Hurra for Norrønkullet 1 år gamle!

Happy birthday to the Norse litter, 1 year old!Norrønkullet er etter N UCH NJV-11 NordJV-11 Hightower's Freke Winter Spirit
og N UCH Takoda Delilah

Navnene og deres betydning kan du lese om her: Norrønkullets navn

Alle valpene har utviklet seg fint og har oppført seg om Siberian valper flest. Alle har vært med på sykkelturer, skiturer og turer i skog og mark, fjell og vidde.  De er en aktiv gjeng med hver sine personligheter og egenskaper.

Under er en liten oppdatering om hver enkelt av valpene i samme rekkefølge som de ble født.


The Norse litter's sire is:  N UCH NJV-11 NordJV-11 Hightower's Freke Winter Spirit 
and their dam is: N UCH Takoda Delilah

Their names at the meanings  you may read about here: the Norse litter's names

Now follows a little update about each of the puppies in the same order as they were born.

Snøfrost Såga den Vise
Såga er den ene av to valper jeg beholdt her hos meg. Hun er en artig liten tispe med mange rare påfunn. Hun trekker som en gal i selen og ser veldig lovende ut i den sammenhengen. På valpeshow slo hun alltid ut sin bror, foreløpig har hun ikke debutert i ringen som junior.
Hun hadde sin første løpetid ca 8 mnd gammel, og den foregikk uten noen merkbar endring i arbeidsviljen eller på noen annen måte. Det var hannhundene som sladret om at hun luktet litt ekstra godt, for det var ikke noe jeg la merke til i starten siden det ikke var noen endret adferd eller noe blod å se (hun holdt seg ren selv)

Såga is one of two puppies I kept back from this litter. She is a funny little bitch with some strange antics now and again. She works like crazy in the harness and is very promising in that regard. In puppy shows she always beat her brother, and so far she hasn't seen the inside of a ring as a junior.
She had her first heat about 8 months old, and it went very smoothly. No changes in her will to work or behaviour in general. In fact the males told me she was smelling extra good before I detected anything on my own.

Såga i selenSnøfrost Garm den Fremste
Garm er en hund som får være med både sine eiere og sine "besteforeldre" på tur. Han ser ut til å ha blitt en fin unghund. Jeg har ikke så mye kontakt med hans nye eiere, men litt har jeg hørt fra dem. Mye av den lille kontakten skyldes nok at de ikke er like aktive på sosiale medier som en del andre.

Garm is a dog that has been with both is owners and "grand parents" on hikes. He looks like he has become a nice young male. I haven't heard all that much from his new owners, but I have heard some. His owners are not all that active in social media compared to some of the other owners which are some of the reason I haven't heard more.
Garm har vært på fjelltur med "bestefar"

Garm har vært på fjelltur med "bestefar"


Snøfrost Ymer den Digre Orca

Orca er den andre av de to valpene som ble beholdt. Som sin søster er han testet i både selen og ringen. Han er ikke like intens i selen, men han trekker bra og ikke minst synes han det er moro. Et godt utgangspunkt for en ung hund. Orca har også vært i utstillingsringen som junior, og vil være på flere utstillinger fremover.  Han er en hund med et veldig behagelig temperament, stødig og bild. Men kanskje litt dum?

Orca is the other puppy I kept. As his sister he has been tested in both harness and the show ring. He isn't as intense in the harness as his sister, but he works pretty well for a young guy, and not the least he thinks it's a lot of fun! Orca has been in the ring as a junior as well, and will be entered to more shows in the future. He is a dog with a very pleasant and easy temperament. Steady and happy. Perhaps a bit stupid too?
Orca på utstilling som junior

Fjellbris og Freke i led, Orca og Såga bak

Snøfrost Kvasir den Gløgge
Birk som han heter til daglig. Han er en hund som både for oppleve bylivet med og landet med sin eier. Han bor i byen og er på landet når eier er hos sine foreldre. Han har hatt mye aktivitet og mange fine turer med eieren sin allerede. Litt reservert ovenfor fremmede folk, men ikke på en problematisk måte.
Dessverre ser det ut til at han forblir bilateralt cryptorchid (begge testikler ligger i buken), men ellers er han en frisk og fin hund.

Birk is his name on a daily basis. He is a dog that experiences both the life in the city and the countryside. He lives in the city with his owner, and stays in the countryside when the owner visits her parents. He has had a lot of activities and several nice hikes with his owner so far. A bit reserved towards strangers, but not in a problematic way. 
Unfortunately it looks like he will stay a bilaterally cryptorchid (both testis are in the abdomen), but in all other aspects he is a sound and healthy dog.

Birk

Birk sitter "påskehare"Snøfrost Mjøllnir den Trofaste
Troy heter han til daglig. Han bor landlig til og har mange fine turer med sine eiere. Han har også vært på valpekurs og virker til å ha et flott Siberian liv som fritidshund. Eierne hans er ikke så aktive på sosiale medier så jeg vet ikke like mye om hans hverdag som noen av de andre valpene.

Troy is his name on the day to day basis. He lives in the countryside and has several nice hikes with his owners. He has been to puppy class, and seem to have a really nice life for a Siberian. His owners aren't that active in social media which means I do not know as much about him as the other puppies.
Troy

Troy

Snøfrost Oske den Stormende
Sist, men ikke minst, Oske. Han var den største i kullet når han flyttet. Om han fortsatt er størst er noe usikkert, men han ser i ut til å ha blitt en stor og fin unghund som stortrives i sin familie. Hans hovedeier i det daglige er veldig ung. Sammen  med familien fungerer det veldig bra for alle parter. Jeg får høre flere artige historier om Oskes påfunn, ingen tvil om at hunden blir satt stor pris på der han er.

Last, but not least, Oske. He was the biggest puppy in the litter when he moved. If he still is the largest one is uncertain, but he he seems to have become a nice, good sized young male who thrives in his family. His primary owner in practise is very young. Together with the familly this works out very well for all involved. I get to hear several funny stories about Oske and his ideas, no doubt that he is appreciated where he is.

Oske har fått lørdagsgodt. Heldig hund

Oske med noen vennerAv de utflyttede er det foreløpig bare Birk som har vært å hilst på sine søsken i ettertid. Han kom en tur på besøk i vinter. Veldig artig å se ham igjen. Håper på å få sett flere av de utflyttede i løpet av sommeren.
Stor takk til alle valpekjøperne som tar så godt vare på valpene "mine" 

Of those who have moved I have so far only met Birk who came for a visit this winter with his owner. It was great seeing him again. I hope to see more of the puppies during the summer.
A big thank you to all the puppy buyers who takes such good care of "my" puppies.

Såga, Birk, Orca


Sist, en liten videoreprise fra en av de første turene hvor Såga og Orca gikk i spannet.
Last, a little video re-run from one of the first turns in harness for Såga and Orca.

Kommentarer