Eventyrene har blitt 7 uker gamle

The Folktale's have turned 7 weeks old


I dag er Eventyrene 7 uker gamle, de har alle blitt gitt sine navn og blitt fordelt til sine nye eiere.
Alle valpene i dette kullet er sosiale, trygge og glade. De har så langt i sine liv ikke møtt noe de har blitt virkelig redd for, og det som har vært litt skummelt har de fort kommet over uten å tenke noe mer over den saken. Kullet er mentalt sett veldig jevnt, og litt ulike når det kommer til aktivitetsnivå og bygning.

Today the Folktale's are 7 weeks old, they have all been given their pedigree names and I've decided who's going to go where.
All the puppies in this litter is very outgoing, sound and happy. So far in their lives they haven't met anything that has really scared them, and those things that might have been a bit scary they quickly overcame and didn't make a fuss about it. The litter is mentally very even, but with some differences in activity levels and conformation. 
Snøfrost Flittige Korse

Korse skal flytte til en familie i nærheten. Hun er en rolig, tillitsfull og sosial valp. Hun vil gjerne kose og kommer mot oss som en glad valp med logrende hale når vi roper. Hun har også kullets beste ører.

Korse will be moving to a family close by. She is a clam, trusting and outgoing puppy. She loves to cuddle and comes towards us happily wagging her tail when we call. She also has the best ears in the litter. 

Snøfrost Lystige Veslefrikk

Veslefrikk er eneste hannen i kullet. Han var veldig liten når han ble født, under halve størrelsen av det vi er vant med. Men han klarte seg hele veien helt på egenhånd og er idag like stor som en hvem som helst valp på 7 uker. Han er en livelig valp med et veldig flott hode.  Veslefrikk skal flytte til vestlandet og kommer til noen dyrekjære mennesker.

Veslefrikk is the only boy in the litter. He was very tiny as a newborn, less then half the size we are used to. However he managed to grow and thrive completely on his own and is today just as big as any Siberian puppy at 7 weeks old. He is a lively puppy with a very nice head. Veslefrikk is moving to the western part of Norway and will be living with some very animal loving people. 
Snøfrost Forlokkende Huldra

Huldra er hun vi beholder selv fra Eventyrkullet. Hun er den av valpene som per i dag traver lengst strekker når vi er ute i skogen med de, hun er godt vinklet, har fine bevegelser og har vært min favoritt siden hun var nyfødt.  Hun har litt store ører som er litt vidt plassert, så vi håper hun vokser litt inn i dem. Vi har mange hunder med veldig gode ører, så det er ikke alfa-omega for oss at Huldras ører er perfekte.

Huldra is the puppy we'll keep from the Folktales litter. She is the puppy that trots for the longest stretches when we walk them in the forest at this point in time. She is well angulated and has nice movements. She has been my favourite since she was newborn. Her ears are bit big and a bit low set, but we hope she'll grow a bit into them. We have several dogs with very well set ears, so it isn't all that important to us that her ears are perfect. 
Snøfrost Vene Snehvit og Roserød

Sneros som vi kaller henne er en veldig trivelig tispe. Hun startet med å være den som hadde mest meninger i kullet, men er i dag en veldig lettvin valp. Hun vil gjerne sitte ved beina mine og tygge på lisser eller sko. Ligge på fanget har hun også tid til (travle valper har ikke alltid tid til det).
Sneros er den eneste valpen i kullet som ikke helt har funnet sitt nye permanente hjem, men det er flere som er interessert i henne.
Hun vil passe fint til noe som kun ønsker en fritidshund.

Sneros as we call her, is a very nice girl. She started out as the puppy with most oppinions, but is today a very easy puppy. She loves to sit between my legs and chew on the shoelaces or shoes. And she even has time to cuddle in the lap (busy puppies doesn't always have time for that sort of thing).
Sneros is the only puppy in the litter who hasn't found her new permanent home yet, but there are several interessted in her.
She will be a very nice addtion to someone who wants hiking buddy.

Snøfrost Gilde Soria Moria

Soria skal flytte langt nordover til Troms. Der skal hun bo hos en hyggelig familie som er veldig hundevant. Hun vil muligens også stilles ut litt, men først og fremst vil hun være en familiehund. Soria er en veldig godt konstruert og veldig lovende valp. Hun beveger seg fint per i dag. Soria er en veldig glad valp som logrer villt når hun kommer for å hilse. Hun er på mange måter ganske lik sin søster Korse, men en med noe mer meninger.


Soria is moving far north to Troms. There she'll live with a nice family who are used to having dogs. She might be shown a bit when she is older, but first and foremost she is a family dog. Soria is a very well built puppy and a very promising one. She moves very well at this point in her life. Soria is a happy puppy that wags her tail wildly when she comes to greet us. In many ways she is rather similar to her sister Korse, but she has a few more oppinions. 

Kommentarer