Toppene Signalkulen og Blåfjell i Siljan

Signalkulen and Blåfjell summits in Siljan


Høyde / altitude: Signalkulen: 490 m.o.h. , Blåfjell: 462 m.o.h.
Høydemeter /climb:  ca 600 totalt med omveien, 250m til Signalkulen / 600 m in total including the detour, 250m to Signalkulen
lengde /length: ca 17 km

29. juli var vi på årets lengste tur, så langt. Kanskje ikke veldig langt, men langt nok for oss per i dag. Vi hadde med oss 4 hunder; Naisha med kløv, Huldra, Beringia og Freke med kløv. Kløvene veier rundt 15-20% av hundens vekt på disse turene vi går.
Turen var ment til å være 12,5km, men vi tok feil i et kryss og den ble rundt 17km lang i stedet, og med det fikk vi også med oss en del ekstra høydemeter. 600 høydemeter eller mer ble det i løpet av denne runden.

Turen startet på en grusvei, og tok deretter oppover i lia på noe som lignet på en traktorvei fra gammelt av, før vi gikk inn i skogen.  Vi krysset Ristingkollen og toppen av skitrekket fra Siljan skisenter.


The 29th of July we went for the longest hike of the year, so far. Maybe not extremly long, but long enough for us at the moment. We brought with us 4 dogs on this hike; Naisha with backpack, Huldra, Beringia and Freke with backpack. The backpacks weigh around 15-20% of the dogs weight in these hikes.
The hike was meant to be 12,5km long, but we went wrong in a crossing and ended up walking for 17km. This also meant some more meters to climb, about 600 in total on this round.

The hike started out on a gravel road, then we went up a steeper slope that looked like an old tractor road that the nature is claiming back. Next we headed into the forest. We crossed Ristingkollen and the end of the skislopes of Siljan skiing center.


Ristingkollen


Så bar det videre til del langs ryggen av kollen, og til dels oppover i terrenget. Først gjennom mer skogterreng før vi kom ut på mer åpent berg ved starten av Middagskollane. 

Then we walked on along the ridge, and to some extent a bit of climbing. First through the forest, then out on a more open and bare rock at the beginning of Middagskollane.


Middagskollane

Signalkulen er en av Middagskollane, så vi fulgte skilting til Middagskollane til vi fant krysset opp mot selve Signalkulen. Fin utsikt herfra, og det høyeste punktet på turen. Litt mye skog rundt for å få en virkelig flott utsikt.

Signalkulen is a peak among Middagskollane, so we followed the signs to Middagskollane before we found the crossing and went toward Signalkulen itself. There was a nice view from the summit, and the highest poin on our hike. A bit too much forest to get a really great view.Tilbake på stien over Middagskollane fulgte vi skiltingen mot Havretjenn. Vi krysset da blant annet  myrområdet Dragtjørnmyra . Så bar det inn i skogen igjen, og med ganske mange høydemeter nedover i terrenget. Vel vitende om at mange av disse meterne måtte vi gå opp igjen for å komme til Blåfjell.

Back to the path crossing Middagskollane we followed the signs toward Havretjenn. We crossed among other things Dragtjørnmyra, a marsh. Then we went back into the forest and down quite a few meters. Wel knowlingly we had to climb most of those meters up again to reach the summit of Blåfjell.

Dragtjørnmyra


Havretjenn

Fra Havretjenn fulgte vi skiltingen mot Blåfjell. Her var stien til dels nærmest gjengrodd, men det var mye bringebær langs løypa som både vi og hundene satte pris på. Et sted i løypa tok vi feil i et kryss, så vi fikk noen ufrivillige ekstra km. Vi overså skiltet mot Blåfjell og endte i stedet opp ved St. Hansåsen. Fin utsikt på vei opp dit, men litt kjedelig med denne  omveien når den ikke var planlagt.
Det røde løypa på kartet nedenfor skulle vi fulgt, men vi fikk oss da en ekstra tur langs den mørkeblå streken. 

From Havretjenn we followed the signs toward Blåfjell. Here the path at times was almost overgrown, but with lots of wild raspberries  to the enjoyment of both us and the dogs. At one crossing we went in the wrong direction and got some extra km to walk. We missed the sign saying Blåfjell and ended up at St. Hansåsen. A nice view on the way up there, but a bit of a dread as this detour was not at all planned. The read lines on the map below was what we were supposed to follow, our detour is the dark blue line.


Utsikten på vei mot St. Hansåsen
the view on our way to St. Hansåsen

Etter å ha gått tilbake til krysset vi gikk feil i, ytterligere en del høydemeter opp for så og gå de ned igjen, så fortsatte turen mot Blåfjell. Været ble litt dårligere med duskregn, ikke noe som plaget oss nevneverdig, men det førte til færre bilder.  Et bilde på toppen av Blåfjell måtte selvsagt tas likevel. På det tidspunktet hadde jeg også litt lite batteri igjen på mobilen, og fikk dermed ikke tatt bilder av hverken hytta eller varden som står på toppen av fjellet. Det får bli et annet år.

After walking back to the crossing were we went wrong, another climb up and then down again, we continued towards Blåfjell. The weather got a bit worse with sprinkles of rain, nothing that bothered us all that much, but it resulted in fewer photos. A picture at the summit of Blåfjell was of course still taken. At that time I didn't have much battery left on my mobile phone, and didn't get around to take photos of the hut or the stone at the summit. Have to do so another year.

Blåfjell

På vei ned fra Blåfjell var det 3,6 km igjen av turen vår. Etter ca 100 m kom jeg på at vi hadde jo glemt å skrive i boka på toppen. Truls gikk opp igjen, mens jeg fortsatte nedover til første kryss i løypa (300 m etter toppunktet). Bestemte meg for å stå i ly for regnet mens jeg ventet på helten som skrev i boka.

On our way down from Blåfjell it was 3,6 km left of our hike. After about 100 m I remembered that we had forgotten to write in the book at the summit. Truls went back up, while I continued down to the first crossings (about 300 m from the summit). I decided to wait under a big tree in the rain for my hero who wrote in the book.

helten min!
my hero!

Alt i alt en fin tur, men neste gang skal vi starte tidligere og ha bedre tid!


All in all and nice hike, but next time we will start earlier and have more time!

Kommentarer