fredag 21. oktober 2016

Bolt er endelig omregistrert!

Finally Bolt's paperwork is ready through NKKNorthspring's Green Lake, Bolt, har endelig blitt omregistrert gjennom NKK og er nå på alle mulige juridiske måter en norskeid hund som eies av megselv og Monica på kennel Snykovet.  Bolt bor i Tromsø så det er jo ikke så mye vi ser til ham, men vi gleder oss masse til å se ham igjen i november på Dogs 4 All!
Han har et fantastisk hjem i Tromsø hos Monica og hennes familie, og vi mottar mye informasjon, bilder og videoer så vi kunne ikke deleid ham med noen bedre.


Northspring's Green Lake, Bolt, has finally gotten his paperwork through NKK and is now in every legal sense a Norwegian owned dog. He is owned by myself and Monica at kennel Snykovet. Bolt lives in Tromsø wich means we don't get to see him that much, but we are looking forward to meet him again in November at Dogs 4 All!
He has a fantastic home in Tromsø with Monica and her family, and we are getting a lot of information, photos and videos. We couldn't have co-owned him with anyone better. 

mandag 10. oktober 2016

8 uker og klare for nye eventyr

8 weeks old and ready for new adventures

Eventyrkullet på skogstur med pappa Freke, f.v: Sneros, Huldra, Veslefrikk, Korse
The Folktales litter on a forest walk with their dad Freke. L to r: Sneros, Huldra, Veslefrikk, Korse

Da var Eventyrkullet chippet, registrert, helsesjekket og vaksinert. De har fått sine ormekurer og lært litt om hva det vil si å være hund, og nå er de klare for nye eventyr. De fleste av dem i nye familier og nye omgivelser.

Veslefrikk er foreløpig den eneste som har flyttet, han flyttet den dagen han fylte 8 uker og dro avgårde til vestlandet. Den neste som flytter er Sneros, hun drar langt mot nord på torsdagen. Neste lørdag er det Korse som skal forenes med sin nye familie, og hun vil være ganske kortreist. Huldra blir her, men også hennes verden vil bli av en annen karakter når søsknene har flyttet og hun stadig blir eldre.

De første ukene blir sosialisering og miljøtrening de viktigste, men etterhvert som de vokser til blir det mer innlæring og mer krav i hverdagen.


The Folktales litter are now microchipped, registered, health checked and vaccinated. They have gotten their dewormings and learned a little bit about what it means to be a dog. Now they are ready for some new adventures. Most of them in new families and a new environment.

Veslefrikk is yet the only one who has moved, and he moved the day he turned 8 weeks old, going away to the western parts of Norway. Next one up to move is Sneros, she'll go far to the north on Thursday.  Next Saturday Korse will move to her new family, and she'll not go that far away either. Huldra stays here with us, but her world will change as well as her siblings have moved and she grows older.

The first few weeks the focus will be on socialisation and environmental training. As they grow more and more learing and demands will be a part of their everyday life.


KorseVelsefrikkHuldraSneros
En liten video som viser noe om hvordan de små beveger seg nå som de er 8 uker gamle. Dette er absolutt ikke en fasit på hvordan de blir som fullvoksne, men gir en liten idé.

A short video showing how the little ones move now that they've turned 8 weeks old. This is no answer as to what they will become as adults, but it gives some idea.

torsdag 6. oktober 2016

Eventyr til veterinæren

Folktales to the veterinary

Jentene leker på gulvet hos veterinæren
The girls playing on the floor at the veterinary's

Veslefrikk blir kost med
Velsefrikk getting cuddles

I dag var dagen kommet for et veterinærbesøk. De fikk sine microchiper, vaksiner og en helseundersøkelse. Alle fire tok det veldig bra, selv microchippen ble satt uten store protester eller reaksjoner fra dem.

Et velutviklet, sosialt og fint kull uten noen anmerkninger.

De ble ikke engang slitne eller trøtte av opplevelsen, og det var full rulle så snart vi kom hjem igjen.Today was the day for the trip to the veterinary. They all got their microchips, vaccines and a health control. All four took it very well, and even the microchip was put in place without any hassle or reactions from them. 

A well developed, social and good looking litter without any remarks. 

They didn't even got tired from the experience and were at full throttle as soon as we got back home.


Veslefrikk var førstemann på bordet
Veslefrikk was the firt one out on the table


Korse var neste
Korse was the next one out

Huldra
Huldra

Sist, men ikke minst Sneros
Last, but not least Sneros


tirsdag 4. oktober 2016

Et trist og sjokkerende forvel med Soria

A sad and schocking good bye to Soria


I dag hente noe som aldri skulle skjedd, den ene valpen i Eventyrkullet ble brått og brutalt revet bort fra oss. Hun var en frisk og fin valp som hadde maks uflaks. Valpene var ute i hagen mens vi var inne og ordnet noe. På denne korte stunden kom hun seg inn i den store hundegården hvor to av våre unge tisper gav henne en litt voldsom velkomst. Mest sannsynligvis har hun fått slått hodet hardt i en stein, og fikk en hjerneblødning. Det tok ikke mange sekunder før vi hadde hentet henne, men hun døde på mitt fang innen 20 minutter.

Den sannsynlige dødsårsaken er fastslått av en veterinær.

Vi er ekstremt lei oss, i sjokk og kan knapt nok tro hun er borte. Jeg ber om at alle respekterer at vi ikke ønsker å snakke videre om denne hendelsen på nåværende tidspunkt da dette er svært vanskelig for oss.Today something happened that never should have happened, one of the puppies in the Folktales litter was suddenly and brutally taken away from us. She was a healthy and fit puppy with the worst kind of luck possible. The puppies were out in the garden while we fixed something in the house. In this short time she got into the big dog run and two very eager young girls gave her a too boisterous of a greeting. Most likely she has hit her head hard against a rock, and suffered a cerebral bleeding. It didn't take many seconds before we had her in our arms, but she died within 20 minutes. 

The most likely cause of death is set by a veterinary.


We are extremly sad, and in shock. We can hardly believe she's gone. I ask that all respect our wishes to not talk about this incidence any further at this time, as it is a very difficult  situation for us. 

søndag 2. oktober 2016

Eventyrene har blitt 7 uker gamle

The Folktale's have turned 7 weeks old


I dag er Eventyrene 7 uker gamle, de har alle blitt gitt sine navn og blitt fordelt til sine nye eiere.
Alle valpene i dette kullet er sosiale, trygge og glade. De har så langt i sine liv ikke møtt noe de har blitt virkelig redd for, og det som har vært litt skummelt har de fort kommet over uten å tenke noe mer over den saken. Kullet er mentalt sett veldig jevnt, og litt ulike når det kommer til aktivitetsnivå og bygning.

Today the Folktale's are 7 weeks old, they have all been given their pedigree names and I've decided who's going to go where.
All the puppies in this litter is very outgoing, sound and happy. So far in their lives they haven't met anything that has really scared them, and those things that might have been a bit scary they quickly overcame and didn't make a fuss about it. The litter is mentally very even, but with some differences in activity levels and conformation. 
Snøfrost Flittige Korse

Korse skal flytte til en familie i nærheten. Hun er en rolig, tillitsfull og sosial valp. Hun vil gjerne kose og kommer mot oss som en glad valp med logrende hale når vi roper. Hun har også kullets beste ører.

Korse will be moving to a family close by. She is a clam, trusting and outgoing puppy. She loves to cuddle and comes towards us happily wagging her tail when we call. She also has the best ears in the litter. 

Snøfrost Lystige Veslefrikk

Veslefrikk er eneste hannen i kullet. Han var veldig liten når han ble født, under halve størrelsen av det vi er vant med. Men han klarte seg hele veien helt på egenhånd og er idag like stor som en hvem som helst valp på 7 uker. Han er en livelig valp med et veldig flott hode.  Veslefrikk skal flytte til vestlandet og kommer til noen dyrekjære mennesker.

Veslefrikk is the only boy in the litter. He was very tiny as a newborn, less then half the size we are used to. However he managed to grow and thrive completely on his own and is today just as big as any Siberian puppy at 7 weeks old. He is a lively puppy with a very nice head. Veslefrikk is moving to the western part of Norway and will be living with some very animal loving people. 
Snøfrost Forlokkende Huldra

Huldra er hun vi beholder selv fra Eventyrkullet. Hun er den av valpene som per i dag traver lengst strekker når vi er ute i skogen med de, hun er godt vinklet, har fine bevegelser og har vært min favoritt siden hun var nyfødt.  Hun har litt store ører som er litt vidt plassert, så vi håper hun vokser litt inn i dem. Vi har mange hunder med veldig gode ører, så det er ikke alfa-omega for oss at Huldras ører er perfekte.

Huldra is the puppy we'll keep from the Folktales litter. She is the puppy that trots for the longest stretches when we walk them in the forest at this point in time. She is well angulated and has nice movements. She has been my favourite since she was newborn. Her ears are bit big and a bit low set, but we hope she'll grow a bit into them. We have several dogs with very well set ears, so it isn't all that important to us that her ears are perfect. 
Snøfrost Vene Snehvit og Roserød

Sneros som vi kaller henne er en veldig trivelig tispe. Hun startet med å være den som hadde mest meninger i kullet, men er i dag en veldig lettvin valp. Hun vil gjerne sitte ved beina mine og tygge på lisser eller sko. Ligge på fanget har hun også tid til (travle valper har ikke alltid tid til det).
Sneros er den eneste valpen i kullet som ikke helt har funnet sitt nye permanente hjem, men det er flere som er interessert i henne.
Hun vil passe fint til noe som kun ønsker en fritidshund.

Sneros as we call her, is a very nice girl. She started out as the puppy with most oppinions, but is today a very easy puppy. She loves to sit between my legs and chew on the shoelaces or shoes. And she even has time to cuddle in the lap (busy puppies doesn't always have time for that sort of thing).
Sneros is the only puppy in the litter who hasn't found her new permanent home yet, but there are several interessted in her.
She will be a very nice addtion to someone who wants hiking buddy.

Snøfrost Gilde Soria Moria

Soria skal flytte langt nordover til Troms. Der skal hun bo hos en hyggelig familie som er veldig hundevant. Hun vil muligens også stilles ut litt, men først og fremst vil hun være en familiehund. Soria er en veldig godt konstruert og veldig lovende valp. Hun beveger seg fint per i dag. Soria er en veldig glad valp som logrer villt når hun kommer for å hilse. Hun er på mange måter ganske lik sin søster Korse, men en med noe mer meninger.


Soria is moving far north to Troms. There she'll live with a nice family who are used to having dogs. She might be shown a bit when she is older, but first and foremost she is a family dog. Soria is a very well built puppy and a very promising one. She moves very well at this point in her life. Soria is a happy puppy that wags her tail wildly when she comes to greet us. In many ways she is rather similar to her sister Korse, but she has a few more oppinions.