mandag 26. september 2016

Eventyr i skogen

Adventures in the forest


Eventyrkullet er nå 6 uker gamle. I uken som var har de vært på flere skogturer, inkludert en lang biltur (ca. 2 timer en vei) med påfølgende bærtur. De har fått sitt første bad i dusjen med shampo, og flere av de har fått et mer ufrivillig bad i en bekk i skogen. Mye å oppleve for små Siberians, mye å lære og masse mestring ved å komme seg frem i ulendt terreng. De fikk selvsagt litt hjelp på veien da de foreløpig er så unge, men de tok utfordringene med stor iver.

De har også møtt masse nye mennesker, både her hjemme og på bærturen, i alderen 1 år til 63 år. Alle nye mennesker er bare stas å møte på. Ingen viser noen redsler eller reservasjoner mot nye mennesker.

Nye leker, noen nye lyder og sin egen far har de også fått hilse på. Pappa Freke er foreløpig den eneste hunden de har hilst av våre andre. Han er veldig snill med små valper og klarer å være rolig rundt dem. Hilser pent og lar de små valpene få komme bort på eget initiativ.

Nedfor er noe bilder av valpene på skogtur, bærtur og her hjemme.


The Folktales litter is 6 weeks old now. During the passing week they've been to several forest walks, including a long car drive (about 2 hours one way) with a berry picking walk in the other end. They have gotten their first shampo bath, and several of them got a dip in creek that wasn't all that intended. There is a lot to experience for young Siberians, lots to learn and much to master when it comes to getting around in the terrain. They of course got some help along the way as they for now is very young, however they eagerly started on all the challenges.

They have met several new people as well, both at home and on the berry picking walk, in the age of 1 year old to 63 years old. All the new people was just fun to meet. None of them showed any reservations or frights towards new people. 

New tosy, some new sounds and their own father was new aquitances this week as well. Daddy Freke is the only other dog they've met for now. He is a very kind and calm dog around young puppies. He greets them calmly and let the puppies come to him on their own intiative.

Below are some photos of the puppies from the forest walk, berry picking walk and at home.

Valp 1
Puppy 1

Valp 3
Puppy 3

Valp 4
Puppy 4

Valp 4
Puppy 4

Valp 5
Puppy 5

Valp 5
Puppy 5


Veslefrikk

Veslefrikk

Valp 1
Puppy 1

Valp 3
Puppy 3Valp 5
Puppy 5

Valp 4
Puppy 4

Valp 5
Puppy 5

Valp 1 og 3
Puppy 1 and 3

Veslefrikk og Valp 5
Veslefrikk and Puppy 5

Veslefrikk

Veslefrikk etter et bad i bekken
Veslefrikk after a dip in the creek 

Valp 1
Puppy 1

Valp 3
Puppy 3

Valp 4
Puppy 4

Valp 5
Puppy 5

Veslefrikk

søndag 18. september 2016

Eventyrene er 5 uker gamle

The Folktales are 5 weeks old


Jeg tok en liten video av de mens de lekte i hagen på lørdag, og så tok vi noen nye ståbilder av de alle sammen. De har nå blitt noen herlige og viltre små valper som stadig er lengre aktive mellom hver gang de trenger å sove litt.

De har hatt sine første besøk av mennesker utenfra. Min pappa i motorsykkeldress, dvs klær som "bråker" litt, det var ikke noe problem for valpene. På fredag en av familiene som skal ha den ene tispa fra kullet. De skal ha hun som får navnet Korse, men foreløpig er det ikke bestemt hvilket individ dette blir.  De hadde selvsagt med seg guttungene og det ble nok en ny erfaring for valpene. Så langt har de tatt alle utfordringer på strak labb, og ingen usikkerhet mot folk har blitt observert.


I made a short video of the puppies while they played in the garden on Saturday, then we made some new stacked photos of them all. They have now turned into some wonderful little puppies that stays longer and longer awake between naps. 

They have met their first strangers. My dad was the first one in "noisy" motorcycle clothes, no problem according to the puppies. Then on Friday they met one of the future families of one of these puppies, the girl to be named Korse although it is not decided who she is yet.  They of course brought their young boys with them, which gave the puppies yet another new experience. So far the puppies have taken all challenges straight on and not a hint of insecurity towards people have been seen.
onsdag 14. september 2016

Tjukkeste slekta

Imediate family
Her hos oss på Snøfrost har Eventyrkullet nesten bare slektninger da de er en kombinasjon av vår hovedtispelinje etter Denali og Freke som vi har beholdt to valper fra tidligere fra vår andre tispelinje.

Here at Snøfrost the Folktales litter is related to almost all our other dogs as they are a combination of our main bitch line from Denali, and Freke who we kept two earlier puppies from after the other bitch line we have.

Her kommer en kort og raskt presentasjon av dem.
Først morssiden.

Here is a short presentation of the relatives.
The mother's side first


Mor: Snøfrost Gnistrende Iskrystall aka Naisha, født i Denalis første kull, Værkullet, som bestod av 6 tisper. CERT fra utstilling, og har bare blitt stilt 2 ganger. Gonioskopert og øyelyst fri. Sosial og menneskekjær hund.

Mother: Snøfrost Gnistrende Iskrystall, aka Naisha, born in Denali's first litter, the Weather litter, which consisted of 6 females. She has a CAC from dog shows and only shown twice. Gonioskopied and eye checked clear. Outgoing and people-loving dog.
 Mormor: N UCH Hightower's A Dream Comes True, aka Denali. Mor til de fleste tispene våre. Hun har nå blitt 7 år gammel og er fortsatt i storform. Norsk Utstillingschampion, CACIB vinner, gruppe plassert, Gonioskopert fri, øyelyst fri flere ganger. HD røntget fri med A på begge hofter. God leder til å holde høyresiden og gå forbi alt mulig. Sosial og uredd tispe.

Grandmother: N UCH Hightower's A Dream Comes True, aka Denali. Mother to most of our girls. She has now turned 7 years old and is still in great shape. Norweigan Show Champion, CACIB winner, group placed. Gonioscopied clear, eye checked clear multiple times. Hip scored with A (excellent) on both hips. She's a good lead dog to keep the team to the right side and to pass all kinds of things. She's an outgoing and bold girl.
Tante: Snøfrost Kjølige Fjellbris, aka Fjellbris, kullsøster til Naisha og den valpen jeg opprinnelig beholdt fra Værkullet. Best in Show 2 som valp.  CERT og CK vinner flere ganger, men mangler et stor CERT for å innløse championatet. Gonioskopert fri, og øyelyst fri 2 ganger så langt. HD røntget fri med A på begge hofter. Går hovedsakelig som leder i spannet. Veldig oppmerksom på hvor jeg befinner meg og er virkelig min hund.

Aunt: Snøfrost Kjølige Fjellbris, aka Fjellbris, litter sister to Naisha and the  puppy I originally kept from the Weather litter. Best in Show no. 2 as a puppy. CAC and CK winner several times, but lacks one CAC from an international show to become a Norwegian show champion. Goniscopied clear, and eye checked clear twice so far. Hip scored with A (excellent) on both hips. Usually runs in lead on my team. Very attentive to my whereabouts and is really my girl. 


Halvtante: Snøfrost Skimrende Stjernelys, aka Stjerne. Født i Julekullet som var Denalis andre kull. Best in Show (BIS) og BIS 2 som valp. Har 2 reserve CERT og et CACIB som unghund. Jobber bra i selen og er ivrig. Skal helsetestes nærmere 2 års dagen. Sosial og glad tispe.

Half aunt: Snøfrost Skimrende Stjernelys, aka Stjerne. Born in the Christmas litter which were Denali's 2nd litter. Best in Show (BIS) and BIS no. 2 puppy. Has two reserve CACs and a CACIB from intermediate class. Works well in harness and is eager. Health tests to be done closer to her becoming 2 years old. A very happy and outgoing girl. 


Halvtante: Snøfrost Unike Beringia, aka Beringia, Født i Alaskakullet som var Denalis tredje og siste kull. Hun er så langt stilt 2 ganger fra juniorklassen med CK begge ganger. Hun jobber bra og fokusert det hun har vært med i spannet så langt. Ser veldig lovende ut. Er en sosial og glad hund, men litt mer reservert enn sin mor Denali, og halvsøster Stjerne.

Half aunt:  Snøfrost Unike Beringia, aka Beringia. Born in the Alaska litter which were Denali's thrid and final litter. She has so far been shown twice in junior class, both times with CK. She works well in harness and has good focus. Looking very promising for the future. She is a happy girl that loves her cuddles, but is a bit more reserved than her mother Denali, and half sister Stjerne


Farssiden
The father's side

Far. N UCH NJV-11 NordJV-11 Hightower's Freke Winter Spirit, aka Freke.  Vår flotte 5,5 år gamle hannhund fra Tyskland. Best in Show som valp. Har flere CACIB, men mangler et tredje land for å bli Internasjonal champion. Mange ganger best i rasen (BIR), er gruppevinner, har tyske CERT og reserve CERT fra Danmark.  Ble tredje beste junior på Verdensutstillingen i Salzburg, Østerrike i 2012. Er gonioskopert og øyelyst fri. Er HD røntget fri med A på begge hofter.  Går i alle posisjoner i spannet, inkludert som leder. Tar kommandoer bra. Har et raskt og flytende trav. Er en litt snakksalig fyr. Glad, leken og enkel hund å ha rundt seg.

Father: N UCH NJV-11 NordJV-11 Hightower's Freke Winter Spirit, aka Freke. Our wonderful 5,5 years old male from Germany. Best in Show as a puppy. Has several CACIBs but lack as thrid country to finish his International championship. Multiple best of breed (BOB), group winner, has CACs from Germany and a reserve CAC from Denmark. He became 3rd best junior at the world dogs show in Salzburg, Austria, in 2012. He is gonioscopied clear, and eye checked clear twice. Hip scored to A (excellent) on both hips. May be used in all positions in our dog team, including as a leader. Take commands well. Has a quick and flowing trot. Likes to speak a bit. Happy, playful and easy dog to have around.

Halvbror: Snøfrost Ymer den Digre Orca, aka Orca. Født i Norrønkullet, Frekes andre kull med Gaia. Har 2 CERT og BIR fra utstillinger . Har ikke blitt helsetestet enda, men det kommer. Er stort sett god og fokusert i selen, men ingen leder. Går mest i wheel (bakerst), men kan fint gå lengre frem også. En snill og god hannhund, enkel å ha med å gjøre. Ingen stress under løpetid på tispene her.

Half brother: Snøfrost Ymer den Digre Orca, aka Orca. Born in the Norse litter, Freke's 2nd litter with Gaia. He has two CACs and BOBs from dog shows. He hasn't had his health checks yet, but they'll soon be scheduled. A good and focused dog in the harness for the most part, but no leader. Mostly runs in wheel, but does fine in team as well. A really sweet and gentle male, easy to keep around. No stress when the girls are in heat.

Halvsøster: Snøfrost Såga den Vise, aka Såga. Kullsøster til Orca. Hun har 1 CERT, og en BIR fra utstillinger, men flere excellents. Hun har heller ikke blitt helsetestet enda, men det er noe som kommer også her.  Hun jobber hardt og fokusert, spesielt når det er litt fart på spannet med jobber også godt når det blir litt tyngre. Ei lita kruttønne av ei tispe. Litt forsiktig av seg ovenfor fremmede men kosegris med oss her hjemme.

Half sister: Snøfrost Såga den Vise, aka Såga. Litter sister to Orca. She has one CAC and BOB from dog shows, but several excellents. She hasn't had her health checks yet either, but like her brother they will be done in the near future.  She works hard and focused in the team, especially when there is a bit of speed. She does work well in lower speeds as well. She's a fiery girl with lots of energy. She may be a bit reserved around strangers, but a real cuddlebug here at home with us.
mandag 12. september 2016

Eventyrkullets første forsøk på ståbilder

The Folktales litter first try at stacking photosEventyrkullet har blitt 4 uker gamle. De er våkne mer av døgnet nå. De spiser ganske bra med fast føde og tisser og bæsjer tilsvarende mye. Det betyr mer jobb for oss tobeintinger. Det er allikevel helt klart mest moro når valpene utvikler seg og viser stadig mer av hvem de er.

Det er ikke lett å stable beina under seg på utstillingsvis når man bare er 4 uker gammel, men i dag gjorde vi et første forsøk. Ingen av valpene står spesielt bra så det er ikke noe å bedømme så mye utfra, men en liten sniktitt på eksteriør kan det jo gi for de som er litt trent på å se slike ting. For andre er de bare bilder av søte små valper :)


The Folktales litter has turned 4 weeks old. They are awake much more of the day now. They eat a fair amount of solid food, then pee and poo just the much more. It means more work for us on two legs. However it is way more fun than work to see the puppies develop and show more and more who they are. 

It's not easy to get the legs in the right way, like at a dog show, when you're only 4 weeks old. We did give it a try today. None of the puppies are showing themselves very well yet, so it's not much to go on to judge their conformation, but it does give a little peak for those trained to look at these kind of things. For everybody else it's just cute puppies in pictures.


Valp 1 / Puppy 1
Valp 2 - Veslefrikk / Puppy 2 - Veslefrikk
Valp 3 / Puppy 3 Valp 4 / Puppy 4Valp 5 / Puppy 5Nå fremover vil også valpene få litt besøk. Både av valpekjøpere og av andre mennesker som gjerne vil hilse på dem. Valper trenger mye sosialisering og miljøtrening så det er bare positivt at de får møte litt ulike folk.  Nå har vi ikke åpent hus for alle og enhver, men familie og venner er selvsagt velkomne. I tillegg er valpekjøpere og andre som ønsker å vite mer om hundene våre, eller rasen mer generelt, er også velkomne

I dag var valpene ute for første gang. Noen var tøffe og koste seg skikkelig, andre brukte litt mer tid på å venne seg til det nye miljøet. Fremover vil de være ute hver eneste dag og de som trenger litt ekstra tid på seg vil nok snart bli varme i trøya og elske og være utendørs de også.


From now on the puppies will start recieving some visitors. Both form puppy buyers but also from other people who'd love to visit them Puppies needs a lot of socialisation and environmental training, it's only a good thing that they get to meet different kinds of people. Our home is by no means open to just about everybody, but family and friends are of course welcome. In addition puppy buyser and people who wants to know more about our dogs or the breed in general are welcome too.

Today the puppies was outside for th first time. Some were bold and had a lot of fun, others used a bit more time to get used to the new environment. They will get to go outside every day from now on, and those that need a bit of extra time to get used to it all will soon be as happy about it as the others.


Valp 1 viser de skinnende nye tennene sine i et gjesp
Puppy 1 shows off her brand new teeth in a yawn

Valp 1 tygge på crocs
Puppy 1 chewing on crocs 

Valp 3 og Veslefrikk
Puppy 3 and Veslefrikk

Veslefrikk og valp 5
Veslefrikk and puppy 5

Valp 5 og 3
Puppy 5 and 3

Valp 3
Puppy 3

Valp 4
Puppy 4

Valp 5
Puppy 5

Veslefrikk og Truls
Veslefrikk and Truls


En liten video av valpene fra de var 3,5 uker gamle
A short video of the puppies from the age of 3,5 weeks old