søndag 28. april 2019

Sågas uke

I løpet av 14 uker vil alle våre Siberians ha hver sin uke på Instagram. Følg hos gjerne på Snøfrost Siberians. Etter uken vil alle bilder og tekst også publiseres her i bloggen.

During 14 weeks all our Siberians will get one week each on Instagram. Feel free to follow us at Snøfrost Siberians. After the week all photos and text will be published in the blog as well.Uke 17 er Sågas uke


Snøfrost Såga den Vise er den eneste tipsa og første valpen som ble født i Snøfrost Norrønkullet. Hun er en "kruttønne" av energi, men har også utholdenhet. Såga er en av våre beste hunder i selen, og gjør det bra i bakerste (wheel) og midt-posisjoner. Noen ganger blir hun litt for nysgjerrig og distrahert av andre ting, så hun er ikke en leder i spannet. Med oss, hennes oppdrettere og eiere, er hun veldig glad i kos, klapp og opperksomhet, men hun er litt selektiv med fremmede.
Hun er øyenlyst og gonioskopert uten anmerkninger. Hun har blitt vist begrenset på utstillinger, og har flere best i rasen valp, og et CERT og best i rasen som beste resultat som voksen.

week 17 is "Såga week"
Snøfrost Såga den Vise (Såga the wise) is the only girl and first puppy to be born in Snøfrost Norrønkullet (the Norse litter). She's a "barrell of gun powder", a Norwegian proverb to describe someone or something with lots of energy than can be released quickly. But she also has stammina. Såga is one of our best working dogs and does well in wheel and team. Sometimes she gets a bit too curious or distracted so she's not a lead dog. With us, her breeders and owners, she loves cuddles and attention but she is picky when it comes to strangers. Eyes are screened clear and gonioscopied clear. She has been shown a limitied number of times and has several best of breed puppy and a CAC and BOB as best results as an adult.


Dag 2


Dette er en av mine favorittbilder av henne som valp. Hun var en kvikk liten jente og kunne gå i evigheter. Dette bildet er tatt fra en gåtur på høyfjellet når hun var 3 måneder gammel. Vi var redd det ville bli for mye for henne og broren hennes, men det var ingen grunn til bekymring. Hun hadde fortsatt energi igjen når vi kom hjem igjen.

Day 2
This is one of my favourite photos of her as a puppy. She was such an alert little girl and could keep on going forever. The photo is from a hike in the high mountains when she was 3 months old. We were afraid it would be too much for her and her brother, but we hadn't had to worry. She still had energy to spare when we got back home.


Dag 3


Såga har lært at det er fint å bli våt på beinene og magen for å kjøle seg ned på en varm sommerdag. Som en ung hund ville hun ikke engang tråkke i en vanndam. Dumme jenta :)

Day 3
Såga has learnt that on a warm summer's day it's a good thing to get your feet and belly wet in order to cool down. It took a warm day to learn it. As a youngster she wouldn't even step in a puddle, silly girl :)Dag 4


Det å gå en tur med Såga er ikke det enkelste i verden. Hun trekker hardt hele veien. Du får en noe spesiell gåstil når du går med hunder som trekker slik. Len deg tilbake og hold tilbake hundene delvis med din egen kroppsvekt. Vi går selvsagt med dem i kortseler og et bra trekkbelte på oss selv. Hvis vi ikke gjorde det ville vi ikke hatt noen skuldre og armer igjen etter turen.

Day 4

Going for a walk with Såga isn't the easiest thing in the world. She pulls hard all the way. You get a rather special way of walking when you walk dogs with this attitude, lean back and hold the dogs partially with your own bodyweight. We of course walk them in short harness and a proper belt on ourselves. If not we wouldn't have any shoulders and arms left after the walk.


Dag 5


Jeg har ikke så mange gode bilder av Såga i selen siden hun vanligvis er lengre bak i spannet. Her er ett fra hun hvar unghund og ble trekktrent med sykkel sammen med sin far Freke.

Day 5
I don't have that many good photos of Såga in harness as she usually is further back in the team. Here is one when she was a young girl and was harness trained infront of the bicycle together with her dad Freke.

Dag 6


Høst og vinter er vår hovedaktivitet trekking, men seinvår og sommer går vi på mange turer med hundene. Hunden køver ofte hvis det ikke er for varmt. Såga er ikke noe unntak. Bildet er fra sommeren 2017 og den andre hunden er hennes bror Orca.

Day 6
During fall and winter our main activity is pulling, but during late spring and summer we go on many hikes and the dogs often backpack if it isn't too hot. Såga is not exception. Photo is from Summer 2017 and the other dog is her brother Orca.


Dag 7


Bildet er fra vinteren 2018 når vi fikk masse nysnø i løpet av et par dager. Hundene hadde det veldig moro med å løpe og hoppe rundt i den løse nysnøen. Dette er et bildet jeg liker veldig godt av Såga tatt av min mann, og redigert av meg for å få frem de virkelige fargene og lyset (orginalen var undereksponert). Det summerer opp Såga på en god måte; glad, gal og elsker og løpe og hoppe rundt i snøen.

Day 7
Photo from the winter of 2018 when we got a lot of snow in a couple of days. The dogs had great fun running and jumping around in the fresh and loose snow. I love this shot of Såga captured by my husband, and edited by me to bring out the real colours (the orginal had too low exposure). It sums up Såga in a good way, happy, crazy, and loving to run and jump around in the snow.

søndag 21. april 2019

Fjellbris uke
I løpet av 14 uker vil alle våre Siberians ha hver sin uke på Instagram. Følg hos gjerne på Snøfrost Siberians. Etter uken vil alle bilder og tekst også publiseres her i bloggen.

During 14 weeks all our Siberians will get one week each on Instagram. Feel free to follow us at Snøfrost Siberians. After the week all photos and text will be published in the blog as well.


Uke 16 er Fjellbris uke


Snøfrost Kjølige Fjellbris, ake Fjellbris. Valpen jeg beholdt fra mit første kull. Hun krøp inn i mitt hjerte som en nyfødt valp og har blitt der siden. Hun er veldig spesiell for meg. Ikke en perfekt siberian siden ikke noe slikt eksisterer, men en hund som er veldig nær mitt hjerte.

Navnet hennes, Fjellbris, er det norske navnet på en katabatisk vind, og ikke noe "oppdiktet". Hun har alle CERTene som trengs for å bli norsk utstillingschampion, men trenger en offisiell arbeidsmeritering for å få tittelen.

Øynene hennes er gonioskopert og øyenlyst fri, hoftene er så bra de kan bli (HD:A) og hun er mor til 2 kull. Vi har selv en av hennes døtre her hos oss. På mange måter kunne jeg tenkt meg en valp til fra henne, men jeg vil aldri få en annen Fjellbris, så hun vil nok ikke få flere kull. Hun er 7 år ung nå.

Fjellbris er 6 mnd gammel på bildet


Week 16 is "Fjellbris week".
Snøfrost Kjølige Fjellbris, aka Fjellbris. My keeper from my first litter. She crawled into my heart as a tiny puppy and has stayed there ever since. She is very special to me. Not a perfect Siberian as those do not exist, but very much a dog close to my heart.
Her name means "cool mountain breeze", though not exactly as "fjellbris" (moutain breeze) is the name of a katabatic wind in Norwegian. She has all the CACs needed for the championship but need an official working test.
Her eyes are clear and gonioscopied clear, her hips are excellent (HD:A). She is the mother of 2 litters, and we have one of her daughters with us. In many ways I'd love to have another puppy from her, but I will never get another Fjellbris so she won't have any more litters as she is 7 years young.
Fjellbris is 6 months old in the photo.


Dag 2


Fjellbris som en 2 måneder gammel valp.
Hun var en veldig enkel valp. Selvsagt gjorde hun noen rampestreker, men alt i alt var hun en av de enkleste valpene jeg har hatt. En forsiktig sjel, men på ingen måte en som lar seg pelle på nesa. I vår flokk er hun "nestleder", prinsessen og den neste til å sitte på tronen.

Day 2
Fjellbris as a 2 months old puppy.
She was a very easy puppy. Of course she did som mischief, but all in all she was one of the easier puppies I've had. Such a gentle soul in this dog. But in no ways a "pushover". In our pack she is "2nd in command" the princess and next in line to rule.


Dag 3


Jeg valgte Fjellbris med mitt hjerte, og hun valgte meg. Siden hun åpnet øynene har hun vært min hund. Det er hun fortsatt. Selvsagt er hun også glad i mannen min, men hun er først og fremst min. Jeg kunne ønske hun levde resten av mitt liv, men jeg vet det ikke er mulig (med annet jeg dør langt yngre enn forventet)

Day 3
I picked Fjellbris with my heart, and she picked me. Ever since she opened her eyes she has been my dog. And she still is. Of course she loves my husband too, but she really is first and foremost mine. I would love for her to live for the rest of my life, but I know it isn't possible (unless I die much younger than expected that is).


Dag 4


Det er ingenting galt med steglengden til denne jenta. En lang kropp og lange nok bein gir gode bevegelser når også vinklene er bra nok. Hun er ikke den beste utstillingshunden siden hun ikke viser seg optimalt i ringen, men hun har veldig gode kvaliteter.

Day 4
There's nothing wrong with the strides on this girl. Long body and enough lenght of legs makes for good movements when the angulation fits as well. She is not the best showdog as she doesn't really show off in the ring, but she has great qualites.


Dag 5


Et annet dårlig mobilbilde... men det viser Fjellbris i led (til venstre på bildet). Til høyre er hennes yngre halvsøster Beringia og i wheel søsknene Såga og Orca. Fjellbris har vært i led siden hun først begynte å jobbe i selen. Akkurat som sin mor så er hun en lederhund i spannet, men hun er ikke den beste lederhunden i verden. Likevel har hun hovedsakelig gått som leder foran vogna eller sleden.

Day 5
Another poor mobile phone photo.... but it shows Fjellbris in lead (to the left in the photo). To the right is her younger half sister Beringia and in wheel the siblings Såga and Orca. Fjellbris have been in lead since I first started to harness train her. Just like her mother she is a lead dog, but in all honesty not the best lead dog in the world. She still has been in lead most of her time infront of the cart or sled.


Dag 6


Fjellbris har det moro ved å leke med en tauleke i snøen. Hun er rundt 1 år gammel på dette bildet.

Day 6
Fjellbris having a great time playing with a piece of rope in the snow. She is about 1 year old in this photo.


Dag 7


Det er vanskelig å velge bare 7 bilder av en hund du har hatt siden den ble født for mer enn 7 år siden. Men det siste bildet blir dette. Det er fra slutten av desember 2017 og beinet var hennes julegodt dette året.
Vi har vært på så mange fine turer, men siden de fleste av de bilden er tatt med mobiltelefonen valgte jeg et bilde av bedre kvalitet som viser noe annet fra Fjellbris sitt liv som hun virkelig liker: Et stort smaktfult tyggebein!

Day 7
It's hard picking 7 photos of a beloved dog that you've had since birth more than 7 years ago. But the final photo will have to be this one. It's from the end of December 2017 and the bone was her Christmas snack that year.
We've been on so many nice hikes, but since most of thos photos are with the mobile phone I choose to use a photo of better quality to show something else from Fjellbris' life that she enjoys: A big tasty bone!


fredag 19. april 2019

Jøntvedttjønna rundt

Hike around Jøntvedttjønna (a small lake). 

Kart fra Garmin GPSmap 64st, under høydeprofilen
Map from Garmin GPSmap 64st, below the altitude profile


I dag gikk vi for første gang i år rundt Jøntvedttjønna, det vil si vi går i en ganske så stor bue rundt tjernet på vestsiden, opp lia. Fortsatt mye snø i terrenget, men stedvis helt bart i en del meter. Totalt sett var det nok mer barmark enn snø nå. Snøen på sin side var råtten og skjulte mange groper og hull som man til stadighet tråkka nedi.  Fin tur på 9,1 km og en god del høydemeter i varmt vær og strålende solskinn i påska.

Det er fint med hjemmepåske også. I morgen blir det jobb på meg, før det er et par dager til med fri.


Today, for the first time this year, we went around Jøntvedttjønna. A pretty large bow around it on the west side, up the hill. Still a lot of snow in the terrain, but at times snow free for several meters at the time. At this time it probably was more snow free ground than snow covered ground in total. The snow was rotten and hid a lot of bogs and holes to step into. A nice hike for 9,1 km and quite a few meters in climb and decline. We had warm and sunny Easter weather.

It's nice being at home during Easter as well. Tomorrow I'm going to work before I have another couple of days off.Denali er så glad for at "vassesesongen" er i gang. Hun elsker å vasse i alt av bekker og dammer langs vår vei. 


Denali is so happy that the "wading season" is open. She loves to wade in all of creeks and puddles along our way.Blåveis (Hepatica nobilis) kommer i flere farger i det ville, fra dyp blå (over) til rosa/rød (under).

Pennyworth (Hepatica nobilis) comes in several colours in the wild from deep blue (above) to pink/red (below)
Noe lukter godt, best å gni det inn.

Something smells good, better rub it in.
En kort video fra en liten del av løypa.
A short video from a small part of the path.
Dalbris, Denali, Beringia, Fjellbris


Det var en god del falne trær langs turen, spesielt mot slutten.  Noen var langt mer utfordrende å forsere enn dette treet.

There was quite a bit of fallen trees along the hike, especially towards the end. Some were far more of a challenge to pass than this tree.


søndag 14. april 2019

Naishas uke
I løpet av 14 uker vil alle våre Siberians ha hver sin uke på Instagram. Følg hos gjerne på Snøfrost Siberians. Etter uken vil alle bilder og tekst også publiseres her i bloggen.

During 14 weeks all our Siberians will get one week each on Instagram. Feel free to follow us at Snøfrost Siberians. After the week all photos and text will be published in the blog as well.


Uke 15 er Naishas uke

Snøfrost Gnistrende Iskrystall, aka Naisha, ble født i mitt første kull med Siberian Huskies 29. februar 2012. Hun var den 2. valpen som ble født. Mens hun var hos meg som valp ble hun kalt "Isig". Hun ble solgt som en 8 uker gammel valp, og hennes nye eier gav henne navnet Naisha. På grunn av omstendigheter i sin eiers liv kom hun tilbake til meg i 2016 (nesten 4 år gammel) og her vil hun bli resten av sitt liv.

Week 15 is "Naisha week"
Snøfrost Gnistrende Iskrystall, aka Naisha, was born in my first litter of Siberian Huskies on the 29th of February 2012. The 2nd puppy to be born. Her name means "sparkling ice crystal" and while she was with me as a puppy her name was Isig (icy). However se was sold as an 8 week old puppy, and her new owner gave her the name Naisha. Due to changes in the life of her owner she came back to me in 2016 (almost 4 years old) and here she will stay the rest of her life.


Dag 2


Naisha, eller Isig, som 6 uker gammel valp. Hun var en søt liten en. Dette kullet var veldig jevnt, og det var ikke lett å plukke den mest lovende valpen. Valpen jeg valgte å beholde var en annen som ble plukket med hjertet og ikke hodet. Naisha var en fin liten valp og en som ble vurdert for å beholdes.

Day 2
Naisha, or Isig, as a 6 weeks old puppy. She was a cute little one. This litter was very even, and it wasn't easy to pick the most promising puppy. The puppy I intially kept was another one as she was picked with my heart and not my head. Naisha was a sweet little pup and one that was considered as a keeper.


Dag 3


Dette bildet ble tatt av hennes eier fra valpetiden til hun ble 4 år gammel. Hun ble med på mange fine turer i naturen med ham, og var veldig høyt verdsatt. Hun var også bortskjemt og lærte noen adferdstrekk som noen mennesker i hans familie ikke likte fullt så godt. For oss har hun aldri vært noe problem da hun på ingen måte er en problemhund. Bare en smart hund som lærer raskt.

Day 3
This photo was taken by her owner from puppyhood to 4 years old. She went on many nice hikes with him and was very dearly loved. But also spoiled and learnt some behaviour traits that some people in his familly didn't like all that much. For us she's never been a problen as she isn't by any means a problematic dog, just a smart one that learns quickly.


Dag 4


Dette bildet ble tatt da hun var rundt 15 måneder gammel. Hun bodde da hos meg i cirka en måned siden noe av hennes "smarthet" hadde blitt litt uhåndterlig for familien (dog ikke for hennes eier). Alle dårlige vaner forsvant raskt når hun kom til meg.
Fullstendig ubørstet på bildet, men det viser bygningen hennes ganske greit.

Day 4
In this photo she is about 15 months old. She was living with me for about a month at that time as some of her "cleverness" had gotten a bit out of hand for her family (though not her owner). All bad habits quickly disapeared when she came to me.
Totally ungroomed in the photo, but it shows her building rather well.


Dag 5


Dett er en av de siste bildene hennes eier i nesten 4 år tok av henne. Bare noen få uker seinere kom hun tilbake til oss.

Day 5
This is one of the last photos her owner for almost 4 years took of her. Just a few weeks later she came back home to us.

Dag 6


Naisha er ikke en veldig god trekkhund, men hun er en super hund å gå turer med. Hun stopper ikke lett ved vanskelige partier langs stien, selv om hun er litt lat mesteparten av tiden.
Dette bildet er fra forrige høsts tur til Fantekjerringkollen. Det er ganske bratt å komme opp dit.

Day 6
Naisha is not a very good dog in harness, but she is a great dog to hike with. She is not easilly stopped by hard parts along the path even though she is a bit on the lazy side most of the time.
This photo is from last fall's hike to Fantekjerringkollen. It's pretty steep getting up there.


Dag 7


Et heller dårlig mobilbilde fra en tur i 2017. Selv om Naisha er litt lat når det kommer til løping, så er hun veldig glad i å jobbe med en kløv. Hun har også blitt lydighetstrent av hennes forrige eier, og er lett vår lydigste hund. Jeg har trent noe rally lydighet med henne for moroskyld, og hun synes det er virkelig gøy.

Naisha har også blitt øyenlyst og gonioskopert fri, og hun har vært på hundeutstilling og fått et CERT på bare 2 utstillinger. Alt i alt er Naisha en fin siberian husky med mye personlighet og vi er glade for å ha henne her.

Day 7
A rather poor mobile photo from a hike in 2017. Even though Naisha is a bit lazy when it comes to running, she loves to work with a backpack. She has also been obedience trained by her previous owner and is easilly our most obedient dog. I've done som rally obedience with her just for fun and she loves that.

Naisha has also been eye checked and gonioscopied with clear results, and she has been show and won a CAC in only two shows. All in all Naisha is a nice siberian husky with quite some character and we're happy to have her in our life.

lørdag 13. april 2019

Frekes uke


I løpet av 14 uker vil alle våre Siberians ha hver sin uke på Instagram. Følg hos gjerne på
Snøfrost Siberians.
Etter uken vil alle bilder og tekst også publiseres her i bloggen.


During 14 weeks all our Siberians will get one week each on Instagram. Feel free to follow us at Snøfrost Siberians.
After the week all photos and text will be published in the blog as well.Uke 14 er "Frekes uke"


Norsk Utstillingschampion, Norsk Juniorvinner 2011 og Nordisk Juniorvinner 2011
Hightower's Freke Winter Spirit, aka Freke, er min 3. tysk importerte siberian husky, og min 2. fra Hightower's kennel. Freke har 4 kull, og vi har 3 av valpene hans her hos oss. Han har vært en fantastisk siberian gutt og en jeg er veldig glad for at fikk komme til meg i Norge (på det tidspunktet som den 3. siberianen i flokken min). Det er rart å tenke på at også denne gutten ahr blitt en veteran nå.
Bildet er fra februar 2013, Denali er i bakgrunnen.

Norwegian Show Champion, Norwegian Junior Winner 2011 and Nordic Junior Winner 2011 Hightower's Freke Winter Spirit, aka Freke is my 3rd German imported Siberian Husky, and my 2nd from kennel Hightower's. Freke has sired 4 litters and we have 3 of his puppies here with us. He has been a wonderful Siberian boy and one that I'm very happy got to come to Norway and join me (at that time he was the 3rd Siberian in my pack). It's strange to think that this boy too has turned into a veteran by now. 
Photo from February 2013, Denali in the background.
Freke som 8 uker gammel, dagen etter han kom hjem til meg fra Tyskland. Litt av en endring i mijøet for ham. Fra mange varmegrader og gress til 70cm med snø og minusgrader. Han var veldig søt, og det var lett å bli glad i denne lille fyren. Han ble veldig raskt m in hund, og veldig fokusert på meg.

Freke at 8 weeks old, the day after he came home to me from Germany. Quite the change of scenery from several degrees warm and grass to 70 cm of snow and below zero C temperatures. He was incredibly cute though and it wasn't hard to love this little fellow. And he was soon my dog, and very focused on me.Freke var en god utstillingshund som en ung hannhund, og gjør det fortsatt bra som en eldre hund. Han har ikke blitt stilt i veteranklassen ennå. Dette bildet er fra verdensvinnerutstillingen i 2012, Salzburg, hvor han ble 3. beste junior hann. Han hadde fortjent noen flere titler enn han har, men  mitt liv har vært til hindring for det. Freke selv kunne selvsagt ikke brydd seg mindre om noen fine bokstaver foran navnet sitt :)

Freke was a great show dog as a young boy, and he still do well as an older boy, though haven't been shown in the veteran class yet. This photo is from the world dog show 2012 in Salzburg were he was the 3rd best junior male. He had deserved a few more titles that he has, but my life has been an hinderance for that. Freke himself of course doesn't care about fancy letters in front of his name :)Freke elsker å spise snø og is. På dette bildet har han plukket opp det frosne laget av is som var på vannskålen på morgenen og bruker det som et tyggebein.

Freke loves to eat snow and ice. In this photo he has picked up the frozen layer of ice that was on the water bowl in the morning and uses it as a snack.På våre mange turer i skogene har Freke kløvet litt også. Han er en sterk hund og en ideell kløvhund.

During our many walks in the forests Freke has done some backpacking as well. He is a strong dog and an ideal backpacking dog.Bildet er fra samme sledetur som det som var publisert i "Denalis uke" siden jeg sjelden har tatt med meg mitt skikkelige kamera når jeg trener hundene. Freke er en god lederhund med andre kvaliteter enn Denali. Han er mye enklere å kommandere og styre, en kommandoleder. Dessverre har ingen av hans valper her hos oss arvet denne egenskapen. Ingen av dem er lederhunder i det hele tatt. Kanskje det vil dukke opp igjen i neste generasjon?

Photo from the same sled ride as the one published in Denali week as I rarely have brought my proper camera when out working the dogs. Freke is a good lead dog with other qualites that Denali. He is much easier to command and steer, a command leader. Unfortunatly none of his puppies here with us has this quality. None of them are lead dogs at all. Maybe the next generation it will pop up again?Freke er fremdeles en leken hund som 8 år gammel. Dette bildet er fra forrige vår når han hadde det moro med å leke med en ball. Det vil selvsagt bli flere stunder som dette i hans fremtid også, akkurat som det vil bli flere turer i selen, mer kløving og flere hundeutstillinger. Men først og fremst er han, som alle våre andre hunder, et familiemedlem her på Snøfrost.

Freke is still a playful dog at 8 years old. This photo is from last spring when we had a fun playtime with a ball. And of course there will be more times like this in his future as well, just as there will be more running in harness, more backpacking and more dogshows. But most of all, he as all the other dogs, are family members here at Snøfrost.
søndag 7. april 2019

Denalis ukeI løpet av 14 uker vil alle våre Siberians ha hver sin uke på Instagram. Følg hos gjerne på
Snøfrost Siberians.
Etter uken vil alle bilder og tekst også publiseres her i bloggen.


During 14 weeks all our Siberians will get one week each on Instagram. Feel free to follow us at Snøfrost Siberians.
After the week all photos and text will be published in the blog as well.
Norsk Utstilllingschampion og Norsk Veteran Vinner-18 Hightoweræs A Dream Comes True, aka Denali. Hun er dronninga i flokken, lederen av hundene, mor og bestemor til de fleste av våre hunder. Vår stamtispe. Øyne sjekket med fri til resultat 3 ganger, A hofter.
Min 3. Siberian Husky, og av mine nåværende hunder den jeg har hatt lengst.
Utmerket mor, streng og rettferdig. Totalt sett en fantastisk hun for meg. Men en med turbo og ikke en hund for alle. Hun sleit ut alle mennesker hun møtte som valp (bortsett fra meg) og hun oppfører seg fortsatt mer som en unghund enn en veteran de fleste dager.
Hun er veldig spesiell for meg, og virkelig en start på en drøm som ble sann. En drømm kalt Snøfrost, og jeg snakker ikke bare om oppdrettsdelen. Avl er bare en liten del av et stort bilde.


Norwegian Show Champion and Norwegian Veteran Winner-18 Hightower's A Dream Comes True, aka Denali She is the queen of the pack, the leader of the dogs, the mother or grandmother of most of our dogs. Our foundation bitch. Eyes screened clear 3 times, excellent hips.
My 3rd Siberian Husky, and of the current dogs the one I've had the longest.
Excellent mother, strickt and fair. Overall a fanastic dog for me. But one with a turbo and not a dog for everyone. She wore out every human she met as a puppy (except for me) and she still acts more like a youngster than a veteran most of the days.
She is very special to me, and truly the start of a dream that came true. A dream called Snøfrost, and I'm not only talking about the breeding part. Breeding is just a small part of a big picture.Var hun ikke en søt valp? Men det er ganske misvisende. Hun var ingen enkel valp. Hun var alltid "på" og brukte sine tenner flittig på alt og alle hele tiden. Jeg er veldig glad i min "kleiner schwarzer Teufel" (tysk for liten svart djevel). Noe hun ble kalt med den største affeksjon. Denali ble født i Tyskland 10. juli 2009, og kom til meg som 8 uker gammel. På bildet er hun rundt 9,5 uker gammel. Flyplassen i Frankfurt gikk hun gjennom som den største selvfølgelighet. Ingen ting var skummelt. En helt unikt selvsikker og frimodig valp.


Wasn't she a cute puppy? But it is quite deceptive, she was no easy puppy. She was always "on" and used her teeth on everything and everyone all the time. I love my "kleiner schwarzer Teufel" (german for little black devil). Called so with the outmost affection. Denali was born in Germany on the 10th of July 2009, and came to me at 8 weeks old. In the photo she is about 9.5 weeks old. Walking through Frankfurt airport she took in a great stride and with no hesitation what so ever. A uniquely confident and outgoing puppy.Denali er en middels stor Siberian og hun elsker å løpe rundt i nysnø. En ekte "snøhund". Selv om hun også liker å steke segselv i sola. Noe som gjør meg nervøs for at hun skal få heteslag. Dette bildet er fra januar 2014.


Denali is a medium size Siberian and she loves to run around in fresh snow. A true "snow dog". Though she also likes to cook herself in the sun, making me nervous about overheating. This photo is from January 2014.Denali, her sammen med Freke, er ikke bare dronninga i flokken, hun er også en lederhund i sele. Hun holder alltid høyresiden, passerer hunder og andre dyr uten problem (bortsett fra katter til tider). Hun var aldri den raskeste hunden, men hun stopper aldri og holder alltid en stram bakline. Hun er nå mer eller mindre pensjonert fra trekkarbeid, siden de yngre hundene er raskere. Jeg bruker henne fortsatt til å trene valpene i spannkultur. Bildet er fra 31. mars 2013


Denali, here together with Freke, isn't only the queen of the pack, she is also lead dog in harness. She always keeps to the right, passes dogs and other animals without a hitch (except cats at times). She never was the fastest dog, but she never stopps and always keeps a tight tugline. She is more or less retired from harness work now, as the younger dogs are faster. However I still use her to train the puppies in harness etiquette. Photo is from the 31st of March 2013Denali har aldri vært en typisk storvinner på hundeutstillinger, men hun elsker å delta. Hun er en morsom hund å vise siden hun så tydelig liker det. Som unghund fikk hun en gruppeplassering og forrige sommer, med en pels som var den verste hun noen sinne har hatt, ble hun Best In Show veteran. Veldig moro! Denali visste veldig godt at dette var HENNES seier.


Denali has never been a typical big show winner, but she loves to show off! She is a fun dog to show as she so clearly enjoys it. As a young dog she got a group placement, and last Summer with a coat worse that she's ever had, she became Best in Show veteran. Great fun! And she knew so well that this was HER win.Opp gjennom årene har vi vært på mange fine turer sammen. I skogen, langs havet og på fjellet. Min favoritt er høyfjellet som på dette bildet fra September 2011.


During the years we have been on a lot of nice hiking trips. In the woods, along the sea and in the mountains. My favourite is the high mountains like in this photo from Septemer 2011.
Denali elsker å grave, graving i "sølesesongen" leder alltid til fine og reine hunder... Hun elsker å vasse i bekker, og fange bølger hvis vi er ved havet. En aktiv og leken hund, og de thar ikke endret seg selv om hun har blitt eldre. Bildet er fra april 2012.


Denali loves to dig, digging during "mudseason" always leads to nice and clean dogs.... She also loves to wade in creeks and catching waves if we are by the sea. An active and playful dog, and that doesn't change even if she is getting older. Photo is from April 2012