Min hundehistorie, del I

My dog history, part I

Det første bildet jeg finner av meg og en "hund", jeg er 2 år gammel på bildet
The first photo I find of me and a "dog", I'm two years old in the photo

Jeg har alltid vært glad i dyr, alle slags dyr. Jeg kan ikke huske en tid da jeg ikke ønsket meg et eget dyr. Helst ville jeg ha katt, hund eller hest fra ganske tidlig av. Hest var en stor og tidkrevende lidenskap gjennom store deler av barndommen og ungdsomsårene. Så måtte jeg slutte med hest da hverken tid eller penger strakk til, i alle fall ikke på det nivået jeg ønsket, når man begynte som student.  Mer om hest kommer i en seinere blogpost.

I've always been crazy about animals, all kinds of animals. I cannot remember at time when I didn't want an animal to be my very own. Most of all I wanted a cat, dog or horse from a young age. Horses was a big and time consuming passion of mine through big parts of my childhood and youth years.  I had to let my riding and horse passion go when I started my studies. It simply wasn't time or money enough to go around to continue the horse riding on the level I wanted. More about horses in a later blog post.

Håndmater en geit, 3 år gammel
Hand feeding a goat, 3 years old

Mitt første egne kjæledyr var marsvinet Pelle. Dessverre ble det en kortvaring glede. Pelle ble syk og døde etter bare noen få uker. Vi hadde undersøkt litt rundt marsvin før vi fikk et i hus, og besøkt andre som hadde marsvin som levde både lenge og lykkelig. Så vi vet egentlig ikke hva som skjedde med Pelle. Men antagelig hadde han med seg noe fra dyrebutikken.  Allikevel synes jeg fortsatt dette er verdens mest sjarmerende smådyr, og skulle jeg hatt et nytt lite dyr så hadde det nok blitt et marsvin. Men denne gangen ville jeg kjøpt fra en privat oppdretter.

The first pet I got was Pelle the guinea pig. Unfortunatly it was a very short happiness. Pelle got sick and died after only a few weeks. We did research around guniea pig before we got one in the familiy and visited others that kept guniea pigs for long and happy lives. We dont' really know what happened to Pelle. Most likely he had some kind of disease from the moment we bought him in the pet shop. Still I think that gunea pigs are the most charming little creatures. If I ever am to have another little animal of this type it would be a guinea pig. However this time I would have bought one from a private breeder.
Kos med Pelle
Petting Pelle

Når jeg var 7 år fikk jeg mitt andre egne kjæledyr. Jeg hadde på det tidspunktet lyst på ulike dyr, katt og kanin. Jeg hadde før den tid innimellom tatt med en katt som het Tingeling ut på tur. Tingeling var blind og måtte luftes i bånd. Kanin hadde jeg ingen direkte erfaring med. En dag overrasked foreldrene våre oss (min søster og jeg) ved at jeg fikk velge en av de. Enten en kattunge som vi kunne hente nærmest med en gang eller en kanin som jeg måtte vente litt på. Da velger selvsagt en ivrig syvåring den kattungen man kan få med en gang. Men for et fantastisk valg det viste seg å være! Katten Pussy var den beste katten, og kjæledyret, man kunne tenke seg. Utrolig snill, godmodig og tolerant ovenfor to barn som både kledde henne opp i dukke klær, lekte veterinær og lekte at hun var en hund. Hun lærte å sitte pent og gi labb. Jeg kan ikke huske hun noen gang klorte oss eller freste til oss. Unntaket var de få gangene i sitt liv hvor hun fikk en dusj.
Pussy var grunnen til at katt ble nesten likestilt med hest og hund for meg. Hun var slik en god huskat skal være på absolutt alle måter mot oss  mennesker. Når det kom til andre katter derimot var historien en ganske annen. De ble jaget ut av hennes territorie om de skulle våge å vise seg. Den snille lille og rolige huskatten var virkelig en skrekkens katt ovenfor andre katter.
Pussy var med  meg i tykt og tynt frem til sin død i 1998. Fra jeg var 7 til jeg var 21. Hun huskes med et smil om munnen og varme tanker.


When I was 7 years old I got the 2nd pet. At that time I wanted two kinds of pets, cat and rabbit. I had walked a cat named Tingeling some times before this. Tingeling was deaf and couldn't be let outside on his own and needed to stay on a leash outside. Rabbits I didn't have any hands on experiences with. One day my parents suprised us (my sister and I) telling us we could get either a rabbit or kitten. The kitten could be picked up later that day, and a rabbit we'd have to wait for. Well an eager 7 year old will of course pick the pet to be picked up later that day. But what a choice it turned out to be! The kitten Pussy became the best cat and pet one could ever wish for.  She was extremly tolerant, gentle and kind towards two young girls who dressed her up in dolls' clothes, played veterinary and played that she was a dog. She was thaught to sit down and give a paw before getting a treat. I cannot remember she ever hissed at us or used her claws. Except when given a shower, a rare event in her life.  Pusy was the reason cats was almost as good as a horse or a dog for me growing up. She was in every way what a good house hold pet should be towards humans. Other cats was a completely different story. They were chased off her territory if they dared to show up. The little, kind and docile house hold pet was a terrifiyng "ground holder" to other cats. 
Pussy stayed with me through thick and thin untill her death in 1998. From I was  7 years old untill I was 21. She is remembered with a smile and warm thoughts.


Hunder
Nå skulle dette først og fremst handle om hunder, men jeg følte de andre dyrene også fortjente en introduksjon, ikke minst de to jeg selv hadde før jeg fikk noen hund.

Jeg var tidlig veldig glad i hunder, og ville gjerne hatt en selv. Men det var ikke aktuelt for mine foreldre. I så ung alder ville jo foreldrene vært de som hadde hovedansvaret. Løsningen var å passe hunder som andre eide på boligfeltet.

Min favoritt var en engelsk setter tispe ved navn Laika. Laika var en snill liten tispe som ble brukt til jakt om høsten og som var lett å holde igjen for en som ikke var så gammel. I tillegg fikk jeg beskjed om at det var ikke så farlig om jeg skulle glippe henne, for hun ville løpe hjem. Jeg hadde mange fine turer med Laika. Når jeg ble litt eldre gikk jeg ogå med en engelsk setter hann noen ganger. Pongo var mye større og sterkere enn Laika og hadde et pigghalsbånd. Dette synes jeg så vondt ut for hunden og snudde det alltid med piggene ut.

Dogs
This blogpot was meant to be about dogs, and my dog history, but I felt the other animals of my early life deserved an introduction. Not the least the two that was my own pets.


I loved dogs from early on in life, and wanted one for myself. It wasn't possible though, as my parents didn't want a dog at the time, and as I were a child my parents would have had to take the main responsibillity. My solution was to walk the dogs in the neighbourghood.

My favourite was an English Setter bitch named Laika. Laika was a kind little girl who was used for hunting during the fall. She was easy to walk for one that wasn't that old. In addition I was told that it wasn't so bad if I should come to lose her as she would run back home. I had many nice walks and playdates with Laika. When I got a bit older I also walk an English Setter dog named Pongo a few times. Pongo was a lot bigger and stronger than Laika. His owners had put a choke and prong collar on him. I thought that didn't look all that nice and turned the prongs inside out.

Bilde fra google av en engelsk setter som ligner litt på Laika
Picture from google of an English Setter, somewhat similar to Laika

En pointer tispe ved navn Kajsa var også en jeg gikk turer med innimellom. Kajsa var ganske lydig av seg og en veldig snill og enkel tispe. Derimot tiltalte ikke utseende hennes meg. Så Laika forble favoritten, selvom Kajsa også ble gått en del turer med.

A pointer bitch named Kajsa was another one that I walked from time to time. Kajsa was pretty obedient and very gentle and easygoing girl. I didn't like her looks at all though. Easilly making Laika the favourite, even if I walked Kajsa a bit too.
En pointer hanne med samme farger som Kajsa hadde.
A Pointer dog with the colours Kajsa had
Det var også en god del andre hunder som jeg tidvis gikk turer med, og en hel haug som jeg jevnlig hilste på av de som bodde i nærheten. Border Collien Bobby var veldig artig da han var så lydhør og interessert i å leke, samt at han aldri stakk av. Collien Chako var eid av en jeg stelte hesten til når jeg ble en del eldre og var en fin og trivelig hund. Ene naboen hadde en St.Bernhard som het Happy og hoppet på folk, en annen nabo hadde en Dobberman ved navn Hook som var litt småskummel, en neste nabo hadde dvergpuddelen Bobby som jeg aldri likte noe særlig og som jeg husker mest fordi han alltid bjeffet når vi gikk forbi.

There was quite a few other dogs I walked from time to time as well, and a lot that I visited or greated and petted when I walked past their gardens. The Border Collie Bobby was a fun dog as he was so eager to please and so interessted in play and never ran off when he was off leash. The Collie Chako was owned by the owner of a horse I rode and and groomed. He was a nice dog. One neighbourgh had a st. Berhard named Happy that jumed at peolple full of joy. Another neighbour had a Doberman named Hook that was a bit scary. One living close by had a miniature Poodle named Bobby that I only remember as the dog always barked at us when we walked past him.

I familien var det ikke mange hunder når jeg vokste opp. Men morfar og mormor hadde en Grand Danois tispe ved navn Bonita. Bonita var en stor hund når man selv ikke var så stort menneske. Men snill som dagen var lang og med en hale man burde passe seg for da den fungerte ypperlig som pisk når hun logret.

In my familly there wasn't many dogs as I grew up. However my mother's parents had a Great Dane bitch named Bonita. She was a big dog when you weren't such a big human yourself. She was very kind, and with a wagging tail to watch out for. It doubled as a whip when she was happy. 

Bonita og min søster
Bonita and my sister

Den første hunden jeg hadde mye med å gjøre var schäferen Bamse. Når Bamse kom til var jeg blitt ungdom og han var en hund jeg passet flere dager i strekk hjemme hos oss. Han var en ung schäfer hann som jeg likte svært godt. Vi hadde det mye moro sammen og jeg skulle gjerne overtatt hele hunden. Men det var ikke aktuelt. Både før Bamse ble en hund jeg passet en del, og ikke minst etterpå, var schäfer den rasen jeg ville ha. Dette var for meg den fineste og beste rasen som fantes.

Bamse

The first dog I had a lot to do with personally was the German Shepherd Dog Bamse. Bamse arrived in my life when I was a youth and he was a dog I watch for several days sometimes, at our house. He was a young GSD male that I simply loved. We had a lot of fun togheter and I would have loved to steal him for my own. That of course was not an option. Before, and even more so after, I looked after Bamse a GSD was what I wanted. This was the best looking and greatest breed out there.

Bamse

En helg passet jeg også en Belgisk Fårehund Groendael ved navn Mali. Dette var en veldig forsiktig tispe, men ble sakte mer  interessert i å være med meg den helgen jeg passet  henne. En fin hund, men ingen konkurranse til Bamse.

A weekend I looked after a Belgium Shepherd Groendael named Mali. She was a bit shy, but slowly during the weekend she became more interessted in spending time with me. A nice dog, but no competition for Bamse.

Pia var en bearded collie som min søster passet mer enn meg, men siden hun også var hos oss i et par dager i strekk så ble jeg også kjent med denne lykkelige og hoppende glade unge hunden. En hund med et artig vesen.

Pia was a Beared Collie my sister looked after more than me, but since she too stayed at our place a few days at the time I got to know this happy, jumping young dog. A dog with a joyful disposition.

Pia og min søster
Pia an my sister

Tina var en svart border collie - australsk kelpie miks. Hun var fra et obs kull og ble dumpet hos de jeg stelte hesten til. Dette var en ung tispe som trengte et nytt hjem. Jeg prøvde iherdig å få lov til å overta henne, men det gikk ikke. Hun var en lykkelig og gæren hund. Hun hadde stor glede av å hoppe opp og bite deg i nesa. Helt klart en hund man måtte ha jobbet en del med.

Tina was a black Border Collie - Australian Kelipe mix. She was absolutely not planned and was dumped at someone I rode and cleaned the horse for. This was a young bitch who was in need of a new home. I really tried to convince my parents that she could be mine, but I wasn't successful. She was a crazy and happy dog. One of her favourite things to do was to jump up at you and bite in the nose. Definatly a dog that needed some work in order to behave nicely. 

En svart kelpie som ligner slik Tina så ut
A black Kelpie looking a bit like what Tina did
En siste hund som er verd å nevne er Lord. En soft coated wheaten terrier.  Denne hunden var stri som mange terriere er, men ikke så vanskelig å motivere. Jeg likte ham godt. Også denne hunden passet jeg over en langhelg en gang, og jeg fortsatte å møte ham og eieren noen få ganger etter at jeg fikk min første egne hund.

A last dog worth mentioning was Lord. He was a Soft Coated Wheated Terrier. This dog was stubborn as many terriers are, but not too hard to motivate. I liked him a lot. This was a dog I looked after a long weekend once, and I continued to see him and his owner a few times after I got the first dog of my own.

Etter å ha passet alle disse hundene, mast, gnålt og prøvd på alle mulige måter å overbevise mine foreldre om at en hund vil være en god idé, fikk jeg endelig lov til å få min egen hund. Dette var min presang på 17 års dagen. Hunden var ikke født ennå, men jeg hadde fått lov til å skaffe meg en. Jeg hadde lest mye om hunder og hunderaser de siste par årene og når jeg kom over polarhunder, og da spesielt Siberian Husky, så så jeg meg ikke tilbake. En SÅNN hund ville jeg ha. En turkamerat med god pels og godt temperament. En frisk hund som kunne bli med ut i naturen sommer og vinter. En som kunne kløve og trekke og være med meg overalt. At hundene alltid måtte holdes i bånd gjorde meg ingenting.
24 dager etter min bursdag ble min første hund født, og når han var 2 månederhentet vi ham hjem: Togo av Vargevass. Han har en egen blogpost her: For 20 år siden , og jeg vil skrive mer om han seinere.


After looking after all these dogs, begging, nagging and tried in every possible way to tell my parents that it was a good idea that I got a dog of my own, I finally got their premission to get a puppy. This was my birthday gift for my 17th birthday. The dog wasn't born yet, but I had their premission. I had spent a lot of time the prevous couple of years to read about dogs and dog breeds. When I came across Polard Dogs, and especialy the Siberian Husky, I never looked back. THIS was the kind of dog I wanted! An excellent hiking companion with a good coat and wonderful temperament. A healthy dog that could join me out in the nature summer and winter. One that could backpack and pull me on skies or a bicycle and come with me wherever I went. That the dogs need to be on leash at more or less all times didn't bother me at all.
24 days after my birthday my first dog was born, and when he was 2 months old we brought him home. Togo av Vargevass was his name. He has a blogpost of his own here: 20 years ago  and more to come later.

 

Kommentarer

Legg inn en kommentar