tirsdag 28. mars 2017

Lucidakullet er planlagt sommeren 2017

the Lucida litter is planned for Summer 2017


Lucida er et navn for den mest lyssterke stjernen i en konstellasjon
Lucida is a name for the brightest star in a constellation

Dersom alt går som planlagt vil Stjerne dra på en date i løpet av april. Stjerne er en middels stor tispe med et godt eksteriør, og gode bevegelser. Hun jobber bra i selen, men er ikke den mest fokuserte eller raskeste av hundene våre. Hun liker å se rundt seg og få med seg alt.
 Stjerne er en sosial tispe som elsker oppmerksomhet fra alle, enten hun kjenner deg eller ikke. Hun er veldig blid og fornøyd, logrer nesten konstant. Hun har sin særegne mørke og lave hilseul når dersom vi har vært borte fra henne. Hun er en herlig, snill og enkel tispe på de fleste måter.

If everything goes according to plan, Stjerne will go for a date sometime in April. Stjerne is a medium sized bitch with a good conformation and good movements. She works well in harness, but isn't the most focused or fastest of our dogs. She loves to look around at take everything in.
Stjerne is an outgoing girl who loves attention from everybody, strangers and loved ones alike. She is a very happy bitch and wags her tail almost all the time. When we come home, she greets us with her own dark greeting howl.  She is a lovely, gentle and most of the time easygoing girl in most ways.


Noen bilder av Stjerne / some photos of Stjerne
Stjernes kavaler blir Damon. Damon er en Siberian jeg har kjent til siden før kullet han ble født i kom til verden, og det var bare såvidt han ikke endte opp her hos meg. Men tidspunktet passet ikke da jeg alt hadde en ung hannhund.
Damon er en godt bygd hund, men han er bare sparsomt stilt ut. Han er først og fremst vært en familiehund siden han var valp. Han trekker på ski og foran sykkel, og er en aktiv hund og velmuskulert. Som Stjerne, er Damon også en veldig glad og sosial hund. Han har noen styrker der Stjerne har noen svakheter og omvent. De utfyller hverandre godt.
Damon har en litt spennende stamtavle. Faren hans er fra USA, og er nå tilbake i USA, og farfar er en ganske legendarisk Siberian Husky.


The cavalier of Stjerne will be Damon. Damon is a Siberian I've know about before the litter he was born in arrived in this world, and he nearly ended up at my place. However the timing was wrong as I already had a young male.
Damon is a well built dog, but only shown twice in dog shows. He has first and foremost been a family dog since he was a puppy. He does work in skijoring and in front of a bike. He is an active dog with and well muscled. As Stjerne he is a very happy and outgoing dog.  He has some strenghts where Stjerne has some weaknesses and vice verca. They fulfill eachother well.
Damon has an interessting pedigree as well. His sire is from USA, and he is now back in USA, and his father's father was a fairly legendary Siberian Husky.Noen bilder av Damon /some photos of Damon

 

Det er gode sjanser for at valpene her blir både stødige og sosiale, og forhåpentligvis også med bra eksteriør, og som jobber greit i selen når de får muligheten.

I dette kullet vil vi gjerne sette en tispe på fôr. Ta kontakt hvis du kan være interessert i dette.  Vi foretrekker at du ikke bor altfor langt unna, men unntak kan kanskje gjøres.


There are good chances of some very steady and outgoing puppies in this litter, and hopefully with a good conformation and decent workers as well.

In this litter we would love to place a girl on breeding terms. Please contact us if this sounds like something you might be interessted in. We prefer that you don't live too far away, but we might make and exception.

fredag 24. mars 2017

NKK Kristiansand, bedre seint enn aldri

NKK international dog show, better late than neverForrige helg var vi på NKK Kristiansand. Vi hadde ikke store forhåpningene da Freke og Stjerne begge røytet, og Beringia visste vi ikke helt om ville falle i dommerens smak. Norsk dommer, og jeg hadde ikke stilt for ham siden 2010 når Denali var junior så dette var en jeg gjerne ville stille for.

Ikke mist så ville Bolt være der med sin deleier Monica, hele veien fra Tromsø!
Det er jo ikke så ofte jeg får sett min "halve hund", så dette så vi begge frem til og det var en stor motivasjon for å faktisk komme seg ut døra midt i eksamenslesningen.

Last weekend we attended NKK international dog show in Kristiansand. We didn't hope for much as Freke and Stjerne had started their spring shedding, and Beringia is a dog we didn't know if the judge would like.  It was a Norwegian judge, and I hadn't shown under him since 2010 when Denali was a junior, so this was a judge I wanted to show under. 

Not the least Bolt would be there with his co-owner Monica, all the way from Tromsø!
It isn't very often I get to see my "half dog", so this was something we both were looking forward to, and a big motivation to get out of the door in the middle of reading to my exam.Dommer var Eivind Mjærum, en veldig hyggelig mann mot både hunder og handlere, og som jeg også synes var en god dommer på rasen. Stiller gjerne for ham igjen.

The judge was Eivind Mjærum, a very pleasant judge to show under for both dogs and handlers, I also found him to have a good grip on the breed. I will enter under him again. 

Først ut var junior hann, Northspring's Green Lake, Bolt
First into the ring was junior male, Northspring's Green Lake, Bolt.


Velbygd maskulin hann. Oppmot maks størrelse. Velbygget kraftig med god kropp, god muskulatur. God benstamme. Beveger seg med gode steg og godt driv. Utmerket pels.

my translation:
Well built masculine male. At the upper limit in size. Well built powerful with good body, good musculature. Good bones. Moves with good steps and drive. Excellent coat.
 Excellent, 2. beste junior (2nd best junior)


Etter de andre hannene var det Frekes tur fra champion klassen. Hightower's Freke Winter Spirit
After the other males, it was Freke's turn from the champion class. Hightower's Freke Winter Spirit


Utmerket type. Kraftig maskulin champion med gode proposjoner. Godt hode og uttrykk. Fin hals. Velformet brystkasse, god kropp, god beinstamme. Beveger seg med fine steg, Godt driv. Utmerket pels.

my translation:
Excellent type. Powerful masculine champion with good propotions. Good head and expression. Nice neck. Well shaped chest, good body, good bones. Moves with nice steps. Good drive. Excellent coat.
 Excellent, CK, beste hann (best male), CACIB, BIM (BOS)


Beringias tur, i unghundklassen, kom etter en stor klasse med junior tisper. Snøfrost Unike Beringia
Beringia's turn, in intermediate, came after a large class of junior bitches. Snøfrost Unike Beringia


Velbygd unghund. Feminin. Bra uttrykk. Saksebitt. Velplasserte ører. God kropp. God beinstamme. Beveger seg med lette effektive steg. God pels.

my translation:
Well built young bitch. Feminine. Good expression. Scissor bite. Well placed ears. Good body. Good bones. Moves with light effective steps. Good coat.
Excellet, CK, 3.beste tispe (3rd best bitch)


Stjerne var den siste av våre, i en stor åpen klasse. Snøfrost Skimrende Stjernelys
Stjerne was the last out of ours, in a large open class. Snøfrost Skimrende Stjernelys.


Utmerket type. Gode proposjoner. Feminin. God kropp, god muskulatur. Kunne vært litt bedre vinklet i fronten. Utmerket beinstamme. Gode poter. Rasetypiske bevegelser. Utmerket pelskvalitet.

my translation:
Excellent type. Good propotions. Feminine. Good body, good musculature. Could be a bit better angulated in front. Excellent bones. Good paws. Breed typical movements. Excellent coat quality.
 Excellent, 3. beste åpen tispe (3rd best open bitch)


We er veldig fornøyd med resultatene til våre hunder.
We are very pleased with our dogs' results. 


mandag 13. mars 2017

To par øyne undersøkt

Two pairs of eyes checkedI dag ble Såga, Snøfrost Såga den Vise, og Stjerne, Snøfrost Skimrende Stjernelys, øyelyst hos Øyevet i Skien.
Begge ble både gonioskopert og fikk vanlig øyelysning.

Såga har ingen anmerkninger hverken etter gonioskopien eller vanlig øyenlysning.

Stjerne hadde ingen anmerkninger etter gonioskopien, men har ett feilstilt øyehår på høyre øyes nedre øyelokk. Dette gir diagnosen mild distichiasis. Det vil ikke ha noe nevneverdig å si for henne. Dette er ikke en tilstand som typisk forverrer seg og for Stjernes vedkommende virker det ikke til å irritere øyet (noe feilstilte hår kan gjøre. Det sees gjerne ved at det affiserte øyet renner litt mer enn normalt). I avlssammenheng så bør hannhunden være fri for distichiasis. Ellers er det ingen hindringer for avl.Today Såga, Snøfrost Såga den Vise, and Stjerne, Snøfrost Skimrende Stjernelys, got their eyes checked at Øyevet in Skien.
Both of them had a gonioscopy as well as a regular eye check. 


Såga had nothing to note from gonioscopy nor the regular eye check. 

Stjerne had nothing to not from the gonioscopy, but she had one abonormal eye lash on the right eye lower eyelid, giving her the diagonis mild distichiasis. This is not a condition that typically worsen with time. When it comes to Stjerne in particular it doesn't seem to irritate her eye at all either (some abonrmal eyelashes do so, and you might see that the affected eye runs a bit more than normal). When it comes to breeding, the dog should be free from distichiasis. Other than that there is no reason not to breed from this prespective. 

lørdag 11. mars 2017

Vindkullet er ventet i april!

the Wind litter is expected in April! Endelig! 
Etter lang planlegging, og venting, så er kullet på vei!
Vindkullet ble planlagt for godt over et år siden, med håp om paring sommeren 2016. Det skjedde ikke. Fjellbris stoppet opp sin løpetid tilsynelatende uten eggløsning. I det minste utviste hun ingen ståadferd.

Så var det å vente på neste løpetid. Det varte og rakk, og nesten 7,5 mnd seinere kom den. Da var det bare å få avtalt møte med den utkårede hannhunden i Sverige. Selvsagt var dette en uke hvor det var litt komplisert å få til en date. Fjellbris skulle virkelig ikke gjøre det enkelt.

Les mer om kombinasjonen i mitt tidligere blogginnleggFinally!
After a long time planning, and waiting, the litter is on the way!
The Wind litter was planned well over a year ago, with a hope for mating in the Summer of 2016. That didn't happen. Fjellbris stopped her heat seemingly without an ovulation. At least she didn't display any standing behaviour.


Nothing else fore it but to wait for the next heat. The time passed slowly and almost 7,5 months later the next heat arrived. Then it was just the matter of agreeing with the males owner where and when to meet up. Of course this was in a week where it was a bit complicated to make it happen. Fjellbris wasn't about to make it easy. 

Read more about the combination in my earlier blog entry

Søndag 5. februar viste hun ståadferd, og mandag 6. februar kjørte jeg til Karlstad for å møte hannhunden og mannen til Eva som eier ham i 18-tiden (så jeg dro i 11-tiden hjemmefra). Hunden likte hverandre og lekte, men ingen paring. Dette var på dag 11 av løpetiden. Så var det bare å kjøre hjem igjen, og prøve seinere.


Sunday the 5th of February she displayed standing behaviour, and Monday the 6th of February I drove to Karlstad in Sweden to meet up with the male and the owner's boyfriend around 6 p.m. (I left home about 11 a.m.). The dogs liked eachother, but no mating. This was day 11 of the heat. Had to turn around and go back home, try again later. 


Torsdag 9. februar, dag 14 av løpetiden, ble det ny tur til Sverige. Denne gang kjørte jeg klokken 2 om natten, og var fremme i 08:30-tiden.
Vi fant oss et skogholt i nærheten så hundene ikke måtte forholde seg til trafikk, mennesker og andre dyr. Og denne gangen var det klaff!
Etter få minutter med lek og flirting, ble det en paring med 12 minutters heng :)


Thursday the 9th of February, day 14 of the heat, another drive to Sweden. This time I left home around 2 a.m. and arrived around 8:30 a.m.
We found a nice spot in a bit of forest in order for the dogs to not be disturbed by traffic, people and other animals. And this time it worked out!
After a few minutes play and flirting, we got a mating with 12 minutes of hanging. :)


Paret etter den vellykkede daten
The couple after the successful date


Donzi var veldig fornøyd etter hans one day stand
Bildet er tatt av Eva Seger, Donzis eier.

Donzi was very satisified after his one day stand
The photo is taken by Eva Seger, Donzi's owner.

Og da var det bare å vente, igjen.
Jeg turte ikke håpe for mye at Fjellbris tok seg etter reisene til Sverige. Første delen var på plass, en paring var gjennomført, men ville hun bli drektig?

Dagene gikk, Fjellbris var segselv lik (som alle mine tisper pleier å være etter løpetid og eventuelt paring). Da hun rundet 3 uker synes jeg buken hennes kanskje virket bitte litt fyldigere, men avskrev det som et sikkert tegn da det kan skyldes så mange andre faktorer også. Hun sover kanskje litt mer enn normalt, men igjen kan det bare skyldes at hun faktisk har hatt løpetid.


And the waiting game was on, again.
I didn't dare hope too much that Fjellbris had taken after the travels to Sweden. The first part was in place, a mating was done, but would she become pregnant?

As the days passed Fjellbris was as normal (just like all my bitches usually are after a heat and sometimes a mating). As she turned 3 weeks I though her belly might look a wee bit fuller, but didn't take it as a sure sign as there are so many things that might cause this type of sign. She was perhaps sleeping a bit more than normally, but again it could just be because of the heat she had and nothing to do with pregnancy.
Dag 29, fredag 10. mars, dro vi til Grenland Dyreklinikk for å få svar på hvorvidt hun er drektig eller ikke. Veterinæren palperte først buken, men sa ingenting, så vi ble holdt i spenning litt lengre. Så var ble det en runde med UL apparatet, og tvilen var over. Fjellbris er drektig! 

Day 29, Friday the 10th of March, we went to Grenland Dyreklinikk to get an answer. Was she pregnant or not? The veterinary first palpated her abdomen, but didn't say anything, so we were kept waiting a little bit longer. Then we went to have a look with ultra sound, and the doubt passed away. Fjellbris is pregnant!Veterinæren kjente 2 ved palpering, vi så 3 på UL. Hvorvidt det er flere leitet vi ikke etter da alt vi var ute etter var en konstatering av drektighet. Hverken veterinær eller vi så noe poeng i å la Fjellbris gå igjennom en litt stressende situasjon mer enn nødvendig for å prøve å telle antall fosterblærer. Så det kan være 3, det kan være flere.


Nå er det bare å krysse fingrene videre for at hun bærer de fram, og ingenting spesielt hender. Tisper kan reabsorbere ett eller flere fostre en god stund etter dag 29.  Mange andre ting kan gå galt også, men vanligvis så gjør det heldigvis ikke det. Jeg håper virkelig hun får en tispe jeg kan beholde etter henne.


The veterinary felt 2 foetuses by palpation, we saw 3 with ultra sound. We don't know if there are more, we didn't look or try to count as all we wanted to know if wether she was pregnant or not. Neither the vet or we saw a point in letting Fjellbris stay in a bit of a stressing possition longer than necessary to try and count the number of foetuses. There might be 3, there might be more. 

Now we have to cross our fingers that she carries them to term, and that nothing goes wrong. Bitches might reabsorb one or more foetuses a good while after day 29. And all sorts of other things might go wrong as well, but luckilly they usually don't. I really hope she gets a puppy for me to keep, prefrably a bitch.


På tur etter turen til veterinæren sammen med hundefamilien.
Beringia, Fjellbris, Huldra og Denali

On a hike after the trip to the veterinary together with the dog family. 


Det er mange som har vist sin interesse for dette kullet, og mange har ventet lenge. Det skal nok mye til at det blir valper til alle, men jeg håper at det kommer litt flere enn 3 slik at mer enn 1-2 valpekjøpere kan få en glad beskjed i påska. Termin er 13.-15. april.


There are many people who has shown interest for this litter, and sveral have waited for a long time. I don't think there will be enough puppies for all, but I do hope there will be more than 3, in order for more than 1 or 2 puppy buyers to get a happy messages around Easter. Term is the 13th to 15th of March

tirsdag 7. mars 2017

Betydningen av et navn, del IV: Stjerne og Huldra

The meaning of a name, part IV: Stjerne and Huldra
Del IV er navnene til Stjerne og hennes "halvniese" Huldra.

Part IV is the names of Stjerne and her "half niece" Huldra
Stjerne                                        
Stjerne er en av valpene i Julekullet og hennes fulle navn er Snøfrost Skimrende Stjernelys.

For meg er stjerner som skinner på den mørke himmelen på klare vinternetter noe jeg delvis forbinder med jul, og delvis med vinter.  Stjerne er rett og slett kalt opp etter de stjernene man ser på nattehimmelen. Stjerner har fascinert meg helt siden jeg var liten, og jeg har mange gode minner av at min farfar lærte meg litt om stjerner og hvilke stjernebilder man kunne se på nattehimmelen.Stjerne is one of the puppies in the Christmas litter and her full pedigree name is
Snøfrost Skimrende Stjernelys. 


To me stars shining in the dark sky on clear winter nights something in part makes me think of Christmas, and with winter as well. Stjerne means star, and she is named for the stars we see in the night sky. Stars have fascinated me since I was a little girl, and I have many happy memories of my grandfather teaching me a bit about stars and what constellations you could see in the night sky. Huldra                                                   


Huldra er valpen vi beholdt fra Eventyrkullet. Hennes fulle navn er Snøfrost Forlokkende Huldra. 

Huldra er et vesen som møtes på i flere av Huldreeventyrene samlet av Asbjørnsen
Etymologi av norrønt hylja, 'skjule'. En hulder er en kvinnelig skogsvette fra norsk folketro, og knyttet til de underjordiske. Det finnes mange sagn om Huldra, felles for mange er at hun er vakker, men har kuhale. Hun lokker ofte til seg menn av  menneske slekt og gifter seg med dem. Hun er særlig knyttet til setertradisjonen og har kyr som er svært gode, derfor er også ganske mange av huldresagnene knyttet til sæterdrift, slik som i Eventyre Huldreætt. I Huldreætt får man også innblikk i at huldra er sterk og viljefull og ikke alltid den enkleste som kone. Ofte er huldrene også musikalse og mange spelemenn lærte av huldrespel, huldreslått og huldrelokk. Eksempel på en huldreslått og huldrelokk Det er ikke alltid så lett å få øye på Huldra, og noen ganger forsvinner hun bare i løse luften.
Huldra is the puppy we kept from the Folktales litter. Her full pedigree name is
Snøfrost Forlokkende Huldra


Huldra is a creature that is encountered in several of the huldretales gathered by AsbjørnsenThe name is 
from Norse hylja wich means "covered" or "secret". She is a female creature from Norwegian folklore, and has ties to the underground dwellers. There are several tales about Huldra, common for most is that she is very beautiful but has a cow's tail. She often seduces men of human kind and marry them. She has close ties to sheilings and has a very good stock of cattle. Because of this several of the tales of Huldra is consentrated around sheilings, like in the tale "Huldreætt" (of hulder decent). In this tale you get a feeling of her strenght and that she is a strong willed woman as well, and not the easiest of wives. The huldrer (plural of hulder, Huldra is the definite singular of a hulder) is often giftet in music as well and several fiddlers learned hulderplays, huldreslått and huldrelokk (I haven't found any English words for the type of music a slått or a lokk is). Example of a huldreslått and a huldrelokk. It isn't always easy to catch a glimpse of Huldra, and sometimes she just vanishes into thin air.