Øvrumkollen, Skien østmark

Øvrumkollen, Skien east


Høyde / altitude: 327 m.o.h.
Høydemeter /climb:  157 m
lengde /length: 5,3 km


Første topp på Titopper'n Grenland i år. Mye seinere enn planlagt, men da jeg klarte å tryne og lande helt feilt på venstrehånda for ca 7 uker siden ble det utsettelse. Hånda er fortsatt ikke helt normalisert, men god nok til det meste nå.

Dagens turvenner var Orca med kløv, Stjerne og Denali

Øvrumkollen er en liten skogstopp ved Jarseng i Skien østmark. Vi bestemte oss for å først gå deler av naturstien før den svingte av opp mot selve toppunktet. På denne måten fikk vi en rundttur på ca 5,5 km


First peak at "Titopper'n Grenland" (ten peaks in Grenland) this year. A lot later than planned, but as I managed to stuble and fall completly wrong on my left hand about 7 weeks ago, we had to postpone it. The hand is still not completely normal, but good enough for most tasks. 

Today's hiking buddies were Orca with a backpack, Stjerne and Denali

Øvrumkollen is a small peak in the forest in the Jarseng area, Skien east. We decided to first walk along the nature path before it turned off and went up towards the peak itself. This way we had a round trip about 5,5 km long.Riisseter, første "stopp" på veien
Riisseter, first "stop" on the trail

Godt skiltede løyper
Well marked trails

Naturstien vi gikk hadde mange infortavler med ulik informasjon relatert til området
The nature path we went had lots of infoboards with different kinds of information relating to the area.

Denali i en av de mer opparbeidede partiene
Denali at one of the more tidy parts of the trail


Vi kom oss til slutt på toppen. Det gikk ikke så fort med oss i dag, men vi koste oss på veien. Denali er en av de få hundene jeg tør slippe i noen sekunder for å få tatt et bilde.

We managed to reach the peak in the end. We didn't have much speed on todays walk, but we had a good time. Denali is one of the few dogs I feel comfortable to let go the leash of for a few seconds to take a photo.Utsikten var kanskje ikke så mye å skryte av, men kvikklunsjen - tursjokoladen - smakte godt på toppunktet.

The view might not be much to brag about, but the kvikklusj - the hiking chocolate -was very good tasting on the peak.Så bar det ned igjen til Jarseng, vi gikk ned den korteste veien.

Then we went back down to Jarseng, we walked down the shorterst path.

Denali

Stjerne, Orca og Truls 
Kart over ruta vi tok.
A map featuring the path we walked.Kommentarer