To par øyne undersøkt

Two pairs of eyes checkedI dag ble Såga, Snøfrost Såga den Vise, og Stjerne, Snøfrost Skimrende Stjernelys, øyelyst hos Øyevet i Skien.
Begge ble både gonioskopert og fikk vanlig øyelysning.

Såga har ingen anmerkninger hverken etter gonioskopien eller vanlig øyenlysning.

Stjerne hadde ingen anmerkninger etter gonioskopien, men har ett feilstilt øyehår på høyre øyes nedre øyelokk. Dette gir diagnosen mild distichiasis. Det vil ikke ha noe nevneverdig å si for henne. Dette er ikke en tilstand som typisk forverrer seg og for Stjernes vedkommende virker det ikke til å irritere øyet (noe feilstilte hår kan gjøre. Det sees gjerne ved at det affiserte øyet renner litt mer enn normalt). I avlssammenheng så bør hannhunden være fri for distichiasis. Ellers er det ingen hindringer for avl.Today Såga, Snøfrost Såga den Vise, and Stjerne, Snøfrost Skimrende Stjernelys, got their eyes checked at Øyevet in Skien.
Both of them had a gonioscopy as well as a regular eye check. 


Såga had nothing to note from gonioscopy nor the regular eye check. 

Stjerne had nothing to not from the gonioscopy, but she had one abonormal eye lash on the right eye lower eyelid, giving her the diagonis mild distichiasis. This is not a condition that typically worsen with time. When it comes to Stjerne in particular it doesn't seem to irritate her eye at all either (some abonrmal eyelashes do so, and you might see that the affected eye runs a bit more than normal). When it comes to breeding, the dog should be free from distichiasis. Other than that there is no reason not to breed from this prespective. 

Kommentarer