Lucidakullet er på vei, drektighet bekreftet

the Lucida litter is on it's way, pregnancy confirmedStjerne er bekreftet drektig! 
Det ble sett minst 3 foster på ultralyd, men hvor mange som kommer får vi ikke svaret på før i slutten av oktober. Termin er 20.-26. oktober. (9 uker etter første paring er 23. oktober).

21. august var jeg å hentet Damon i Oslo, og Stjerne synes han var en super kar så det ble en paring første dagen med ca 10 minutter heng. De paret også en gang 22. august.

Dette ble imidlertid paringstur med noe ekstra. Da vi skulle gå en tur med Damon den 23. ble han bitt av huggorm! Det var overhodet ikke noe moro. Heldigvis var vi ikke mer enn rundt 50 meter fra bilen, og kun 15 minutter fra Grenland Dyreklinikk. Damon fikk fort behandling. Eieren til Damon kunne fortelle oss at han har jaktet huggorm siden han var liten valp og at han bare hadde ventet på at han en dag skulle bli bitt. Huggormen var et juvenilt individ som traff ham i snuta. Det hele gikk heldigvis bra, og bortsett fra noen dager med kjempesnute så har han ikke vært nevneverdig påvirket. Litt flaks i uflaksen.
Vi følte oss selvsagt som verdens verste hundepassere på det tidspunktet og ønsket at det hadde vært en av våre egne hunder som hadde blitt bitt. Damons eier tok det på best mulig måte og det er vi veldig takknemlige for.

Stjerne er nå 4 uker drektig, er litt roligere enn normalt, men ellers merker vi ikke så mye på henne ennå. Vi gleder oss til valpene kommer!
Det gjør også Damons eier, og vi er veldig glade for at det blir resultater av besøket her hos oss.

Kullet var opprinnelig planlagt for sommeren, men Stjerne løp først i august så da får vi i stedet et høst/vinter kull. Siden ventetiden ble såpass lang så har Stjerne rukket å bli fullcertet og trenger nå  trekkhundprøve for å bli norsk utstillingchampion, hun har også startet på sitt VDH (Tyskland) championat, og fått flere CACIB.

Les mer om de blivende foreldrene til LucidakulletStjerne is confirmed pregnant! 
We saw at least 3 fetuses on the ultrasound, however we won't know for sure how many there are untill they are born. Her term date is from the 20th to the 26th of October (9 weeks since first mating is the 23rd of October)

The 21st of August I picked up Damon in Oslo, and Stjerne found him to be a handsome guy. We had a mating that evening with a 10 minute tie, and we got another mating on the 22nd of August.

This was a date "weekend" with something extra. As we went for a walk with Damon on the 23rd he was bitten by a European adder! That was no fun at all. Luckilly we weren't more than 50 meters from the car at that moment, and only about 15 minutes from the veterinaries at Grenland Dyreklinikk. Damon got treatment quickly. Damon's owner told us that he had been hunting these snakes since he was a young puppy, and he was only waiting for him to be bitten at ne point. The adder was a juvenile individual that struck him in the muzzle. We're very happy all went well, and that Damon never had any real issues with it - except for an enormous muzzle for a few days. A bit of luck in the unlucky event. We, of course, felt like the worst dog careres in the world at that moment and wished it was one of our dogs that got bitten instead. Damon's owner took it in the best possible way and we are very greatful that he did.

Stjerne is 4 weeks pregnant by now. A bit calmer than normal, but otherwise we don't notice so many changes in her yet. We are very much looking forward to the arrival of the puppies!
So does Damon's owner, and we are very happy that we will have some results after his visit at our place. 


This litter was originally planned for this Summer, however Stjerne didn't get her heat until August. This means we'll have late autumn/early winter litter. Since the wait turned out to be this long, Stjerne has had time to take all the CACs needed for the Norwegian Show Championship, but she needs to complete the working trail to claim the title. She has started on her VDH (Germany) championship and gotten a few more CACIBs.

Read more about the expecting parets to the Lucida litter Kommentarer