Sågas uke

I løpet av 14 uker vil alle våre Siberians ha hver sin uke på Instagram. Følg hos gjerne på Snøfrost Siberians. Etter uken vil alle bilder og tekst også publiseres her i bloggen.

During 14 weeks all our Siberians will get one week each on Instagram. Feel free to follow us at Snøfrost Siberians. After the week all photos and text will be published in the blog as well.Uke 17 er Sågas uke


Snøfrost Såga den Vise er den eneste tipsa og første valpen som ble født i Snøfrost Norrønkullet. Hun er en "kruttønne" av energi, men har også utholdenhet. Såga er en av våre beste hunder i selen, og gjør det bra i bakerste (wheel) og midt-posisjoner. Noen ganger blir hun litt for nysgjerrig og distrahert av andre ting, så hun er ikke en leder i spannet. Med oss, hennes oppdrettere og eiere, er hun veldig glad i kos, klapp og opperksomhet, men hun er litt selektiv med fremmede.
Hun er øyenlyst og gonioskopert uten anmerkninger. Hun har blitt vist begrenset på utstillinger, og har flere best i rasen valp, og et CERT og best i rasen som beste resultat som voksen.

week 17 is "Såga week"
Snøfrost Såga den Vise (Såga the wise) is the only girl and first puppy to be born in Snøfrost Norrønkullet (the Norse litter). She's a "barrell of gun powder", a Norwegian proverb to describe someone or something with lots of energy than can be released quickly. But she also has stammina. Såga is one of our best working dogs and does well in wheel and team. Sometimes she gets a bit too curious or distracted so she's not a lead dog. With us, her breeders and owners, she loves cuddles and attention but she is picky when it comes to strangers. Eyes are screened clear and gonioscopied clear. She has been shown a limitied number of times and has several best of breed puppy and a CAC and BOB as best results as an adult.


Dag 2


Dette er en av mine favorittbilder av henne som valp. Hun var en kvikk liten jente og kunne gå i evigheter. Dette bildet er tatt fra en gåtur på høyfjellet når hun var 3 måneder gammel. Vi var redd det ville bli for mye for henne og broren hennes, men det var ingen grunn til bekymring. Hun hadde fortsatt energi igjen når vi kom hjem igjen.

Day 2
This is one of my favourite photos of her as a puppy. She was such an alert little girl and could keep on going forever. The photo is from a hike in the high mountains when she was 3 months old. We were afraid it would be too much for her and her brother, but we hadn't had to worry. She still had energy to spare when we got back home.


Dag 3


Såga har lært at det er fint å bli våt på beinene og magen for å kjøle seg ned på en varm sommerdag. Som en ung hund ville hun ikke engang tråkke i en vanndam. Dumme jenta :)

Day 3
Såga has learnt that on a warm summer's day it's a good thing to get your feet and belly wet in order to cool down. It took a warm day to learn it. As a youngster she wouldn't even step in a puddle, silly girl :)Dag 4


Det å gå en tur med Såga er ikke det enkelste i verden. Hun trekker hardt hele veien. Du får en noe spesiell gåstil når du går med hunder som trekker slik. Len deg tilbake og hold tilbake hundene delvis med din egen kroppsvekt. Vi går selvsagt med dem i kortseler og et bra trekkbelte på oss selv. Hvis vi ikke gjorde det ville vi ikke hatt noen skuldre og armer igjen etter turen.

Day 4

Going for a walk with Såga isn't the easiest thing in the world. She pulls hard all the way. You get a rather special way of walking when you walk dogs with this attitude, lean back and hold the dogs partially with your own bodyweight. We of course walk them in short harness and a proper belt on ourselves. If not we wouldn't have any shoulders and arms left after the walk.


Dag 5


Jeg har ikke så mange gode bilder av Såga i selen siden hun vanligvis er lengre bak i spannet. Her er ett fra hun hvar unghund og ble trekktrent med sykkel sammen med sin far Freke.

Day 5
I don't have that many good photos of Såga in harness as she usually is further back in the team. Here is one when she was a young girl and was harness trained infront of the bicycle together with her dad Freke.

Dag 6


Høst og vinter er vår hovedaktivitet trekking, men seinvår og sommer går vi på mange turer med hundene. Hunden køver ofte hvis det ikke er for varmt. Såga er ikke noe unntak. Bildet er fra sommeren 2017 og den andre hunden er hennes bror Orca.

Day 6
During fall and winter our main activity is pulling, but during late spring and summer we go on many hikes and the dogs often backpack if it isn't too hot. Såga is not exception. Photo is from Summer 2017 and the other dog is her brother Orca.


Dag 7


Bildet er fra vinteren 2018 når vi fikk masse nysnø i løpet av et par dager. Hundene hadde det veldig moro med å løpe og hoppe rundt i den løse nysnøen. Dette er et bildet jeg liker veldig godt av Såga tatt av min mann, og redigert av meg for å få frem de virkelige fargene og lyset (orginalen var undereksponert). Det summerer opp Såga på en god måte; glad, gal og elsker og løpe og hoppe rundt i snøen.

Day 7
Photo from the winter of 2018 when we got a lot of snow in a couple of days. The dogs had great fun running and jumping around in the fresh and loose snow. I love this shot of Såga captured by my husband, and edited by me to bring out the real colours (the orginal had too low exposure). It sums up Såga in a good way, happy, crazy, and loving to run and jump around in the snow.

Kommentarer