lørdag 29. april 2017

Gode nyheter fra Sverige; øyne og ledd

Good news from Sweden; eyes and joints


Snøfrost Sagnomsuste Dolly, "Mira", ble øyenlyst og gonioskopert i dag. Begge deler helt uten anmerkning.
Tusen takk for at du tok henne med til disse undersøkelsene Victoria Ryytti!

Mira bor nå hos Victoria hvor hun også får brukt seg i selen. Hun går fint sammen med resten av flokken i nord Sverige.

Oppdatert 16. mai 2017: Hun er også HD røntget med A hofter og AD røntget med 0 som resultat. Snøfrost Sagnomsuste Dolly, "Mira", got her eyes checked with a normal screening and gonioscopy today. Both checks gave clear results.
Thank you so much to Victoria Ryytti for bringing her to these checks.

Mira lives with Victoria now, and gets to work out in harness. She thrives together with the rest of the dogs in northern Sweden.


Updated the 16th of May 2017: She is HD x-rayed with A (excellent) hips and Elbows: 0


torsdag 27. april 2017

Vindkullet, 2 uker gamle og navn

the Wind litter, 2 weeks old and names


Valpene har nå blitt 2 uker gamle. De har fått opp øynene og har blitt mellom 3,5 og 4 ganger tyngre enn sin egen fødselsvekt. De vokser godt, jevnt og er noen sterke og friske valper.
Jeg har også bestemt meg for hva de vil hete.


The puppies have turned 2 weeks today. Their eyes are open, and they've gained between 3.5 and 4 times their own birth weight. They grow evenly and are some strong and healthy puppies.
I've decided what they will be called as well. Snøfrost Sterke Storm (hann 1 / male 1)Storm er en vindstyrke som på Beaufords skalaen ligger mellom 20,8 m/s og 32,6 m/s og deles inn i "liten", "full" og "sterk" storm.  Storm er navnet på den nest høyeste vindstyrken og forekommer ikke så ofte.  Vinden får hele store trær til å svaie i vinden, og øker vinden innen storm-nivået kan de rives opp med roten eller knekker. Så sterke vinder kan gi store skader.
På havet gir de store bølger, så store under sterk storm at middels store skip kan forsvinne i bølgedalene. Havet fårder med hvitt skum.


His name translated into English is: Snøfrost Strong Storm.
Storm is a wind level that lies between 20,8 m/s and 32,6 m/s according to the Beaufords scale, and is subdivided into "little", "full" and "violent" storm in Norwegian, however the correct English terms would be "strong gale", "storm" and "violent storm". Storm is the name for the 2nd highest wind speeds, and isn't a very common happening. During storm big trees will be in motion, with a further increase in the wind speed they may be uprooted or break. Such strong winds might lead to substantial damage.
At sea the storm will make waves big enough that small ships may disappear between the wave tops. The sea is frothing with white.
Snøfrost Kalde Kuling (hann 2/ male 2)Kuling er en har en vindstyrke på 10,8 m/s til 20,7 m/s, og deles inn i "liten", "stiv" og "sterk" kuling.  I tillegg til at vinder gir bevegelse i lufta, gir de også vindavkjøling. Vindavkjølingseffekten sier noe om hvordan temperaturen oppfattes basert på vindhastighet og lufttemperatur. Vindavkjølingseffekten øker til lavere lufttemperaturen er, og til sterkere vinden er.
Ved 0 oC, vil det ved kuling oppfattes om -3 til -4 oC. Ved -10 oC vil temperaturen oppfattes som -14 til -17 oC


His name translated into English is: Snøfrost Cold Gale
Gales have a wind speed between 10,8 m/s and 20,7 m/s, and is subdivided into "little", "stiff" and "strong" gale in Norwegian. In English the correct terms would be; "strong breeze", "high wind or moderate gale" and "gale".  In addition to the movement of air caused by the winds, the winds also gives a wind chill. The wind chill effect says something about how the temperatures are precieved based on wind speeds and air temperature. The wind chill effect increases in lower temperatures.  At 0 oC, a gale would make it feel like -3 to -4 oC. At -10 oC, the temperature will feel like -14 to -17 oC.
Snøfrost Varme Dalbris (tispe/ female)
Dalbris er en varm vind som blåser oppover en skråning eller fjellside. Den oppstår gjerne i stille og solrikt vær når solen varmer opp fjellsiden som igjen varmer opp den omkringliggende luften. Den varme luften begynner så å stige oppover, og skaper dermed et lite lavtrykk. Luften i bunn av dalen begynner så strømme opp fjellsiden for å fylle lavtrykket, og det oppstår en anabatisk vind, eller en dalbris.
Varme Dalbris har det motsatte navnet av sin mor; Kjølige Fjellbris, akkurat som vindene er motsatte av hverandre, men koblet til hverandre.


Her name translated into English is: Snøfrost Warm Valley Breeze
A valley breeze is a warm wind wich blows up a hill or mountain side. It often developes during still and sunny weather when the sun heats up the  mountain side, which again heats the surrounding air. The warm air starts to rise, creating a lower pressure. The air at the bottom of the valley fills in the low pressure and we have a wind flowing up the mountain side, an anabatic wind or valley breeze.
Warm Valley Breeze have the oppsite name of her mother; Cool Mountain Breeze, just like the winds are opposites of eachother, but connected.

torsdag 20. april 2017

Vindkullet, 1 uke gamle

the Wind litter, 1 week old


Vindkullet har blitt 1 uke. De spiser, sover og legger godt på seg. Alle hadde doblet fødselsvekten sin som 6 dager gamle.
De er noen fornøyde valper, og det er lite lyd fra valpekassa bortsett fra fornøyde grynt når de dier.

Vi gleder oss til de blir eldre og "våkner" litt mer.The Wind litter is 1 week old. They eat, sleep and gain weight. All had doubled their weight by day 6.  The puppies are a satisfied bunch, and there isn't much sound from the puppy box, except for happy grunts when they feed.

We are looking forward to se them "awaken" a bit more when they get older.


tispa
the female

hann 1
male 1

hann 2
male 2

fredag 14. april 2017

Påskeegget har klekket!

The easter egg has hatched!Vindkullet er her. 2 svarte hanner og 1 rød tispe.
Alle valpene er friske, sterke og aktive og mamma Fjellbris tar seg godt av de små. De ble født i går, torsdag 13. april, fra klokka 20:05 til 22:50 og veier fra 325 g til 390 g.
Alle valpene har nye hjem som venter på dem.


The Wind litter is here. 2 black and white males and 1 red and white female. All puppies are healthy, strong and active, and their mum Fjellbris is caring very well for the little ones. They were born yesterday, Thursday the 13th of April, from 20:05 to 22:50 in the evening. Their weights was from 325g to 390g. All the puppies have new homes waiting for them.


lørdag 8. april 2017

Snøjotnekullet

the Snow giants litterSnøjotnekullet er det tredje og siste kullet vi planlegger i 2017, også dette med forventet paring i april/mai. I dette kullet håper vi å få frem rasetypiske hunder som går godt i selen og som selvsagt er friske og raske.

The Snow giants litter is the third and last litter we are planning for 2017. We expect to be mating Såga in April/May. In this litter we hope to get breed typical dogs who run well in harnes, and of course to be healthy and sound.
Såga er fra vårt egent Norrøn kull, hun er en liten kruttønne og elsker å jobbe i selen. Noen leder er hun derimot ikke. Hennes far er leder, hun har en søster som kan gå i led. Såga selv har derimot ikke noe god i front. Lengre bak i spannet er hennes plass, og her jobber hun godt. Til tider litt bedre enn hun burde da hun må begrenses av oss mennesker dersom det er litt varmt ute.
Hun kan være litt reservert ovenfor fremmede, men er en kjælegris med oss som eier henne.
Eksteriørmessig har hun mange gode kvaliteter, og hun har stort sett excellent fra utstillinger.
Hun er øyelyst og gonioskopert uten anmerkninger.

Såga is from our own Norse litter, she is a little piece of fireworks and loves to work in harness. She is not a lead dog. Her father however works well in lead, and she does have a sister that may work in lead. Såga herselv is not too good in this position, further back in the team is her place, and here she works very well. Some times she goes a bit harder than she should, and she needs to be kept an eye on in warm weather.  
Såga might be a bit reserved towards strangers, but she loves cuddles and attention by us, her owners.
Her conformation has several good qualites, and her track record from shows are mostly excellents.
She is eye screened and gonoiscopied clear.
Helmer er eiet og oppdrettet av Malin Sundin, Ylajärvis, i Sverige. Han er en hund jeg første gang så som valp og som jeg umiddelbart synes så ut som en fin hund. Siden den gang har han bevist at han også er en veldig god hund. Han har flere 1. premieringer for trekkhunder i Sverige, han har et veldig godt eksteriør og denne kombinasjonen har gitt han tittlene Svensk (POLAR) Champion (trekk championat) og Svensk Utstillings Champion. Det er ikke så veldig mange hunder som kan skilte med begge disse titlene.  Helmer er en god leder, og blant hans tidligere avkom (2 kull i Sverige) er det flere som går som ledere. Jeg håper en del av disse gode egenskapene vil bli overført til Sågas valper.
Helmer er også helsetestet. HD: A, AD: 0, han er øyelyst fri en gang, men skal til ny øyenlysning + gonioskopi i løpet av våren.
Helmer en en rolig og sanset hannhund og passer sånn sett veldig godt til Såga også på det mentale.

Helmer is owned and bred by Malin Sundin, Ylajärvis, in Sweden. He is a dog I saw for the first time as a puppy and I imediatly liked him. Since then he has also proven to be a very good dog. He has several 1st prices in harnesswork in Sweden, he has an excellent conformation, and this combination of attributes have given him the titles of Swedish (POLAR) Champion (working champion) and Swedish Show Champion. Ther aren't that many dogs with both these titles. Helmer is a good lead dog, and among his previous puppies (2 litters in Sweden) several work as leaders. I hope some of Helmer's excellent qualites will be given to his puppies with Såga as well.
Helemer is health checked as well; HD: A, AD: 0, eye screened clear once, but are scheduled for a new screening and gonioscopy this spring.
Helmer is a calm and sensible dog, and suits Såga very well in the mental aspects as well.
Vi gleder oss til dette kullet, og planen er selvsagt å beholde noe selv.
We look forward to this litter, and the plan is of course to keep something back.

søndag 2. april 2017

Vindkullet nærmer seg

the Wind litter is soon here 

 I dag er det 7 uker og 3 dager siden Fjellbris ble paret, om litt under 2 uker er valpene født. Vi gleder oss veldig til å se resultatet av hennes date med Donzi

Nedenfor er et par bilder av dagens skogstur.


Today it is 7 weeks and 3 days since Fjellbris got mated. In a little less than 2 weeks the puppies will be born. We are very much looking forward to see the results from her date with Donzi

Below are a couple of photos from today's forest walk.