Lucidakullet er planlagt sommeren 2017

the Lucida litter is planned for Summer 2017


Lucida er et navn for den mest lyssterke stjernen i en konstellasjon
Lucida is a name for the brightest star in a constellation

Dersom alt går som planlagt vil Stjerne dra på en date i løpet av april. Stjerne er en middels stor tispe med et godt eksteriør, og gode bevegelser. Hun jobber bra i selen, men er ikke den mest fokuserte eller raskeste av hundene våre. Hun liker å se rundt seg og få med seg alt.
 Stjerne er en sosial tispe som elsker oppmerksomhet fra alle, enten hun kjenner deg eller ikke. Hun er veldig blid og fornøyd, logrer nesten konstant. Hun har sin særegne mørke og lave hilseul når dersom vi har vært borte fra henne. Hun er en herlig, snill og enkel tispe på de fleste måter.

If everything goes according to plan, Stjerne will go for a date sometime in April. Stjerne is a medium sized bitch with a good conformation and good movements. She works well in harness, but isn't the most focused or fastest of our dogs. She loves to look around at take everything in.
Stjerne is an outgoing girl who loves attention from everybody, strangers and loved ones alike. She is a very happy bitch and wags her tail almost all the time. When we come home, she greets us with her own dark greeting howl.  She is a lovely, gentle and most of the time easygoing girl in most ways.


Noen bilder av Stjerne / some photos of Stjerne
Stjernes kavaler blir Damon. Damon er en Siberian jeg har kjent til siden før kullet han ble født i kom til verden, og det var bare såvidt han ikke endte opp her hos meg. Men tidspunktet passet ikke da jeg alt hadde en ung hannhund.
Damon er en godt bygd hund, men han er bare sparsomt stilt ut. Han er først og fremst vært en familiehund siden han var valp. Han trekker på ski og foran sykkel, og er en aktiv hund og velmuskulert. Som Stjerne, er Damon også en veldig glad og sosial hund. Han har noen styrker der Stjerne har noen svakheter og omvent. De utfyller hverandre godt.
Damon har en litt spennende stamtavle. Faren hans er fra USA, og er nå tilbake i USA, og farfar er en ganske legendarisk Siberian Husky.


The cavalier of Stjerne will be Damon. Damon is a Siberian I've know about before the litter he was born in arrived in this world, and he nearly ended up at my place. However the timing was wrong as I already had a young male.
Damon is a well built dog, but only shown twice in dog shows. He has first and foremost been a family dog since he was a puppy. He does work in skijoring and in front of a bike. He is an active dog with and well muscled. As Stjerne he is a very happy and outgoing dog.  He has some strenghts where Stjerne has some weaknesses and vice verca. They fulfill eachother well.
Damon has an interessting pedigree as well. His sire is from USA, and he is now back in USA, and his father's father was a fairly legendary Siberian Husky.Noen bilder av Damon /some photos of Damon

 

Det er gode sjanser for at valpene her blir både stødige og sosiale, og forhåpentligvis også med bra eksteriør, og som jobber greit i selen når de får muligheten.

I dette kullet vil vi gjerne sette en tispe på fôr. Ta kontakt hvis du kan være interessert i dette.  Vi foretrekker at du ikke bor altfor langt unna, men unntak kan kanskje gjøres.


There are good chances of some very steady and outgoing puppies in this litter, and hopefully with a good conformation and decent workers as well.

In this litter we would love to place a girl on breeding terms. Please contact us if this sounds like something you might be interessted in. We prefer that you don't live too far away, but we might make and exception.

Kommentarer