lørdag 26. august 2017

Utstillingsnytt

Show newsJeg ligger litt bak på nyhetsfronten, så her kommer et innlegg om 2 utstillinger.

5.-6. august reiste jeg til Bremen for å stille ut Freke og Stjerne.  Turen tok lengre tid enn jeg forventet da det var dårlig vær nedover, mye veiarbeid og litt kø. Vi kom likevel frem i god tid før utstillingen skulle begynne den 5. august. Men når jeg fant ut hvor seint rasen skulle gå på søndag var det klart at jeg ikke kunne stille ut også den dagen, men måtte returnere til Danmark tidligere for å rekke fergen. Neste gang skal jeg ha ferge på mandags morgen i stedet!
Surt å gå glipp av en dag på utstilling i Bremen.


Since I'm a bit behind on the news, this is an entry about 2 dog shows. 

The 5th and 6th of August I went to Bremen to show Freke and Stjerne. The trip down took more time than I anticipated as the weather was rather bad, lots of road work and some queing. We arrived in Bremen in good time before the show on the 5th of August. However when I found out how late the breed would enter the ring on Sunday it was clear I woudn't catch the ferry if I showed that day. So I had to return to Denmark without showing un Sunday, or be stranded in Denmark and not reach work in time on Monday.  Next time I'll make sure to take the ferry back Monday morning and have that day off work! 


Dommer på lørdag var Zelijka Fon Zidar fra Slovenia

Først ut i ringen av mine var Hightower's Freke Winter Spirit i championklasse

Schöner maskuliner Kopf. Substanzvoll. Gute oberlinie + Rute. Korrekt Front. Gute Hinterhandwinklen. Typisch Fell. Gut Koordinierte Bewegung.
 
min oversettelse: Vakkert maskulint hode. Kraftig. God overlinje og hale. Korrekt front. Gode bakbeinsvinkler. Typisk pels.  Godt koordinerte bevegelser.
Exc2.CHK res-CAC VDH som vil bli tellende som CAC da hunden foran alt er VDH CH.
Dette var Freke's fjerde VDH CAC og han trenger et til for å bli tysk VDH champion

Snøfrost Skimrende Stjernelys stilte i åpenklasse

Schöne hundin. Ausgewogen gebaut. Korrekt feminine kopf. Korrekt gewinkelt. Einwandfrei in der Bewegung mit korrekt getragene Rute.
oversatt: Vakker tispe. Balansert bygd. Korrekt feminint hode. Korrekt vinklet.  Feilfri under bevegelse med korrekt båret hale.

Exc1.AK CAC VDH  2.beste tispe res-CAC DCNH res-CACIBThe judge for Saturday was Zelijka Fon Zidar from Slovenia

First into the ring of mine was Hightower's Freke Winter Spirit in champion class

Schöner maskuliner Kopf. Substanzvoll. Gute oberlinie + Rute. Korrekt Front. Gute Hinterhandwinklen. Typisch Fell. Gut Koordinierte Bewegung.
 
my translation: Beautiful masculine head. Lots of substance. Good topline and tail. Correct front. Good hind angulations. Typical coat. Well coordinated movements.

Exc2.CHK res-CAC VDH wich will count as a CAC as the dog in front of him allready is VDH CH
This was Freke's fourth VDH CAC , and he needs one more to become German VDH Champion


Snøfrost Skimrende Stjernelys was shown in open class

Schöne hundin. Ausgewogen gebaut. Korrekt feminine kopf. Korrekt gewinkelt. Einwandfrei in der Bewegung mit korrekt getragene Rute. 
my translation: Beautiful bitch. Balanced built. Correct feminine head. Correct angulations. Flawless during movement with correct carried tail.

Exc1.AK CAC VDH 2nd best btich res-CAC DCNH res-CACIBSiden vi fikk god tid i Danmark da fergen gikk først seint på kvelden, så gikk jeg en god del tur med hundene. Vi fant en inngjerdet område for hunder som de fikk kose seg i, og vi var en tur på en strand i ganske så sterk vind.Neste tur til Tyskland går i 2018, når og hvor er ikke helt klarlagt enda.


Since we ended up with lots of time in Denmark as the ferry left late in the evening, I went of several walks with the dogs. We found a dogfield with a fence around it where they enjoyed themself for some time, and we went for a walk at at rather windy beach.

Next trip to Germany will be in 2018, but when and where isn't scheduled yet.
Forrige helg, 20. august, stilte jeg Beringia og Huldra på NKK Lillehammer. Dommer denne dagen var Jens Utke Ramsig fra Danmark. Hundene oppførte seg fint i ringen og vi hadde det hyggelig på utstillingen.


Last weekend, the 20th of August, I showed Beringia and Huldra at NKK Lillehammer. Judge this day was Jens Utke Ramsig from Denmark. The dogs behaved well in the ring and we had a nice time at the dog show. 


Snøfrost Forlokkende Huldra stilte for første gang i juniorklasse, temmelig naken og veldig junior


Kraftig, en anelse langbygget tispe med utmerket hode, korrekt bitt, god pigmentering, litt bredt ansatte store ører, utmerket over og underlinjer og vinkler bak. Noe åpen pels, fremme litt rak på skuldrene, bak parallelle bevegelser med godt avspark. Utmerket temperament.
VG.JK 2.JKK


Snøfrost Unike Beringia stilte i åpenklasse


Middels kraftig bygget tispe, utmerket hode, en anelse tilbakeansatte ører, korrekt bitt, litt kort hals, utmerket overlinje, tilstrekkelig vinklet bak, mørke brune øyne og god pigmentering, i bevegelse bak paralell med tilstrekkelig avspark, velbåret hale, utmerket temperament.
Exc.AK 2.AKK

Snøfrost Forlokkende Huldra was shown for the first time in junior class, quite naked and very much a junior.
My translation: Powerful, a bit long bitch with excellent head, correct bite, good pigmentation, a bit widly set big ears, excellent topline and underline and hind angulations. Somwhat open coat, a bit steep in the shoulders in front. Paralell movements behind with good drive. Excellent temperament.
VG.JK 2.JKK


Snøfrost Unike Beringia was shown in open class
My translation: Medium powerful bitch, excellent head, a bit hind set ears, correct ears, a bit short neck, excellent topline, enough angulated behind, dark brown eyes and good pigmentation. In movement paralell with enough drive, well carried tail, excellent temperament.
Exc.AK 2.AKK

onsdag 2. august 2017

Toppene Signalkulen og Blåfjell i Siljan

Signalkulen and Blåfjell summits in Siljan


Høyde / altitude: Signalkulen: 490 m.o.h. , Blåfjell: 462 m.o.h.
Høydemeter /climb:  ca 600 totalt med omveien, 250m til Signalkulen / 600 m in total including the detour, 250m to Signalkulen
lengde /length: ca 17 km

29. juli var vi på årets lengste tur, så langt. Kanskje ikke veldig langt, men langt nok for oss per i dag. Vi hadde med oss 4 hunder; Naisha med kløv, Huldra, Beringia og Freke med kløv. Kløvene veier rundt 15-20% av hundens vekt på disse turene vi går.
Turen var ment til å være 12,5km, men vi tok feil i et kryss og den ble rundt 17km lang i stedet, og med det fikk vi også med oss en del ekstra høydemeter. 600 høydemeter eller mer ble det i løpet av denne runden.

Turen startet på en grusvei, og tok deretter oppover i lia på noe som lignet på en traktorvei fra gammelt av, før vi gikk inn i skogen.  Vi krysset Ristingkollen og toppen av skitrekket fra Siljan skisenter.


The 29th of July we went for the longest hike of the year, so far. Maybe not extremly long, but long enough for us at the moment. We brought with us 4 dogs on this hike; Naisha with backpack, Huldra, Beringia and Freke with backpack. The backpacks weigh around 15-20% of the dogs weight in these hikes.
The hike was meant to be 12,5km long, but we went wrong in a crossing and ended up walking for 17km. This also meant some more meters to climb, about 600 in total on this round.

The hike started out on a gravel road, then we went up a steeper slope that looked like an old tractor road that the nature is claiming back. Next we headed into the forest. We crossed Ristingkollen and the end of the skislopes of Siljan skiing center.


Ristingkollen


Så bar det videre til del langs ryggen av kollen, og til dels oppover i terrenget. Først gjennom mer skogterreng før vi kom ut på mer åpent berg ved starten av Middagskollane. 

Then we walked on along the ridge, and to some extent a bit of climbing. First through the forest, then out on a more open and bare rock at the beginning of Middagskollane.


Middagskollane

Signalkulen er en av Middagskollane, så vi fulgte skilting til Middagskollane til vi fant krysset opp mot selve Signalkulen. Fin utsikt herfra, og det høyeste punktet på turen. Litt mye skog rundt for å få en virkelig flott utsikt.

Signalkulen is a peak among Middagskollane, so we followed the signs to Middagskollane before we found the crossing and went toward Signalkulen itself. There was a nice view from the summit, and the highest poin on our hike. A bit too much forest to get a really great view.Tilbake på stien over Middagskollane fulgte vi skiltingen mot Havretjenn. Vi krysset da blant annet  myrområdet Dragtjørnmyra . Så bar det inn i skogen igjen, og med ganske mange høydemeter nedover i terrenget. Vel vitende om at mange av disse meterne måtte vi gå opp igjen for å komme til Blåfjell.

Back to the path crossing Middagskollane we followed the signs toward Havretjenn. We crossed among other things Dragtjørnmyra, a marsh. Then we went back into the forest and down quite a few meters. Wel knowlingly we had to climb most of those meters up again to reach the summit of Blåfjell.

Dragtjørnmyra


Havretjenn

Fra Havretjenn fulgte vi skiltingen mot Blåfjell. Her var stien til dels nærmest gjengrodd, men det var mye bringebær langs løypa som både vi og hundene satte pris på. Et sted i løypa tok vi feil i et kryss, så vi fikk noen ufrivillige ekstra km. Vi overså skiltet mot Blåfjell og endte i stedet opp ved St. Hansåsen. Fin utsikt på vei opp dit, men litt kjedelig med denne  omveien når den ikke var planlagt.
Det røde løypa på kartet nedenfor skulle vi fulgt, men vi fikk oss da en ekstra tur langs den mørkeblå streken. 

From Havretjenn we followed the signs toward Blåfjell. Here the path at times was almost overgrown, but with lots of wild raspberries  to the enjoyment of both us and the dogs. At one crossing we went in the wrong direction and got some extra km to walk. We missed the sign saying Blåfjell and ended up at St. Hansåsen. A nice view on the way up there, but a bit of a dread as this detour was not at all planned. The read lines on the map below was what we were supposed to follow, our detour is the dark blue line.


Utsikten på vei mot St. Hansåsen
the view on our way to St. Hansåsen

Etter å ha gått tilbake til krysset vi gikk feil i, ytterligere en del høydemeter opp for så og gå de ned igjen, så fortsatte turen mot Blåfjell. Været ble litt dårligere med duskregn, ikke noe som plaget oss nevneverdig, men det førte til færre bilder.  Et bilde på toppen av Blåfjell måtte selvsagt tas likevel. På det tidspunktet hadde jeg også litt lite batteri igjen på mobilen, og fikk dermed ikke tatt bilder av hverken hytta eller varden som står på toppen av fjellet. Det får bli et annet år.

After walking back to the crossing were we went wrong, another climb up and then down again, we continued towards Blåfjell. The weather got a bit worse with sprinkles of rain, nothing that bothered us all that much, but it resulted in fewer photos. A picture at the summit of Blåfjell was of course still taken. At that time I didn't have much battery left on my mobile phone, and didn't get around to take photos of the hut or the stone at the summit. Have to do so another year.

Blåfjell

På vei ned fra Blåfjell var det 3,6 km igjen av turen vår. Etter ca 100 m kom jeg på at vi hadde jo glemt å skrive i boka på toppen. Truls gikk opp igjen, mens jeg fortsatte nedover til første kryss i løypa (300 m etter toppunktet). Bestemte meg for å stå i ly for regnet mens jeg ventet på helten som skrev i boka.

On our way down from Blåfjell it was 3,6 km left of our hike. After about 100 m I remembered that we had forgotten to write in the book at the summit. Truls went back up, while I continued down to the first crossings (about 300 m from the summit). I decided to wait under a big tree in the rain for my hero who wrote in the book.

helten min!
my hero!

Alt i alt en fin tur, men neste gang skal vi starte tidligere og ha bedre tid!


All in all and nice hike, but next time we will start earlier and have more time!