tirsdag 19. september 2017

Lucidakullet er på vei, drektighet bekreftet

the Lucida litter is on it's way, pregnancy confirmedStjerne er bekreftet drektig! 
Det ble sett minst 3 foster på ultralyd, men hvor mange som kommer får vi ikke svaret på før i slutten av oktober. Termin er 20.-26. oktober. (9 uker etter første paring er 23. oktober).

21. august var jeg å hentet Damon i Oslo, og Stjerne synes han var en super kar så det ble en paring første dagen med ca 10 minutter heng. De paret også en gang 22. august.

Dette ble imidlertid paringstur med noe ekstra. Da vi skulle gå en tur med Damon den 23. ble han bitt av huggorm! Det var overhodet ikke noe moro. Heldigvis var vi ikke mer enn rundt 50 meter fra bilen, og kun 15 minutter fra Grenland Dyreklinikk. Damon fikk fort behandling. Eieren til Damon kunne fortelle oss at han har jaktet huggorm siden han var liten valp og at han bare hadde ventet på at han en dag skulle bli bitt. Huggormen var et juvenilt individ som traff ham i snuta. Det hele gikk heldigvis bra, og bortsett fra noen dager med kjempesnute så har han ikke vært nevneverdig påvirket. Litt flaks i uflaksen.
Vi følte oss selvsagt som verdens verste hundepassere på det tidspunktet og ønsket at det hadde vært en av våre egne hunder som hadde blitt bitt. Damons eier tok det på best mulig måte og det er vi veldig takknemlige for.

Stjerne er nå 4 uker drektig, er litt roligere enn normalt, men ellers merker vi ikke så mye på henne ennå. Vi gleder oss til valpene kommer!
Det gjør også Damons eier, og vi er veldig glade for at det blir resultater av besøket her hos oss.

Kullet var opprinnelig planlagt for sommeren, men Stjerne løp først i august så da får vi i stedet et høst/vinter kull. Siden ventetiden ble såpass lang så har Stjerne rukket å bli fullcertet og trenger nå  trekkhundprøve for å bli norsk utstillingchampion, hun har også startet på sitt VDH (Tyskland) championat, og fått flere CACIB.

Les mer om de blivende foreldrene til LucidakulletStjerne is confirmed pregnant! 
We saw at least 3 fetuses on the ultrasound, however we won't know for sure how many there are untill they are born. Her term date is from the 20th to the 26th of October (9 weeks since first mating is the 23rd of October)

The 21st of August I picked up Damon in Oslo, and Stjerne found him to be a handsome guy. We had a mating that evening with a 10 minute tie, and we got another mating on the 22nd of August.

This was a date "weekend" with something extra. As we went for a walk with Damon on the 23rd he was bitten by a European adder! That was no fun at all. Luckilly we weren't more than 50 meters from the car at that moment, and only about 15 minutes from the veterinaries at Grenland Dyreklinikk. Damon got treatment quickly. Damon's owner told us that he had been hunting these snakes since he was a young puppy, and he was only waiting for him to be bitten at ne point. The adder was a juvenile individual that struck him in the muzzle. We're very happy all went well, and that Damon never had any real issues with it - except for an enormous muzzle for a few days. A bit of luck in the unlucky event. We, of course, felt like the worst dog careres in the world at that moment and wished it was one of our dogs that got bitten instead. Damon's owner took it in the best possible way and we are very greatful that he did.

Stjerne is 4 weeks pregnant by now. A bit calmer than normal, but otherwise we don't notice so many changes in her yet. We are very much looking forward to the arrival of the puppies!
So does Damon's owner, and we are very happy that we will have some results after his visit at our place. 


This litter was originally planned for this Summer, however Stjerne didn't get her heat until August. This means we'll have late autumn/early winter litter. Since the wait turned out to be this long, Stjerne has had time to take all the CACs needed for the Norwegian Show Championship, but she needs to complete the working trail to claim the title. She has started on her VDH (Germany) championship and gotten a few more CACIBs.

Read more about the expecting parets to the Lucida litter mandag 18. september 2017

Bolt på Blåbyutstillingen

Bolt at the "Blue town dog show"Denne helgen, 16. og 17. september, var Bolt påmeldt til utstillingene på Sortland av sin med-eier Monica A. Sundset, og handlet av Ida-Helene Sivertsen.
Alle bildene i denne blogposten er tatt av hans med-eier. Jeg er veldig takknemlig for at hun tar så mange bilder og videoer slik at vi her nede i sør kan følge vår hunds utvikling og resultater. Den beste med-eieren man kunne ønske seg!

This weekend, the 16th and 17th of September, Bolt was entered at the Sortland dog shows by his co-owner Monica A. Sundset and handled by Ida-Helene Sivertsen.
All photos in this blog entry are by his co-owner. I'm very greatful that she takes so many photos of videos so that we "down south" are able to follow our dog's progression and results. The best co-owner one could wish for!

Dommeren på lørdag var Eva Liljekvist Borg fra Sverige
The judge on Saturday was Eva Liljekvist Borg from Sweden.

Northspring's Green Lake ble vist i unghundklasse og fikk denne kritikken:
Northspring's Green Lake was shown in intermediate class and got this cirtique:

"Maskulin kraftig hann, kraftig skalle, noe langstrakt snute, kunne vært strammere leppelinje, utmerket pigmentering, kraftig stolt våren hals, bra rygg, tilstrekkelig lang brystkasse, velstilt bak, kraftig front, rør seg med god energi, flott vist, ok pels."
Translated by me: Masculine, powerful male, substantual skull, a bit long muzzle, could have tighter lips, excellent pigmentation, powerful arching neck, good back, sufficiently long chest, straight rear legs, powerful front, moves with good energy. Wonderfully shown, coat OK. 
Excellent.UK CK 3.beste hann
Excellent 1 CQ 3rd best male


På søndag var dommeren Per-Harald Nymark fra Norge. Han gav Bolt følgende kritikk:
On Sunday the judge was Per-Harald Nymark from Norway. He gave Bolt the following critique:
1,5 år gammel hann, litt over middels stor, utmerket type, maskulint rasetypisk hode, korrekt ansatte ører, meget god over- og underlinje, velutviklet bryst, velstilte for og bakben, passe vinklet i bena for rasen, god benstamme, utmerket pelskvalitet og stødig gemytt. Harmoniske jordvinnende bevegelser.
1,5 year old male, a bit above medium size, excellent type, masculine breed typical head, correct ears, very good topline and underline, well developed chest, straight legs front and rear, well angulated for his breed, good bones, excellent coat quality and steady temperament. Harmonious ground covering movements.
Excellent.UK CK  1.BHK BIR
Excellent 1 CQ Best male BOB


Per-Harald Nymark dømte også gruppen og

Bolt ble Best i Gruppen!

Per-Harald Nymark judged the group as well and Bolt became Best of Group!

Bolt og dalmatineren Marley som også ble handlet av Ida-Helene og endte opp som BIS3
Bolt and the Dalmatian Marly handled by Ida-Helene as well, he ended up as BIS#3


Best in Show dommer var Arne Foss fra Norge. Bolt ble ikke plassert her, men dommeren sa at hvis han kunne plassert en hund som BIS5 så ville det vært Bolt.

The Best in Show judge was Arne Foss from Norway. Bolt wasn't placed in the BIS finals, but the judge said that if he could have placed a dog as BIS#5 it would have been Bolt.


For en helg med fantastiske resultater!
What a weekend with fantastic results!

søndag 17. september 2017

Narefjell, toppen av Titopper'n

Nare mountain, the peak of the "Ten peaks"


Høyde / altitude: 805 m.o.h. 
Høydemeter /climb:  225 m
lengde /length: ca 14 km25. august 2017 var turen kommet til "Grenlands høyfjell", toppen Narefjell i Sauheradfjella med sine 805 moh. Desidert den høyeste toppen blant Titopper'n Grenland sine topper.  Dette var også vår tiende topp dette året og vår "sluttopp". Nå har vi vært på noen av toppene flere ganger, og mange andre turer med hundene. Ikke var dette slutten på tursesongen heller, men målet med å komme seg opp på 10 av toppene til Titopper'n Grenland var med dette nådd.

Denne dagen var det Denali, Stjerne, Beringia og Huldra som ble med på tur.The 25th of August 2017 the time was come to hike to "Grenland's high moutains", the peak Narefjell in Sauheradfjella with an altitude of 805 meters above sea level. Easilly the highest peak among the peaks in the "Ten peaks Grenland" hikes. This was our 10th peak this year and our "end peak". We have been to some of the peaks several times, and many other hikes with the dogs during the Summer. And this wasn't the last of the hiking season either, but the goal of getting on top of 10 of the peaks in the "Ten peaks Grenland" was achieved. 

This day Denali, Stjerne, Beringia and Huldra was our hikingbuddies.Turen startet langs en grusvei i ca 2,5km, nesten inn til Fugleleiken som DNT hytta der inne heter.

The hike startet out along a gravel road for about 2,5km almost to Fugleleiken which is the name of the DNT cabin at the site. (DNT is the Norwegian Turist Association, they have many cabins and marked hiking routes throughout the country).Deretter gikk vi over på en sti. Den gikk gjennom skogsterreng, over noen knauser og myrdrag. Det var stedvis veldig sølete tur.

We turned off the gravel road an onto a path. The path went through the woods, across some patches of rock and several marshes. At times it was a very muddy hike. 


Etter å ha gått opp de første liene fikk vi se Narefjell for første gang der borte over en ås.

After walking up the first slopes we got to see Nare mountain for the first timeNoe synsbedrag er det her, for man kunne ikke gå rett frem til toppen i relativt flatt terreng, men måtte ned i en smal dal før man gikk opp igjen og kom til toppen langs den slakkere lia som er til venstre på bildet.

The photo isn't showing the truth about how to get there, as you couldn't walk straight a head to the peak across relatively flat terrain, but had to go down through a narrow valley before you started the climb back up and to the peak from the less steep side seen to the left in the photo above.


Vel oppe på toppen hadde vi en virkelig flott utsikt over områdene rundt, inkludert de høyere fjellene mot vest. Her tok vi også for første gang på oss Titopper'n t-skjortene siden vi nå kan kalle oss skikkelige Titoppere.


At the peak we had a really wonderful view to the surrounding areas, including the higher mountains in the west. Here we also decided to wear the Titopper'n t-shirts for the first time as we now may call ourselves true "Ten peak hikers".

En video fra toppen av Narefjell som viser utsikten herfra:
A video showing the view from the top of Nare mountain:
Vi valgte å gå rundturen, så turen tilbake til bilen var lengre enn turen opp til toppen (ca 6km til toppen). Det innebar noen partier som var litt utfordrende når man har med seg firbeinte turvenner, slik som denne knausen vi  måtte ned fra.


We chose to walk the roundtrip-hike instead of following the same path in return. The return part was longer than the path to the peak (about 6 km to the peak). It contained some parts that was a bit challenging with four-legged hikingbuddies, such as this rock we had to climb down.Akkurat denne turen tok mye lengre tid enn de tiltenkte 4,5-5 timene da Truls fikk et stort migreneanfall når vi var rundt 5,5 km fra bilen. Det var lenge siden siste anfall og vi hadde ikke med oss medisiner. Men nå har vi lært på den harde måten at migrenemedisin alltid er med i tursekken!

Det var mørkt når vi kom tilbake til bilen, men grusveien var ikke noe problem å gå på selv i tussmørket.  Alt i alt var dette en fin tur, men jeg foretrekker nok Hardangervidda som er skikkelig høyfjell. Men dit er det lengre, så det kan godt være turen går til Nare også neste år.


This hike took a bit longer than the anticipated 4,5-5 hours as Truls got a major migraine attack when we were about 5,5 km from the car. It was a long time since the last attack and we hadn't brought any medication. Now we have learnt the hard way to always bring migrain medication in the hikingpack!

It was dark we got back to our car, but the gravel road was no problem even in the dusk. All in all this was a nice hike, but I do prefer the Hardanger mountain platau for to get the high mountain feel. However that's a longer drive, so it might very well be that we will make another hike to Nare next year.

onsdag 13. september 2017

NKK Rogaland med suksess

NKK Rogaland with sucess


Lørdag 9. september tok jeg turen til NKK Rogaland med Fjellbris og Orca. Dalbris var med for mijøtrening.  Det er et stykke til Rogaland, ca 6 timer med bil, så jeg stod opp klokken 03:30 for å kjøre kystveien frem. Vi hadde oppmøte først klokken 12:00, og vi var på plass litt før 10.

Dommer denne dagen var Marja Kavcic fra Slovenia, og det var 10 Siberian Husky påmeldt.

Bildene av Fjellbris og Orca er tatt søndag 10. september.


Saturday the 9th of September I took the trip to NKK Rogaland with Fjellbris and Orca. Dalbris came along for the sake of show training. There is a bit to drive to Rogaland, about 6 hours in car. I got up at 03:30 in the night to drive along the coast to Orre. We had ring-time at noon, and I arrived around 10 a.m.

The judge this day was Marja Kavcic from Slovenia, and there was 10 Siberian Huskies entered.

The photos of Fjellbris and Orca was shot at Sunday the 10th of September. 
Snøfrost Ymer den digre Orca

stilte i åpenklasse hann, og fikk følgende kritikk:
was shown in open class males, and got the following critique:


3 years old, medium sized head, deeper stop, full dentition, bit round eyes, well set ears, short body, deep chest, in movement - correct in front and too wide behind and a bit stiff. Too bent carriage of tail. Nice coat.
Excellent.AK 1.AKK
Snøfrost Kjølige Fjellbris
stilte i åpenklasse tispe, og fikk følgende kritikk
was shown in open class bitches, and god the following critique:


5 years old, very nice feminine head, correct eyes, ears and dentition, long neck, correct shape of body, long legs with good feet and bones. Balanced movement with medium steps, excellent coat quality, friendly temperament
Excellent.AK 2.AKK CK 2.BTK CERT og res-CACIB

Endelig fikk Fjellbris det etterlengtede stor-certet!
Hun har nå alle certene for Norsk Utstillingschampionat og trenger en 3.premiering fra trekkhundprøve for å få championatet.

Finally Fjellbris got the sought after big-CAC (a requirement for championship in Norway).
She now has all the CACs required to become a Norwegian Show Champion, and needs a 3rd price from a working test to get her champion title.

Hjemmover kjørte jeg over fjellet, og her er noen bilder av den flotte naturen vi har i Norge. Veien over fjellet her er veldig smal og byr på enkelte utfordringer, men samtidig går den i fine omgivelser.


Back home I drove the mountain road, and here are some photos of the wonderful nature we have in Norway. The mountain road is very narrow and has some challenges in store, but at the same time goes through wonderful scenery. 

torsdag 7. september 2017

Superhelg på utstilling i Bø i Telemark

Super dog show weekend in Bø in TelemarkHelgen 26. og 27. august var det duket for Norsk Chow Chow Klubb avd. Østland vest og Norsk Chow Chow Klubb avd. Rogaland sine utstillinger på Sanda Camping i Bø. Dette har alltid vært en trivelig utstilling som vi har stilt på alle de årene vi har hatt mulighet. De bruker som regel gode dommere for rasen Siberian Husky og stemningen er super, i tillegg har været alltid vært fint når vi har vært der.

Siden Dalbris er en noe forsiktig valp var dette en ypperlig utstilling for hennes første turer i ringen. Her har de som regel ikke så dårlig tid, og dommerne som skulle dømme denne helgen er to som er greie med hunder og handlere og som forstår seg på hund, så da var det ingen tvil om at dette skulle få bli Dalbris sin debut i ringen.


The weekend the 26th and 27th of August it was time for the Norwegian Chow Chow Club Østland vest and the Norwegian Chow Chow Club Rogaland's dog shows at Sanda Camping in Bø in Telemark. This has been a show we have showed on all the years we've had the chance to do so. They usually use good judges for our breed, the Siberian Husky as well. Always has been a lovely dog show with a good atmosphere, and to booth they've always had nice weather when we've shown there.

Since Dalbris isn't the boldest of puppies this was a wonderful show for her first times in the show ring. Usually the judges have good time, and the judges who were to judge this weekend are nice and good with dogs and understand dogs as well. There was no doubt this was going to be the debut shows for Dalbris.Lørdag 26. august hadde vi med oss 4 hunder fra valpen Dalbris på 4 måneder til Orca på 3 år, Beringia på 2 år og Denali som veteran på 8 år.  Denali er bestemor til Dalbris og mor til Beringia som er tante til Dalbris. Moro å vise frem slekta i flere generasjoner.

Dommer på lørdag var Eivind Mjærum fra Norge.
Kritikkene ble som følger:


Saturday the 26th of August we brought 4 dogs, from the puppy Dalbris at 4 months old to Orca at 3 years old, Beringia at 2 years old and Denali as a veteran at 8 years old. Denali is the grandmother of Dalbris, and mother of Beringia who is the aunt of Dalbris. It was fun to show the familly in several generations.

Judge for Saturday was Eivind Mjærum from Norway
The critiques follow belowSnøfrost Varme Dalbris, valp 4-6 mnd

Utmerket type. Velbygd, harmonisk. Flott kropp hvor alt står i godt forhold. Godt kjønnspreg, sterk overlinje, god kropp, god benstamme, bra bevegelser, bra pels for alder og årstid. Særdeles lovende valp.
my translation: Excellent type, well built, harmonious, wonderful body where everything fits well togheter. Feminine, strong topline, good body, good bones, good movements, good coat for age and season. A very promising puppy. 
BIR-valp / BOB-puppySnøfrost Ymer den digre Orca, åpenklasse hann

Utmerket type, gode proposjoner. Maskulin, ganske stor og kraftig. Vakkert hode og uttrykk, fin hals. Velformet brystkasse, god beinstamme, gode poter, god pelskvalitet i sommerpels. 
my translation: Excellent type, good proportions. Masculin rather big and powerful. Beautiful head and expression. Well shaped chest, good bones, good paws, good coat quality in summercoat.

Exc.AK 2.AKK CK 2.BHK  
Excellent Open Class, 2nd in class, Champion Quality, 2nd best male
Snøfrost Unike Beringia, åpenklasse tispe

Utmerket type. Velbygd. Godt hode og uttrykk. Feminin, saksebitt. Velplasserte ører, god kropp, god benstamme, gode poter, bra bevegelser. Mangler en del underpels. Fin helhet. 
my translation: Excellent type. Well built. Good head and expression. Feminine. Scissor bite. Well placed ears, good body, good bones, good paws, good movements. Lack some undercoat. Nice total.
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIM 
Excellent open class, 1st in open class, Champion quality, CAC, best bitch, BOS
N UCH Hightower's A Dream Comes True, veteranklasse tispe

Utmerket type. Veteran i god kondisjon. Vakkert hode og uttrykk. Saksebitt. En aning lyse øyne. Velformet brystkasse, god kropp og benstamme, synker litt i overlinjen. Beveger seg med godt driv. Bra pels for alder og årstid. 

my translation: Excellent type. Veteran in good condition. Beautiful head and expression. Scissor bite, A bit light eyes. Well shaped chest, good body and bones, let go her topline a little bit. Moves with good drive. Good coat for age and season 

Exc.VETK 1.VETKK CK 2.BTK BIR-veteran
Excellent veteran class, 1st in veteran class, champion class, 2nd best bitch, BOB-veteran


Eivind Mjærum dømte også gruppe 5 valpefinalen, hvor Dalbris overrasket stort og ble
Best i Gruppen nr. 3 !


Eivind Mjærum also judged group 5 puppy finals this day where Dalbris suprised me big time and became Best of Group #3!

På søndag stilte jeg 3 hunder: Dalbris og Denali, samt Såga på 3 år. Såga ville dessverre ikke være med på leken denne dagen, men dommeren var tålmodig og hun fikk mange fine ord - hvor mange ikke står på kritikken. Mye bra å ta med seg videre. Så får vi se om vi ikke trener litt mer utstilling med henne blant andre hunder og folk hun ikke kjenner så godt, så hun kanskje vil være med på leken neste gang vi tar en tur på utstilling.

Dommer på søndag var Gunnar Nyman fra Danmark
Kritikkene ble som følger:


At Sunday I showed 3 dogs: Dalbris and Denali, and Såga who is 3 years old. Såga didn't want to play along this day, but the judge was patient and she got a lot of nice words - several not in the critique. A lot of good things to bring with us for later. I'll have to try and train her a bit more for show together with other dogs and people she doesn't know too well, maybe she'll then play along better next time.

The judge for Sunday was Gunnar Nyman from Denmark
The critiques follow belowSnøfrost Varme Dalbris
, valp 4-5 mnd

4 mnd gammel, velformet hode, god lengde på nesepartiet, korrekt bitt, utmerket øyne og ører, litt høyt båret hale, god bredde på låret, utmerket benstamme, stabile bevegelser bak, ønsker mer skrittlengde, OK fremme. 

my translation: 4 months old, well shaped head, good lenght on the muzzle, correct bite, excellent eyes and ears, a bit high tail, good with of the thigh, excellent bones, stable movements behind, wish for more stride, OK in front.

BIR-valp / BOB-puppySnøfrost Såga den Vise, åpenklasse tispe


Dessvere ingen bilder fra utstillingen
Sorry no dog photos from the dog show
3 år gammel tispe av bra størrelse, må ha sterkere overlinje, meget feminint hode, saksebitt, fine øyne og ører, passende kropp. tilstrekkelig bredde på lår, høy haleføring, tilstrekkelig vinklet og god bredde bak, godt driv, OK frembevegelser, pels OK, men ikke best for dagen. 
my translation: 3 years old bitch of good size, she needs a stronger topline, a very feminine head, scissor bite, nice eyes and ears, good body, enough with of the thigh, high tail, enough angulated and good width behind, good drive, OK movements in front, OK coat but not in the best conditon today.

VG.AK 1.AKK 
Very Good open class, 1st open class
N UCH Hightower's A Dream Comes True, veteranklasse tispe.

8 år gammel velgående veteran, god hodeform, tilstrekkelig lengde på neseparti, fine øyne og ører, tilstrekkelig hals og OK overlinje, for glad hale, passende bredde på lår, normalt vinklet, litt trang bak, tilstrekkelig skrittlengde og drive
my translation: 8 years old well moving veteran, good head shape, enough lenght in the muzzle, nice eyes and ears, long enough neck and OK topline, too happy tail, enough width in thighs, normally angulated, a bit narrow behind, enough lenght in steps and drive. 
Exc.VETK 1.VETKK CK BIR-veteran og BIM 
Excellent veteran class, 1st veteran class, champion quality, BOB-veteran and BOS
Liz Wogan fra Irland dømte gruppe 5 valper denne dagen, og jeg ble enda mer overrasket når hun denne dagen ble
Best i Gruppen nr. 2

Liz Wogan from Ireland judged group 5 puppies this day, and I was even more suprised when she this day becam Best of Group #2
Dette bildet er tatt av Marianne Stoa
This photo is by Marianne Stoa
For en fantastisk start for den unge frøkna. Men det viktigste av alt er at hun fikk noen gode opplevelser på utstillingen og i ringen. Flere andre utstillere gav henne litt godbiter, dommerne var hyggelige og tålmodige og hun vokste garantert på opplevelsene.


What a fantastic start for the young girl. But the most important ting of all was that she got some good experiences at the show, and in the show ring. Several other exhibitors gave her som treats, the judges was pleasant and patient, and she grew on these experiences for sure.

søndag 3. september 2017

Hørsfjell, Bamble

Hørsfjell, Bamble
Høyde / altitude: 288 m.o.h. 
Høydemeter /climb:  250 m
lengde /length: ca 9 km13. august gikk turen til en ny topp for oss, Hørsfjell i Bamble. Denne toppen kan nås ved å hovedsakelig gå på grusveier, men vi valgte å ta av grusveien og gå oppover langs en bekk. Dette var en sti som ikke så veldig mye brukt ut, men området var veldig fint. 

The 13th of August we went for a hike to a, for us, new peak; Hørsfjell in Bamble. You may walk up this peak by mainly following gravel roads, but we chose to walk up alongside a stream. This was a path that didn't seem to be very much used, but it was a nice hike.
Vi hadde ikke gått veldig langt før vi krysset bekken for første gang, og her var det en deilig kulp med frisk og kjølig vann som hundene satte pris på denne varme dagen.


We didn't walk for long untill we crossed the stream for the first time, and here there was a little pool with fresh and cool water that the dogs appreciated on this warm day.

Vi kom også over ville bjørnebær, noe jeg ikke har kommet over før. Noen av de var modne, søte og gode. Vi må nok tilbake hit med en bærbøtte neste år :) 


We also came across some wild European blackberries. I've never encountered them before. Some were ripe, sweet and wonderful. I guess we have to come back next year with a bucket to bring some home with us :) 
Så fortsatte turen oppover langs bekken, vi  krysset den på nytt og gikk over en kolle og en myr, før vi kom inn på stien som gikk opp til selve toppen av Hørsfjell. Dessverre blir ikke naturen her noe godt gjengitt på mobilbildene.


Then the hike continued up along the stream, we crossed it again and went over a hight and crossed a marsh before we entered the path up to the Hørsfjell peak itself. Unfortunatly the mobile photos doesn't do the nature here any justice.

Vi kom over flere steder hvor det var informasjonsplakater om stedene vi gikk forbi, slik som Hørsfjellkjøkkenet på bildet under.  Dette stedet gir ly for vind og vær og har blitt benyttet som resteplass av skogsarbeidere og jegere "til alle tider".


We came across several places with informational text about the area we walked in or past, like Hørsfjellkjøkkenet - the Hørsfjell kitchen - on the photo below. This place gives shelter for wind and weather and has been used as a sheltered resting area for woodsmen and hunters "during all times".Vel oppe på toppen hadde vi en fin utsikt over furuene som stod der. Ganske stor "topp" som gav god plass til å ha en pause, og det var også steder og binde fast hundene under pausa. 

At he peak we had a nice view over the pine tops surrounding the peak. A fairly large "peak" which gave us plenty of space for a break, and there was places to tie up the dogs as well. 


Ned igjen gikk vi stien mot den andre siden og mesteparten av veien ned gikk derfor langs en traktorvei og grusvei. Lettgått og fint på mange måter, selv om vi nok setter mest pris på å gå i litt mindre opparbeidet terreng.

Alt i alt var det en veldig fin tur, og dette er helt klart en topp vi kommer til å besøke flere ganger.


On the way back down we went towards the side, and most of the path went along a tractor- or gravel road. Easy to walk and nice in many ways, even though we prefer to hike on lesser worked through terrain.

All in all a very nice hike, and this is definatly a peak we will visit more times.