Jøntvedttjønna rundt

Hike around Jøntvedttjønna (a small lake). 

Kart fra Garmin GPSmap 64st, under høydeprofilen
Map from Garmin GPSmap 64st, below the altitude profile


I dag gikk vi for første gang i år rundt Jøntvedttjønna, det vil si vi går i en ganske så stor bue rundt tjernet på vestsiden, opp lia. Fortsatt mye snø i terrenget, men stedvis helt bart i en del meter. Totalt sett var det nok mer barmark enn snø nå. Snøen på sin side var råtten og skjulte mange groper og hull som man til stadighet tråkka nedi.  Fin tur på 9,1 km og en god del høydemeter i varmt vær og strålende solskinn i påska.

Det er fint med hjemmepåske også. I morgen blir det jobb på meg, før det er et par dager til med fri.


Today, for the first time this year, we went around Jøntvedttjønna. A pretty large bow around it on the west side, up the hill. Still a lot of snow in the terrain, but at times snow free for several meters at the time. At this time it probably was more snow free ground than snow covered ground in total. The snow was rotten and hid a lot of bogs and holes to step into. A nice hike for 9,1 km and quite a few meters in climb and decline. We had warm and sunny Easter weather.

It's nice being at home during Easter as well. Tomorrow I'm going to work before I have another couple of days off.Denali er så glad for at "vassesesongen" er i gang. Hun elsker å vasse i alt av bekker og dammer langs vår vei. 


Denali is so happy that the "wading season" is open. She loves to wade in all of creeks and puddles along our way.Blåveis (Hepatica nobilis) kommer i flere farger i det ville, fra dyp blå (over) til rosa/rød (under).

Pennyworth (Hepatica nobilis) comes in several colours in the wild from deep blue (above) to pink/red (below)
Noe lukter godt, best å gni det inn.

Something smells good, better rub it in.
En kort video fra en liten del av løypa.
A short video from a small part of the path.
Dalbris, Denali, Beringia, Fjellbris


Det var en god del falne trær langs turen, spesielt mot slutten.  Noen var langt mer utfordrende å forsere enn dette treet.

There was quite a bit of fallen trees along the hike, especially towards the end. Some were far more of a challenge to pass than this tree.


Kommentarer