søndag 30. juli 2017

Utstilling i Råde og på Karmøy i helgen

Dog shows in Råde and at Karmøy this weekend

Beringia og Denali

Fredag 28. juli var jeg i Råde på Norsk Lhasa Apso Klubb sin nasjonale utstilling. Jeg hadde meldt på 3 hunder, men da Huldra er midt i verste røytingen så lot jeg henne bli hjemme denne gangen, dermed ble det Denali og hennes datter Beringia som ble med til Råde denne dagen.

Friday the 28th of July I was in Råde at national dog show put on by the Norwegian Lhasa Apso Club. I had entered 3 dogs, but as Huldra is in the middle of the worst shedding I let her stay at home this time. So we went with Denali and her daughter Beringia to Råde this day.

Dommer denne dagen var Darko Korosec fra Slovenia
Judge of the day was Darko Korosec from Slovenia

Snøfrost Unike Beringia ble stilt i unghundklassen og fikk denne kritikken:
Snøfrost Unike Beringia was shown in intermediate and got this critique:

Typical in type. Correct head, strong chest but should be deeper. Muscular loins, Correct legs. Typical movement.
Excellent.UK 2.UKK CK 3.BTK Res-CERT Denali ble for første gang stilt i veteranklassen. Hun oppførte seg som en noe dårlig trent junior i ringen med høye beinløft og full kontakt med meg. Vi må visst trene litt mer på dette her, selv om hun gikk veldig fint på treningen vi hadde før utstillingen.

Denali was shown for the first time in veteran class. She behaved as a poorly ring trained junior with high front legs and full on contact with me. We have to train more for this! Even though she did very well on the training we did before this show.

N UCH Hightower's A Dream Comes True fikk følgende kritikk:
N UCH Hightower's A Dream Comes True got this critique:
Typical outline. Strong built, a bit longer loines. Correct movements. Excellent head. 
Excellent.VETK 2.VETKK CK På Karmøy ble Snøfrost Glitrende Kongle stilt i åpen klasse både lørdag og søndag av sin eier Alice. Dovah er fra Julekullet, og er en sønn av Denali.

At Karmøy Snøfrost Glitrende Kongle was shown in open class both Saturday and Sunday by his owner Alice. Dovah is from the Christmas litter and is a son of Denali. 

Lørdagens dommer var Ligita Zake fra Latvia, og hun gav ham følgende kritikk:
Judge on Saturday was Ligita Zake from Latvia, and she gave him this critique:
Correct type. Enough well balanced. Strong masculine head. Ears correct. Good neck. Straight topline, but bit steep croup. Could be more volume of body. Well angulated. Moves OK. Temperament correct enough. 
Excellent.AK 1.AKK


Søndagens dommer var Dennis Kuzelj fra Slovenia, og da ble kritikken slik:
On Sunday the judge was Dennis Kuzelj from Slovenia, and he gave this critique:
Correct type, but bit high. Correct head. Correct ears. Strong steps. Coat not in show condition. Topline should be more straight. Hocks could be more paralell in movement.
 Excellent.AK 1.AKK


Tusen takk for at du stiller ham ut Alice!
Thank you so much for showing him Alice!
Tar også med litt "familienyheter" fra utstillingsringen.
Denalis 2 barnebarn fra INT NO DK CH SEJV-12 NV-13 Snøfrost Isende Rim gjorde det bra i Råde alle 3 dagene.
Barkas Perrera Copyright Comma ble beste tispe, BIM og fikk CERTet på fredag, og ble med dette fullcertet frem til hun fyller 2 år. Hun fikk også CK  og ble 2. beste tispe både lørdag og søndag.

Barkas Perrera Copyright Circa fikk Excellent på fredag, CK med res-CERT på lørdag og CK med CERT på søndag.

Gratulerer til oppdrettere og eiere; Bente og Rune!


I'm also including some "family news" from the show ring.
Denali's two grand children from INT NO DK CH SEJV-12 NV-13 Snøfrost Isende Rim did well in Råde all 3 days.
Barkas Perrera Copyright Comma was best bitch, BOS and got CAC on Friday, and was with this fully certificated untill she turns 2 years old. She also got CK and becme 2nd best bitch both Saturday and Sunday.
Barkas Perrera Copyright Circa got Excellent on Friday, CK with reserve-CAC on Saturday and CK with CAC on Sunday.

Congratulations to the breeders and owners; Bente and Rune!Valås en topp i Lillegårdskleiva, Porsgrunn

Valås a peak in Lillegårdskleiva, Porsgrunn

På toppen av Valås: Fjellbris, Dalbris, Truls, Såga og Orca
At the summit of Valås: Fjellbris, Dalbris, Truls, Såga and Orca

Høyde / altitude: 263 m.o.h. 
Høydemeter /climb:  130 m
lengde /length: ca 5 km


22. juli tok vi nok en velkjent tur. Denne gangen i Porsgrunn kommune. Dette er en fin tur, men ganske mye opp og ned på runden rundt tjernet Sortilen. Turen er alikevel valpevenlig for en valp på 3,5 mnd så Dalbris ble med sammen med sin mor Fjellbris og tvillingene Såga og Orca som for anledningen også bar kløv så de fikk litt mer trim ut av turen. 

Det er ikke langt man går på denne runden før man møter de første partiene som er bratte, og noe utfordrende for kløvende hunder


The 22nd of July we went for yet another well known hike. This time to Porsgrunn municipality. This is a nice hike, but fairly up and down on the path around the pond Sortilen. The hike is still puppy friendly for a puppy at the age of 3,5 months, so Dalbris came along with her mother Fjellbris and the twins Såga and Orca. The twins were backpacking to get a bit more exercise from the hike.

It isn't far you walk on this hike before you encounter the first steep parts, a bit challengig for backpacking dogs. 


En av de bratte kneikene
One of the steep slopes


Det er ikke spesielt langt til toppunktet, rundt 1,5 km. Og fra toppen er det en flott utsikt over områdene rundt. 

It isn't very far to the summit, around 1,5 km. And from the summit there is a great view of the areas surrounding it.Såga og Orca

Fjellbris, Dalbris, og Truls

Nedstigningen på andre siden av toppunktet er like bratt som oppstigningen. Men vi kom oss da ned enkelt nok med våre kløvende hunder 

Vel nede fra selve toppunktet var det fortsatt noen bratte partier både ned og opp, men disse var ganske korte og med hunder som kan "gå bak" gikk det relativt greit. Såga og Orca som kløvet måtte stedvis ha litt hjelp dersom det var nesten for smalt til å komme frem med kløven enkelte steder. 


Getting down at the other side of the summit is just as steep as the way up. But we got down easilly enough with our backpacking dogs.

When we had gotten down from the summit, there was still some steep slopes going both down and up, but these were rather short. The dogs know the command "walk behind" so it goes fairly easy. Såga and Orca who were backpacking had to get a bit of help in some of the steep slopes where there were a thight squeeze for a dog with a backpack. 
Nede ved Sortilen er det mange steder hvor det er lett å komme til vannet. Første fine stopp ble satt stor pris på av varme hunder. Denne dagen skulle ikke være så varm, men det ble den! 

Down by Sortilen there are several places with easy access to the water. First nice spot was well appreciated for warm dogs. This day wasn't supposed to be very warm, but it was!

Dalbris, Såga og Orca

Såga legger seg ned i vannet og demonstrerer hvorfor ting som pakkes i kløv må ha vantette poser dersom dette ikke bare er vekt for trim av hund.
Såga lays down in the water and demonstrates why things you pack into a backpack need to have watertight bags, unless this is just a bit of weight for exercising the dog.

Sortilen


Turen bød også på noen ekstra utfordringer da noen falne trær og rotvelter gav ekstra hindringer på stien. Dette var ikke noe problem for hundene, selv med kløv kom de seg lett over falne trestokker uten at vi måtte hjelpe.  I det varme været, og med tanke på den lille kløvtreningen Såga og Orca har hatt så langt synes vi det var godt gjort av dem begge. 


The hike threw some extra challenges at us this time as some fallen trees gave a few extra obstacles on the path. This wasn't any problem for the dogs at all, even with backpacks they easilly got over the trees without any help from us. In the warm weather and considering the little training in backpacking Såga and Orca has, I think it is worth a well done to both of them.. 
Resten av turen gikk på fine stier i hovedsakelig skogsterreng. Det er en fin tur, og en tur vi nok vil ta flere ganger i årene som kommer. 

The reminder of the hike went along nice paths, mainly in the forest. This is a nice hike and a hike we are likely to make more times in the comming years.


søndag 23. juli 2017

Byvandring i Kragerø og familietreff

Town walking in Kragerø and family reunion 

menneskene/ the humans: Anita (meg), Truls og Ivy
hundene / the dogs: Såga, Gaia, Orca, Maris, Feeniks

19. juli  var vi på en litt annerledes tur, byvandring i Kragerø. Kragerø er en by jeg har vært i hver eneste sommer siden jeg ble født. Årsaken til at vi dro til Kragerø denne dagen var at Ivy, eier til Gaias søster Maris, kom fra Tyskland til Norge på ferietur. Vi måtte jo benytte denne sjansen til å møte dem!
Jeg har hatt kontakt med Ivy på faceook siden jeg fikk Gaia.

Vi fant ut at hundene måtte få av seg litt damp før vi var i Kragerø sentrum, selv om det var på kvelden og byen var tømt for en del av de menneskene som normalt sett er der på en fin dag i fellesferien. Vi gikk derfor fra Kalstad. Utsikten på vei ned til Kragerø sentrum var jo en bonus ved å velge denne veien.


The 19th of July we went for a different kind of walk, town walking in Kragerø. Kragerø is a town I've been to every single summer since I was born. The reason why we went to Kragerø this day was that Ivy, owner to the sister of Gaia, came from Germany to Norway for a holiday. We had to take this chance to meet them!
I've been in touch with Ivy through facebook since Gaia became mine.

I figured out that the dogs needed to blow off some steam before we went down to Kragerø town center, even if it was in the evening and the town was emptied for most of the humans normally being here on a nice summer day during the holidays. We walked from Kalstad. The view on the way down to Kragerø town center was an added bonus by choosing this route.
Hundene ble veldig glade for en fontene på veien ned til sentrum. Vann er høyt verdsatt på en varm dag.

The dogs were very happy for one of the water fountains on the way down. Water is very much appreciated on a warm day.


Orca, Såga, Gaia

I Kragerø sentrum tok vi en liten runde rundt i sentrum. Jeg hadde bare med mobilen, og Kragerø kan være så mye mer folksom og finere på bilder en det man får til med en mobil når man samtidig må passe på hunder.

Vi kjøpte en is og satt på Lilletorget og nøt ned med utsikt over til andre siden av blindtarmen


Down in Kragerø center we went for a little walk through the center. I only had my mobile phone, and Kragerø may look so much more packed with humans and nicer on photos than what is possible to achieve with a mobile camera when walking some dogs at the same time.

We bought and ice-cream and sat at "the little marked place" and enjoyed it with the view to the other side of Blindtarmen. Blindtarmen is "the appendix" litteraly translated and the name of the narrow fjord branch going into Kragerø town center.
Såga, Orca, Gaia og Truls

Vi gikk så via Kragerø jernbanestasjon og torget med sin fontene, før vi gikk mot Gunnarsholmen (som jeg ikke tok bilder av denne gangen) før vi gikk opp igjen til Kalstad

We then went by Kragerø train station, and the marked place with its' water fountain, passed Gunnarsholmen (that I didn't take photos of this time) before we returned up hill to Kalstad.

Kragerø Jernbanestasjon
Kragerø train station
I 20-tiden møtte vi Ivy, hennes vennine Dörte, og hundene Maris og Feeniks på Lovisenberg camping. Der gikk vi litt i området med hundene. Veldig hyggelig å hilse på de alle sammen! Bildene fra famlietreffet er tatt av Dörte  med Ivys kamera.

Maris er søster til Gaia. De hadde ikke sett hverandre siden de var valper, og nå er de 9 år gamle Såga og Orca er valpene til Gaia, og Maris er dermed deres tante. Feeniks er 3/4 søster til Gaia og Maris.

Artig å se, og høre, at det er visse likhetstrekk i famlien.


Around 8 o'clock p.m. we met up with Ivy, her friend Dörte, and the dogs Maris and Feeniks at Lovisenberg camping grounds. We walked a bit in the area. It was very nice to meet them all! The photos form the family reunion was taked by Dörte with Ivy's camera. 

Maris is the sister of Gaia. They hadn't seen eachother since they were puppies and now they are 9 years old. Såga and Orca is the puppies of Gaia, and Maris is their aunt. Feeniks is 3/4 sister of Gaia and Maris.

Fun to see, and hear, that there are certain family traits present in the dogs.


Gaia, Såga, Feeniks, Maris

Såga og Feeniks

søstrene Maris og Gaia med Ivy og meg
the sisters Maris and Gaia with Ivy and me


Vi håper vi møtes igjen en annen gang, da Ivy har sagt de vil tilbake til Norge :)

På vei hjem ble det solnedgang, og vi var hjemme først rundt klokken 22:30


We hope to meet again another time as Ivy has said she wants to come back to Norway :)

On the way home it was sunset, and we arrived home around 10:30 p.m.torsdag 20. juli 2017

Piggen og Kjerkåsen, Solummarka

Piggen and Kjerkåsen, Solummarka

Toppunktet Kjerkåsen
At the top fo Kjerkåsen


Høyde 
/ altitude: Piggen: 237 m.o.h. , Kjerkåsen: 190 m.o.h.
Høydemeter /climb:  90 m
lengde /length: ca 8,5 km


Mandag 17. juli var vi på en velkjent tur til Piggen og Kjerkåsen i Solummarka. Disse 2 toppene ligger i skogen og har ingen utsikt å skryte av, men det er en fin og lettgått tur.
Denne gangen var det Stjerne og Orca som bar kløv, mens Denali var med uten å bære noe ekstra.

Denne dagen var det for det meste overskyet, og det blåste en del. Men det var alikevel varmt. Fint turvær for oss på to bein, mens hundene nok kunne tenkt seg litt færre varmegrader.


Monday the 17th of July we went for a well known hike to Piggen and Kjerkåsen in Solummarka. These two two peaks lies in the forest and has no view to brag about, but it is a nice and easilly walked hike.
This time Stjerne and Orca came along carrying a backpack, and Denali without any extra weight.

This day it was mostly clouded weather, and rather windy. Still it was warm. Nice hiking weather for those of us on two legs, while the dogs probably wished for cooler temperatures.

Forrige gang vi passerte dette punktet klarte jeg å tryne og lande på verst mulig vis, det resulterte i 4 forstuede ledd og kraftig forslåtte mellomhåndsbein. Dette skjedde i mai, og min venstre hånd er fortsatt ikke helt god, men nå er det i det minste ikke til hindring for de fleste normale gjøremål lenger.

Last time we walked passed this point on the path I managed to stuble and fall as badly as possible. It resulted in 4 sprain knuckle joints and badly beaten metacarpals. This happened in May, and my left hand is still not quite good. However it is good enough for most daily chores.


Venstre og høyre handa i mai
Left and right hand in MayForbi "uhellspunktet" og turen gikk videre på fine skogstier. Stjerne kløvet for første gang og tok oppgaven på strak labb.


Past "the bad luck point" and the hike went on, on nice forest paths. Stjerne carried a backpack for the first time in her life and took to the task straight away. 


Blåbær! Jeg er veldig glad i blåbær.
Blueberries! I love blueberries.

På toppen av Piggen
At the peak of Piggen

Mellom Piggen og Kjerkåsen ligger det et område som er litt mer åpen, her får man en viss utsikt. Den fineste på turen om ikke annet.

Between Piggen and Kjerkåsen there lies a more open area and you get some view. The nicest one during the hike at least.


Toppunktet Kjerkåsen
At the top fo Kjerkåsen

På returen ble det stopp i samme lille bekk/kulp som på veien frem. Vann og vassing er fin avkjøling for hundene.

At the return we stopped at the same small creek as the on the way to Kjerkåsen. Water and wading are a nice way to cool down for the dogs.Deler av returstien var nærmest en motorvei i skogen. Veldig fin og opparbeidet. Vi liker å gå mer på skogstier, men det er jo fint med slike partier innimellom.
Alt i alt er dette en fin tur i fine omgivelser.


Parts of the return was on a "forest highway". Very nice, dry and easilly walked. We do enjoy a good forest path more, but these kids of paths are nice sometimes too. 
All in all this is av very nice walk in nice surroundings.


mandag 17. juli 2017

Vardås, Kyststien, Bamble

Vardås, the coastal trail, Bamble
Høyde / altitude: 85 m.o.h.
Høydemeter /climb:  85 m
lengde /length: ca 5 km


Vardås er en ny topp for Titopper'n Grenland, og en ny topp for oss. Dette er en liten topp langs kyststien som skal gå helt fra Oslo til Stavanger når alle partier er ferdige. Kyststien går langs hele Telemarksskysten og var et annerledes terreng å gå i. En fin tur i noe variert terreng som ledet frem til en liten topp med en fantastisk utsikt. 

Vardås is a new peak this year in "Ten peaks Grenland", and is a new peak for us as well. This is a small peak along the costal trail. One day this trail will go all the way from Oslo to Stavanger, but not all of it is finnished yet. This part of the costal trail goes along the Telemark coastline. It was a different kind of terrain to walk through. A very nice walk in varied tarrain which led to a small peak with a fantastic view.


Denne gangen hadde vi med søstrene Fjellbris og Naisha som begge fikk gå med kløv slik at de får jobbet litt mer enn bare noen få km i beina gir. Deres valper Dalbris (3 mnd) og Huldra (11 mnd) var også med. 

Deler av stien gikk i skogsterreng, noe klatring, noe grusvei
Parts of the trail went through the forest, some climbing and some gravel roads

Oppbygd "bru" langs fjellsiden
A "bridge" along the rock face


Litt utfordrende partier for hund med kløv
A few challenging parts for a dog with a backpack

Etter ca 2,3 km var vi fremme ved toppen, og utsikten utover skjærgården i Bamble og det åpne havet var fantastisk

After about 2,3 km we reached the peak. The view of the Bamble islets and the open ocean beyond was fantastic. 

Pause på toppen før returen
Break at the peak before the return

Etter turen dro vi til hytta. Det var min søsters bursdag og den ble feiret med nydelig grillet biff og bakt potet. Samt en god ostekake til dessert. Hundene fikk pølse av min ene nevø.

After the hike we left for the summer house. It was my sister's birthday and it was celebrated with a delicious grilled steak and baked potatos. For dessert we had a yummy cheese cake. The dogs were served cold hotdogs by one of my nephews. 

Den ene nevøen min snakker med Huldra, og Naisha følger med
One of my nephews is talking with Huldra and Naisha is paying attention

Fjellbris og Dalbris

Nam, nam kake!
Yummy cake!