fredag 29. mai 2015

Sommerkull hos Snøfrost?

Summer litter at Snøfrost?


Kanskje blir det et sommerkull her hos oss. Denali startet løpetiden sin 17. mai, på selveste nasjonaldagen. Vanligvis står hun etter 17-20 dager, men denne gangen valgte hun å ta oss litt på senga med å stå allrede etter 10 dager!
Så i går, på dag 12 etter løpetiden startet, dro vi av sted for å se om hun ville ha noe av sin utvalgte partner. En som var utvalgt i god tid på forhånd, og en jeg har fulgt litt med på i flere år. Jeg har også til dels fulgt hans far, farfar og mor. Så dette er en hann jeg kjenner opphavet godt til.

Denali har tidligere vist at hun er noe selektiv, og virker til å foretrekke hanner som er litt eldre enn "ungdom". Det sagt så har hun uten noen problemer akseptert de hannene jeg har presentert henne for på tidligere løpetider. Alderen skulle ikke være noe problem med denne karen da han straks er 6 år gammel, og jevngammel med Denali.
Les mer om bakgrunnen for denne kombinasjonen under Planlagt kull sommeren 2015

Kl 9 reiste vi hjemmefra, og ca kl 12:20 var vi fremme etter en liten uplanlagt omkjøring.  Denali virket veldig så interessert i hannen, og han i henne. Faktisk så opptatt ble han med sitt damebesøk at han ikke la merke til tobeintingene som også stod i hundegården hans. Uttrykket når han oppdaget oss tobeintinger var gull verd.   Etter 10-15 minutter eller noe deromkring ble det gjennomført en paring med et heng på rundt 10 minutter.  Så da er det bare å (u)tålmodig vente å se om det blir noen resultater ut av det hele.


We might expect a summer litter at our place. Denali started her heat on the 17th of May, on Norways constitution day. She usually stands after 17-20 days, but this time she decided to throw us off a bit by deciding to stand after only 10 days!
Yesterday, on day 12 after her heat started, we went for a trip to see if she wanted to accept her chosen partner. He was chosen a long time before her heat started, and is a male I've followed for several years. I've also followed the life of his sire and grandsire, and his mother. In other word I know his pedigree well.

Denali has previously shown she can be a bit selective, and seems to prefer males that are no longer "youngsters". That said, she has without any issues accepted the males she has been presented for on her previous heats. That at least should not be a problem with this guy as he soon turns 6 years old, and is the same age as Denali.
Read more about the reason for this combination in the blogpost Planned Summer litter 2015

9 O'clock we left home, and around 12:20 p.m we got to our destination after a short unplanned detour. Denali seemed very interested in the male, and him in her. He was so busy getting to know Denali that he didn't notice the two legged creatures in his pen. His expression when he discovered we were standing there was priceless. After 10-15 minutes we had a successful mating with a 10 minute tie. All there is left to do is to (im)patiently wait and watch for results.Når dette kullet blir født, enten det blir om 2 måneder som vi håper eller om 6 måneder etter en omparring, vil temaet være Alaska.
Denali er en nasjonalpark i Alaska og det er også nord Amerikas høyeste fjell, bedre kjent som Mt. McKinley.  Dette vil være hennes siste kull før hun pensjoneres som avlshund, og jeg vil derfor benytte sjansen til å oppkalle disse valpene etter henne ved å gi de et Alaskatema.


When this litter is born, either it is after 2 months as we hope, or after 6 months if we have to do a re-mating. The theme will be Alaska.
Denali is a National Park in Alaska, and it is the name of North Americas highest mountain, better known as Mt. McKinley. This will be her last litter before she retires as a breeding female, and I will use this chance to name this puppies after her by giving them and Alaska themed name.

onsdag 27. mai 2015

Norsk Siberian Husky Klubbs spesialutstilling 2015

the Norwegian Siberian Husky Club speciality show 2015

Naturen på indre østland er relativt åpent landskap
the nature in the eastern part of inland Norway is pretty open

22. mai kjørte vi oppover mot Frya og NSHKs spesialutstilling og årsmøte hhv 23. og 24. mai.  Denne utstillingen skulle jeg ikke stille noen av de voksne hundene på, kun valpen Stjerne fikk seg en runde i ringen sammen med Truls. Min oppgave på denne utstillingen var å være ringsekretær. Per i dag er jeg uaotorisert, men jeg har planer om å gjøre noe med det i løpet av året.

the 22nd of May we headed towards Frya and NSHKs speciality show and general assambly the 23rd and 24th of May. In this show I didn't show any of the grown up dogs, just the puppy Stjerne was shown by Truls. My task for the day was to be ring secretary. I don't have an authorisation yet, but plan to change that during this year.


Hundene på langkjetting på Frya. Verdens fineste flokk synes selvsagt vi, helt subjektivt.
The dogs on the chain at Frya. We think they are the world's prettiest pack, quite biased of course.

Freke, Orca, Stjerne, Gaia, Såga, Fjellbris

Denali. Såga og Fjellbris bak / Denali. Såga and Fjellbris further back

Stjerne gjorde en god figur i ringen. Dommer Tuula Pratt foretrekker nok en annerledes type enn hva hun er, men kritikken var fin nok.


En veldig søt baby med søtt uttrykk. Ganske rund brystkasse. Kraftig beinstamme. Normalt vinklet. Bra rygglinje. Velansatt hale. Lette bevegelser. Håper hun får tilstrekkelig beinlengde.

Stjerne did a good figure in the ring. The judge Tuula Pratt probably prefers another type than her, but the critique was pretty nice.
A very sweet baby with a cute expression. Pretty round chest. Strong bones. Angulations are normal, good topline. Well carried tail. Light movements. Hope she will get enough leglenght.


Truls og Orca som tilskuere
Truls and Orca as spectators


Lyst til å se flere bilder fra spesialutstillingen?
Jeg tok over 1200 bilder og alle hundene er representert, selv om jeg måtte låne bilder av én hund.
Se mitt album på Facebook her

Want to se more photos from the specialty show?
I took more than 1200 photos, and all the entered dogs are pictured. Even though I had to borrow a couple of photos of one dog.
See my Facebook album from the show here


NSHKs vandrepremie til BIR hund på spesialen
NSHKs trophy to the BOB dog on the speciality, it is forwarded from year to year

fredag 22. mai 2015

Planlagt kull sommeren 2015

Planned litter summer 2015

4 av valpene fra Værkullet, som har samme mor som det planlagte kullet
4 of the puppies from the Weather litter who has the same dam as the planned litter


Jeg har tidligere på min hjemmeside skrevet at neste kull kommer først i 2016, men av ulike omstendigheter bestemte vi oss for at det beste var å ha et kull nå i sommer, og et neste sommer. Planen var ellers å la den forhåpentligvise moren til dette kullet å få et kull i vinter igjen. Men det er en del ting som taler imot vinterkull. Den mest opplagte, og viktigste, årsaken er at jeg ønsker å bruke henne i spannet til vinteren. 
Den andre årsaken er at det er noe lettere å ha et sommerkull. De betyr i normale tilfeller at valpene kan tilbringe mer tid ute litt tidligere. Noe valpene selv virker til å sette stor pris på.  Vi har ellers alle valpekull inne. Som regel med kjøkkenet som "valpebase". Så det mangler ikke på at de blir husvandte.


Previously I have announced on my webpage that the next litter will probably be in 2016. However for serveral reasons we have decided that the best is for us to have one litter this summer, and one the next summer. The plan was otherwise to have one litter on this hopefully mother next winter. However there are somethings that is against taking a winter litter. The most obvious, and most important, being that I wish to use her in the team this upcoming winter.
The other reason is that we feel it easier to have a litter in the summer. Usually a summer litter means that the puppies may spend more time outside at an earlier age. Something the puppies seems to appreciate s well. Our litters are born and raised in the house. Normally with the kitchen as the "puppy base", so there is no lack of house habituation for them.La meg først presenteren moren.
N UCH Hightower's A Dream Comes True - Denali
HD: A/A 
Øyne: fri 15. nov 2011 og 11.jun 2014
Gonioskopi: fri 15. nov 2011
mor til Værkullet og Julekullet.  Bestemor til Fjellflorakullet.

Hun fyller 6 år denne sommeren og har ikke endret seg noe nevneverdig siden hun ble voksen i en alder av 2,5 år. Hverken fysisk eller psykisk.  Denali er en tispe som har en sterk mentalitet. Det skal mye til at hun blir usikker i noen situasjon. Hun er sosial, uredd og glad. En trivelig hund som vet hva hun vil og ikke vil. Litt sta, men (nesten) alltid mulig å snakke til.
Hun er en sunn og frisk hund og har aldri hatt noen problemer bortset fra et par skader. Slik som et kutt i en labb og et keisersnitt da en stor valp satt fast.
I selen er hun en hund med flere gode lederegenskaper. Hun holder spannet inn til siden og hun drar forbi det meste. Ikke alltid den letteste å styre hvis hun har andre idéer enn meg, men vi blir stort sett enige om å gå min vei. Hun vil alltid videre tur, det å snu er noe av det kjedeligste hun vet.

Både på grunn av alder, og fordi jeg synes det holder med 3 kull fra en tispe. Samt at jeg ikke selv har mulighet til å beholde fler fra samme hund, så blir dette definitivt hennes siste kull. 


First let me present the ucomming mother.
N UCH Hightower's A Dream Comes True - Denali
Hips A/A (Excellent)
Eyes: clear  1th of November 2011 og 11th of June 2014
Gonioscopy: clear 15th of November 2011
mother to the Weather litter and the Christmas litter. Grandmother to the Moutain Flora litter.

She turns 6 years old this summer. She hasn't changed since she became a grown up at 2,5 years old. Denali is a bitch with a strong mentality. She is outgoing, bold and happy. A pleasant dog who knows what she want and what she doesn't want. A bit stubborn but (almost) always possible to tell what to do.
She is healthy and sound, and has never had any problems except for a couple of injuries. She cut her paw once, and she needed a caesarian because of a big puppy that got stuck in her last litter.

In harness she is a dog with some good lead dog skills. She keeps the team into the side of the road/path, she usually runs past pretty much everything. She isn't the best commad leader though as she sometimes have other ideas than me. Usually we agree to go my way. She always wants to continue the trip, turning around is the most boring thing ever.

Because of her age, and because I feel 3 litters from one bitch is enough, this litter will definitely be her last. Nor do I have room to keep more than three puppies from the same dog if I am to keep some from others as well.


Den kommende far er
Carillo Sin Pusher - Pusher
HD: A/A
Øyne: fri 7.mai 2015

Pusher kommer fra to ulike linjer jeg liker svært godt. På farssiden kommer han fra Carillos tidligere store utstillingsstjerner, hunder som også jobbet i selen. Hans bestefar Carillo Silver Sky var den første hunden av disse linjene jeg så i virkeligheten en gang i 2000 og jeg syntes også da han var en vakker hund.  Pushers oldefar er den eneste Siberian som har blitt årets Bamsevinner i NKK (beste hund av alle raser på NKK utstillinger gjennom et helt år).  Hans far Carillo Sunglint var en hund jeg vurderte å bruke til mitt første kull. Den gangen falt valget på en annen hund. Nå krysser jeg fingrene for at jeg får hans barnebarn i sommer.
På morssiden kommer Pusher fra den eldste Siberian kennelen som fortsatt eksisterer, Anadyr kennel i Alaska.  Hans mor Alaskan's Chanel of Anadyr gikk som leder på spannet opp i høy alder og var en pen tispe i tillegg til å være en god trekkhund. 
Pusher selv er en god trekkhund. Dette er en egenskap jeg håper han vil gi videre til sine kommende valper her hos meg.  Han er en hund som er hardtarbeidene og har en høy arbeidsmoral. En stor og sterk trekkhund. Eksteriørt er Pusher en fin hund. Han ser ut som en typisk Siberian. Han har et tiltalende hode og uttrykk, er balansert bygget, har god pels og god beinlengde. Mentalt er Pusher av den litt forsiktige typen, noe som gjør at en tispe med en mentalitet som Denali passer ham veldig godt. 
 

The upcomming sire isCarillo Sin Pusher - Pusher
HD: A (excellent)
Eyes: clear the 7th of May 2015

Pusher comes from two different lines that I like a lot. On his sire's side he is from Carillos earlier big show stoppers, dogs that also worked in harness. His grandfather Carillo Silver Sky was the first dog I saw of these lines back in 2000, and I  found him to be a beautiful dog back then as well. Pusher's great grandfather was the only Siberian to become Bamse winner in NKK (best dog of all breeds on NKK international dog shows through a year). His sire Carillo Sunglint was one I considered from my first litter. That time I chose another male. Now I am crossing my fingers for his grand puppies this summer.
On his dam's side he is from the oldest still existing Siberian kennel. Anadyr kennel in Alaska. His dam Alaska's Chanel of Anadyr was a lead dog into a high age. She was a good looking Siberian as well as a very god sled dog. 
Pusher himself is a good working dog. This is a trait I hope he will give to his puppies at my place. He is a hard working and honest dog. A big and strong worker. He is a well built dog with a very nice head and expression, balanced angulations, a good coat and lenght of legs. He looks like a typical Siberian Husky. He is a bit reserved, somthing that makes Denali a good match for him in mentality. 


Pushers familie / Pusher's family


Silver og Sunny, bestefar og far
Silver and Sunny, grandfather and sire

oldefar Wesson
Wesson, great grandfather
mamma Chanel til høyre
his mother Chanel to the right


tirsdag 19. mai 2015

Årdalsåsen og litt til

Årdalsåsen and then some


Høyde / altitude: 258 m.o.h.
Høydemeter /climb:  220 m
lengde /length: 9 km

Fredag 15. mai 2015 var vi på tur til en ny topp på lista til Titoppern Grenland. Denne gang til Årdalsåsen i Porsgrunn som er 258 m.o.h. Vi gjorde en rundtur ut av det, så etter å ha nådd toppen gikk vi videre til Svinholtdammen, og deretter over Røysåsen og Valleråsen. Det ble på totalt 9km.

Det var fint og varmt vær. Mesteparten av turen gikk i skogsterreng og det var en god del våte og gjørmete partier på turen. Det har nå kommet mange blader på trærne, de tidlige vårblomstene er i fred med å avblomstre og de første litt seinere vårblomstene har kommet frem.

På denne turen hadde vi med oss Fjellbris som kløvet, Gaia og Såga.


Friday the 15th of May 2015 we went for a hike to a new peak on the Titoppern Grenland list. This time the hike went to Årdalsåsen in Porsgrunn with an altitude of 258 meters. We made a round from this hike as well and after reaching the peak we continued on to Svinholtdammen, and the along Røysåsen and Valleråsen. In total it was a 9km hike.

The weather was nice and warm. Most of the hike was in woodlands, and with a fair amount of wet and muddy sections. The trees now have pretty much fully developed leaves, the early spring flowers are withering and the later spring blossoms are in bloom.

On this hike we brought with us Fjellbris who was backpacking, Gaia and Såga
Noen partier var stia litt utfordrende for hund  med kløv
Some sections were a bit challenging for a backpacking dog.

Utsikten fra toppen var det ingenting å si på. Vi så fjorene i sør og de høyere fjellene i nord. Flott utsikt fra en liten topp.

The view fromo the peak was great. We saw the fjords in the south and the higher mountains in the north. A great view from a small peak
Lunsj på toppen
Lunch at the peak

Slutten av turen
The end of the hike


torsdag 14. mai 2015

Tur til Fantekjerringkollen og området rund

Hike to Fantekjerringkollen and the surrounding area

Vi gikk først den lilla runden i retning mot klokka, deretter den blå runden i retning med klokka
First we went the purple path counter clockwise, then the blue path clockwise

Høyde / altitude: 246 m.o.h.
Høydemeter /climb:  150 m
lengde /length: 9 km

Fantekjerringkollen er en topp i Skiens vestmark med utgangspunkt fra Vestre Gulset. Det er ikke en spesielt høy topp med sine 246 m.o.h, men utsikten fra toppen er det ingenting å si på.
Vi gikk først opp til Fantekjerringkollen fra nord, deretter nedover mot Skotfoss. Vi svingte så av på en umerket sti og gikk tilbake til Vestre Gulset. Vi syntes denne turen var flott, men litt kort, så vi bestemte oss for å ta en runde bort til Trytetjern og så over på andre siden av Åletjern. Her gikk vi helt nede langs vannet på en annen umerket sti. Før vi gikk gjennom skogen tilbake til bilen. Totalt var dette ca 9km og vi tilbragte 4 timer ute i terrenget med hundene.
Freke og Fjellbris kløvet på denne turen. Dette var først og fremst for at hundene skulle få litt mer trim. Men de bar også med seg vår drikke og lusj, samt noen andre praktiske ting.

Fantekjerringkollen is a peak in the western woodlands around Skien, starting point from Western Gulset. It isn't a specially high peak with an altitude of 246 m, however it is a great view from the top. 
First we went to the peak Fantekjerringkollen from the north, then down towards  Skotfoss. We turned off the path and on to an unmarked path and back to western Gulset. We found this hike very nice, but a bit short. We decided to take another round toward Trytetjern, then across to the other side of Åletjern. We then went along the water's edge on another unmarked path. Went through the forest and back to the car. In total this was about 9km, and we spent 4 hours out in the woodlands with the dogs.
Freke and Fjellbris was backpacking on this hike. First of all to let them get a bit more exercise from the hike. They did carry our lunch and drinks as well as some other useful items.


Det startet med et skur
A rain shower at the start of the hike

Freke, Denali, Fjellbris
Fjellbris på Fantekjerringkollen
Fjellbris at Fantekjerringkollen

Truls og Denali

Det regner i østmarka
It rains in the eastern woodlands

Pause på toppen, hundene følger med på andre som er ute å går tur
Break at the peak. The dogs pay attention to others that are out for a hike

Noen områder var det bratt
In some areas the hillside was steep

Fjellbris og DenaliFreke, Denali, Fjellbris

Denali elsker å vasse...
Denali loves to wade...

....og noen ganger er det dypere enn hun trodde
...and sometimes the water is deeper than she thought


Trytetjern Nord. Truls og Freke

Godt med litt drikke på veien
Quenching the thirst feels goodPå vei hjem igjen var det solnedgang. Ca 22:00
On the road home it was sunset, about 10 p.m.