Denalis ukeI løpet av 14 uker vil alle våre Siberians ha hver sin uke på Instagram. Følg hos gjerne på
Snøfrost Siberians.
Etter uken vil alle bilder og tekst også publiseres her i bloggen.


During 14 weeks all our Siberians will get one week each on Instagram. Feel free to follow us at Snøfrost Siberians.
After the week all photos and text will be published in the blog as well.
Norsk Utstilllingschampion og Norsk Veteran Vinner-18 Hightoweræs A Dream Comes True, aka Denali. Hun er dronninga i flokken, lederen av hundene, mor og bestemor til de fleste av våre hunder. Vår stamtispe. Øyne sjekket med fri til resultat 3 ganger, A hofter.
Min 3. Siberian Husky, og av mine nåværende hunder den jeg har hatt lengst.
Utmerket mor, streng og rettferdig. Totalt sett en fantastisk hun for meg. Men en med turbo og ikke en hund for alle. Hun sleit ut alle mennesker hun møtte som valp (bortsett fra meg) og hun oppfører seg fortsatt mer som en unghund enn en veteran de fleste dager.
Hun er veldig spesiell for meg, og virkelig en start på en drøm som ble sann. En drømm kalt Snøfrost, og jeg snakker ikke bare om oppdrettsdelen. Avl er bare en liten del av et stort bilde.


Norwegian Show Champion and Norwegian Veteran Winner-18 Hightower's A Dream Comes True, aka Denali She is the queen of the pack, the leader of the dogs, the mother or grandmother of most of our dogs. Our foundation bitch. Eyes screened clear 3 times, excellent hips.
My 3rd Siberian Husky, and of the current dogs the one I've had the longest.
Excellent mother, strickt and fair. Overall a fanastic dog for me. But one with a turbo and not a dog for everyone. She wore out every human she met as a puppy (except for me) and she still acts more like a youngster than a veteran most of the days.
She is very special to me, and truly the start of a dream that came true. A dream called Snøfrost, and I'm not only talking about the breeding part. Breeding is just a small part of a big picture.Var hun ikke en søt valp? Men det er ganske misvisende. Hun var ingen enkel valp. Hun var alltid "på" og brukte sine tenner flittig på alt og alle hele tiden. Jeg er veldig glad i min "kleiner schwarzer Teufel" (tysk for liten svart djevel). Noe hun ble kalt med den største affeksjon. Denali ble født i Tyskland 10. juli 2009, og kom til meg som 8 uker gammel. På bildet er hun rundt 9,5 uker gammel. Flyplassen i Frankfurt gikk hun gjennom som den største selvfølgelighet. Ingen ting var skummelt. En helt unikt selvsikker og frimodig valp.


Wasn't she a cute puppy? But it is quite deceptive, she was no easy puppy. She was always "on" and used her teeth on everything and everyone all the time. I love my "kleiner schwarzer Teufel" (german for little black devil). Called so with the outmost affection. Denali was born in Germany on the 10th of July 2009, and came to me at 8 weeks old. In the photo she is about 9.5 weeks old. Walking through Frankfurt airport she took in a great stride and with no hesitation what so ever. A uniquely confident and outgoing puppy.Denali er en middels stor Siberian og hun elsker å løpe rundt i nysnø. En ekte "snøhund". Selv om hun også liker å steke segselv i sola. Noe som gjør meg nervøs for at hun skal få heteslag. Dette bildet er fra januar 2014.


Denali is a medium size Siberian and she loves to run around in fresh snow. A true "snow dog". Though she also likes to cook herself in the sun, making me nervous about overheating. This photo is from January 2014.Denali, her sammen med Freke, er ikke bare dronninga i flokken, hun er også en lederhund i sele. Hun holder alltid høyresiden, passerer hunder og andre dyr uten problem (bortsett fra katter til tider). Hun var aldri den raskeste hunden, men hun stopper aldri og holder alltid en stram bakline. Hun er nå mer eller mindre pensjonert fra trekkarbeid, siden de yngre hundene er raskere. Jeg bruker henne fortsatt til å trene valpene i spannkultur. Bildet er fra 31. mars 2013


Denali, here together with Freke, isn't only the queen of the pack, she is also lead dog in harness. She always keeps to the right, passes dogs and other animals without a hitch (except cats at times). She never was the fastest dog, but she never stopps and always keeps a tight tugline. She is more or less retired from harness work now, as the younger dogs are faster. However I still use her to train the puppies in harness etiquette. Photo is from the 31st of March 2013Denali har aldri vært en typisk storvinner på hundeutstillinger, men hun elsker å delta. Hun er en morsom hund å vise siden hun så tydelig liker det. Som unghund fikk hun en gruppeplassering og forrige sommer, med en pels som var den verste hun noen sinne har hatt, ble hun Best In Show veteran. Veldig moro! Denali visste veldig godt at dette var HENNES seier.


Denali has never been a typical big show winner, but she loves to show off! She is a fun dog to show as she so clearly enjoys it. As a young dog she got a group placement, and last Summer with a coat worse that she's ever had, she became Best in Show veteran. Great fun! And she knew so well that this was HER win.Opp gjennom årene har vi vært på mange fine turer sammen. I skogen, langs havet og på fjellet. Min favoritt er høyfjellet som på dette bildet fra September 2011.


During the years we have been on a lot of nice hiking trips. In the woods, along the sea and in the mountains. My favourite is the high mountains like in this photo from Septemer 2011.
Denali elsker å grave, graving i "sølesesongen" leder alltid til fine og reine hunder... Hun elsker å vasse i bekker, og fange bølger hvis vi er ved havet. En aktiv og leken hund, og de thar ikke endret seg selv om hun har blitt eldre. Bildet er fra april 2012.


Denali loves to dig, digging during "mudseason" always leads to nice and clean dogs.... She also loves to wade in creeks and catching waves if we are by the sea. An active and playful dog, and that doesn't change even if she is getting older. Photo is from April 2012


Kommentarer