tirsdag 13. desember 2016

Valpeplaner 2017

Planned litters 2017

Venligst husk på at planer kan endres
Please note that plans may change

Norrønkullet, et tidligere Snøfrost kull
the Norse litter, a previous Snøfrost litter


Jeg får ofte spørsmål om når det neste kullet vil bli født her hos oss på Snøfrost, og om vi har planer for 2017. Vi har planer, men vi har ikke offentliggjort de ennå da det gjenstår å få noen detaljer på plass før vi kan kunngjøre dem.  Men jeg kan si såpass at vi planlegger 2-3 kull i 2017.  Siden Fjellbris ikke samarbeidet i fjor ble hennes kull utsatt til 2017. Det er usikkert når vårt neste kull etter disse vil bli født. Ikke tidligere enn sommeren/høsten 2018 med sikkerhet, antagelig seinere.

Det første kullet vil trolig, og forhåpentligvis, bli det lenge planlagte mellom Donzi og Fjellbris dersom naturen samarbeider denne gangen. Det har vært stor pågang og interesse for dette kullet, og noen mennesker har allerede ventet i nærmere et år. Det er derfor lite trolig at det vil være noe ledige valper til salgs fra dette kullet. Litt avhenger av antall og kjønnsfordeling riktignok.


I ca. april planlegger vi å pare 1 eller 2 av våre yngre tisper. Såga og Stjerne. Hannhundene vil bli offentliggjort når planene er helt klare, og alle helsetester er på plass.  Disse kullene vil bli født rundt juni og vil være leveringsklare i løpet av august 2017 dersom tispene løper 6 mnd etter forrige løpetid.


I often get request about when our next litter will be born here at Snøfrost, and if we have plans for 2017 at all. We do have plans, but we haven't published them yet as some details are still to be sorted out. However I can say as much as we are planning 2-3 litters in 2017. A bit more than in a usual year for us. Due to Fjellbris not cooperating last year, her litter was postponed to 2017. It is uncertain when our next litter after these will be born. No sooner than summer/fall 2018 for sure, probably later. 

The first litter will probably, and hopefully, become the long planned mating between Donzi and Fjellbris if nature cooperates this time. It has been a lot of interest in this litter, and some people have waited for close to a year already. For this reason it is unlikely there will be any available puppies in this litter. It depends somewhat on the number of puppies and their sexes.

Around April we plan to mate 1 or 2 of our younger bitches. Såga and Stjerne. The males will be published when the plans are ready, and all health screens are done. These litters will be born around June and will be ready for their new homes around August 2017 if the girls gets into season 6 months from their last one. Såga - Snøfrost Såga den Vise
Er en tispe som elsker å jobbe i selen, hun er ikke så stor, men har mye krefter for sin størrelse. Hun gjør det også helt greit på utstillinger selv om hun ikke er stilt så mye. Hun har 1 CERT og BIR, og ellers stort sett excellent. Hun er litt reservert mot fremmede, men veldig glad i kos fra sine mennesker.

Hennes partner vil være en hannhund som vil bidra til å ta vare, og forbedre, hennes egenskaper i selen samtidig som han vil være helsetestet og ha et godt eksteriør. Han vil også ha gått flere løp.

Mer om paringen når alt er klart.Såga - Snøfrost Såga den Vise
She's a girl who loves to work in harness. She isn't very big but has a lot of power for her size. She does well in dog shows as well, even if she isn't shown all that much. She has 1 CAC and BOB, and several excellents. She is a bit reserved towards strangers, but loves a cuddle from her own people.

Her partner will be a male who contributes to preserve, and hopefully improve, her capabilities in harness as well as being health screened and be well built. He has run several races as well.

More about this mating when all is ready.
Stjerne - Snøfrost Skimrende Stjernelys
Stjerne er en ung tispe som har utviklet seg veldig bra, noe hennes utstillingsresultater også gjenspeiler.  Hun har BIR, CERT, CACIB og et par R-CERT på noen få utstillinger nå i høst. Som valp ble hun både Best In Show (BIS) og BIS 2.

I selen er hun ivrig og ikke sky for å jobbe, men hun er ikke like intens som Såga som er beskrevet over her. En sterk tispe, som fortsatt trenger en del spanntrening.  Hun er alltid blid og fornøyd. Stort sett alltid logrende.

Hennes partner vil være en hann som har gjort det bra på de få utstillingene han har deltatt, han er godt bygget, og trekker villig både sommer og vinter som enehund. Han vil være helsetestet før en paring finner sted.Stjerne - Snøfrost Skimrende Stjernelys
Stjerne is a young girl who as develped very nicely, something her show results shows as well. She has BOB, CAC, CACIB and a couple of Res-CACs in a few shows this fall. As a puppy she became Best In Show (BIS) and reserve BIS.

In harness she is eager and likes to work, but isn't as intence as Såga that I wrote about above. She's a strong bitch who still need some team training. She is alway happy and wags her tail constantly.

Her partner will be a male that has done very well on the few shows he has participated, he is well built and works in harness both summer and winter as a lone dog. He will be health screened before a mating takes place. 
torsdag 24. november 2016

Dogs4All - Norsk Vinnerutstilling

Dogs4All - Norwegian Winner Show

Bolt på utsiden av hallen
Bolt outside the show hall

Helgen 19. og 20. november var det duket for årets største utstilling i Norge, Dogs4All. Norsk Vinnerutstilling og hundemesse i ett.

Turen startet for min del 18. november da jeg skulle inn til Høgskolen i Oslo og Akershus, den startet med kjøring på såpeglatt sørpeføre i ca 3 timer, når veien endelig var brøytet og asfalten var våt i stedet for skøytebane kom jeg bak i en lang stillstående kø grunnet en kjedekollisjon med 6 bilder innvolvert på E18.  Når jeg endelig fikk parkert bilen på innfartsparkeringen i Asker og kommet meg på toget 1 time etter jeg burde og 2 timer etter jeg burde ha vært der, ja da fikk selvsagt toget tekniske problemer og ble stående på neste stasjon i relativt lang tid. Men jeg kom da frem til slutt.
Returen til Asker og bilturen derfra til min søster hvor jeg skulle overnatte gikk heldigvis som normalt, normalt innebærer rushtidkø ut av Oslo så det tok jo litt tid.

Lørdag 19. november kl 07:30 var jeg på plass på Norges Varemesse og Dogs4All og skulle jobbe som ringsekretær for dommeren Carl-Gunnar Staffberg fra Sverige. En hyggelig dag i ringen hvor både dommer og skriver var hyggelige mennesker å jobbe sammen med. Dagen startet litt hektisk, da drasene vi hadde først var fordelt på flere ringer. Resten av dagen gikk det gikk raskt og effektivt.


The weekend of the 19th and 20th of November it was time for the biggest show of the year in Norway, Dogs4All, Norwegian Winner Show and dog equipment sales fair and breed information stands.

My trip started at 4 a.m. the 18th of November by driving to some very challinging conditions. The road was covered in slush and the car had near to no grip for part of the way, then came heavy snow falls and fog at the same time, still with slippery roads. The trip which should have taken a bit over 2 hours on a normal day, took more than 3,5 hours.  When the road finally turned into wet tarmac and the grip was back, there was a multiple vehichle collision which of course stopped the traffic for some time. Finally arriving at Asker were I ment to park my car during my stay in Oslo 2 hours later than expected. The train, of course, got techinical problems on the first stop after we left the platform at I got even more delayed. But I made it to Oslo and Akershus University College in the end. The return trainride to Asker and following drive to my sister at the other side of Oslo went without any incidents, except for the normal rush hour traffic. 

Saturday the 19th of November at 07:30 a.m. I arrived at Dogs4All, and was going to work as a ring steward for the Swedish judge Carl-Gunnar Staffberg. A pleasant day in the ring were both judge and writer was nice people to work with. The day started out a bit chaotic as the first couple of breeds were divided in several rings. The rest of the day went with a quick and effective pace. 


Søndag 20.november var det våre hunders tur til å gå i ringen. Dommer for dagen var Viva Maria Soleckyj Szpunar fra Polen. En veldig rask dommer, så her måtte man følge med i svingene. Vi stilte 3 hunder denne dagen.

Først ut var vår serbiske unge hannhund Northsprings Green Lake, Bolt. Handlet av Monica Alteskjær Sundset som vi eier ham sammen med.

lovely physical condition. Excellen expression of head. strong neck. still his back is soft. good movement

Excellent, 3. beste juniorhann


Etter alle hannene var bedømt, var det Snøfrost Unike Beringia sin tur i ringen.

she is too slim. Typical size. Excellent line of head. Dark eyes. Dry neck. Action in frontlegs are too soft. Action of back legs are very typical.
Excellent, 3. beste junior tispe.
Veldig fornøyd med Excellent på Beringia da hun er en litt annen type enn det jeg forventet at dommeren skulle foretrekke.


I unghundklasse var det Snøfrost Skimmrende Stjernelys sin tur.

she has typical proportions. excelent head. dark eyes. her front is a litlle bit too straight. exlcellent size of bones. nice tail. nice coat. front legs are a little bit outside. back legs are parallell in action. very nice temperament.
Excellent.Sunday the 20th of November our dogs were set to go in the ring. Judge for the day was Viva Maria Soleckyj Szpunar from Poland. A very quick judge, so you better pay attention. We showed 3 dogs this day. 

First out was our Serbian young male Northsprings Green Lake, Bolt. Handled by his co-owner Monica Alteskjær Sundset. 

lovely physical condition. Excellen expression of head. strong neck. still his back is soft. good movement

Excellent, 3rd best junior male


When all the males were judge, our Snøfrost Unike Beringia had her turn in the ring.

she is too slim. Typical size. Excellent line of head. Dark eyes. Dry neck. Action in frontlegs are too soft. Action of back legs are very typical.
Excellent, 3rd best junior bitch 
I'm very happy with Excellent on Beringia from this judge, as she is of a type I didn't think she would appreciate too much. 

In intermediate class our last dog was out in the ring Snøfrost Skimmrende Stjernelys
she has typical proportions. excelent head. dark eyes. her front is a litlle bit too straight. exlcellent size of bones. nice tail. nice coat. front legs are a little bit outside. back legs are parallell in action. very nice temperament.
Excellent.Ikke de helt store resultatene, men en veldig hyggelig dag i og ved ringen. Gratulerer så mye til vinnerne!
Album fra utstillingen kan sees her

Ikke minst fikk vi hilst masse på Bolt som jeg ikke har sett siden han ble hentet av meg, og mannen ikke har sett i det hele tatt.  Bolt fikk derfor også en fotoshoot utenfor hallen.

Not the greatest results, but a very nice day by and in the ring. Congratulations to the winners!
A photo album from the show may be seen here


Not the least we got to meet Bolt again. I haven't seen him since I picked him up, and my husband hadn't seen him at all. Bolt got his very own photoshoot outside the hall.  


lørdag 12. november 2016

Utstilling på Kongsberg Hundeklubb

National dog show at Kongsberg

Stjerne
Bildet er fra tidligere i år
The photo is from earlier this year

Beringia
Bildet er fra tidligere i år
The photo is from ealier this year
I dag tok vi turen til Kongsberg for å stille under dommer Eli-Marie Klepp fra Norge. Vi hadde med oss Beringia som juniorklasse tispe og Stjerne i unghundklasse tispe.  Det var 11 påmeldte og fremmøtte Siberians, 2 valper, 2 hanner og 7 tisper. Alle av hundene var av høy kvalitet noe som også var tydelig utfra premieringen de fikk.

Først i ringen av våre var Snøfrost Unike Beringia, hun fikk følgende kritikk:
14mnd stilfull elegant tispe, herlig hode, godt pelsede ører, ok underkjeve, utmerket hals og overlinje, skal enda utvikles mye i brystet, brede fine lår, allerede bra musklet, sterke haser og kneledd, enda litt svak i front, korrekt formede føtter, enda ubalansert frem og tilbake, herlig driv fra siden, god pelskvalitet. Godt vist

Excellent og beste juniorSå var det Snøfrost Skimrende Stjernelys sin tur i unghundklassen:

Elegant tispe, gode reasedetaljer, utmerket hode, godt pelsede ører, sterk unerkjeve, god sterk hals, bra anlagt skulder, aning lang i overlinjen, god lårbredde, velmusklet, sterke ben, utmerket hasehøyde, enda noe ustabil frem og tilbake, bedres når brystet kommer ned. Vakker og elegant. 

Excellent, beste unghund med CK (Championat kvalitet), og til min store overraskelse slo hun til å ble beste tispe med CERT og slo til slutt hannen og stod igjen som Best i Rasen!
Det hadde jeg ikke trodd utfra konkurransen vi hadde i dag.Today we went to a national dog show at Kongsberg to show under the Norwegian judge Eli-Marie Klepp. We brought with us Beringia in junior class and Stjerne in intermediate class. There were 11 Siberians present, 2 puppies, 2 males and 7 bitches. All the dogs today were of a high quality, which were made apparent from the results they got as well. 

First to enter the ring from us was Snøfrost Unike Beringia, she got the following critique: 

14 months, stylish and elegant btich, lovely head, well furred ears, ok lower jaw, excellent neck and topline, shall still develop a lot in the chest, good broad thighs, already well muscled, strong pasterns and knees, still a bit week in front, correctly shaped feet, still a bit imbalanced in comming and going, lovely drive from the side, good coat quality. Well shown.

Excellent and best junior


Then it was Snøfrost Skimrende Stjernelys' time to enter the ring in intermediate class

Elegant bitch, good breed details, excellent head, well furred ears, strong lower jaw, good strong neck, well placed shoulders, a thouch long in the topline, good with of the thighs, well muscled, strong legs, excellent pastern hight, still a bit imbalanced in comming and going will get better as the chest comes down. Beautiful and elegant.
Excellent, best intermediate bitch with CK (Champion quality), and to my big surprise she turend out to become best bitch with CAC, and in the end beat the dog and ended up as Best in Breed!
I didn't dare belive this would be the outcome as we had some real sharp competition today. 

fredag 21. oktober 2016

Bolt er endelig omregistrert!

Finally Bolt's paperwork is ready through NKKNorthspring's Green Lake, Bolt, har endelig blitt omregistrert gjennom NKK og er nå på alle mulige juridiske måter en norskeid hund som eies av megselv og Monica på kennel Snykovet.  Bolt bor i Tromsø så det er jo ikke så mye vi ser til ham, men vi gleder oss masse til å se ham igjen i november på Dogs 4 All!
Han har et fantastisk hjem i Tromsø hos Monica og hennes familie, og vi mottar mye informasjon, bilder og videoer så vi kunne ikke deleid ham med noen bedre.


Northspring's Green Lake, Bolt, has finally gotten his paperwork through NKK and is now in every legal sense a Norwegian owned dog. He is owned by myself and Monica at kennel Snykovet. Bolt lives in Tromsø wich means we don't get to see him that much, but we are looking forward to meet him again in November at Dogs 4 All!
He has a fantastic home in Tromsø with Monica and her family, and we are getting a lot of information, photos and videos. We couldn't have co-owned him with anyone better. 

mandag 10. oktober 2016

8 uker og klare for nye eventyr

8 weeks old and ready for new adventures

Eventyrkullet på skogstur med pappa Freke, f.v: Sneros, Huldra, Veslefrikk, Korse
The Folktales litter on a forest walk with their dad Freke. L to r: Sneros, Huldra, Veslefrikk, Korse

Da var Eventyrkullet chippet, registrert, helsesjekket og vaksinert. De har fått sine ormekurer og lært litt om hva det vil si å være hund, og nå er de klare for nye eventyr. De fleste av dem i nye familier og nye omgivelser.

Veslefrikk er foreløpig den eneste som har flyttet, han flyttet den dagen han fylte 8 uker og dro avgårde til vestlandet. Den neste som flytter er Sneros, hun drar langt mot nord på torsdagen. Neste lørdag er det Korse som skal forenes med sin nye familie, og hun vil være ganske kortreist. Huldra blir her, men også hennes verden vil bli av en annen karakter når søsknene har flyttet og hun stadig blir eldre.

De første ukene blir sosialisering og miljøtrening de viktigste, men etterhvert som de vokser til blir det mer innlæring og mer krav i hverdagen.


The Folktales litter are now microchipped, registered, health checked and vaccinated. They have gotten their dewormings and learned a little bit about what it means to be a dog. Now they are ready for some new adventures. Most of them in new families and a new environment.

Veslefrikk is yet the only one who has moved, and he moved the day he turned 8 weeks old, going away to the western parts of Norway. Next one up to move is Sneros, she'll go far to the north on Thursday.  Next Saturday Korse will move to her new family, and she'll not go that far away either. Huldra stays here with us, but her world will change as well as her siblings have moved and she grows older.

The first few weeks the focus will be on socialisation and environmental training. As they grow more and more learing and demands will be a part of their everyday life.


KorseVelsefrikkHuldraSneros
En liten video som viser noe om hvordan de små beveger seg nå som de er 8 uker gamle. Dette er absolutt ikke en fasit på hvordan de blir som fullvoksne, men gir en liten idé.

A short video showing how the little ones move now that they've turned 8 weeks old. This is no answer as to what they will become as adults, but it gives some idea.

torsdag 6. oktober 2016

Eventyr til veterinæren

Folktales to the veterinary

Jentene leker på gulvet hos veterinæren
The girls playing on the floor at the veterinary's

Veslefrikk blir kost med
Velsefrikk getting cuddles

I dag var dagen kommet for et veterinærbesøk. De fikk sine microchiper, vaksiner og en helseundersøkelse. Alle fire tok det veldig bra, selv microchippen ble satt uten store protester eller reaksjoner fra dem.

Et velutviklet, sosialt og fint kull uten noen anmerkninger.

De ble ikke engang slitne eller trøtte av opplevelsen, og det var full rulle så snart vi kom hjem igjen.Today was the day for the trip to the veterinary. They all got their microchips, vaccines and a health control. All four took it very well, and even the microchip was put in place without any hassle or reactions from them. 

A well developed, social and good looking litter without any remarks. 

They didn't even got tired from the experience and were at full throttle as soon as we got back home.


Veslefrikk var førstemann på bordet
Veslefrikk was the firt one out on the table


Korse var neste
Korse was the next one out

Huldra
Huldra

Sist, men ikke minst Sneros
Last, but not least Sneros


tirsdag 4. oktober 2016

Et trist og sjokkerende forvel med Soria

A sad and schocking good bye to Soria


I dag hente noe som aldri skulle skjedd, den ene valpen i Eventyrkullet ble brått og brutalt revet bort fra oss. Hun var en frisk og fin valp som hadde maks uflaks. Valpene var ute i hagen mens vi var inne og ordnet noe. På denne korte stunden kom hun seg inn i den store hundegården hvor to av våre unge tisper gav henne en litt voldsom velkomst. Mest sannsynligvis har hun fått slått hodet hardt i en stein, og fikk en hjerneblødning. Det tok ikke mange sekunder før vi hadde hentet henne, men hun døde på mitt fang innen 20 minutter.

Den sannsynlige dødsårsaken er fastslått av en veterinær.

Vi er ekstremt lei oss, i sjokk og kan knapt nok tro hun er borte. Jeg ber om at alle respekterer at vi ikke ønsker å snakke videre om denne hendelsen på nåværende tidspunkt da dette er svært vanskelig for oss.Today something happened that never should have happened, one of the puppies in the Folktales litter was suddenly and brutally taken away from us. She was a healthy and fit puppy with the worst kind of luck possible. The puppies were out in the garden while we fixed something in the house. In this short time she got into the big dog run and two very eager young girls gave her a too boisterous of a greeting. Most likely she has hit her head hard against a rock, and suffered a cerebral bleeding. It didn't take many seconds before we had her in our arms, but she died within 20 minutes. 

The most likely cause of death is set by a veterinary.


We are extremly sad, and in shock. We can hardly believe she's gone. I ask that all respect our wishes to not talk about this incidence any further at this time, as it is a very difficult  situation for us. 

søndag 2. oktober 2016

Eventyrene har blitt 7 uker gamle

The Folktale's have turned 7 weeks old


I dag er Eventyrene 7 uker gamle, de har alle blitt gitt sine navn og blitt fordelt til sine nye eiere.
Alle valpene i dette kullet er sosiale, trygge og glade. De har så langt i sine liv ikke møtt noe de har blitt virkelig redd for, og det som har vært litt skummelt har de fort kommet over uten å tenke noe mer over den saken. Kullet er mentalt sett veldig jevnt, og litt ulike når det kommer til aktivitetsnivå og bygning.

Today the Folktale's are 7 weeks old, they have all been given their pedigree names and I've decided who's going to go where.
All the puppies in this litter is very outgoing, sound and happy. So far in their lives they haven't met anything that has really scared them, and those things that might have been a bit scary they quickly overcame and didn't make a fuss about it. The litter is mentally very even, but with some differences in activity levels and conformation. 
Snøfrost Flittige Korse

Korse skal flytte til en familie i nærheten. Hun er en rolig, tillitsfull og sosial valp. Hun vil gjerne kose og kommer mot oss som en glad valp med logrende hale når vi roper. Hun har også kullets beste ører.

Korse will be moving to a family close by. She is a clam, trusting and outgoing puppy. She loves to cuddle and comes towards us happily wagging her tail when we call. She also has the best ears in the litter. 

Snøfrost Lystige Veslefrikk

Veslefrikk er eneste hannen i kullet. Han var veldig liten når han ble født, under halve størrelsen av det vi er vant med. Men han klarte seg hele veien helt på egenhånd og er idag like stor som en hvem som helst valp på 7 uker. Han er en livelig valp med et veldig flott hode.  Veslefrikk skal flytte til vestlandet og kommer til noen dyrekjære mennesker.

Veslefrikk is the only boy in the litter. He was very tiny as a newborn, less then half the size we are used to. However he managed to grow and thrive completely on his own and is today just as big as any Siberian puppy at 7 weeks old. He is a lively puppy with a very nice head. Veslefrikk is moving to the western part of Norway and will be living with some very animal loving people. 
Snøfrost Forlokkende Huldra

Huldra er hun vi beholder selv fra Eventyrkullet. Hun er den av valpene som per i dag traver lengst strekker når vi er ute i skogen med de, hun er godt vinklet, har fine bevegelser og har vært min favoritt siden hun var nyfødt.  Hun har litt store ører som er litt vidt plassert, så vi håper hun vokser litt inn i dem. Vi har mange hunder med veldig gode ører, så det er ikke alfa-omega for oss at Huldras ører er perfekte.

Huldra is the puppy we'll keep from the Folktales litter. She is the puppy that trots for the longest stretches when we walk them in the forest at this point in time. She is well angulated and has nice movements. She has been my favourite since she was newborn. Her ears are bit big and a bit low set, but we hope she'll grow a bit into them. We have several dogs with very well set ears, so it isn't all that important to us that her ears are perfect. 
Snøfrost Vene Snehvit og Roserød

Sneros som vi kaller henne er en veldig trivelig tispe. Hun startet med å være den som hadde mest meninger i kullet, men er i dag en veldig lettvin valp. Hun vil gjerne sitte ved beina mine og tygge på lisser eller sko. Ligge på fanget har hun også tid til (travle valper har ikke alltid tid til det).
Sneros er den eneste valpen i kullet som ikke helt har funnet sitt nye permanente hjem, men det er flere som er interessert i henne.
Hun vil passe fint til noe som kun ønsker en fritidshund.

Sneros as we call her, is a very nice girl. She started out as the puppy with most oppinions, but is today a very easy puppy. She loves to sit between my legs and chew on the shoelaces or shoes. And she even has time to cuddle in the lap (busy puppies doesn't always have time for that sort of thing).
Sneros is the only puppy in the litter who hasn't found her new permanent home yet, but there are several interessted in her.
She will be a very nice addtion to someone who wants hiking buddy.

Snøfrost Gilde Soria Moria

Soria skal flytte langt nordover til Troms. Der skal hun bo hos en hyggelig familie som er veldig hundevant. Hun vil muligens også stilles ut litt, men først og fremst vil hun være en familiehund. Soria er en veldig godt konstruert og veldig lovende valp. Hun beveger seg fint per i dag. Soria er en veldig glad valp som logrer villt når hun kommer for å hilse. Hun er på mange måter ganske lik sin søster Korse, men en med noe mer meninger.


Soria is moving far north to Troms. There she'll live with a nice family who are used to having dogs. She might be shown a bit when she is older, but first and foremost she is a family dog. Soria is a very well built puppy and a very promising one. She moves very well at this point in her life. Soria is a happy puppy that wags her tail wildly when she comes to greet us. In many ways she is rather similar to her sister Korse, but she has a few more oppinions. 

mandag 26. september 2016

Eventyr i skogen

Adventures in the forest


Eventyrkullet er nå 6 uker gamle. I uken som var har de vært på flere skogturer, inkludert en lang biltur (ca. 2 timer en vei) med påfølgende bærtur. De har fått sitt første bad i dusjen med shampo, og flere av de har fått et mer ufrivillig bad i en bekk i skogen. Mye å oppleve for små Siberians, mye å lære og masse mestring ved å komme seg frem i ulendt terreng. De fikk selvsagt litt hjelp på veien da de foreløpig er så unge, men de tok utfordringene med stor iver.

De har også møtt masse nye mennesker, både her hjemme og på bærturen, i alderen 1 år til 63 år. Alle nye mennesker er bare stas å møte på. Ingen viser noen redsler eller reservasjoner mot nye mennesker.

Nye leker, noen nye lyder og sin egen far har de også fått hilse på. Pappa Freke er foreløpig den eneste hunden de har hilst av våre andre. Han er veldig snill med små valper og klarer å være rolig rundt dem. Hilser pent og lar de små valpene få komme bort på eget initiativ.

Nedfor er noe bilder av valpene på skogtur, bærtur og her hjemme.


The Folktales litter is 6 weeks old now. During the passing week they've been to several forest walks, including a long car drive (about 2 hours one way) with a berry picking walk in the other end. They have gotten their first shampo bath, and several of them got a dip in creek that wasn't all that intended. There is a lot to experience for young Siberians, lots to learn and much to master when it comes to getting around in the terrain. They of course got some help along the way as they for now is very young, however they eagerly started on all the challenges.

They have met several new people as well, both at home and on the berry picking walk, in the age of 1 year old to 63 years old. All the new people was just fun to meet. None of them showed any reservations or frights towards new people. 

New tosy, some new sounds and their own father was new aquitances this week as well. Daddy Freke is the only other dog they've met for now. He is a very kind and calm dog around young puppies. He greets them calmly and let the puppies come to him on their own intiative.

Below are some photos of the puppies from the forest walk, berry picking walk and at home.

Valp 1
Puppy 1

Valp 3
Puppy 3

Valp 4
Puppy 4

Valp 4
Puppy 4

Valp 5
Puppy 5

Valp 5
Puppy 5


Veslefrikk

Veslefrikk

Valp 1
Puppy 1

Valp 3
Puppy 3Valp 5
Puppy 5

Valp 4
Puppy 4

Valp 5
Puppy 5

Valp 1 og 3
Puppy 1 and 3

Veslefrikk og Valp 5
Veslefrikk and Puppy 5

Veslefrikk

Veslefrikk etter et bad i bekken
Veslefrikk after a dip in the creek 

Valp 1
Puppy 1

Valp 3
Puppy 3

Valp 4
Puppy 4

Valp 5
Puppy 5

Veslefrikk