Serinas historie

Serinas story

Serina og hennes nye eier, bildet er fra avisartikkelen om dem
Serina and her new owner, the photo is from the newspaper article about them

Snøfrost Frydefulle Serina ble født i julekullet her hos oss 22. desember 2014. Hun er fra det eneste kullet vi har hatt med fødselsvansker, og vi endte opp med et keisersnitt. En dramatisk start for mor og valper.  Så snart vi kom hjem fra veterinæren gikk alt som normalt. Denali hadde hatt et kull tidligere (Værkullet) og var en like god mor denne gangen. At hun hadde fått et keisersnitt bød overhodet ikke på problemer med hverken amming eller valpestell.


Snøfrost Frydefulle Serina was born in the Christmas litter at our place the 22nd of December 2014. She is from the only litter we've ever had with birthing difficulties, and we ended up with a c-section. A dramatic start for mum and puppies. As soon as we got home from the vet, everything went as normal. Denali had a previous litter (the Weather litter) and was just as good a mother this time. There was no trouble what so ever from the c-section, nor with  feeding and caring for her puppies.


Valpene vokste som normalt og ble store og fine valper som flyttet til sine nye eiere når de var rundt 8 uker gamle, bortsett fra Stjerne som ble her hos oss. Serina flyttet da til en familie på østlandet. Denne familien skulle seinere bli kastet inn i noen endringer i livet som gjorde at de ikke hadde tid til Serina lenger, og hun endte opp som en av de få fra mitt oppdrett som har skiftet hjem. Tidligere eier tok kontakt med meg i midten av september 2017 for å hjelp til omplassering, noe jeg setter stor pris på. Det står i mine kontrakter at jeg ønsker at kjøperne gjør nettopp dette hvis de må omplassere sin hund. Og jeg verdsetter høyt at de som har måttet omplassere sine har kontaktet meg for hjelp. Med hjelp fra en annen valpekjøper møtte vi raskt på en person som virket helt perfekt som hennes nye eier, og vi tok ikke feil. Dermed ble Serina vestlending i starten av oktober 2017. Men historien slutter ikke her.

The puppies grew as normal, and became nice and big puppies who moved to their new families when they were 8 weeks old, except for Stjerne who we kept ourselves. Serina moved to a family in eastern Norway. This family should later on be thrown into some rather big changes in their lives that meant Serina needed to find a new home. She is one of the few from my breeding that has been rehomed. Her previous owner made contact with me in the middle of September 2017 to get help to find her a new home. Something I really appreciate. It says I want the buyers to do so if they ever have to rehome their dog, and I'm very happy that those few that has needed to has come to me for help.
With the help from another puppy buyer we quickly came across a person who seemed just perfect, and we weren't wrong. Serina moved to the west coast of Norway in the beginning of October 2017. However the story doesn't end here.

Serina, desember 2017, når hun hadde vært i nytt hjem ca 2 mnd.
Foto: Susanne Linnea Leer
Serina, December 2017, when she had been in her new home for about 2 months.

Den nye eieren til Serina hadde vært aktiv med løping, men på grunn av en ulykke hadde hun havnet i en rullestol en periode. Hun haltet når hun gikk og var usikker på om en hund ville være det beste. Men med støtte fra sin far som har alaskan malamutes ble det besluttet at Serina skulle bli hennes.  Hunden motiverte til å gå mer, og etter 3 mnd klarte Serinas nye eier å gå uten å halte.  Eieren selv er sikker på at hun i det minste hadde haltet mye lenger om det ikke var for Serina.

Hun måtte også jobbe litt for å få Serinas respekt og vennskap. Det gikk ikke automatisk slik på en dag eller to. Men nå er de sterkt knyttet til hverandre og eieren har prøvd en del nye ting som gir hun og Serina mestringsfølelse.


The new owner of Serina had been an active runner, but because of an accident she had ended up in a wheel chair for a period of time. She had a limp when she walked and was uncertain if a dog would be the best for her. With support from her dad, who has Alaskan Malamuetes, it ws decided that Serina should become hers. The dog motivated her to walk more, and 3 months later Serina's owner could walk without a limp. The owner herself is sure that she at the very least would have the limp for much longer if it wasn't for Serina.

She had to work to gain Serina's respect and friendship. It didn't happen automaticly in a day or two. But they are strongly bonded now, and the owner has tried several new things that gives both her and Serina a feeling of mastering the challenge.Deres historie har også blitt publisert i Haugesunds avis:
Their story has also been published in the Haugesund newspaper:
En av de nye tingene de har prøvd sammen er utstillinger, og de har begge gjort det kjempebra. Serina har vunnet 2x reserve CERT og 1x stor CERT og CACIB på 3 utstillinger.  Serina og hennes nye eier har også blitt kjent med Serinas bror Dovah (Snøfrost Glitrende Kongle) og hans eier. Begge bor på vestlandet, ikke så langt unna hverandre.

One of the new things they have tried out together is dog shows, and they have both done very well. Serina has won 2x res-CAC and 1x CAC and CACIB in 3 dog shows. Serina and her new owner has also gotten to know Serinas brother Dovah (Snøfrost Glitrende Kongle) and his owner.  They both live at the western coast of Norway not too far from eachother.

Serina BIR og Dovah BIM på NKK Rogaland internasjonale utstilling i september 2018
Serina BOB and Dovah BOS at NKK Rogaland International Dog show September 2018


Jeg gleder meg til å fortsette å følge Serina og hennes eier fremover også.

I look forward to continue and follow Serina and her owner in the future as well

Kommentarer