernenavn. Mange av stjernene har likevel et utall andre navn som har blitt brukt til ulike tider oppgjennom historien, og av ulike kulturer. De har sånn sett heller ikke alltid hørt til den samme konstellasjonen, da de til andre historiske tider og i andre kulturer gjerne har satt sammen stjernene på himmelen til andre konstellasjoner.

Alle illustrasjonene jeg har brukt her er fra appen StarWalk 2, de ser for enkelte stjernebilders vedkommende litt annerledes ut enn det som tradisjonelt har blitt brukt, jeg har likevel valgt å bruke dem for å få en helhet i representasjonen av navnene.


A lucida is the brightest star in a constellation of stars. Since this is teh Lucida litter, they have of course gotten names from the brightest star in a constellation each. All the constellations may bee seen from the Northern hemisphere.
The stars' brightness is given with a number. The lower the number the brighter the star. A star with a brightess of 2,5 will look a lot weaker in brightness than a star with -0,5. In addition there is given two numbers for each star. The visual magnitude which is what we precieve from earth when we look up at the night sky. And the absolute maginitude which is how bright the star really is.
Our own sun has a visual magnitude at -26.74 and an absolute magnitude at 4.83


I have chosen not to use the stars Bayer designation, even though these are the names most commonly used in astronomy. I have rather chosen stars that have names approved by the International Astronomical Union (IAU) through the Working Group of Star Names (WGSN), and has now been listed in the catalouge of star names. Several of the stars still have a wide selection of other names. These names have been used at different times through the history and in different cultures. The stars haven't belonged to the same constellation at all times and places either as other times or culutures might have put the stars together in different constellations.

All the illustrations used in this blog entry is from the app StarWalk 2, they might look a bit different for some constellation than the way they have traditionally been depicted, I have still chosen to use them to get a continous style through the presentation of the names.
Snøfrost Lysende Aldebaran
Tilsynelatende størrelsesklasse (visual magnitude): 0,87
Faktisk størrelsesklasse (absolute magnitude): -0,63

Aldebaran har bayerbetegnelsen alfa Tauri – α Tau, og er lucidaen i stjernebildet Taurus, eller tyren på norsk.

Aldebaran ligger 86 lysår unna solen. Stjernen er oransjefarget kjempestjerne og er 44 ganger soldiameteren i størrelse.  Som mange andre stjerner er heller ikke Aldebaran en enkeltstående stjerne, men en dobbeltstjerne. Den andre er en bitte liten (i stjernesammenheng) brun dverg.

Dette er den 13. mest lyssterke stjernen på nattehimmelen. Navnet kommer av det arabiske al-dabarān som betyr «følgesvenn», fordi stjernen følger stjernehopen Pleiadene over himmelen. Dette er en av de letteste stjernene å finne på nattehimmelen, delvis fordi den er såpass lyssterk og delvis fordi den finnes enkelt ved å følge de tre stjernene i Orions belte til høyre.  Aldebaran has the Bayer designation alfa Tauri – α Tau, and is the lucida in the constellation Taurus (the ox).

Aldebaran is 86 lightyears from the sun. The star is an orange giant star and has 44 times the diameter of our sun. As a lot of other stars, Aldebaran isn't a singular star, but in a twin star system. The other star is a tiny (by comparison) brown dwarf.

This is the 13th brightest star in the night sky. The name comes from the arabic al-dabarān  wich means "the follower", the names is most likely gotten because it follows the star cluster Pleiadene across the sky. This is one of the easiest stars to find in the night sky, in part because it's so Bright and in part because it is easilly found by following the three stars in Orion's belt to the right.Snøfrost Strålende Sirius


Tilsynelatende størrelsesklasse (visual magnitude): -1,44
Faktisk størrelsesklasse (absolute magnitude): 1,45

Sirius har bayerbetegnelsen alfa Canis majoris – α CMa, og er lucidaen i stjernebildet Canis Major, eller storehund på norsk.

Sirius fremstår som så lyssterk både på grunn av sin egen luminositet, og på grunn av sin nærhet til jorden. Den er bare 8,6 lysår unna og er dermed en av våre nærmeste naboer. Det som øyet oppfatter som en enkelt stjerne er egentlig et dobbeltstjernesystem som består av en hvit hovedserie stjerne, Sirius A, og en svak hvit  dverg, Sirius B

Sirius er også den mest lyssterke stjernen på nattehimmelen. Navnet "Sirius" kommer fra gammelgresk "Seiros" som betyr glødende eller "tenneren", kanskje fordi stjernen var forbundet med sommeren. Den blir også kalt hundestjernen og blir koblet til "hundedagene" - de varmeste dagene på året.  

Sirius utgjør vintertriangelet sammen med Procyon og Betelgeuse


Sirius has the Bayer designation alfa Canis majoris – α CMa, and is the lucida in the constellation Canis Major (greater dog).

Sirius appreas as Bright as it is both because of it's own brightness but also because of it's closeness to the eart. It is only 8,6 light years away, and is one of our closest neighbours in space. What the eye sees as one star is in reallity two, it consists of a white main sequence star, Sirius A, and a weak white dwarf, Sirius B.

Sirius is the brightest star in the night sky. The name "Sirius" comes from the old greek "Seiros" which means  "the scorcherer", maybe because the star was connected to the summer. It is also called the dog star and was connected to the "dog days" - the warmest days  in the year.
Sirius is a part of the winter triangle together With Procyon and Betelgeuse.Snøfrost Funklende Vega


Tilsynelatende størrelsesklasse (visual magnitude): 0,03
Faktisk størrelsesklasse (absolute magnitude): 0,58

Vega har bayerbetegnelsen alfa Lyrae – α Lyr, og er lucidaen i stjernebildet Lyra, eller lyren på norsk.
Denne stjernen er en blå-hvit supergigant som ligger 23,5 lysår borte

Vega er den 5. mest lyssterke stjernen på nattehimmelen, og den 2. mest lyssterke her i den nordlige hemisfære. Dette var den første stjernen som ble fotografert, i 1850. Navnet Vega kommer fra det arabiske ordet waqi, «fallende», etter uttrykket an-nasr al wāqi`, som betyr «den fallende ørna».
Sommertriangelet består av stjernene Vega, Deneb og Altair


Vega has the Bayer designation  alfa Lyrae – α Lyr, and is the lucida in the constellation Lyra.
This star is a blue-white supergiant about 23,5 light years away. 

Vega is the 5th brightest star in the night sky, and the 2nd brightest in the northern hemisphere. This was the first star ever to be photographed, in 1850. The name Vega comes from the arabic word waqi "falling" afther the expression an-nasr al wāqi`, which means "the falling eagle".
The summer triangle consists of the stars Vega, Deneb and Altair.Snøfrost Skinnende Deneb


Tilsynelatende størrelsesklasse (visual magnitude): 1,25
Faktisk størrelsesklasse (absolute magnitude): -8,73

Deneb har bayerbetegnelsen alfa Cygni – α Cyg, og er lucidaen i stjernebildet Cygnus, eller svanen på norsk. 

Med sin faktiske størrelsesklasse på -8,73 så er dette en av de mest lyssterke stjernene man kjenner til med en lysintensitet som er 200.000 ganger vår egen sol, men anslaget er noe usikkert og dette er i den øvre enden av anslagene. Det er uansett sikkert at dette er en av de klareste stjernene der ute.

Dette er den 19. mest lyssterke stjernen på nattehimmelen fordi den ligger så langt borte, rundt 1550 lysår (anslagene varierer 1340-1840 lysår). Deneb har navnet sitt fra arabisk dhaneb, som betyr "hale", og kommer fra uttrykket Dhanab ad-Dajāja "hønas hale". Rundt år 9800 vil Deneb være den stjernen som står nærmest himmelens nordpol og bli "polarstjernen". 
Sommertriangelet består av stjernene Vega, Deneb og Altair. 


Deneb has the Bayer designation  alfa Cygni – α Cyg, and is the lucida in the constellation Cygnus (the swan)

With its absolute magnitude of about 8,73 this is one of the brightest stars we know of with a light intensity 200.000 times that of our own sun, but the figures will vary with sources as it is not easy to make an exact measure. However it is certain that Deneb is one of the brightest stars out there.

This is the 19th brightests stars in the night sky seen from earth as it is so far away, about 1550 light years (between 1340 and 1840 light years). Deneb has it's name from the arabic dhaneb, meaning "tail", and it comes from the phrase Dhanab ad-Dajāja ", or "tail of the hen". Around year 9800 Deneb will be the star closest to the sky's north pole, and will become the "north star". 
The summer triangle consists of the stars Vega, Deneb and Altair.Snøfrost Glimtende Enif


Tilsynelatende størrelsesklasse (visual magnitude): 2,38
Faktisk størrelsesklasse (absolute magnitude): -4,19

Enif har bayerbetegnelsen epsilon Pegasi – ε Peg, og er lucidaen i stjernebildet Pegasus. 

Denne stjernen ligger rundt 690 lysår unna solen, og kan enkelt sees på nattehimmelen uten noen former for hjelpemidler. Enif er en ganske gjenomsnittelig stjerne for en oransje supergigant som er godt inn i sin utvikling.

Enif het tradisjonelt dette, og navnet kommer fra det arabiske ordet for "nese" på grunn av dens posisjon på mulen til Pegasus. I 2016 organiserte IAU WGSN som skulle katalogisere og standarisere navn for stjernene. I WGSNs første publikasjon i juli 2016 fikk denne stjernen offisielt navnet Enif.


Enif has the Bayer designation  epsilon Pegasi – ε Peg, and is the lucida in the constellation Pegasus. 

This star is about 690 light years away from the sun, and are easilly seen on the night sky without any aids. Enif is a fairly average star for an orange supergiant well into it's evolution.

Enif is the traditional name of this star, and the name has it's origins in the arabic word for "nose" because of it's position on the nose of Pegasus. In 2016 the IAU organised WGSN who had the task of catalouging and standarise the star names. In WGSNs first publication from July 2016 this star was officially given the name Enif.Snøfrost Tindrende Polaris


Tilsynelatende størrelsesklasse (visual magnitude): 1,97
Faktisk størrelsesklasse (absolute magnitude): -3,64

Polaris har bayerbetegnelsen alfa Ursae Minoris – α UMi, og er lucidaen i stjernebildet Ursa Minor, eller lillebjørn på norsk. 

Den ligger mellom 323 og 460 lysår unna solen, og er den stjernen som i dag står næremst himmelens nordpol og er dermed polarstjernen. Polaris består i realiteten av 3 stjerner. Polaris Aa, Polaris Ab og Polaris B. Det er Polaris Aa vi ser når vi ser på denne stjernen uten noen hjelpemidler.  Polaris Aa er en lyssterk gigant eller supergigant.

Polaris, som er det moderne WGSN godkjente, navnet til stjernen er en forkortelse fra det nylatine navnet Stella Polaris "polarstjernen".  Denne stjernen har hatt stor betydning for navigasjon i tidligere tider, inkluder hos vikingene som kalte den «Leiðarstjarna» som betyr "lederstjerne"


Polaris has the Bayer designation alfa Ursae Minoris – α UMi, and is the lucida in the constellation Ursa Minor (little dipper). 

It is between 323 and 460 light years away from our sun, and is the star that today is closest to the sky's north pole, and as such the "north star". Polaris is in reality 3 stars. Polaris Aa, Polaris Ab and Polaris B. It is Polaris Aa we see when we look at this star without any aids.  Polaris Aa is a bright giant or supergiant. 

Polaris, which is the modern WGSN approved name for this star is a shortened name for the new latin name Stella Polaris "polar star". This star has had a great impact on navigation in earlier times, including with the viking who called it «Leiðarstjarna» meaning "the leading star"

onsdag 22. november 2017

1 mnd gamle og oppstilte bilder

1 month old and stacking photosI går var Lucidakullet 1 mnd gamle, og det ble gjort noen første forsøk på å ta oppstilte bilder av dem. Det ble jo litt så som så, men et lite inntrykk får man jo av dem. Ørene til valpene lever litt sine egne liv for øyeblikket. Opp det ene øyeblikket og ned det andre. Et par av de har alltid to stående ører nå, mens andre har ett opp og ett ned mesteparten av tiden.

Valpene bor fortsatt i stua og får med seg alle slags daglige lyder. Alt fra skrammel med elementene til valpegården, til ulike lyder på TV, støvsuger, vasking, og selvsagt også lyden av de andre hundene.

Så langt har de hatt besøk 4 ganger av fremmede mennesker for dem, inkludert 2 barn, og det har gått veldig bra. De er våkne og nysgjerrige. Viser ingen frykt ovenfor disse fremmede menneskene. Normalt sett ville vi tatt dem ut også rundt denne alderen men da været ikke er toppers, og det i tillegg er mørkt både før jeg drar på jobb og når jeg kommer hjem, så blir det utsatt litt for disse valpenes vedkommende. Men i løpet av den neste uken skal de selvsagt få sine første turer ut også.

De er nå våkne stadig lengre strekker av gangen. De leker med hverandre, og de har interesse for leker. De tygger og smaker på alt, og det er kjempeartig å dra i våre klær og ikke minst tygge på crocs. Selv om de har mer egnede leker tilgjengelig, så er det helt klart mer moro å tygge på ting vi har på oss.


Yesterday the Lucida litter was 1 month old, and we did the first try on some stacking photos of them. It ended up a little bit of this and a little bit of that, but you'll get an impression of them. The puppies' ears are living their own life at the moment. Up one second and down the next. A couple of them have standing ears all the time now, while most of them have one up and one down more than both up at the moment. 

The puppies are still living in the living room and get to experience all kinds of daily noises. From the rattling of the puppy pen elements being moved, to different sounds from the TV, the vacuum cleaner and of course the sound of the other dogs as well.

So far they had visits from strangers 4 times, including 2 children, and it went very well. They were alert and curious. Didn't show any kind of fear towards these humans they didn't know.
Normally we would have brought them outside as well at this age, but as the weather hasn't been the best and it is dark before I go to work and dark when I get back home, it will be postponed a little bit for these ones. However during the comming week they will get their first trips outside.

They are now awake for longer and longer periods at the time. They play with eachother, and the show interest in toys. They chew and taste everything, and find it super fun to pull in our clothes and not the least chew on the crocs. Even if they do have more suitable toys to choose from, so far it's more fun to play with our garments. Tispe 1 / female 1

Tispe 1 / female 1

Tispe 2 / female 2

Tispe 2 / female 2

Hann 1 / male 1

Hann 1 / male 1

Hann 2 / male 2

Hann 2 / male 2


Tispe 3 / female 3

Tispe 3 / female 3

Tispe 4 / female 4

Tispe 4 / female 4

De stolte foreldrene til disse små rakkarene er:
The proud parents of these little rascals are:tirsdag 21. november 2017

En fullcertet Snøfrost på Stord og Dogs 4 All

last CAC for a Snøfrost at Stord, and Dogs 4 All

12. november var Snøfrost Ville Aniachak på utstilling på Stord. Hun fikk en fin kritikk av dommeren Ricky Lochs-Romans fra Nederland.

The 12th of November Snøfrost Ville Aniakchak attended a dog show at Stord. She got a very nice cirtique from the Dutch judge Ricky Lochs-Romans

2 years old. Very typical in nose to tail. Everything we like to see in a standard type. Little longer legs than body depth. Typical foxtail. Lovely typical coat. Beautiful head in every part. Moving very nice with elegance, low to ground in a good way. 
Excellent CK CERT BIR
Excellent CQ CAC BOB

Med dette er Frøya fullcertet da hun nå har alle certene for norsk utstillingschampionat, men hun trenger en bruksmeritering for å løse inn championatet.

Tusen takk til eier Hege Nilsen for at du har stilt henne ut. 


With this result Frøya has all the points/CACs she needs for the Norwegian show championship, but she needs a working trail to get the title. 


Thank you so much to the owner Hege Nilsen for exhibiting her. 
Dogs 4 All - Norsk Vinnerutstilling 
Var ingen stor suksess for oss i år, men jeg hadde en trivelig dag på utstilling med venner, og valpen Dalbris som bare var med for treningens skyld fikk mye fin mijøtrening.
Dommeren var den irske Fiona Clarke

Jeg hadde med meg junioren Snøfrost Forlokkende Huldra som fikk en very good


The Norwegian winner show wasn't any big sucess this year, but I had a nice day at the dogs show with friends and the puppy Dalbris (not entered) got a lot of nice show ground training.
The judge was Irish Fiona Clarke.

I brought the junior female Snøfrost Forlokkende Huldra who ended up with a very good.
og veteranen N UCH Hightower's A Dream Comes True som fikk Excellent.  
and the veteran N UCH Hightower's A Dream Comes True who got an Excellent.

tirsdag 14. november 2017

Lucidakullet vokser og utvikler seg.

the Lucida litter growing and developing


De små lovende har nå blitt over 3 uker gamle. De er nysgjerrige og våkne. De siste par dagene har de også lært seg å gå på det glatte stuegulvet (noe som ikke er helt enkelt når man så vidt har lært seg å gå).

Den største av valpene har nå rundet 2kg, og de andre er ikke langt bak. De får nå et kjøttmåltid om dagen, og kommer snart til å få 2 om dagen. Tørrfôr har de ikke begynt å spise enda.  De kan nå holde kroppsvarmen selv, og de kan gå på do selv. Noe som gjør de mindre avhengige av å være på et område med passe temperatur og litt mer selvstendige. Men fortsatt er mamma Stjerne midten av deres verden. De har også begynt å leke med hverandre, og smake på alt de kommer over.

De har fått sin første ormekur med Banminth pasta, og alle tok den uten mye om og men.The little promising ones have turned 3 weeks old. They are curious and alert. The last few days they have learned to walk on the slippery livingroom floor as well (which isn't so easy in the beginning when you're just learing how to walk).

The largest of the puppies have reached 2kg, and the others aren't far behind. They are now eating one meal of meat every day, and soon will start to eat two meals a day. They haven't started to eat dry kibblings yet. They are now able to keep their body temperature by themselves and they are able to pee and poo without assitance from mum. This makes the less depended on the temperature in the room, and makes them a bit more independent. Still their mother Stjerne is the center of their world. They have started to play with eachother, and taste everything they come across.

They've gotten their first round of de-worming with Banminth pasta, and all took it without much ado. 


mat!
food!

smake på fingre
tasting fingers

tispe 1
female 1

tispe 2
female 2

hann 1
male 1

hann 2
male 2

tispe 3
female 3

tispe 4
female 4