Betydningen av et navn, del IV: Stjerne og Huldra

The meaning of a name, part IV: Stjerne and Huldra
Del IV er navnene til Stjerne og hennes "halvniese" Huldra.

Part IV is the names of Stjerne and her "half niece" Huldra
Stjerne                                        
Stjerne er en av valpene i Julekullet og hennes fulle navn er Snøfrost Skimrende Stjernelys.

For meg er stjerner som skinner på den mørke himmelen på klare vinternetter noe jeg delvis forbinder med jul, og delvis med vinter.  Stjerne er rett og slett kalt opp etter de stjernene man ser på nattehimmelen. Stjerner har fascinert meg helt siden jeg var liten, og jeg har mange gode minner av at min farfar lærte meg litt om stjerner og hvilke stjernebilder man kunne se på nattehimmelen.Stjerne is one of the puppies in the Christmas litter and her full pedigree name is
Snøfrost Skimrende Stjernelys. 


To me stars shining in the dark sky on clear winter nights something in part makes me think of Christmas, and with winter as well. Stjerne means star, and she is named for the stars we see in the night sky. Stars have fascinated me since I was a little girl, and I have many happy memories of my grandfather teaching me a bit about stars and what constellations you could see in the night sky. Huldra                                                   


Huldra er valpen vi beholdt fra Eventyrkullet. Hennes fulle navn er Snøfrost Forlokkende Huldra. 

Huldra er et vesen som møtes på i flere av Huldreeventyrene samlet av Asbjørnsen
Etymologi av norrønt hylja, 'skjule'. En hulder er en kvinnelig skogsvette fra norsk folketro, og knyttet til de underjordiske. Det finnes mange sagn om Huldra, felles for mange er at hun er vakker, men har kuhale. Hun lokker ofte til seg menn av  menneske slekt og gifter seg med dem. Hun er særlig knyttet til setertradisjonen og har kyr som er svært gode, derfor er også ganske mange av huldresagnene knyttet til sæterdrift, slik som i Eventyre Huldreætt. I Huldreætt får man også innblikk i at huldra er sterk og viljefull og ikke alltid den enkleste som kone. Ofte er huldrene også musikalse og mange spelemenn lærte av huldrespel, huldreslått og huldrelokk. Eksempel på en huldreslått og huldrelokk Det er ikke alltid så lett å få øye på Huldra, og noen ganger forsvinner hun bare i løse luften.
Huldra is the puppy we kept from the Folktales litter. Her full pedigree name is
Snøfrost Forlokkende Huldra


Huldra is a creature that is encountered in several of the huldretales gathered by AsbjørnsenThe name is 
from Norse hylja wich means "covered" or "secret". She is a female creature from Norwegian folklore, and has ties to the underground dwellers. There are several tales about Huldra, common for most is that she is very beautiful but has a cow's tail. She often seduces men of human kind and marry them. She has close ties to sheilings and has a very good stock of cattle. Because of this several of the tales of Huldra is consentrated around sheilings, like in the tale "Huldreætt" (of hulder decent). In this tale you get a feeling of her strenght and that she is a strong willed woman as well, and not the easiest of wives. The huldrer (plural of hulder, Huldra is the definite singular of a hulder) is often giftet in music as well and several fiddlers learned hulderplays, huldreslått and huldrelokk (I haven't found any English words for the type of music a slått or a lokk is). Example of a huldreslått and a huldrelokk. It isn't always easy to catch a glimpse of Huldra, and sometimes she just vanishes into thin air.

Kommentarer