torsdag 25. oktober 2018

NKK Nordisk i Harstad

NKK Nordic Dog Show in Harstad

Bolt med sin handler Ida-Helene Sivertsen. Foto: Monica A. Sundset


6. og 7. oktober gikk NKKs nordiske utstilling Harstad av stabelen.  På en nordisk utstilling blir det i år delt ut stor-CERT og nordisk CERT i regi av Norsk Kennel Klub (NKK). De nordiske utstillingene er ganske nye og noe som Nordisk Kennel Union (NKU) samarbeider om, de arrangeres i alle de nordiske landene. I den forbindelse er det også innført et nytt nordisk championat der man må ha 3 nordiske cert fra 3 ulike land etter at hunden først er nasjonal champion i det landet den er registrert.  Det er kun NKK som arrangerer nordiske utstillinger.


The 6th and 7th of Ocotober it was time for the NKK nordic show in Harstad. At a Nordic show this year a national CAC and a nordic CAC will be awarded. The Nordic dog shows are fairly new and something the Nordic Kennel Union (NKU) cooperates about, they excist in all the nordic countries. And there is a new nordic championship as well where you need a nordic CAC from 3 different countries after first having become a champion in the country the dog is registered. 


Denne helgen var det vår deleide hannhund i nord, Northsprings Green Lake (Bolt), som deltok på utstilling med sin deleier Monica A. Sundset som han til daglig bor hos i Tromsø, og handleren
Ida-Helene Sivertsen.

Dommer for siberian husky denne helgen var Jadranka Miljatovic fra Kroatia


This weekend our co-owned boy in the north Northsprings Green Lake (Bolt) participated in this dog show with his co-owern whom he lives with in Tromsø; Monica A. Sundset and the handler
Ida-Helene Sivertsen

The judge for siberian husky this weekend was Jadranka Miljatovic from CroatiaBolt ble som alltid vist veldig godt av sin handler og kritikken ble som følger
Bolt was, as always, very well shown by his handler and the critique was
3 years old male. Strong good male. Strong masculine head. Would like a bit shorter and more rounded muzzle. Good neck and forechest. Good topline. Well angulated. Moves well. 
Excellet.AK 1.AKK CK CERT beste hannhund Nordisk-CERT Best i Rasen

Bolt med sin handler Ida-Helene Sivertsen. Foto: Monica A. Sundset


Bolt gikk dermed videre fra rasebedømmelsen til å konkurrere i gruppa. Gruppedommer var Annamaria Tarján fra Ungarn.
Som vanlig var det en stor gruppe i gruppe 5, hele 33 ulike raser konkurrerte mot hverandre


Bolt went on from the breed judgement to compete in the group finals. Group judge was
Annamaria Tarján from Hungary.
As usual it was a big group in group 5, 33 different breeds competed with each other.


Blot ble/Bolt was:
Best i Gruppen nr. 3 

Et kjemperesultat for vår unge hannhund fra Northsprings kennel i Serbia. Veldig moro å følge med på der jeg var opptatt på et helt annet sted denne helgen. 

Bolt er nå fullcertet og må bli trekkhundprøve meritert for å innløse sitt norske championat.

A magnificent result for our young boy from Northsprings kennel in Serbia. It was very exciting and fun to follow the results as I was busy a completely different place this weekend. 

Bolt is now fully certificated and needs to do the working tests in harness on snow to become a norwegian show champion.


Bolt med sin handler Ida-Helene Sivertsen. Foto: Monica A. Sundset

torsdag 4. oktober 2018

Titopper'n: Valleråsen og Årdalsåsen

Ten Peaks: Valleråsen and Årdalsåsen


Høyde / altitude: 258 m.o.h.
Høydemeter /climb:  220 m
lengde /length: 9 km

Denne blogposten skulle vært publisert før den om Geitebuvarden, men den ble litt glemt. Så bedre seint enn aldri?

9. september 2018 tok vi turen til 2 topper: Valleråsen og Årdalsåsen. Vi har tatt denne turen en gang før, i 2015.  Dette er en ganske fin tur, selv om vi til tider var litt undrende om hvorvidt vi hadde gått rett i alle kryssene. Utsikten fra toppen av Årdalsåsen er veldig fin, og turen anbefales absolutt.


This blog entry should have been published prior to the one about Geitebuvarden, but it was forgotten. Better late than never?

The 9th of September we went for a hike to two peaks: Valleråsen and Årdalsåsen. We've walked this one once before, in 2015.  This is a fairly nice hike, even though we at times wondered wether or not we had taken a right turn at a crossing.  The view from the top of Årdalsåsen is a very nice one, and the hike is very much recomended.Turen ligger i bymarka i Porsgrunn, vi startet fra Moheim og gikk til Valleråsen først.
Vi hadde med oss Orca og Huldra med kløv, samt Gaia og Naisha som fikk gå uten kløv.

This hike is in Porsgrunn, we started out at Moheim and went to Valleråsen first. We brought with us Orca and Huldra with backpacks and Gaia and Naisha without backpacks for this hike.


Turen går hovedsakelig i skogsterreng, med litt varierende underlag. Noen litt utfordrende partier, spesielt for hunder med kløv. Men ingen store problemer med å komme forbi. 

The hike mainly goes through the forest, with a bit of changing substrate to walk on. Some challinging parts, especially for the dogs with backpacks, but nothing very difficult to get past.Litt klatring blir det også underveis. Da er det greit for kløvhundene å få litt hjelp av oss tobeinte innimellom, andre ganger klarer de det fint på egenhånd. 

There are some climbing along the way. At these parts it is the backpacking dogs sometimes require a bit of help, other times they get up all on their own.


Toppen av Valleråsen. Ikke så fin utsikt herfra, men en topp er det jo.
At the peak of Valleråsen. Not the greatest view, but it is a peak.

Etter Valleråsen gikk turen videre til Svinholt via Svinholtdammen. Svinholt er en gård som vi går rett forbi før turen fortsetter opp i skogen ovenfor gården. 

After Valleråsen the hike goes on to Svinhold by the Svinholt pond. Svinholt is the name of a farm that we walk right past before we continue up into the forest above the farm.

Ved Svinholtdammen
By Svinholtdammen

Orca og Truls i skogen
Orca and Truls in the forest

Årdalsåsen og den flotte utsikten herfra.
Årdalsåsen and the great view from the top


Første steg ned fra toppen er litt bratt, men det er litt kjetting som assistanse
The first part down from the peak is a bit steep, but there are some chains there to use as assitance.

Resten av turen går gjennom skogen og ned igjen til Moheim.
The rest of the hike  goes through the forest and down again to Moheim

Titopper'n: Geitebuvarden

Ten Peaks: Geitebuvarden

Utsikten fra varden
The veiw from the cairn

Høyde / altitude: 525 m.o.h.
Høydemeter /climb:  280 m
lengde /length: ca 7,6 km

27. september tok vi turen til Geitebuvarden. Denne toppen har vi ikke vært på før. Terrenget var lett stigende hele veien, og selv om det var litt glatt å gå denne dagen i lett yr og tåke så var turen ganske fin. Utsikten, som skal være flott, var derimot ikke så mye å skryte av i tåka.  Vi får prøve å ta turen en dag i klarvær ved en seinere anledning. 


The 27th of Septeber we went for a hike to Geitebuvarden. This was a new peak to us. The terrain was a slow slope all the way, and even if it was a bit slippery on this day in a drissle of rain and fog, the hike was a pretty nice one. The view was supposed to be a good one, but not much to brag about in the fog. We'll have to take another hike to this peak in clearer weather on day. 

Denali, Dalbris og Fjellbris var med på denne turen
Denali, Dalbris and Fjellbris came along for this hike


Deler av stien var svaberg, andre deler steinete
Some of the path was of bare rock, other parts was full of larger stones.


Fjellbris ved varden
Fjellbris by the old cairn

Dalbris og Denali

På vei ned igjen lettet tåka litt, og vi fikk litt utsikt nedover dalen
On the return the fog lifted a little and we got a little bit of view down the valley