Fjellbris uke
I løpet av 14 uker vil alle våre Siberians ha hver sin uke på Instagram. Følg hos gjerne på Snøfrost Siberians. Etter uken vil alle bilder og tekst også publiseres her i bloggen.

During 14 weeks all our Siberians will get one week each on Instagram. Feel free to follow us at Snøfrost Siberians. After the week all photos and text will be published in the blog as well.


Uke 16 er Fjellbris uke


Snøfrost Kjølige Fjellbris, ake Fjellbris. Valpen jeg beholdt fra mit første kull. Hun krøp inn i mitt hjerte som en nyfødt valp og har blitt der siden. Hun er veldig spesiell for meg. Ikke en perfekt siberian siden ikke noe slikt eksisterer, men en hund som er veldig nær mitt hjerte.

Navnet hennes, Fjellbris, er det norske navnet på en katabatisk vind, og ikke noe "oppdiktet". Hun har alle CERTene som trengs for å bli norsk utstillingschampion, men trenger en offisiell arbeidsmeritering for å få tittelen.

Øynene hennes er gonioskopert og øyenlyst fri, hoftene er så bra de kan bli (HD:A) og hun er mor til 2 kull. Vi har selv en av hennes døtre her hos oss. På mange måter kunne jeg tenkt meg en valp til fra henne, men jeg vil aldri få en annen Fjellbris, så hun vil nok ikke få flere kull. Hun er 7 år ung nå.

Fjellbris er 6 mnd gammel på bildet


Week 16 is "Fjellbris week".
Snøfrost Kjølige Fjellbris, aka Fjellbris. My keeper from my first litter. She crawled into my heart as a tiny puppy and has stayed there ever since. She is very special to me. Not a perfect Siberian as those do not exist, but very much a dog close to my heart.
Her name means "cool mountain breeze", though not exactly as "fjellbris" (moutain breeze) is the name of a katabatic wind in Norwegian. She has all the CACs needed for the championship but need an official working test.
Her eyes are clear and gonioscopied clear, her hips are excellent (HD:A). She is the mother of 2 litters, and we have one of her daughters with us. In many ways I'd love to have another puppy from her, but I will never get another Fjellbris so she won't have any more litters as she is 7 years young.
Fjellbris is 6 months old in the photo.


Dag 2


Fjellbris som en 2 måneder gammel valp.
Hun var en veldig enkel valp. Selvsagt gjorde hun noen rampestreker, men alt i alt var hun en av de enkleste valpene jeg har hatt. En forsiktig sjel, men på ingen måte en som lar seg pelle på nesa. I vår flokk er hun "nestleder", prinsessen og den neste til å sitte på tronen.

Day 2
Fjellbris as a 2 months old puppy.
She was a very easy puppy. Of course she did som mischief, but all in all she was one of the easier puppies I've had. Such a gentle soul in this dog. But in no ways a "pushover". In our pack she is "2nd in command" the princess and next in line to rule.


Dag 3


Jeg valgte Fjellbris med mitt hjerte, og hun valgte meg. Siden hun åpnet øynene har hun vært min hund. Det er hun fortsatt. Selvsagt er hun også glad i mannen min, men hun er først og fremst min. Jeg kunne ønske hun levde resten av mitt liv, men jeg vet det ikke er mulig (med annet jeg dør langt yngre enn forventet)

Day 3
I picked Fjellbris with my heart, and she picked me. Ever since she opened her eyes she has been my dog. And she still is. Of course she loves my husband too, but she really is first and foremost mine. I would love for her to live for the rest of my life, but I know it isn't possible (unless I die much younger than expected that is).


Dag 4


Det er ingenting galt med steglengden til denne jenta. En lang kropp og lange nok bein gir gode bevegelser når også vinklene er bra nok. Hun er ikke den beste utstillingshunden siden hun ikke viser seg optimalt i ringen, men hun har veldig gode kvaliteter.

Day 4
There's nothing wrong with the strides on this girl. Long body and enough lenght of legs makes for good movements when the angulation fits as well. She is not the best showdog as she doesn't really show off in the ring, but she has great qualites.


Dag 5


Et annet dårlig mobilbilde... men det viser Fjellbris i led (til venstre på bildet). Til høyre er hennes yngre halvsøster Beringia og i wheel søsknene Såga og Orca. Fjellbris har vært i led siden hun først begynte å jobbe i selen. Akkurat som sin mor så er hun en lederhund i spannet, men hun er ikke den beste lederhunden i verden. Likevel har hun hovedsakelig gått som leder foran vogna eller sleden.

Day 5
Another poor mobile phone photo.... but it shows Fjellbris in lead (to the left in the photo). To the right is her younger half sister Beringia and in wheel the siblings Såga and Orca. Fjellbris have been in lead since I first started to harness train her. Just like her mother she is a lead dog, but in all honesty not the best lead dog in the world. She still has been in lead most of her time infront of the cart or sled.


Dag 6


Fjellbris har det moro ved å leke med en tauleke i snøen. Hun er rundt 1 år gammel på dette bildet.

Day 6
Fjellbris having a great time playing with a piece of rope in the snow. She is about 1 year old in this photo.


Dag 7


Det er vanskelig å velge bare 7 bilder av en hund du har hatt siden den ble født for mer enn 7 år siden. Men det siste bildet blir dette. Det er fra slutten av desember 2017 og beinet var hennes julegodt dette året.
Vi har vært på så mange fine turer, men siden de fleste av de bilden er tatt med mobiltelefonen valgte jeg et bilde av bedre kvalitet som viser noe annet fra Fjellbris sitt liv som hun virkelig liker: Et stort smaktfult tyggebein!

Day 7
It's hard picking 7 photos of a beloved dog that you've had since birth more than 7 years ago. But the final photo will have to be this one. It's from the end of December 2017 and the bone was her Christmas snack that year.
We've been on so many nice hikes, but since most of thos photos are with the mobile phone I choose to use a photo of better quality to show something else from Fjellbris' life that she enjoys: A big tasty bone!


Kommentarer