Norsk Chow Chow Klubb 25. og 26. august

NCCK Dogshows the 25th and 26th of August
Truls med Fjellbris, jeg med Dalbris, Grete med Beringia og Hege med Polaris.
Dommer: Arne Foss, Foto: Marianne Stoa
Takk til handlere, dommer og fotograf!

Truls with Fjellbris, me with Dalbris, Grete with Beringia and Hege with Polaris.
Judge. Arne Foss, Foto: Marianne Stoa
Thanks to handlers, judge and photographer! Lørdag 25. august

Dommer/judge: Arne Foss, Norge

Polaris
10 mnd. En meget god kvalitet junior. Helt korrekte proposoner. Vakkert uttrykt. Velformet skalle, velbårne ører. Passe stopp. utmerkede poter. Korrekte vinkler. Utmerket kroppsform. Bra overlinje. OK haleføring. Lette og effektive bevegelser. Ikke i full pels, men god struktur. Supert temperament. Velvist.   
My translation: 10 months. A very good quality junior. All the way correct proportions. Beautiful expression. Well shaped skull, well set ears. Good stop. Excellent paws. Correct angulations. Excellent body shape. Excellent topline. OK tail carriage. Easy and effective movements. Not in full coat, but good structure. Superb temperament. Well presented.
Excellent CK BIR junior beste tispe BIR 

Hun gikk videre til å bli: 
She went on to become: 


Best i gruppen (BIG) junior  Best In Show 2 junior

BIG 2 voksen


Dalbris

Feminin ungdommelig av meget god type. Feminint velformet hode med gode proposjoner. Fint uttrykk, velformede øyne. Typiske ører. Passe benstamme. OK vinkler fram, bra bak. Typisk haleform og bærer den korrekt. Ikke i full pels, men bra struktur. Gode sidebevegelser. Trivelig temperament.
My translation: Feminine youthful of very good type. Feminine well shaped head with good proportions. Nice expression, well shaped eyes. Typical ears. Good bones. OK angualtions in front, good in rear. Typical tail shape and carries it correct. Not inn full coat, but good structure. Good sidegait. Nice temperament.

Excellent CK 2. beste tispe CERT


Beringia

Ungdommelig feminin tispe. Energisk med god type. Hodet har god lengde og er feminint. Bra ører. OK øyenfarge. Korrekt bitt. Passe beinstamme. Fremdeles i utvikling. Bra over og underlinje. Gode sidebevegelser. Stabil framme. Ikke i aller beste pels. Supert temperament. 
My translation: Youthful feminine bitch. Energic with good type. The head has good lenght and is feminine. Good ears, OK eye colour. Correct bite. Fitting bones. Still in development. Good top- and under line. Good sidegait. Stable in front. Not in the best coat. Superb temeperament.

Excellent


Fjellbris

Velbygget feminin tispe. Bra proposjoner. Sterk uten å være for grov. Bra pigment. Velbårne ører. Passe beinstamme. Bra poter. Tilstrekkelig vinklet frem. Utmerket hale. Ganske bra overlinje. Meget gode sidebevegelser. Stabil framme. Trivelig temperament. Velvist.
My translation: Well built feminine bitch. Good proportions. Strong without becomming too heavy. Good pigmentation. Well set ears. Fitting bones. Good paws. Enough angulated in front. Excellent tail. Fairly good topline. Very good sidegait. Stable in front. Nice temperament. Well presented.


Excellent CK 4. beste tispe


Denali

9 år ung, feminin og velbygget. God kondisjon. Utmerket velholdte tenner. Velbårne ører, OK øyenfarge. Sterke fine poter. Passende beinstamme. OK lend. Ivrige lette effektive bevegelser. Sommerpels. Supert temperament.
My translation: 9 years young. Feminine and well bulit. Good condition. Excellent well kept teeth. Well set ears. OK eye colour. Nice strong paws. Fitting bones. OK loin. Eager, easy and effective movements. Summer coat. Superb temperament.


Excellent CK 3. beste tispe BIR-veteran


Snøfrost Oppdrett / Snøfrost Breeder Group

4 kombinasjoner. En fin gruppe. 4 tisper velbygde og typete hunder. Jevnt over med gode proposjoner i hode og kropp. Meget typelike og gode hoder. Fine ører. Meget gode poter. Passe benstamme. Meget gode sidebevegelser. Jevt over bra haleføring. Utmerket temperament. Sommerpelser med bra struktur og velfjortjent HP til en gruppe hunder som både er fine i typen og som helt sikkert kan gjøre et god dags arbeid.
My translation: 4 combinations. A nice group. 4 bitches that are well built and typy dogs. Even with good proportions in head and body. Very even in type and good heads. Nince ears. Very good paws. Fitting bones. Very good side gaits. Good tail carriage. Excellent temperament. Summer coats with good structure and a well earned HP to a group of dogs that are both nice in type and probably can do a good days work.HP (hederspris/honorary price), beste oppdrett / best breeders group og 


Best In Show oppdrett.


Søndag 26. august

Denne dagen kunne ikke resultatene måle seg med lørdagens fantastiske resulater. For Dalbris sin del så var det noe som skremte henne rett før hun skulle i ringen, og hun viste seg derfor langt ifra fra sin beste side.  Ellers fikk hun en flott kritikk.
Polaris var fortsatt litt sliten etter gårsdagen og vi valgte å ikke delta i finalene med henne og Denali og heller dra på tur til Øvrumskollen.


This day the results couldn't measure up to the fabolous results from Saturday. Dalbris was spooked by something which frightened her right before she entered the ring. This made her show herself far from her best. She got a nice critique otherwise.
Polaris was still tired from yesterday, and we chose to not participate in the finals with her and Denali and rather
go for a walk to Øvrumskollen

Dommer/judge: Irina V. Poletaeva, Finland

Polaris


10 months old. Correct type, wel balanced for the age. Lovely female head. Correct dentition, good neck. Typicial topline. Enough chest for the age. Enough angulation in front. Wel angulated behind. Good coat. Lovely temperament

Excellent CK BIR junior beste tispe  BIR


Dalbris

Generally correct type, unfortunatly too shy. Correct head and expression. Scissors bite. Good topline and tailset. Good cheat for the age. Moderate angulated. Could show more stability in movement. I hope temperament will improve with age. Excellent coat. 

Very Good


Fjellbris

Correct type, enough bones. Skull could be cleaner in lines. Correct dentition. Excellent neck, a bit soft back. Good tail carriage. Excellent fore chest. Well angulated from both ends, enough drive in movement. Could be a bit stronger in hocks. Excellent temperament. 
Excellent


Beringia
Very good type. Extremly feminine, enough bones. Head suits to the body. Correct dentition. High set neck. Topline should be more stable in movement. Chest should be better developed for the age. Could have better front angulation and front movement. Enough rear angulation. Enough drive in movement. Summer coat. 
Very Good


Denali

9 years old. Excellent physical condition for the age. Very happy old lady. Shape of head could be more typical. Scissors bite. Excelent pigmentation. Good neck. Excellent withers, a bit soft back. Good tailset, Chest could be better developed. Still excellent mover. Summer coat. Exellent temperament and presented. 
Excellent BIR-veteran
Kommentarer