Vindkullet er ventet i april!

the Wind litter is expected in April! Endelig! 
Etter lang planlegging, og venting, så er kullet på vei!
Vindkullet ble planlagt for godt over et år siden, med håp om paring sommeren 2016. Det skjedde ikke. Fjellbris stoppet opp sin løpetid tilsynelatende uten eggløsning. I det minste utviste hun ingen ståadferd.

Så var det å vente på neste løpetid. Det varte og rakk, og nesten 7,5 mnd seinere kom den. Da var det bare å få avtalt møte med den utkårede hannhunden i Sverige. Selvsagt var dette en uke hvor det var litt komplisert å få til en date. Fjellbris skulle virkelig ikke gjøre det enkelt.

Les mer om kombinasjonen i mitt tidligere blogginnleggFinally!
After a long time planning, and waiting, the litter is on the way!
The Wind litter was planned well over a year ago, with a hope for mating in the Summer of 2016. That didn't happen. Fjellbris stopped her heat seemingly without an ovulation. At least she didn't display any standing behaviour.


Nothing else fore it but to wait for the next heat. The time passed slowly and almost 7,5 months later the next heat arrived. Then it was just the matter of agreeing with the males owner where and when to meet up. Of course this was in a week where it was a bit complicated to make it happen. Fjellbris wasn't about to make it easy. 

Read more about the combination in my earlier blog entry

Søndag 5. februar viste hun ståadferd, og mandag 6. februar kjørte jeg til Karlstad for å møte hannhunden og mannen til Eva som eier ham i 18-tiden (så jeg dro i 11-tiden hjemmefra). Hunden likte hverandre og lekte, men ingen paring. Dette var på dag 11 av løpetiden. Så var det bare å kjøre hjem igjen, og prøve seinere.


Sunday the 5th of February she displayed standing behaviour, and Monday the 6th of February I drove to Karlstad in Sweden to meet up with the male and the owner's boyfriend around 6 p.m. (I left home about 11 a.m.). The dogs liked eachother, but no mating. This was day 11 of the heat. Had to turn around and go back home, try again later. 


Torsdag 9. februar, dag 14 av løpetiden, ble det ny tur til Sverige. Denne gang kjørte jeg klokken 2 om natten, og var fremme i 08:30-tiden.
Vi fant oss et skogholt i nærheten så hundene ikke måtte forholde seg til trafikk, mennesker og andre dyr. Og denne gangen var det klaff!
Etter få minutter med lek og flirting, ble det en paring med 12 minutters heng :)


Thursday the 9th of February, day 14 of the heat, another drive to Sweden. This time I left home around 2 a.m. and arrived around 8:30 a.m.
We found a nice spot in a bit of forest in order for the dogs to not be disturbed by traffic, people and other animals. And this time it worked out!
After a few minutes play and flirting, we got a mating with 12 minutes of hanging. :)


Paret etter den vellykkede daten
The couple after the successful date


Donzi var veldig fornøyd etter hans one day stand
Bildet er tatt av Eva Seger, Donzis eier.

Donzi was very satisified after his one day stand
The photo is taken by Eva Seger, Donzi's owner.

Og da var det bare å vente, igjen.
Jeg turte ikke håpe for mye at Fjellbris tok seg etter reisene til Sverige. Første delen var på plass, en paring var gjennomført, men ville hun bli drektig?

Dagene gikk, Fjellbris var segselv lik (som alle mine tisper pleier å være etter løpetid og eventuelt paring). Da hun rundet 3 uker synes jeg buken hennes kanskje virket bitte litt fyldigere, men avskrev det som et sikkert tegn da det kan skyldes så mange andre faktorer også. Hun sover kanskje litt mer enn normalt, men igjen kan det bare skyldes at hun faktisk har hatt løpetid.


And the waiting game was on, again.
I didn't dare hope too much that Fjellbris had taken after the travels to Sweden. The first part was in place, a mating was done, but would she become pregnant?

As the days passed Fjellbris was as normal (just like all my bitches usually are after a heat and sometimes a mating). As she turned 3 weeks I though her belly might look a wee bit fuller, but didn't take it as a sure sign as there are so many things that might cause this type of sign. She was perhaps sleeping a bit more than normally, but again it could just be because of the heat she had and nothing to do with pregnancy.
Dag 29, fredag 10. mars, dro vi til Grenland Dyreklinikk for å få svar på hvorvidt hun er drektig eller ikke. Veterinæren palperte først buken, men sa ingenting, så vi ble holdt i spenning litt lengre. Så var ble det en runde med UL apparatet, og tvilen var over. Fjellbris er drektig! 

Day 29, Friday the 10th of March, we went to Grenland Dyreklinikk to get an answer. Was she pregnant or not? The veterinary first palpated her abdomen, but didn't say anything, so we were kept waiting a little bit longer. Then we went to have a look with ultra sound, and the doubt passed away. Fjellbris is pregnant!Veterinæren kjente 2 ved palpering, vi så 3 på UL. Hvorvidt det er flere leitet vi ikke etter da alt vi var ute etter var en konstatering av drektighet. Hverken veterinær eller vi så noe poeng i å la Fjellbris gå igjennom en litt stressende situasjon mer enn nødvendig for å prøve å telle antall fosterblærer. Så det kan være 3, det kan være flere.


Nå er det bare å krysse fingrene videre for at hun bærer de fram, og ingenting spesielt hender. Tisper kan reabsorbere ett eller flere fostre en god stund etter dag 29.  Mange andre ting kan gå galt også, men vanligvis så gjør det heldigvis ikke det. Jeg håper virkelig hun får en tispe jeg kan beholde etter henne.


The veterinary felt 2 foetuses by palpation, we saw 3 with ultra sound. We don't know if there are more, we didn't look or try to count as all we wanted to know if wether she was pregnant or not. Neither the vet or we saw a point in letting Fjellbris stay in a bit of a stressing possition longer than necessary to try and count the number of foetuses. There might be 3, there might be more. 

Now we have to cross our fingers that she carries them to term, and that nothing goes wrong. Bitches might reabsorb one or more foetuses a good while after day 29. And all sorts of other things might go wrong as well, but luckilly they usually don't. I really hope she gets a puppy for me to keep, prefrably a bitch.


På tur etter turen til veterinæren sammen med hundefamilien.
Beringia, Fjellbris, Huldra og Denali

On a hike after the trip to the veterinary together with the dog family. 


Det er mange som har vist sin interesse for dette kullet, og mange har ventet lenge. Det skal nok mye til at det blir valper til alle, men jeg håper at det kommer litt flere enn 3 slik at mer enn 1-2 valpekjøpere kan få en glad beskjed i påska. Termin er 13.-15. april.


There are many people who has shown interest for this litter, and sveral have waited for a long time. I don't think there will be enough puppies for all, but I do hope there will be more than 3, in order for more than 1 or 2 puppy buyers to get a happy messages around Easter. Term is the 13th to 15th of March

Kommentarer