onsdag 19. september 2018

Storm har fine øyne!

Storm has clear eyes! 

Foto: Storms eiere
Foto: Storm's owners

I dag, 19 september, ble Snøfrost Sterke Storm øyenlyst og gonioskopert med flott resultat, ingenting å utsette på øynene hans. Storm er dermed den andre valpen fra Vindkullet som har sjekket sine øyne uten anmerkning.

Tusen takk til hans eiere som sjekket øyenene hans! Today, the 19th of September, Snøfrost Sterke Storm was eye checked with a regular screening and gonioscopy, and passed with flying colours. Storm is with this the 2nd puppy from the Wind litter to have his eyes checked with no remarks.

Thank you so much to his owners who took him for a screening!

mandag 17. september 2018

Titopper'n: Fantekjerringkollen

Ten Peaks: Fantekjerringkollen

Orca med kløven på Fantekjerringkollen
Orca with his backpack at Fantekjerringkollen

Høyde / altitude: 246 m.o.h.
Høydemeter /climb:  150 m
lengde /length: ca 6 km

5. september tok vi turen til Fantekjerringkollen i Gulsetmarka. Her har vi vært flere ganger før blandt annet; 2011, 2015 og 2017.  Vi hadde tenkt å ta turen inn til Tvittingen, men det ble litt fortere skumring da vi tok turen etter at jeg hadde vært på jobb, så det får bli en annen gang.
Turen er en fin tur, men med noen ganske så bratte partier på vei opp og ned fra toppen. Det var spesielt utfordrende for hundene med kløv, som denne dagen var Huldra, Orca og Såga.


The 5th of September we went for a hike to Fantekjerringkollen in the Gulset area. We've been here several times before, among them; 20112015 og 2017. This time we planned to hike in to Tvittingen, but it started to go dark a bit sooner than we hoped as we started the walk after I had been to work. Tvittingen will have to wait for another time.
This is a nice hike, but with some steep parts on the way up and down from the peak itself. It was in particular challinging for the dogs with backpacks. This day Huldra, Orca and Såga carried backpacks.
Truls, Orca og Såga på vei opp en av de bratte skrentene.
Truls, Orca and Såga on their way up one of the steep hills.

Naisha viser hvor bratt det er opp her
Naisha shows how steep it is up this part.


Toppunktet kommer ganske tidlig på denne turen, men det er flott utsikt herfra og som en bonus så er resten av turen lettere å gå.

The peak is fairly early in this hike, but there is a nice view from Fantekjerringkollen, and as an added bonus the rest of the hike is easier to walk.

Huldra med kløv
Huldra with her backpackNedover bratte lier er det fint å ha hunder som har lært seg kommandoen "gå bak". Riktignok hender det at de prøver å gå forbi, men stort sett er de ganske flinke til å gå bak nedover bratte bakker.

Down steep slopes it is nice to have dogs who has learnt the command "walk behind". It happens that they try to walk past you, but most of the time they are pretty good to stay behind in steep slopes and hills.
Videre bortover var det relativt flatt og fint terreng, vi gikk innom toppen Solifjell og Omdalsmyr. Men da ikke helt til Tvittingen, før vi tok turen tilbake mot Gulset.

Further on it is a lot more level terrain, and we went by the peak Solifjell and the marsh Omdalsmyr, but not all the way to Tvittingen, before we turned back towards Gulset.


Siste stykket bort til parkeringen går på en grusvei. Alt i alt er dette en fin runde og det blir nok mange flere turer hit i årene som kommer. Og neste gang drar vi tidligere så vi rekker å gå lengre utover i marka.

The last part towards the parking is on a gravel road. All in all this is a nice hike, and most likely we will visit the area several times more. Next time we'll try to get an earlier start so we'll be able to walk further into the woods.


mandag 10. september 2018

Norsk Chow Chow Klubb 25. og 26. august

NCCK Dogshows the 25th and 26th of August
Truls med Fjellbris, jeg med Dalbris, Grete med Beringia og Hege med Polaris.
Dommer: Arne Foss, Foto: Marianne Stoa
Takk til handlere, dommer og fotograf!

Truls with Fjellbris, me with Dalbris, Grete with Beringia and Hege with Polaris.
Judge. Arne Foss, Foto: Marianne Stoa
Thanks to handlers, judge and photographer! Lørdag 25. august

Dommer/judge: Arne Foss, Norge

Polaris
10 mnd. En meget god kvalitet junior. Helt korrekte proposoner. Vakkert uttrykt. Velformet skalle, velbårne ører. Passe stopp. utmerkede poter. Korrekte vinkler. Utmerket kroppsform. Bra overlinje. OK haleføring. Lette og effektive bevegelser. Ikke i full pels, men god struktur. Supert temperament. Velvist.   
My translation: 10 months. A very good quality junior. All the way correct proportions. Beautiful expression. Well shaped skull, well set ears. Good stop. Excellent paws. Correct angulations. Excellent body shape. Excellent topline. OK tail carriage. Easy and effective movements. Not in full coat, but good structure. Superb temperament. Well presented.
Excellent CK BIR junior beste tispe BIR 

Hun gikk videre til å bli: 
She went on to become: 


Best i gruppen (BIG) junior  Best In Show 2 junior

BIG 2 voksen


Dalbris

Feminin ungdommelig av meget god type. Feminint velformet hode med gode proposjoner. Fint uttrykk, velformede øyne. Typiske ører. Passe benstamme. OK vinkler fram, bra bak. Typisk haleform og bærer den korrekt. Ikke i full pels, men bra struktur. Gode sidebevegelser. Trivelig temperament.
My translation: Feminine youthful of very good type. Feminine well shaped head with good proportions. Nice expression, well shaped eyes. Typical ears. Good bones. OK angualtions in front, good in rear. Typical tail shape and carries it correct. Not inn full coat, but good structure. Good sidegait. Nice temperament.

Excellent CK 2. beste tispe CERT


Beringia

Ungdommelig feminin tispe. Energisk med god type. Hodet har god lengde og er feminint. Bra ører. OK øyenfarge. Korrekt bitt. Passe beinstamme. Fremdeles i utvikling. Bra over og underlinje. Gode sidebevegelser. Stabil framme. Ikke i aller beste pels. Supert temperament. 
My translation: Youthful feminine bitch. Energic with good type. The head has good lenght and is feminine. Good ears, OK eye colour. Correct bite. Fitting bones. Still in development. Good top- and under line. Good sidegait. Stable in front. Not in the best coat. Superb temeperament.

Excellent


Fjellbris

Velbygget feminin tispe. Bra proposjoner. Sterk uten å være for grov. Bra pigment. Velbårne ører. Passe beinstamme. Bra poter. Tilstrekkelig vinklet frem. Utmerket hale. Ganske bra overlinje. Meget gode sidebevegelser. Stabil framme. Trivelig temperament. Velvist.
My translation: Well built feminine bitch. Good proportions. Strong without becomming too heavy. Good pigmentation. Well set ears. Fitting bones. Good paws. Enough angulated in front. Excellent tail. Fairly good topline. Very good sidegait. Stable in front. Nice temperament. Well presented.


Excellent CK 4. beste tispe


Denali

9 år ung, feminin og velbygget. God kondisjon. Utmerket velholdte tenner. Velbårne ører, OK øyenfarge. Sterke fine poter. Passende beinstamme. OK lend. Ivrige lette effektive bevegelser. Sommerpels. Supert temperament.
My translation: 9 years young. Feminine and well bulit. Good condition. Excellent well kept teeth. Well set ears. OK eye colour. Nice strong paws. Fitting bones. OK loin. Eager, easy and effective movements. Summer coat. Superb temperament.


Excellent CK 3. beste tispe BIR-veteran


Snøfrost Oppdrett / Snøfrost Breeder Group

4 kombinasjoner. En fin gruppe. 4 tisper velbygde og typete hunder. Jevnt over med gode proposjoner i hode og kropp. Meget typelike og gode hoder. Fine ører. Meget gode poter. Passe benstamme. Meget gode sidebevegelser. Jevt over bra haleføring. Utmerket temperament. Sommerpelser med bra struktur og velfjortjent HP til en gruppe hunder som både er fine i typen og som helt sikkert kan gjøre et god dags arbeid.
My translation: 4 combinations. A nice group. 4 bitches that are well built and typy dogs. Even with good proportions in head and body. Very even in type and good heads. Nince ears. Very good paws. Fitting bones. Very good side gaits. Good tail carriage. Excellent temperament. Summer coats with good structure and a well earned HP to a group of dogs that are both nice in type and probably can do a good days work.HP (hederspris/honorary price), beste oppdrett / best breeders group og 


Best In Show oppdrett.


Søndag 26. august

Denne dagen kunne ikke resultatene måle seg med lørdagens fantastiske resulater. For Dalbris sin del så var det noe som skremte henne rett før hun skulle i ringen, og hun viste seg derfor langt ifra fra sin beste side.  Ellers fikk hun en flott kritikk.
Polaris var fortsatt litt sliten etter gårsdagen og vi valgte å ikke delta i finalene med henne og Denali og heller dra på tur til Øvrumskollen.


This day the results couldn't measure up to the fabolous results from Saturday. Dalbris was spooked by something which frightened her right before she entered the ring. This made her show herself far from her best. She got a nice critique otherwise.
Polaris was still tired from yesterday, and we chose to not participate in the finals with her and Denali and rather
go for a walk to Øvrumskollen

Dommer/judge: Irina V. Poletaeva, Finland

Polaris


10 months old. Correct type, wel balanced for the age. Lovely female head. Correct dentition, good neck. Typicial topline. Enough chest for the age. Enough angulation in front. Wel angulated behind. Good coat. Lovely temperament

Excellent CK BIR junior beste tispe  BIR


Dalbris

Generally correct type, unfortunatly too shy. Correct head and expression. Scissors bite. Good topline and tailset. Good cheat for the age. Moderate angulated. Could show more stability in movement. I hope temperament will improve with age. Excellent coat. 

Very Good


Fjellbris

Correct type, enough bones. Skull could be cleaner in lines. Correct dentition. Excellent neck, a bit soft back. Good tail carriage. Excellent fore chest. Well angulated from both ends, enough drive in movement. Could be a bit stronger in hocks. Excellent temperament. 
Excellent


Beringia
Very good type. Extremly feminine, enough bones. Head suits to the body. Correct dentition. High set neck. Topline should be more stable in movement. Chest should be better developed for the age. Could have better front angulation and front movement. Enough rear angulation. Enough drive in movement. Summer coat. 
Very Good


Denali

9 years old. Excellent physical condition for the age. Very happy old lady. Shape of head could be more typical. Scissors bite. Excelent pigmentation. Good neck. Excellent withers, a bit soft back. Good tailset, Chest could be better developed. Still excellent mover. Summer coat. Exellent temperament and presented. 
Excellent BIR-veteran
torsdag 6. september 2018

Titopper'n: Øvrumskollen

Ten peaks: Øvrumskollen

Dalbris, Polaris, Fjellbris, Beringia, Denali og meg på toppen
Høyde / altitude: 327 m.o.h.
Høydemeter /climb:  ca 154 m
lengde /length: ca 5,3 km


Søndag 26. august tok vi en tur til Øvrumskollen etter to dager på utstilling i Øvrebø (mer om dette i egen blogpost seinere). Vi hadde gått denne turen en gang før og synes terrenget og naturstien her var fint. Det var ikke helt samme opplevelsen i år da de hadde drevet med en del skogshogst.
Det var allikevel en fin tur på slutten av en utstillingshelg. 


Største minuset var at et par av hundene totalt klikket i jaktinstinkt over noen unge griser som gikk der (innenfor gjerde). Akkurat da var man ikke en stolt polarhundeier! Resten av turen gikk fint. Folk av alle aldre og fasonger er aldri noe problem, og hunder var heller ikke noe problem å passere selv om spesielt den ene var ganske høy på adrenalin etter "grisejakten" i starten av turen. 


Sunday the 26th of August we went for a hike to Øvrumskollen, after two days at a dog show in Øvrebø (more about this in a blog entry later on). We had walked this route once before and thought the terrain and nature path here was a nice one. It wasn't the same this year as they had done a bit of logging in the area. It was  still a nice end to a dog show weekend.

The most negative part was that a couple of the dogs got completely crazy in hunting mode towards some young pigs (that was inside a fence). At that moment we weren't proud owners of Polar dogs... The rest of the hike went well. People of all ages was passed without trouble as always and other dogs weren't a problem either. Even if one of our dogs was very high on adrenaline after her "pig hunt" at the beginning of the hike.Opp langs skogshogstveien
Up through the logging road

Utsikten fra denne toppen er ikke allverdens å skryte av, og man har mer følelsen av å gå en tur i skogen hvor en bit går opp en li. Men alt i alt en fin tur, selv om vi kanskje ikke velger denne toppen neste år. 

The view from this peak isn't a gerat one, and we have the feeling of taking a walk in the forest where a bit is up a steep hill. All in all it is a nice hike, though we may not choose this one next year. 

Fjellbris ved utsiktspunktet
Fjellbris by the point with the best view.