Valås en topp i Lillegårdskleiva, Porsgrunn

Valås a peak in Lillegårdskleiva, Porsgrunn

På toppen av Valås: Fjellbris, Dalbris, Truls, Såga og Orca
At the summit of Valås: Fjellbris, Dalbris, Truls, Såga and Orca

Høyde / altitude: 263 m.o.h. 
Høydemeter /climb:  130 m
lengde /length: ca 5 km


22. juli tok vi nok en velkjent tur. Denne gangen i Porsgrunn kommune. Dette er en fin tur, men ganske mye opp og ned på runden rundt tjernet Sortilen. Turen er alikevel valpevenlig for en valp på 3,5 mnd så Dalbris ble med sammen med sin mor Fjellbris og tvillingene Såga og Orca som for anledningen også bar kløv så de fikk litt mer trim ut av turen. 

Det er ikke langt man går på denne runden før man møter de første partiene som er bratte, og noe utfordrende for kløvende hunder


The 22nd of July we went for yet another well known hike. This time to Porsgrunn municipality. This is a nice hike, but fairly up and down on the path around the pond Sortilen. The hike is still puppy friendly for a puppy at the age of 3,5 months, so Dalbris came along with her mother Fjellbris and the twins Såga and Orca. The twins were backpacking to get a bit more exercise from the hike.

It isn't far you walk on this hike before you encounter the first steep parts, a bit challengig for backpacking dogs. 


En av de bratte kneikene
One of the steep slopes


Det er ikke spesielt langt til toppunktet, rundt 1,5 km. Og fra toppen er det en flott utsikt over områdene rundt. 

It isn't very far to the summit, around 1,5 km. And from the summit there is a great view of the areas surrounding it.Såga og Orca

Fjellbris, Dalbris, og Truls

Nedstigningen på andre siden av toppunktet er like bratt som oppstigningen. Men vi kom oss da ned enkelt nok med våre kløvende hunder 

Vel nede fra selve toppunktet var det fortsatt noen bratte partier både ned og opp, men disse var ganske korte og med hunder som kan "gå bak" gikk det relativt greit. Såga og Orca som kløvet måtte stedvis ha litt hjelp dersom det var nesten for smalt til å komme frem med kløven enkelte steder. 


Getting down at the other side of the summit is just as steep as the way up. But we got down easilly enough with our backpacking dogs.

When we had gotten down from the summit, there was still some steep slopes going both down and up, but these were rather short. The dogs know the command "walk behind" so it goes fairly easy. Såga and Orca who were backpacking had to get a bit of help in some of the steep slopes where there were a thight squeeze for a dog with a backpack. 
Nede ved Sortilen er det mange steder hvor det er lett å komme til vannet. Første fine stopp ble satt stor pris på av varme hunder. Denne dagen skulle ikke være så varm, men det ble den! 

Down by Sortilen there are several places with easy access to the water. First nice spot was well appreciated for warm dogs. This day wasn't supposed to be very warm, but it was!

Dalbris, Såga og Orca

Såga legger seg ned i vannet og demonstrerer hvorfor ting som pakkes i kløv må ha vantette poser dersom dette ikke bare er vekt for trim av hund.
Såga lays down in the water and demonstrates why things you pack into a backpack need to have watertight bags, unless this is just a bit of weight for exercising the dog.

Sortilen


Turen bød også på noen ekstra utfordringer da noen falne trær og rotvelter gav ekstra hindringer på stien. Dette var ikke noe problem for hundene, selv med kløv kom de seg lett over falne trestokker uten at vi måtte hjelpe.  I det varme været, og med tanke på den lille kløvtreningen Såga og Orca har hatt så langt synes vi det var godt gjort av dem begge. 


The hike threw some extra challenges at us this time as some fallen trees gave a few extra obstacles on the path. This wasn't any problem for the dogs at all, even with backpacks they easilly got over the trees without any help from us. In the warm weather and considering the little training in backpacking Såga and Orca has, I think it is worth a well done to both of them.. 
Resten av turen gikk på fine stier i hovedsakelig skogsterreng. Det er en fin tur, og en tur vi nok vil ta flere ganger i årene som kommer. 

The reminder of the hike went along nice paths, mainly in the forest. This is a nice hike and a hike we are likely to make more times in the comming years.


Kommentarer