torsdag 31. desember 2015

2016 - planer og håp

2016 - plans and hopesOm under 10 timer starter et nytt år. Et år med planer, ønsker og håp - også når det gjelder hundene. Neste år håper jeg en del av planene går som vi ønsker. Men neppe alt. Det er mange faktorer som skal være på plass for at alt går i boks. Jeg begrenser publiseringen av planer til det som omhandler utstillinger, helseundersøkelser og valper. Planer som jeg i stor grad har mulighet til å kontrollere selv.

Planer for alle hundene:
mange fine turer; med sledenpå vinteren, vogn på våren og høsten, til fots på sommeren. Noe kløving og noe svømming.

Utstillinger:
Stille noen av hundene mer i utlandet, Danmark, Tyskland og kanskje Sverige og Finland. I tillegg til i Norge så klart. The største målet er å få ferdig Frekes VDH (Tyskland) championat, forhåpentligvis hans Internasjonale championat og prøve på det danske championatet også.
Med litt flaks kanskje en eller to av mine andre hunder vil få noen certifikater mot et championat også.
Stille de unge i Norge og prøve å samle noen certificater for et nasjonalt championat.
Prøve få storcertet til Fjellbris slik at hun blir Norsk Utstillingschampion.

Trekk mål:
Få mer dreis på spannet og få godt trente hunder. Håpet er å kunne kjøre 1 eller 2 løp for moro skyld i denne sesongen vi er inne i. Eneste målet vil være å gjennomføre samt at både hunder og jeg vil lære en god del. Det ser ikke helt lovende ut for øyeblikket. Snøen uteblir og jeg både jobber og studerer noe som gjør at jeg har litt mindre tid til å trene hund enn jeg ville foretrukket.  I tillegg er det løpet jeg helst vil delta i på en jobbhelg.

Helseundersøkelser:
Gaia vil bli øyelyst for en siste gang, siden hun nå er over 7 år gammel
Såga og Orca vil bli HD røntget
Såga, Orca og Stjerne vil bli øyelyst for første gang og gonioskopert. 
Fjellbris og Freke vil bli øyelyst på nytt.

Valpeplaner:
Jeg håper på et kull fra Fjellbris og en nøye utvalgt hannhund som vil kungjøres seinere på  året. Jeg forventer løpetid mot slutten av mai.

Hunderelaterte planer for meg:
Fullføre ringsekretærutdanningen.


In less than 10 hours a new year begins. A year filled with plans, wishes and hopes - when it comes to the dogs as well. Next year I hope most of the plans runs as we want to, however probably not all will. There are several factors that will play a part in how well it goes. I limit the publication of plans to dog shows, health screens and puppies. Plans that to a large extent is under my control.

Plans for all the dogs:
lots of nice trips, with the sled in winter, cart in spring and fall and on foot during the summer. Some backpacking and some swimming. 

Dog shows:
Show some of my dogs a bit more abroad. Denmark, Germany and perhaps Sweden and Finland too. As well as in Norway of course. The highest goal is to finish Freke's VDH championship, hopefully his International championship and trying for the Danish championship as well. 
With a bit of luck maybe one or two of my other dogs will gain some certificates toward a championship as well. 
Show the youngsters in Norway and try to get some of the certificates for a national championship. 
Try to get the large certificate for Fjellbris making her a Norwegian Show champion.

Working goals:
Get the dogs to go better as a team. I hope to drive one or two races just for fun in the season we have entered now. The only goal is to complete the race and use it as a learing experience for both dogs and myself. However it doesn't look all that promising at the moment. There is no snow to practice on and I both work and study which means I have less time to train the dogs than I would have preferred. And the race I most want to take part in is of course on a weekend that I work.Health screens:
Gaia will get her eyes screened for the last time as she has passed 7 years of age
Såga and Orca will have their hips x-rayed
Såga, Orca and Stjerne will get their eyes screened for the first time, including gonioscopy
Fjellbris and Freke will  get their eyes re-screened

Puppy plans:
I hope for a litter out of Fjellbris and a carefully chosen male to be announced later on in the year. I expect her next heat to be towards the end of May. 


Dog stuff for me:
Complete my ring secretary education

fredag 25. desember 2015

God Jul!
Happy Christmas and a Happy New Year!
Frohe Weinachten und ein Gutes Neues Jahr!

Dette er den varmeste og mest snøfattige julen jeg kan huske. Ikke engang fjellet har gode mengder av det herlige hvite.
Som resultat hadde vi en gjeng sølete hunder på julaften etter en liten tur i selen foran vogna på en grusvei.


This is the warmest and most snow free Christmas I have experienced. There isn't even a lot of the wonderful white stuff in the mountains. 
As a result we had a pack of muddy dogs on Christmas eve after a short run in harness in front of the rig on a gravel road.

Hundene var de første som fikk en julegave i år, en fra min søster og familien. Så de fikk kose seg med griseører før vi dro i familiemiddag selv.

The dogs were the first to open a Christmas gift this year, one for my sister and her family. They got to enjoy their pigs' ears before we went to the family gathering ourselves. 

Vi har også fått julehilsner fra mange av våre utflyttede valper, her er en del av de:
We have gotten some Christmas greetings from many of our puppies in new homes. Here are several of them: 

Balder (Kenai) fra Alaskakullet
Balder (Kenai) from the Alaska litter

Dis fra Værkullet
Dis from the Weather litter

Dovah (Kongle) fra Julekullet
Dovah (Kongle) from the Christmas litter

Frøya (Aniakchak) fra Alaskakullet
Frøya (Aniakchak) from the Alaska litter

Issi fra Fjellflorakullet
Issi from the Mountain Flora litter

Krekling fra Fjellflorakullet
Krekling from the Mountain Flora litter

Molte fra Fjellflorakullet
Molte from the Mountain Flora litter

Oske har lagt et bein til segselv under juletreet
Oske has put a bone to himself under the Christmas tree

Oske fra Norrønkullet
Oske from the Norse litter

Rim fra Værkullet
Rim from the Weather litter

Serina fra Julekullet
Serina from the Christmas litter

tirsdag 22. desember 2015

Gratulerer med dagen Julekullet!

Happy birthday to the Christmas litter!


I dag fyller julekullet 1 år!
Født med keisersnitt 22. desember 2014 kom disse fire søte små valpene til verden.

Gran heter nå Nilak. Han bor hos en familie på vestlandet og har et supert liv der. Han er en hund som har god lydighet, som fortsatt kan slippes løs uten å dra på jakt og som har lært og ta veldig hensyn til en liten frøken med spesielle behov. Han har også blitt stilt på et valpeshow og en gang i juniorklassen. Eier trenger visst litt mere trening, men Nilak har fått veldig fine kritikkerk.

Kongle heter nå Dovah, også han bor på vestlandet. Han virker som en klovnete og fin ung hannhund. Vi har også sett ham et par ganger i året som har gått, veldig moro! Dovah har blitt stilt på valpeshow med fin kritikk, kun slått av sin søster Stjerne. En gang i juniorklassen på NKK Rogaland hvor han slo til og ble beste hannhund med CERT.

Serina bor på østlandet hos en fin familie hvor hun får mange fine turer. Som sine søsken er hun først og fremst en familiehund. Serina har ikke blitt stilt ut, men pen er hun :)

Stjerne bor her hos oss og er derfor den jeg kan si mest om. Hun er en hund som virker litt dum til tider, men plutselig kliner hun til og viser at hun faktisk ikke er så dum. Hun har overrasket meg med å jobbe veldig godt i selen de få turene hun har fått så langt (jeg er nok litt vel forsiktig med de unges treningsmengde). Hun virker også til å ha et godt grep om kommandoene høyre og venstre. Stjerne har både BIS og BIS2 som resultater fra sin valpekarriere i ringen. Kun stilt en gang i junior og da med en flott kritikk og Excellent som resultat.søndag 15. november 2015

Høsttrening

Fall training


Kom seint igang i år, så vi er pr i dag bare oppe i 8km på treningen. Men det går fremover, hundene er ivrige og de jobber bedre enn de har gjort tidligere. Jeg er derfor fornøyd med hundene og hvordan de gjør det. Og jeg er sikker på at det blir ennå bedre fremover når de blir sprekere, og spesielt for unghundenes del, bedre og bedre innkjørt.

Denali og Fjellbris kjører jeg for det meste som ledere for dagen. Dette er blant annet fordi tispene er litt hormonelle. Da er det greit at dameglade Freke kan gå bak og ikke trenger å konsentrere seg for mye. Det er godt mulig han hadde gjort det helt fint, han har ikke fått sjansen til å prøve ennå.

Angående farta så var den i dag på 13,7 km/t over de 8km jeg kjørte. Vi har en stigning på ca 100 meter på de 4 km som er returen. Dette synes jeg er en grei fart for nå. Toppfarta var 28,3 km/t. De 3 første km hadde de en snittfart på 17,8 km/t . Jeg håper den snittfarta vil holde stadig lengre strekninger utover i sesongen. Det hører også med til historien at jeg kjører med litt bløte dekk på vogna som øker rullemotstanden.


Late start on the fall training this year, and we're only at 8 km runs so far. However there are progression to spot, the dogs are eager and the work better than previous years. This means I'm happy with how the dogs are preforming. I am sure they will only get better in the future as they get in better shape and, especially the young dogs, get better at their task. 

Denali and Fjellbris is usually my lead dogs these days. This is among other things because the girls are very hormonal. As such it is better to put the ladiesman Freke further back so he doesn't need to focus too much. He quite possibly had done well in lead too, he just hasn't gotten the chance to show it yet.


About the speed. Today the average speed was 13,7 km/h over the 8km.  And there is a climb of 100m on the return 4 km. For now I think this is a fine speed for my team . The top speed was 28,3 km/h. The first 3 km their average speed was 17,8 km/h . I hope that average will continually get stretched to more and more km as the season progresses. It might be worth  mentioning that my tires are a bit soft, this means there are more friction and heavier to get it rolling.

tirsdag 27. oktober 2015

Nye bilder

New photos


Endelig fikk jeg tatt noen nye bilder av Orca, Såga og Stjerne. De er vel 4 mnd gamle på de siste bildene som spesifikt er tatt for å vise deres eksteriør. Nå er Orca og Såga 17mnd, mens Stjerne er 10mnd.  Bildene vil finnes på hjemmesiden min etterhvert, men siden den er under en litt større oppdatering tar det litt tid.


Finally I got around to take some new photos of Orca, Såga and Stjerne. They were around 4 months old on the last photos I took specifically to show their conformation. Orca and Såga are 17 months old now and Stjerne i 10 months old. The photos will be on my webpage later on, however since I am doing a larger update on the webpage that might take some time.


Snøfrost Ymer den Digre Orca


Snøfrost Såga den Vise

Snøfrost Skimrende Stjernelys


 

mandag 5. oktober 2015

Min hundehistorie, del I

My dog history, part I

Det første bildet jeg finner av meg og en "hund", jeg er 2 år gammel på bildet
The first photo I find of me and a "dog", I'm two years old in the photo

Jeg har alltid vært glad i dyr, alle slags dyr. Jeg kan ikke huske en tid da jeg ikke ønsket meg et eget dyr. Helst ville jeg ha katt, hund eller hest fra ganske tidlig av. Hest var en stor og tidkrevende lidenskap gjennom store deler av barndommen og ungdsomsårene. Så måtte jeg slutte med hest da hverken tid eller penger strakk til, i alle fall ikke på det nivået jeg ønsket, når man begynte som student.  Mer om hest kommer i en seinere blogpost.

I've always been crazy about animals, all kinds of animals. I cannot remember at time when I didn't want an animal to be my very own. Most of all I wanted a cat, dog or horse from a young age. Horses was a big and time consuming passion of mine through big parts of my childhood and youth years.  I had to let my riding and horse passion go when I started my studies. It simply wasn't time or money enough to go around to continue the horse riding on the level I wanted. More about horses in a later blog post.

Håndmater en geit, 3 år gammel
Hand feeding a goat, 3 years old

Mitt første egne kjæledyr var marsvinet Pelle. Dessverre ble det en kortvaring glede. Pelle ble syk og døde etter bare noen få uker. Vi hadde undersøkt litt rundt marsvin før vi fikk et i hus, og besøkt andre som hadde marsvin som levde både lenge og lykkelig. Så vi vet egentlig ikke hva som skjedde med Pelle. Men antagelig hadde han med seg noe fra dyrebutikken.  Allikevel synes jeg fortsatt dette er verdens mest sjarmerende smådyr, og skulle jeg hatt et nytt lite dyr så hadde det nok blitt et marsvin. Men denne gangen ville jeg kjøpt fra en privat oppdretter.

The first pet I got was Pelle the guinea pig. Unfortunatly it was a very short happiness. Pelle got sick and died after only a few weeks. We did research around guniea pig before we got one in the familiy and visited others that kept guniea pigs for long and happy lives. We dont' really know what happened to Pelle. Most likely he had some kind of disease from the moment we bought him in the pet shop. Still I think that gunea pigs are the most charming little creatures. If I ever am to have another little animal of this type it would be a guinea pig. However this time I would have bought one from a private breeder.
Kos med Pelle
Petting Pelle

Når jeg var 7 år fikk jeg mitt andre egne kjæledyr. Jeg hadde på det tidspunktet lyst på ulike dyr, katt og kanin. Jeg hadde før den tid innimellom tatt med en katt som het Tingeling ut på tur. Tingeling var blind og måtte luftes i bånd. Kanin hadde jeg ingen direkte erfaring med. En dag overrasked foreldrene våre oss (min søster og jeg) ved at jeg fikk velge en av de. Enten en kattunge som vi kunne hente nærmest med en gang eller en kanin som jeg måtte vente litt på. Da velger selvsagt en ivrig syvåring den kattungen man kan få med en gang. Men for et fantastisk valg det viste seg å være! Katten Pussy var den beste katten, og kjæledyret, man kunne tenke seg. Utrolig snill, godmodig og tolerant ovenfor to barn som både kledde henne opp i dukke klær, lekte veterinær og lekte at hun var en hund. Hun lærte å sitte pent og gi labb. Jeg kan ikke huske hun noen gang klorte oss eller freste til oss. Unntaket var de få gangene i sitt liv hvor hun fikk en dusj.
Pussy var grunnen til at katt ble nesten likestilt med hest og hund for meg. Hun var slik en god huskat skal være på absolutt alle måter mot oss  mennesker. Når det kom til andre katter derimot var historien en ganske annen. De ble jaget ut av hennes territorie om de skulle våge å vise seg. Den snille lille og rolige huskatten var virkelig en skrekkens katt ovenfor andre katter.
Pussy var med  meg i tykt og tynt frem til sin død i 1998. Fra jeg var 7 til jeg var 21. Hun huskes med et smil om munnen og varme tanker.


When I was 7 years old I got the 2nd pet. At that time I wanted two kinds of pets, cat and rabbit. I had walked a cat named Tingeling some times before this. Tingeling was deaf and couldn't be let outside on his own and needed to stay on a leash outside. Rabbits I didn't have any hands on experiences with. One day my parents suprised us (my sister and I) telling us we could get either a rabbit or kitten. The kitten could be picked up later that day, and a rabbit we'd have to wait for. Well an eager 7 year old will of course pick the pet to be picked up later that day. But what a choice it turned out to be! The kitten Pussy became the best cat and pet one could ever wish for.  She was extremly tolerant, gentle and kind towards two young girls who dressed her up in dolls' clothes, played veterinary and played that she was a dog. She was thaught to sit down and give a paw before getting a treat. I cannot remember she ever hissed at us or used her claws. Except when given a shower, a rare event in her life.  Pusy was the reason cats was almost as good as a horse or a dog for me growing up. She was in every way what a good house hold pet should be towards humans. Other cats was a completely different story. They were chased off her territory if they dared to show up. The little, kind and docile house hold pet was a terrifiyng "ground holder" to other cats. 
Pussy stayed with me through thick and thin untill her death in 1998. From I was  7 years old untill I was 21. She is remembered with a smile and warm thoughts.


Hunder
Nå skulle dette først og fremst handle om hunder, men jeg følte de andre dyrene også fortjente en introduksjon, ikke minst de to jeg selv hadde før jeg fikk noen hund.

Jeg var tidlig veldig glad i hunder, og ville gjerne hatt en selv. Men det var ikke aktuelt for mine foreldre. I så ung alder ville jo foreldrene vært de som hadde hovedansvaret. Løsningen var å passe hunder som andre eide på boligfeltet.

Min favoritt var en engelsk setter tispe ved navn Laika. Laika var en snill liten tispe som ble brukt til jakt om høsten og som var lett å holde igjen for en som ikke var så gammel. I tillegg fikk jeg beskjed om at det var ikke så farlig om jeg skulle glippe henne, for hun ville løpe hjem. Jeg hadde mange fine turer med Laika. Når jeg ble litt eldre gikk jeg ogå med en engelsk setter hann noen ganger. Pongo var mye større og sterkere enn Laika og hadde et pigghalsbånd. Dette synes jeg så vondt ut for hunden og snudde det alltid med piggene ut.

Dogs
This blogpot was meant to be about dogs, and my dog history, but I felt the other animals of my early life deserved an introduction. Not the least the two that was my own pets.


I loved dogs from early on in life, and wanted one for myself. It wasn't possible though, as my parents didn't want a dog at the time, and as I were a child my parents would have had to take the main responsibillity. My solution was to walk the dogs in the neighbourghood.

My favourite was an English Setter bitch named Laika. Laika was a kind little girl who was used for hunting during the fall. She was easy to walk for one that wasn't that old. In addition I was told that it wasn't so bad if I should come to lose her as she would run back home. I had many nice walks and playdates with Laika. When I got a bit older I also walk an English Setter dog named Pongo a few times. Pongo was a lot bigger and stronger than Laika. His owners had put a choke and prong collar on him. I thought that didn't look all that nice and turned the prongs inside out.

Bilde fra google av en engelsk setter som ligner litt på Laika
Picture from google of an English Setter, somewhat similar to Laika

En pointer tispe ved navn Kajsa var også en jeg gikk turer med innimellom. Kajsa var ganske lydig av seg og en veldig snill og enkel tispe. Derimot tiltalte ikke utseende hennes meg. Så Laika forble favoritten, selvom Kajsa også ble gått en del turer med.

A pointer bitch named Kajsa was another one that I walked from time to time. Kajsa was pretty obedient and very gentle and easygoing girl. I didn't like her looks at all though. Easilly making Laika the favourite, even if I walked Kajsa a bit too.
En pointer hanne med samme farger som Kajsa hadde.
A Pointer dog with the colours Kajsa had
Det var også en god del andre hunder som jeg tidvis gikk turer med, og en hel haug som jeg jevnlig hilste på av de som bodde i nærheten. Border Collien Bobby var veldig artig da han var så lydhør og interessert i å leke, samt at han aldri stakk av. Collien Chako var eid av en jeg stelte hesten til når jeg ble en del eldre og var en fin og trivelig hund. Ene naboen hadde en St.Bernhard som het Happy og hoppet på folk, en annen nabo hadde en Dobberman ved navn Hook som var litt småskummel, en neste nabo hadde dvergpuddelen Bobby som jeg aldri likte noe særlig og som jeg husker mest fordi han alltid bjeffet når vi gikk forbi.

There was quite a few other dogs I walked from time to time as well, and a lot that I visited or greated and petted when I walked past their gardens. The Border Collie Bobby was a fun dog as he was so eager to please and so interessted in play and never ran off when he was off leash. The Collie Chako was owned by the owner of a horse I rode and and groomed. He was a nice dog. One neighbourgh had a st. Berhard named Happy that jumed at peolple full of joy. Another neighbour had a Doberman named Hook that was a bit scary. One living close by had a miniature Poodle named Bobby that I only remember as the dog always barked at us when we walked past him.

I familien var det ikke mange hunder når jeg vokste opp. Men morfar og mormor hadde en Grand Danois tispe ved navn Bonita. Bonita var en stor hund når man selv ikke var så stort menneske. Men snill som dagen var lang og med en hale man burde passe seg for da den fungerte ypperlig som pisk når hun logret.

In my familly there wasn't many dogs as I grew up. However my mother's parents had a Great Dane bitch named Bonita. She was a big dog when you weren't such a big human yourself. She was very kind, and with a wagging tail to watch out for. It doubled as a whip when she was happy. 

Bonita og min søster
Bonita and my sister

Den første hunden jeg hadde mye med å gjøre var schäferen Bamse. Når Bamse kom til var jeg blitt ungdom og han var en hund jeg passet flere dager i strekk hjemme hos oss. Han var en ung schäfer hann som jeg likte svært godt. Vi hadde det mye moro sammen og jeg skulle gjerne overtatt hele hunden. Men det var ikke aktuelt. Både før Bamse ble en hund jeg passet en del, og ikke minst etterpå, var schäfer den rasen jeg ville ha. Dette var for meg den fineste og beste rasen som fantes.

Bamse

The first dog I had a lot to do with personally was the German Shepherd Dog Bamse. Bamse arrived in my life when I was a youth and he was a dog I watch for several days sometimes, at our house. He was a young GSD male that I simply loved. We had a lot of fun togheter and I would have loved to steal him for my own. That of course was not an option. Before, and even more so after, I looked after Bamse a GSD was what I wanted. This was the best looking and greatest breed out there.

Bamse

En helg passet jeg også en Belgisk Fårehund Groendael ved navn Mali. Dette var en veldig forsiktig tispe, men ble sakte mer  interessert i å være med meg den helgen jeg passet  henne. En fin hund, men ingen konkurranse til Bamse.

A weekend I looked after a Belgium Shepherd Groendael named Mali. She was a bit shy, but slowly during the weekend she became more interessted in spending time with me. A nice dog, but no competition for Bamse.

Pia var en bearded collie som min søster passet mer enn meg, men siden hun også var hos oss i et par dager i strekk så ble jeg også kjent med denne lykkelige og hoppende glade unge hunden. En hund med et artig vesen.

Pia was a Beared Collie my sister looked after more than me, but since she too stayed at our place a few days at the time I got to know this happy, jumping young dog. A dog with a joyful disposition.

Pia og min søster
Pia an my sister

Tina var en svart border collie - australsk kelpie miks. Hun var fra et obs kull og ble dumpet hos de jeg stelte hesten til. Dette var en ung tispe som trengte et nytt hjem. Jeg prøvde iherdig å få lov til å overta henne, men det gikk ikke. Hun var en lykkelig og gæren hund. Hun hadde stor glede av å hoppe opp og bite deg i nesa. Helt klart en hund man måtte ha jobbet en del med.

Tina was a black Border Collie - Australian Kelipe mix. She was absolutely not planned and was dumped at someone I rode and cleaned the horse for. This was a young bitch who was in need of a new home. I really tried to convince my parents that she could be mine, but I wasn't successful. She was a crazy and happy dog. One of her favourite things to do was to jump up at you and bite in the nose. Definatly a dog that needed some work in order to behave nicely. 

En svart kelpie som ligner slik Tina så ut
A black Kelpie looking a bit like what Tina did
En siste hund som er verd å nevne er Lord. En soft coated wheaten terrier.  Denne hunden var stri som mange terriere er, men ikke så vanskelig å motivere. Jeg likte ham godt. Også denne hunden passet jeg over en langhelg en gang, og jeg fortsatte å møte ham og eieren noen få ganger etter at jeg fikk min første egne hund.

A last dog worth mentioning was Lord. He was a Soft Coated Wheated Terrier. This dog was stubborn as many terriers are, but not too hard to motivate. I liked him a lot. This was a dog I looked after a long weekend once, and I continued to see him and his owner a few times after I got the first dog of my own.

Etter å ha passet alle disse hundene, mast, gnålt og prøvd på alle mulige måter å overbevise mine foreldre om at en hund vil være en god idé, fikk jeg endelig lov til å få min egen hund. Dette var min presang på 17 års dagen. Hunden var ikke født ennå, men jeg hadde fått lov til å skaffe meg en. Jeg hadde lest mye om hunder og hunderaser de siste par årene og når jeg kom over polarhunder, og da spesielt Siberian Husky, så så jeg meg ikke tilbake. En SÅNN hund ville jeg ha. En turkamerat med god pels og godt temperament. En frisk hund som kunne bli med ut i naturen sommer og vinter. En som kunne kløve og trekke og være med meg overalt. At hundene alltid måtte holdes i bånd gjorde meg ingenting.
24 dager etter min bursdag ble min første hund født, og når han var 2 månederhentet vi ham hjem: Togo av Vargevass. Han har en egen blogpost her: For 20 år siden , og jeg vil skrive mer om han seinere.


After looking after all these dogs, begging, nagging and tried in every possible way to tell my parents that it was a good idea that I got a dog of my own, I finally got their premission to get a puppy. This was my birthday gift for my 17th birthday. The dog wasn't born yet, but I had their premission. I had spent a lot of time the prevous couple of years to read about dogs and dog breeds. When I came across Polard Dogs, and especialy the Siberian Husky, I never looked back. THIS was the kind of dog I wanted! An excellent hiking companion with a good coat and wonderful temperament. A healthy dog that could join me out in the nature summer and winter. One that could backpack and pull me on skies or a bicycle and come with me wherever I went. That the dogs need to be on leash at more or less all times didn't bother me at all.
24 days after my birthday my first dog was born, and when he was 2 months old we brought him home. Togo av Vargevass was his name. He has a blogpost of his own here: 20 years ago  and more to come later.