Snøjotnekullet

the Snow giants litterSnøjotnekullet er det tredje og siste kullet vi planlegger i 2017, også dette med forventet paring i april/mai. I dette kullet håper vi å få frem rasetypiske hunder som går godt i selen og som selvsagt er friske og raske.

The Snow giants litter is the third and last litter we are planning for 2017. We expect to be mating Såga in April/May. In this litter we hope to get breed typical dogs who run well in harnes, and of course to be healthy and sound.
Såga er fra vårt egent Norrøn kull, hun er en liten kruttønne og elsker å jobbe i selen. Noen leder er hun derimot ikke. Hennes far er leder, hun har en søster som kan gå i led. Såga selv har derimot ikke noe god i front. Lengre bak i spannet er hennes plass, og her jobber hun godt. Til tider litt bedre enn hun burde da hun må begrenses av oss mennesker dersom det er litt varmt ute.
Hun kan være litt reservert ovenfor fremmede, men er en kjælegris med oss som eier henne.
Eksteriørmessig har hun mange gode kvaliteter, og hun har stort sett excellent fra utstillinger.
Hun er øyelyst og gonioskopert uten anmerkninger.

Såga is from our own Norse litter, she is a little piece of fireworks and loves to work in harness. She is not a lead dog. Her father however works well in lead, and she does have a sister that may work in lead. Såga herselv is not too good in this position, further back in the team is her place, and here she works very well. Some times she goes a bit harder than she should, and she needs to be kept an eye on in warm weather.  
Såga might be a bit reserved towards strangers, but she loves cuddles and attention by us, her owners.
Her conformation has several good qualites, and her track record from shows are mostly excellents.
She is eye screened and gonoiscopied clear.
Helmer er eiet og oppdrettet av Malin Sundin, Ylajärvis, i Sverige. Han er en hund jeg første gang så som valp og som jeg umiddelbart synes så ut som en fin hund. Siden den gang har han bevist at han også er en veldig god hund. Han har flere 1. premieringer for trekkhunder i Sverige, han har et veldig godt eksteriør og denne kombinasjonen har gitt han tittlene Svensk (POLAR) Champion (trekk championat) og Svensk Utstillings Champion. Det er ikke så veldig mange hunder som kan skilte med begge disse titlene.  Helmer er en god leder, og blant hans tidligere avkom (2 kull i Sverige) er det flere som går som ledere. Jeg håper en del av disse gode egenskapene vil bli overført til Sågas valper.
Helmer er også helsetestet. HD: A, AD: 0, han er øyelyst fri en gang, men skal til ny øyenlysning + gonioskopi i løpet av våren.
Helmer en en rolig og sanset hannhund og passer sånn sett veldig godt til Såga også på det mentale.

Helmer is owned and bred by Malin Sundin, Ylajärvis, in Sweden. He is a dog I saw for the first time as a puppy and I imediatly liked him. Since then he has also proven to be a very good dog. He has several 1st prices in harnesswork in Sweden, he has an excellent conformation, and this combination of attributes have given him the titles of Swedish (POLAR) Champion (working champion) and Swedish Show Champion. Ther aren't that many dogs with both these titles. Helmer is a good lead dog, and among his previous puppies (2 litters in Sweden) several work as leaders. I hope some of Helmer's excellent qualites will be given to his puppies with Såga as well.
Helemer is health checked as well; HD: A, AD: 0, eye screened clear once, but are scheduled for a new screening and gonioscopy this spring.
Helmer is a calm and sensible dog, and suits Såga very well in the mental aspects as well.
Vi gleder oss til dette kullet, og planen er selvsagt å beholde noe selv.
We look forward to this litter, and the plan is of course to keep something back.

Kommentarer