søndag 30. desember 2018

Høydepunkter fra 2018

Highlights from 2018Året som har gått har bydd på mange fine opplevelser og resultater sammen med Snøfrost hundene. Her er noen av høydepunktene fra 2018.

I år , som i alle år, er det flest av hverdagene.

Året startet bra med masse nysnø, etterfulgt av en kald vår som gjorde at vi kunne trene hundene uten å tenke på at de gikk varme.


During this year we've had many nice experiences and results together with the Snøfrost dogs. Here follows some of the highlights from 2018. 

This year, as every year, there is most of the everyday life. 

The year started with lots of fresh snow, followed by a cold spring wich made us able to exercise the dogs without thinking about them getting too warm.
Så kom mai og det ble et brått og voldsomt værskifte til stekende sol og den varmeste og tørreste sommeren på flere tiår. Dette førte til at vi ikke fikk gått de vanlige skog- og fjellturene med hundene da det rett og slett var for varmt og altfor lite vann i terrenget. Vi tok ikke sjansen på overopphetede hunder.  Men noen korte turer i skogen rett utenfor døra ble det, og hundene fikk svømt en del i Norsjø for å holde dem i litt aktivitet og ikke miste all muskelkondisjon.


Then May arrived and suddenly we had an extreme change of weather to bright sunny weather and the warmest and driest Summer in several decades. This meant we weren't able to do our normal hikes in the forests and mountians with the dogs. It was too warm and way too little water in the terrain. We didn't take the chance on any heatstrokes. However we did walk some shorter hikes in the forest right outside our front door, and the dogs got to swim quite a bit in lake Nordsjø to keep them a bit in activity and not loose all muscle condition.

Når høsten kom fikk vi endelig vær som var mer hundevennlig, og det regnet en del så bekker og småtjern igjen ble sine normale, gode, vannkilder. Vi rakk å gå på 10 av Grenlands topper i
ti-topper'n også dette året, men håper på en langt tidligere start i 2019, og også flere og noen lengre turer.


As the fall came along we finally got a bit more dog friendly weather, and it rained quite a bit making creeks and ponds their normal, good, water sources. We managed to go to 10 of the peaks in Grenland as part of the ten-peaks this year as well, but we hope for a much earlier start in 2019, and also some longer hikes and more peaks.

Høsten var unormalt varm lenge, men ble til slutt kald, og nå på tampen av året har gradestokken vist minusgrader, vi har fått en del snø før jul (noe som ikke har vært vanlig kost), og selv om det i disse dager er noen få plussgrader på dagtid håper vi på en kald, snørik og fin vinter også i 2019.


The fall was warm for a long time, longer than usual, but in the end we had some colder weather. As we approach the very end of the year the weather has been below zero several days and we've gotten a bit of snow beofre Christmas (not always normal), and even if it is above freezing these days during the daytime, we hope for a cold and snowy winter in 2019.


Vi hadde ingen nye kull i 2018
We had no new litters in 2018


Helse/Health

Året startet med øyelysning av to av våre hunder allerede 2. januar. Denali fikk sin siste øyelysning etter fylte 8 år, uten anmerkning for 3. gang.
Orca, Snøfrost Ymer den digre Orca, ble øyenlyst og gonioskopert for første gang, også han helt uten anmerkning.
De er begge HD røntget med A som resultat i tidligere år.

The year started with eye screening on two of our dogs the the 2nd of January. Denali got her last eye screening after turning 8 years old and was clear for the 3rd time.
Orca, Snøfrost Ymer den digre Orca, was eye screened and gonioscopied for the first time, clear on both accounts.
Both dogs are hip x-rayed with A (excellent) as result in previous years.I april 2018 ble både øyne og hofter på Snøfrost Kalde Kuling (Delta) fra Vindkullet helseundersøkt, og det ble med best mulig resultat. Ingen anmerkninger på øyne og HD:A

In April 2018 both eyes and hips was checked on Snøfrost Kalde Kuling (Delta) from the Wind litter, and it was the best possible result. Eyes clearn and HD:A

Foto: Deltas eier


I september 2018 ble også Deltas brors øyne helseundersøkt med best mulig resultat, ingen anmerkninger etter øyenlysning eller gonioskopi på Snøfrost Sterke Storm sine øyne heller. Storm vil ble HD røntget på et seinere tidspunkt.

In September 2018 Delta's brother eyes were screened with best possible result. Clear on eye exam and gonioscopy for Snøfrost Sterke Storm. Storm will be hip x-rayed at a later time.

Foto: Storms eiere

Nå gjenstår bare søster Dalbris (Snøfrost Varme Dalbris) fra Vindkullet, og hun vil få sine undersøkelser i løpet av 2019.
Only Dalbris (Snøfrost Varme Dalbris) from the Wind litter remains, and she will do her screenings during 2019.


Utstillinger/Dog shows


Hundene har blitt sparsomt stilt ut i 2018, da det ikke har vært tid til noe mer. Totalt har jeg og hundene deltatt på 6 utstillingshelger, totalt 9 utstillinger.  I tillegg har vår deleide Bolt vært på noen utstillinger med sin deleier Monica som han bor hos, hovedsakelig handlet av Ida-Helene.

The dogs has been limited shown in 2018, as there hasn't been time for more. In total I and the dogs ahve participated in 6 dog show weekends, 9 dog shows in total. In additon our co-owned Bolt has been to a few dog show with his co-owner Monica that he lives with and primarily handled by Ida-Helene Sivertsen.


NKK internasjonale utstilling i Kristiansand i mars, Beringia (Snøfrost Unike Beringia)
fikk stor CERTet
NKK international dog show in Kristiansand in March, Beringia (Snøfrost Unike Beringia)
got her big CAC


På utstilling i Kvalsund i mai ble Bolt (Northspring's Green Lake) BIR og BIG2
At a dog show in Kvalsund in May Bolt (Northspring's Green Lake) BOB and BOG#2Vi dro på en dobbeltutstilling på Karmøy i slutten av juli.
Polaris (Snøfrost Tindrende Polaris) startet utstillingskarrieren med et brak og ble BIR så vidt 9 mnd gammel, hun fikk CERTet både lørdag og søndag og dermed fullcertet på småcert på første mulighet.  Mens hennes bestemor Denali ble BIR veteran på lørdag og BIR på søndag.

We went to double national show at Karmøy at the end of July
Polaris (Snøfrost Tindrende Polaris) started her show career with a bang and was BOB barely 9 months old, she got the CAC both Saturday and Sunday and is fully certificated on small CACs at first possible chance. Her grandmother Denali was BOB veteran on Saturday and BOB on Sunday.Dovah (Snøfrost Glitrende Kongle) og Serina (Snøfrost Frydefulle Serina) ble også stilt her begge dager, og Dovah fikk CERTet for hannene på søndag. Serina fikk reserve CERT begge dagene, og dette var hennes første utstillinger i en alder av 3,5 år.
Frøya (Snøfrost Ville Aniakchack) ble stilt ut på søndag og fikk excellent med CK, hun er allerede fullcertet.

Dovah (Snøfrost Glitrende Kongle) and Serina (Snøfrost Frydefulle Serina) was shown here both days as well. Dovah got the CAC for the males on Sunday, while Serina got the reserve CAC both days. This was her first shows at 3,5 years old.
Frøya (Snøfrost Ville Aniakchack) was shown on Sunday and got Excellent with CK, she is fully certificated already.

Denali, Polaris, Stjerne, Dovah, Serina og Frøya

På søndag ble Denali BEST IN SHOW avlsklasse med Stjerne, Frøya, Serina og Dovah og alle hennes avkom.

Sunday Denali was BEST IN SHOW progeny class with Stjerne, Frøya, Serina and Dovah as her offspring.


Som en super avslutning på en knallhelg på Karmøy ble Denali BEST IN SHOW VETERAN
As a super end to a magnificent weekend at Karmøy Denali was BEST IN SHOW VETERAN

Foto: Miriam Berg Hovda


I slutten av august deltok vi på utstillingene til Norsk Chow Chow Klubb. Her ble Denali
BIR veteran begge dager. Polaris fortsatte å gjøre storeslem i ringen og ble BIR og BIR junior begge dager. På lørdag gikk hun videre og ble BIG-junior og BEST IN SHOW 2-junior samt
BEST I GRUPPEN nr2.

Dalbris (Snøfrost Varme Dalbris) fikk CK og sitt første CERT på lørdag, og Snøfrost oppdrett ble BEST IN SHOW oppdrett med Fjellbris, Beringia, Dalbris og Polaris.

På søndag ble vi ikke til gruppefinalene.


At the end of August we participated in the dog shows arranged by Norsk Chow Chow Klubb. Here Denali was BOB veteran both days, Polaris continued her slam dunk in the show rings and was BOB and BOB junior both days. Saturday she went on to become BOG-junior and 
reserve BEST IN SHOW junior as well as  reserve BEST OF GROUP.

Dalbris (Snøfrost Varme Dalbris) got CK and her first CAC on Saturday and Snøfrost was 
BEST IN SHOW breeders group with Fjellbris, Beringia, Dalbris and Polaris. 

We didn't stay for the finals on Sunday. 

Foto: Marianne Stoa


Dovah og Serina deltok også på NKK Rogaland sin internasjonale utstilling i september. Her ble Serina BIR med storCERT og CACIB, og Dovah ble BIM med storCERT og CACIB. Dovah er nå fullcertet for Norsk Utstillingschampionat, men trenger en trekkhundtest for å innløse championatet.

Dovah and Serina was entered to the NKK International Dogshow in Rogaland in September. Here Serina became BOB with the big CAC and CACIB, and Dovah was BOS with the bigCAC and CACIB. Dovah is now fully certificated to become a Norwgian show champion, however he does need a working test to claim the title.I oktober ble Bolt stilt på den nordiske utstillingen til NKK i Harstad hvor han fikk stor CERTet og er nå fullcertet for N UCH (og trenger trekkhundprøve for å få tittelen). Han fikk også sitt første nordiske CERT, ble BIR og Best I Gruppen nr.3.

In October Bolt was shown on the Nordic dog show NKK Harstad, were he got the big CAC and is now fully certificated to become a Norwegian showChampion (and needs a working test to claim the title). He also got his first Nordic CAC and was BOB and Best of Group #3

Foto: Monica A. Sundset, handler: Ida-Helene Sivertsen


Årets siste utstillingshelg var Dogs4All som gikk på fredag og lørdag for siberian husky sin del. Polaris fortsatte å gjøre det veldig bra og ble beste junior tispe begge dager og er dermed
Nordisk Juniorvinner-18 og Norsk Juniorvinner-18, i tillegg fikk hun reserve CERTet begge dager (storCERT). Denali ble beste veteran på lørdag og ble dermed Norsk Veteranvinner-18.

The last show weekend of the year was Dogs4All, which was Friday and Saturday for Siberian Husky. Polaris continued to do very well and was best junior bitch both days and with that got the titles Nordic Junior Winner-18 and Norwegian Junior Winner-18, in addition she got the 
reserve CAC both days (big CAC). Denali was bet veteran on Saturday and with that claimed the title of Norwegian Veteran Winner-18
2019


Ingen vet hva fremtiden bringer, men vi har noen planer. I løpet av 2019 håper vi på å få helsesjekket flere av vår unge hunder, stille ut litt både inn- og utland, ha mange fine turer i all slags vær (men ikke for varmt) og kanskje også et kull med valper.

Nobody knows what the future holds, but we have some plans. During 2019 we hope to do some more health screens of our younger dogs, show dogs a bit in Noway and abroad. Have lots of nice hikes in all kinds of weather (but not too hot) and maybe a litter of puppies.

søndag 16. desember 2018

Dogs 4 All - Nordisk og Norsk Vinner Utstillinger

Dogs 4 All - Nordic and Norwegian Winner Shows
I år gikk Dogs 4 All over 3 dager, med start fredag 16. november. Det var både Nordisk Vinnerutstilling (fredag) og norsk vinnerutstilling (lørdag og søndag). I år var det rekordmange påmeldte hunder til arrangementet som alltid er det største i Norge. Hele 13.500 hunder var påmeldt til utstilling og/eller andre konkurranseformer. Nesten 29.000 besøkende var innom Norges Varemesse på Lillestrøm denne helgen.

This year Dogs 4 All  went on for 3 days, starting Friday the 16th of November. It was both the Nordic Winner Show (Friday) and Norwegian Winner Show (Saturday and Sunday). And this year it was a record number of dogs entered to the biggest dog event of the year in Norway. 13,500 dogs was entered to the dog show or the other competitions, and almost 29,000 people visited Norges Varemesse at Lillestrøm this weekend.


Vi hadde begge dager med oss Polaris i juniorklasse, Stjerne i åpenklasse og Denali i veteranklasse, samt deleide Bolt som deltok i åpenklasse for hanner. Han kom fra Tromsø med sin handler Ida-Helene på fredag og på lørdag kom også hans deleier Monica og hennes datter.

Polaris fortsatte å vise at hun er en hund mange dommere setter pris på. Denali gjorde det skarpt som veteran og de to siste fikk litt mer fargerike resultater.
Vi er veldig fornøyd med årets Dogs 4 All og har med oss 3 titler på 2 hunder hjem igjen etter denne helgen.
Det var veldig moro å se igjen og møte Bolt, hans handler og hans deleier igjen. Også artig å møte folk jeg hovedsakelig ser i den digitale verdenen.

Both days we had entered Polaris in junior class, Stjerne in open class and Denali in veteran class, as well as co-owned Bolt in open class who came down from Tromsø with Ida-Helene, his handler, for the Friday show and was joined by Monica, his co-owner, and her daughter on Saturday.

Polaris continued to show us she is a dog that many different judges appreciates. Denali did very well in veteran class and the last two got some more colourful results.
We are very pleased with the results on this years Dogs 4 All, and got 3 titles on 2 dogs this weekend.
And it was so much nice to meet Bolt, his handler and co-owner again. As well as other people I mainly see in the digital world.Nordisk vinnerutstilling var det påmeldt 33 siberian huskyer i ulike klasser; 16 hanner (6 juniorer), 16 tisper (5 juniorer) og 1 valp.

Dommer på denne utstillingen var Erwin Manders fra Nederland.
Kritikkene er rettet på i henhold til skrivefeil for å gjøre de mer lesbare.

At he Nordic winner show 33 siberian huskies were entered in different classes; 16 males (6 juniors), 16 females (5 juniors) and 1 puppy.

The judge for this show was Erwin Manders from the Netherlands.
The critiques are corrected when it comes to spelling mistakes to make them more readable.


Snøfrost Tindrende Polaris


12 months, very friendly, good size correct lenght in body, feminine head, right expression. Moves typical in topline, need more balance exellent coat excellent placed ears, well placed eyes, correct topline, correct bones.
Excellent.JK CK 1.JKK NORDISK JUNIORVINNER-18 4.beste tispe Res-CERT


Snøfrost Skimrende Stjernelys

Foto: Maria Wulff Hauglann
Feminine, a little bit heavy in body, correct lenght, correct skull, prefer a bit more stop, ears placed well slighly rounded eyes, should be stornger in topline and show more neck, angulations must be better, sufficient drive and reach in the move, correct coat and tail.
Very Good.AK 3.AKK (av 4)


Hightower's A Dream Comes True


Young lady in good condition, slightly heavy and tight, correct skull and beautifull ears, correct lenght of muzzle,  topline fittling age, moves good
Excellent.VETK 2.VETKK


Northspring's Green Lake


3 years old male, should show more elegance should show more neck, correct skull, but short in muzzle, excellent eyes,  shulders are to oppright,  ribs are barrel shaped, correct feet, correct, hind angulation, goes with sufficient drive, but should be more stable in topline in move 
Very Good.AK
På Norsk vinnerutstilling gikk siberian husky på lørdagen, og her var det hele 47 hunder påmeldt; 20 hanner (6 juniorer), 21 tisper (8 juniorer) og 6 valper.

Dommer på norsk vinnerutstilling var Kerstin Einarsson fra Sverige. Hun har selv hatt siberian husky.

A the Norwegian winner show the Siberian Huskies went on Saturday, and a whopping 47 dogs were entered; 20 males (6 juniors), 21 females (8 juniors) and 6 puppies.
The judge for this show was Kerstin Einarsson from Sweden. She has had Siberian Huskies herself.Snøfrost Tindrende Polaris
Foto: Maria Wulff Hauglann
12mnd junor tik med bra porposjoner, tiltaldene hode og uttrykk, velburende ører, utmerkt hals og rygg, velvinklet fram som bak, bra brystkorg for alder, rør seg med sunne parrarelle rastypiske rørelser, velpresentert i farge og kondisjon
my translation: 12 months old junior female with good proportions, lovely head and expression, well set ears, excellent neck and back, well angulated front and hindquarters, good chest for her age, moves with healthy parallell breed typical movements, well presented in colour and condition.
Excellent.JK CK 1.JKK NORSK JUNIORVINNER-18 Res-CERT


Snøfrost Skimrende Stjernelys
Foto: Maria Wulff Hauglann
Tik med bra proposjoner, feminint hode og uttrykk, bra hals og rygg, velvinklet fram og bak, bra bryst og brystkorv, rør seg med sunne kraftfulle rørelser, utmerket pels og kondisjon
my translation: Female with good proportions, feminine head and expression, good neck and back, well angulated front and hindquarters, good forechest and ribs, moves with healthy, powerful movements, excellent coat and condition.
Excellent.AK 2.AKK (av 5) CK


Hightower's A Dream Comes True
Foto: Marianne Lund
9 år tik, tiltalende hode og uttrykk, velburende ører, vakker hals, velvinklet med bra forbryst og brystkorg, sunne rastypiske fortforande kraftfulle rørelser, utmerkt pels, børjer tappa ryggen nogot av og til.
my translation: 9 years old female, lovely head and expression, well set ears, beatiful neck, well angulated with good forechest and ribs, healthy breed typical, still powerful, movements, excellent coat, starting to drop her topline sometimes.

Excellent.VETK 1.VETKK NORSK VETERANVINNER-18


Northspring's Green Lake

Kraftig hanne, velfromet hode, rastypisk utrykk, små velburende ører, kort hals, knappe vinkler fram, tilrekklige vinkler bak, kraftig brystkorv, noget knappe underlepper og munnviker, utmerk pels og kondisjon
my translation: Powerful male, well shaped head, breed typical expression, small well set ears, short neck, open angulations in front, enough in hindquarters, heavy chest, a bit loose lower lips, excellent coat and condition.

Good.AKtorsdag 15. november 2018

Serinas historie

Serinas story

Serina og hennes nye eier, bildet er fra avisartikkelen om dem
Serina and her new owner, the photo is from the newspaper article about them

Snøfrost Frydefulle Serina ble født i julekullet her hos oss 22. desember 2014. Hun er fra det eneste kullet vi har hatt med fødselsvansker, og vi endte opp med et keisersnitt. En dramatisk start for mor og valper.  Så snart vi kom hjem fra veterinæren gikk alt som normalt. Denali hadde hatt et kull tidligere (Værkullet) og var en like god mor denne gangen. At hun hadde fått et keisersnitt bød overhodet ikke på problemer med hverken amming eller valpestell.


Snøfrost Frydefulle Serina was born in the Christmas litter at our place the 22nd of December 2014. She is from the only litter we've ever had with birthing difficulties, and we ended up with a c-section. A dramatic start for mum and puppies. As soon as we got home from the vet, everything went as normal. Denali had a previous litter (the Weather litter) and was just as good a mother this time. There was no trouble what so ever from the c-section, nor with  feeding and caring for her puppies.


Valpene vokste som normalt og ble store og fine valper som flyttet til sine nye eiere når de var rundt 8 uker gamle, bortsett fra Stjerne som ble her hos oss. Serina flyttet da til en familie på østlandet. Denne familien skulle seinere bli kastet inn i noen endringer i livet som gjorde at de ikke hadde tid til Serina lenger, og hun endte opp som en av de få fra mitt oppdrett som har skiftet hjem. Tidligere eier tok kontakt med meg i midten av september 2017 for å hjelp til omplassering, noe jeg setter stor pris på. Det står i mine kontrakter at jeg ønsker at kjøperne gjør nettopp dette hvis de må omplassere sin hund. Og jeg verdsetter høyt at de som har måttet omplassere sine har kontaktet meg for hjelp. Med hjelp fra en annen valpekjøper møtte vi raskt på en person som virket helt perfekt som hennes nye eier, og vi tok ikke feil. Dermed ble Serina vestlending i starten av oktober 2017. Men historien slutter ikke her.

The puppies grew as normal, and became nice and big puppies who moved to their new families when they were 8 weeks old, except for Stjerne who we kept ourselves. Serina moved to a family in eastern Norway. This family should later on be thrown into some rather big changes in their lives that meant Serina needed to find a new home. She is one of the few from my breeding that has been rehomed. Her previous owner made contact with me in the middle of September 2017 to get help to find her a new home. Something I really appreciate. It says I want the buyers to do so if they ever have to rehome their dog, and I'm very happy that those few that has needed to has come to me for help.
With the help from another puppy buyer we quickly came across a person who seemed just perfect, and we weren't wrong. Serina moved to the west coast of Norway in the beginning of October 2017. However the story doesn't end here.

Serina, desember 2017, når hun hadde vært i nytt hjem ca 2 mnd.
Foto: Susanne Linnea Leer
Serina, December 2017, when she had been in her new home for about 2 months.

Den nye eieren til Serina hadde vært aktiv med løping, men på grunn av en ulykke hadde hun havnet i en rullestol en periode. Hun haltet når hun gikk og var usikker på om en hund ville være det beste. Men med støtte fra sin far som har alaskan malamutes ble det besluttet at Serina skulle bli hennes.  Hunden motiverte til å gå mer, og etter 3 mnd klarte Serinas nye eier å gå uten å halte.  Eieren selv er sikker på at hun i det minste hadde haltet mye lenger om det ikke var for Serina.

Hun måtte også jobbe litt for å få Serinas respekt og vennskap. Det gikk ikke automatisk slik på en dag eller to. Men nå er de sterkt knyttet til hverandre og eieren har prøvd en del nye ting som gir hun og Serina mestringsfølelse.


The new owner of Serina had been an active runner, but because of an accident she had ended up in a wheel chair for a period of time. She had a limp when she walked and was uncertain if a dog would be the best for her. With support from her dad, who has Alaskan Malamuetes, it ws decided that Serina should become hers. The dog motivated her to walk more, and 3 months later Serina's owner could walk without a limp. The owner herself is sure that she at the very least would have the limp for much longer if it wasn't for Serina.

She had to work to gain Serina's respect and friendship. It didn't happen automaticly in a day or two. But they are strongly bonded now, and the owner has tried several new things that gives both her and Serina a feeling of mastering the challenge.Deres historie har også blitt publisert i Haugesunds avis:
Their story has also been published in the Haugesund newspaper:
En av de nye tingene de har prøvd sammen er utstillinger, og de har begge gjort det kjempebra. Serina har vunnet 2x reserve CERT og 1x stor CERT og CACIB på 3 utstillinger.  Serina og hennes nye eier har også blitt kjent med Serinas bror Dovah (Snøfrost Glitrende Kongle) og hans eier. Begge bor på vestlandet, ikke så langt unna hverandre.

One of the new things they have tried out together is dog shows, and they have both done very well. Serina has won 2x res-CAC and 1x CAC and CACIB in 3 dog shows. Serina and her new owner has also gotten to know Serinas brother Dovah (Snøfrost Glitrende Kongle) and his owner.  They both live at the western coast of Norway not too far from eachother.

Serina BIR og Dovah BIM på NKK Rogaland internasjonale utstilling i september 2018
Serina BOB and Dovah BOS at NKK Rogaland International Dog show September 2018


Jeg gleder meg til å fortsette å følge Serina og hennes eier fremover også.

I look forward to continue and follow Serina and her owner in the future as well

torsdag 25. oktober 2018

NKK Nordisk i Harstad

NKK Nordic Dog Show in Harstad

Bolt med sin handler Ida-Helene Sivertsen. Foto: Monica A. Sundset


6. og 7. oktober gikk NKKs nordiske utstilling Harstad av stabelen.  På en nordisk utstilling blir det i år delt ut stor-CERT og nordisk CERT i regi av Norsk Kennel Klub (NKK). De nordiske utstillingene er ganske nye og noe som Nordisk Kennel Union (NKU) samarbeider om, de arrangeres i alle de nordiske landene. I den forbindelse er det også innført et nytt nordisk championat der man må ha 3 nordiske cert fra 3 ulike land etter at hunden først er nasjonal champion i det landet den er registrert.  Det er kun NKK som arrangerer nordiske utstillinger.


The 6th and 7th of Ocotober it was time for the NKK nordic show in Harstad. At a Nordic show this year a national CAC and a nordic CAC will be awarded. The Nordic dog shows are fairly new and something the Nordic Kennel Union (NKU) cooperates about, they excist in all the nordic countries. And there is a new nordic championship as well where you need a nordic CAC from 3 different countries after first having become a champion in the country the dog is registered. 


Denne helgen var det vår deleide hannhund i nord, Northsprings Green Lake (Bolt), som deltok på utstilling med sin deleier Monica A. Sundset som han til daglig bor hos i Tromsø, og handleren
Ida-Helene Sivertsen.

Dommer for siberian husky denne helgen var Jadranka Miljatovic fra Kroatia


This weekend our co-owned boy in the north Northsprings Green Lake (Bolt) participated in this dog show with his co-owern whom he lives with in Tromsø; Monica A. Sundset and the handler
Ida-Helene Sivertsen

The judge for siberian husky this weekend was Jadranka Miljatovic from CroatiaBolt ble som alltid vist veldig godt av sin handler og kritikken ble som følger
Bolt was, as always, very well shown by his handler and the critique was
3 years old male. Strong good male. Strong masculine head. Would like a bit shorter and more rounded muzzle. Good neck and forechest. Good topline. Well angulated. Moves well. 
Excellet.AK 1.AKK CK CERT beste hannhund Nordisk-CERT Best i Rasen

Bolt med sin handler Ida-Helene Sivertsen. Foto: Monica A. Sundset


Bolt gikk dermed videre fra rasebedømmelsen til å konkurrere i gruppa. Gruppedommer var Annamaria Tarján fra Ungarn.
Som vanlig var det en stor gruppe i gruppe 5, hele 33 ulike raser konkurrerte mot hverandre


Bolt went on from the breed judgement to compete in the group finals. Group judge was
Annamaria Tarján from Hungary.
As usual it was a big group in group 5, 33 different breeds competed with each other.


Blot ble/Bolt was:
Best i Gruppen nr. 3 

Et kjemperesultat for vår unge hannhund fra Northsprings kennel i Serbia. Veldig moro å følge med på der jeg var opptatt på et helt annet sted denne helgen. 

Bolt er nå fullcertet og må bli trekkhundprøve meritert for å innløse sitt norske championat.

A magnificent result for our young boy from Northsprings kennel in Serbia. It was very exciting and fun to follow the results as I was busy a completely different place this weekend. 

Bolt is now fully certificated and needs to do the working tests in harness on snow to become a norwegian show champion.


Bolt med sin handler Ida-Helene Sivertsen. Foto: Monica A. Sundset

torsdag 4. oktober 2018

Titopper'n: Valleråsen og Årdalsåsen

Ten Peaks: Valleråsen and Årdalsåsen


Høyde / altitude: 258 m.o.h.
Høydemeter /climb:  220 m
lengde /length: 9 km

Denne blogposten skulle vært publisert før den om Geitebuvarden, men den ble litt glemt. Så bedre seint enn aldri?

9. september 2018 tok vi turen til 2 topper: Valleråsen og Årdalsåsen. Vi har tatt denne turen en gang før, i 2015.  Dette er en ganske fin tur, selv om vi til tider var litt undrende om hvorvidt vi hadde gått rett i alle kryssene. Utsikten fra toppen av Årdalsåsen er veldig fin, og turen anbefales absolutt.


This blog entry should have been published prior to the one about Geitebuvarden, but it was forgotten. Better late than never?

The 9th of September we went for a hike to two peaks: Valleråsen and Årdalsåsen. We've walked this one once before, in 2015.  This is a fairly nice hike, even though we at times wondered wether or not we had taken a right turn at a crossing.  The view from the top of Årdalsåsen is a very nice one, and the hike is very much recomended.Turen ligger i bymarka i Porsgrunn, vi startet fra Moheim og gikk til Valleråsen først.
Vi hadde med oss Orca og Huldra med kløv, samt Gaia og Naisha som fikk gå uten kløv.

This hike is in Porsgrunn, we started out at Moheim and went to Valleråsen first. We brought with us Orca and Huldra with backpacks and Gaia and Naisha without backpacks for this hike.


Turen går hovedsakelig i skogsterreng, med litt varierende underlag. Noen litt utfordrende partier, spesielt for hunder med kløv. Men ingen store problemer med å komme forbi. 

The hike mainly goes through the forest, with a bit of changing substrate to walk on. Some challinging parts, especially for the dogs with backpacks, but nothing very difficult to get past.Litt klatring blir det også underveis. Da er det greit for kløvhundene å få litt hjelp av oss tobeinte innimellom, andre ganger klarer de det fint på egenhånd. 

There are some climbing along the way. At these parts it is the backpacking dogs sometimes require a bit of help, other times they get up all on their own.


Toppen av Valleråsen. Ikke så fin utsikt herfra, men en topp er det jo.
At the peak of Valleråsen. Not the greatest view, but it is a peak.

Etter Valleråsen gikk turen videre til Svinholt via Svinholtdammen. Svinholt er en gård som vi går rett forbi før turen fortsetter opp i skogen ovenfor gården. 

After Valleråsen the hike goes on to Svinhold by the Svinholt pond. Svinholt is the name of a farm that we walk right past before we continue up into the forest above the farm.

Ved Svinholtdammen
By Svinholtdammen

Orca og Truls i skogen
Orca and Truls in the forest

Årdalsåsen og den flotte utsikten herfra.
Årdalsåsen and the great view from the top


Første steg ned fra toppen er litt bratt, men det er litt kjetting som assistanse
The first part down from the peak is a bit steep, but there are some chains there to use as assitance.

Resten av turen går gjennom skogen og ned igjen til Moheim.
The rest of the hike  goes through the forest and down again to Moheim