Naishas uke
I løpet av 14 uker vil alle våre Siberians ha hver sin uke på Instagram. Følg hos gjerne på Snøfrost Siberians. Etter uken vil alle bilder og tekst også publiseres her i bloggen.

During 14 weeks all our Siberians will get one week each on Instagram. Feel free to follow us at Snøfrost Siberians. After the week all photos and text will be published in the blog as well.


Uke 15 er Naishas uke

Snøfrost Gnistrende Iskrystall, aka Naisha, ble født i mitt første kull med Siberian Huskies 29. februar 2012. Hun var den 2. valpen som ble født. Mens hun var hos meg som valp ble hun kalt "Isig". Hun ble solgt som en 8 uker gammel valp, og hennes nye eier gav henne navnet Naisha. På grunn av omstendigheter i sin eiers liv kom hun tilbake til meg i 2016 (nesten 4 år gammel) og her vil hun bli resten av sitt liv.

Week 15 is "Naisha week"
Snøfrost Gnistrende Iskrystall, aka Naisha, was born in my first litter of Siberian Huskies on the 29th of February 2012. The 2nd puppy to be born. Her name means "sparkling ice crystal" and while she was with me as a puppy her name was Isig (icy). However se was sold as an 8 week old puppy, and her new owner gave her the name Naisha. Due to changes in the life of her owner she came back to me in 2016 (almost 4 years old) and here she will stay the rest of her life.


Dag 2


Naisha, eller Isig, som 6 uker gammel valp. Hun var en søt liten en. Dette kullet var veldig jevnt, og det var ikke lett å plukke den mest lovende valpen. Valpen jeg valgte å beholde var en annen som ble plukket med hjertet og ikke hodet. Naisha var en fin liten valp og en som ble vurdert for å beholdes.

Day 2
Naisha, or Isig, as a 6 weeks old puppy. She was a cute little one. This litter was very even, and it wasn't easy to pick the most promising puppy. The puppy I intially kept was another one as she was picked with my heart and not my head. Naisha was a sweet little pup and one that was considered as a keeper.


Dag 3


Dette bildet ble tatt av hennes eier fra valpetiden til hun ble 4 år gammel. Hun ble med på mange fine turer i naturen med ham, og var veldig høyt verdsatt. Hun var også bortskjemt og lærte noen adferdstrekk som noen mennesker i hans familie ikke likte fullt så godt. For oss har hun aldri vært noe problem da hun på ingen måte er en problemhund. Bare en smart hund som lærer raskt.

Day 3
This photo was taken by her owner from puppyhood to 4 years old. She went on many nice hikes with him and was very dearly loved. But also spoiled and learnt some behaviour traits that some people in his familly didn't like all that much. For us she's never been a problen as she isn't by any means a problematic dog, just a smart one that learns quickly.


Dag 4


Dette bildet ble tatt da hun var rundt 15 måneder gammel. Hun bodde da hos meg i cirka en måned siden noe av hennes "smarthet" hadde blitt litt uhåndterlig for familien (dog ikke for hennes eier). Alle dårlige vaner forsvant raskt når hun kom til meg.
Fullstendig ubørstet på bildet, men det viser bygningen hennes ganske greit.

Day 4
In this photo she is about 15 months old. She was living with me for about a month at that time as some of her "cleverness" had gotten a bit out of hand for her family (though not her owner). All bad habits quickly disapeared when she came to me.
Totally ungroomed in the photo, but it shows her building rather well.


Dag 5


Dett er en av de siste bildene hennes eier i nesten 4 år tok av henne. Bare noen få uker seinere kom hun tilbake til oss.

Day 5
This is one of the last photos her owner for almost 4 years took of her. Just a few weeks later she came back home to us.

Dag 6


Naisha er ikke en veldig god trekkhund, men hun er en super hund å gå turer med. Hun stopper ikke lett ved vanskelige partier langs stien, selv om hun er litt lat mesteparten av tiden.
Dette bildet er fra forrige høsts tur til Fantekjerringkollen. Det er ganske bratt å komme opp dit.

Day 6
Naisha is not a very good dog in harness, but she is a great dog to hike with. She is not easilly stopped by hard parts along the path even though she is a bit on the lazy side most of the time.
This photo is from last fall's hike to Fantekjerringkollen. It's pretty steep getting up there.


Dag 7


Et heller dårlig mobilbilde fra en tur i 2017. Selv om Naisha er litt lat når det kommer til løping, så er hun veldig glad i å jobbe med en kløv. Hun har også blitt lydighetstrent av hennes forrige eier, og er lett vår lydigste hund. Jeg har trent noe rally lydighet med henne for moroskyld, og hun synes det er virkelig gøy.

Naisha har også blitt øyenlyst og gonioskopert fri, og hun har vært på hundeutstilling og fått et CERT på bare 2 utstillinger. Alt i alt er Naisha en fin siberian husky med mye personlighet og vi er glade for å ha henne her.

Day 7
A rather poor mobile photo from a hike in 2017. Even though Naisha is a bit lazy when it comes to running, she loves to work with a backpack. She has also been obedience trained by her previous owner and is easilly our most obedient dog. I've done som rally obedience with her just for fun and she loves that.

Naisha has also been eye checked and gonioscopied with clear results, and she has been show and won a CAC in only two shows. All in all Naisha is a nice siberian husky with quite some character and we're happy to have her in our life.

Kommentarer