Sommerkull hos Snøfrost?

Summer litter at Snøfrost?


Kanskje blir det et sommerkull her hos oss. Denali startet løpetiden sin 17. mai, på selveste nasjonaldagen. Vanligvis står hun etter 17-20 dager, men denne gangen valgte hun å ta oss litt på senga med å stå allrede etter 10 dager!
Så i går, på dag 12 etter løpetiden startet, dro vi av sted for å se om hun ville ha noe av sin utvalgte partner. En som var utvalgt i god tid på forhånd, og en jeg har fulgt litt med på i flere år. Jeg har også til dels fulgt hans far, farfar og mor. Så dette er en hann jeg kjenner opphavet godt til.

Denali har tidligere vist at hun er noe selektiv, og virker til å foretrekke hanner som er litt eldre enn "ungdom". Det sagt så har hun uten noen problemer akseptert de hannene jeg har presentert henne for på tidligere løpetider. Alderen skulle ikke være noe problem med denne karen da han straks er 6 år gammel, og jevngammel med Denali.
Les mer om bakgrunnen for denne kombinasjonen under Planlagt kull sommeren 2015

Kl 9 reiste vi hjemmefra, og ca kl 12:20 var vi fremme etter en liten uplanlagt omkjøring.  Denali virket veldig så interessert i hannen, og han i henne. Faktisk så opptatt ble han med sitt damebesøk at han ikke la merke til tobeintingene som også stod i hundegården hans. Uttrykket når han oppdaget oss tobeintinger var gull verd.   Etter 10-15 minutter eller noe deromkring ble det gjennomført en paring med et heng på rundt 10 minutter.  Så da er det bare å (u)tålmodig vente å se om det blir noen resultater ut av det hele.


We might expect a summer litter at our place. Denali started her heat on the 17th of May, on Norways constitution day. She usually stands after 17-20 days, but this time she decided to throw us off a bit by deciding to stand after only 10 days!
Yesterday, on day 12 after her heat started, we went for a trip to see if she wanted to accept her chosen partner. He was chosen a long time before her heat started, and is a male I've followed for several years. I've also followed the life of his sire and grandsire, and his mother. In other word I know his pedigree well.

Denali has previously shown she can be a bit selective, and seems to prefer males that are no longer "youngsters". That said, she has without any issues accepted the males she has been presented for on her previous heats. That at least should not be a problem with this guy as he soon turns 6 years old, and is the same age as Denali.
Read more about the reason for this combination in the blogpost Planned Summer litter 2015

9 O'clock we left home, and around 12:20 p.m we got to our destination after a short unplanned detour. Denali seemed very interested in the male, and him in her. He was so busy getting to know Denali that he didn't notice the two legged creatures in his pen. His expression when he discovered we were standing there was priceless. After 10-15 minutes we had a successful mating with a 10 minute tie. All there is left to do is to (im)patiently wait and watch for results.Når dette kullet blir født, enten det blir om 2 måneder som vi håper eller om 6 måneder etter en omparring, vil temaet være Alaska.
Denali er en nasjonalpark i Alaska og det er også nord Amerikas høyeste fjell, bedre kjent som Mt. McKinley.  Dette vil være hennes siste kull før hun pensjoneres som avlshund, og jeg vil derfor benytte sjansen til å oppkalle disse valpene etter henne ved å gi de et Alaskatema.


When this litter is born, either it is after 2 months as we hope, or after 6 months if we have to do a re-mating. The theme will be Alaska.
Denali is a National Park in Alaska, and it is the name of North Americas highest mountain, better known as Mt. McKinley. This will be her last litter before she retires as a breeding female, and I will use this chance to name this puppies after her by giving them and Alaska themed name.

Kommentarer