Vindkullet, 2 uker gamle og navn

the Wind litter, 2 weeks old and names


Valpene har nå blitt 2 uker gamle. De har fått opp øynene og har blitt mellom 3,5 og 4 ganger tyngre enn sin egen fødselsvekt. De vokser godt, jevnt og er noen sterke og friske valper.
Jeg har også bestemt meg for hva de vil hete.


The puppies have turned 2 weeks today. Their eyes are open, and they've gained between 3.5 and 4 times their own birth weight. They grow evenly and are some strong and healthy puppies.
I've decided what they will be called as well. Snøfrost Sterke Storm (hann 1 / male 1)Storm er en vindstyrke som på Beaufords skalaen ligger mellom 20,8 m/s og 32,6 m/s og deles inn i "liten", "full" og "sterk" storm.  Storm er navnet på den nest høyeste vindstyrken og forekommer ikke så ofte.  Vinden får hele store trær til å svaie i vinden, og øker vinden innen storm-nivået kan de rives opp med roten eller knekker. Så sterke vinder kan gi store skader.
På havet gir de store bølger, så store under sterk storm at middels store skip kan forsvinne i bølgedalene. Havet fårder med hvitt skum.


His name translated into English is: Snøfrost Strong Storm.
Storm is a wind level that lies between 20,8 m/s and 32,6 m/s according to the Beaufords scale, and is subdivided into "little", "full" and "violent" storm in Norwegian, however the correct English terms would be "strong gale", "storm" and "violent storm". Storm is the name for the 2nd highest wind speeds, and isn't a very common happening. During storm big trees will be in motion, with a further increase in the wind speed they may be uprooted or break. Such strong winds might lead to substantial damage.
At sea the storm will make waves big enough that small ships may disappear between the wave tops. The sea is frothing with white.
Snøfrost Kalde Kuling (hann 2/ male 2)Kuling er en har en vindstyrke på 10,8 m/s til 20,7 m/s, og deles inn i "liten", "stiv" og "sterk" kuling.  I tillegg til at vinder gir bevegelse i lufta, gir de også vindavkjøling. Vindavkjølingseffekten sier noe om hvordan temperaturen oppfattes basert på vindhastighet og lufttemperatur. Vindavkjølingseffekten øker til lavere lufttemperaturen er, og til sterkere vinden er.
Ved 0 oC, vil det ved kuling oppfattes om -3 til -4 oC. Ved -10 oC vil temperaturen oppfattes som -14 til -17 oC


His name translated into English is: Snøfrost Cold Gale
Gales have a wind speed between 10,8 m/s and 20,7 m/s, and is subdivided into "little", "stiff" and "strong" gale in Norwegian. In English the correct terms would be; "strong breeze", "high wind or moderate gale" and "gale".  In addition to the movement of air caused by the winds, the winds also gives a wind chill. The wind chill effect says something about how the temperatures are precieved based on wind speeds and air temperature. The wind chill effect increases in lower temperatures.  At 0 oC, a gale would make it feel like -3 to -4 oC. At -10 oC, the temperature will feel like -14 to -17 oC.
Snøfrost Varme Dalbris (tispe/ female)
Dalbris er en varm vind som blåser oppover en skråning eller fjellside. Den oppstår gjerne i stille og solrikt vær når solen varmer opp fjellsiden som igjen varmer opp den omkringliggende luften. Den varme luften begynner så å stige oppover, og skaper dermed et lite lavtrykk. Luften i bunn av dalen begynner så strømme opp fjellsiden for å fylle lavtrykket, og det oppstår en anabatisk vind, eller en dalbris.
Varme Dalbris har det motsatte navnet av sin mor; Kjølige Fjellbris, akkurat som vindene er motsatte av hverandre, men koblet til hverandre.


Her name translated into English is: Snøfrost Warm Valley Breeze
A valley breeze is a warm wind wich blows up a hill or mountain side. It often developes during still and sunny weather when the sun heats up the  mountain side, which again heats the surrounding air. The warm air starts to rise, creating a lower pressure. The air at the bottom of the valley fills in the low pressure and we have a wind flowing up the mountain side, an anabatic wind or valley breeze.
Warm Valley Breeze have the oppsite name of her mother; Cool Mountain Breeze, just like the winds are opposites of eachother, but connected.

Kommentarer