Eventyrkullets første forsøk på ståbilder

The Folktales litter first try at stacking photosEventyrkullet har blitt 4 uker gamle. De er våkne mer av døgnet nå. De spiser ganske bra med fast føde og tisser og bæsjer tilsvarende mye. Det betyr mer jobb for oss tobeintinger. Det er allikevel helt klart mest moro når valpene utvikler seg og viser stadig mer av hvem de er.

Det er ikke lett å stable beina under seg på utstillingsvis når man bare er 4 uker gammel, men i dag gjorde vi et første forsøk. Ingen av valpene står spesielt bra så det er ikke noe å bedømme så mye utfra, men en liten sniktitt på eksteriør kan det jo gi for de som er litt trent på å se slike ting. For andre er de bare bilder av søte små valper :)


The Folktales litter has turned 4 weeks old. They are awake much more of the day now. They eat a fair amount of solid food, then pee and poo just the much more. It means more work for us on two legs. However it is way more fun than work to see the puppies develop and show more and more who they are. 

It's not easy to get the legs in the right way, like at a dog show, when you're only 4 weeks old. We did give it a try today. None of the puppies are showing themselves very well yet, so it's not much to go on to judge their conformation, but it does give a little peak for those trained to look at these kind of things. For everybody else it's just cute puppies in pictures.


Valp 1 / Puppy 1
Valp 2 - Veslefrikk / Puppy 2 - Veslefrikk
Valp 3 / Puppy 3 Valp 4 / Puppy 4Valp 5 / Puppy 5Nå fremover vil også valpene få litt besøk. Både av valpekjøpere og av andre mennesker som gjerne vil hilse på dem. Valper trenger mye sosialisering og miljøtrening så det er bare positivt at de får møte litt ulike folk.  Nå har vi ikke åpent hus for alle og enhver, men familie og venner er selvsagt velkomne. I tillegg er valpekjøpere og andre som ønsker å vite mer om hundene våre, eller rasen mer generelt, er også velkomne

I dag var valpene ute for første gang. Noen var tøffe og koste seg skikkelig, andre brukte litt mer tid på å venne seg til det nye miljøet. Fremover vil de være ute hver eneste dag og de som trenger litt ekstra tid på seg vil nok snart bli varme i trøya og elske og være utendørs de også.


From now on the puppies will start recieving some visitors. Both form puppy buyers but also from other people who'd love to visit them Puppies needs a lot of socialisation and environmental training, it's only a good thing that they get to meet different kinds of people. Our home is by no means open to just about everybody, but family and friends are of course welcome. In addition puppy buyser and people who wants to know more about our dogs or the breed in general are welcome too.

Today the puppies was outside for th first time. Some were bold and had a lot of fun, others used a bit more time to get used to the new environment. They will get to go outside every day from now on, and those that need a bit of extra time to get used to it all will soon be as happy about it as the others.


Valp 1 viser de skinnende nye tennene sine i et gjesp
Puppy 1 shows off her brand new teeth in a yawn

Valp 1 tygge på crocs
Puppy 1 chewing on crocs 

Valp 3 og Veslefrikk
Puppy 3 and Veslefrikk

Veslefrikk og valp 5
Veslefrikk and puppy 5

Valp 5 og 3
Puppy 5 and 3

Valp 3
Puppy 3

Valp 4
Puppy 4

Valp 5
Puppy 5

Veslefrikk og Truls
Veslefrikk and Truls


En liten video av valpene fra de var 3,5 uker gamle
A short video of the puppies from the age of 3,5 weeks old


Kommentarer