Eventyr i skogen

Adventures in the forest


Eventyrkullet er nå 6 uker gamle. I uken som var har de vært på flere skogturer, inkludert en lang biltur (ca. 2 timer en vei) med påfølgende bærtur. De har fått sitt første bad i dusjen med shampo, og flere av de har fått et mer ufrivillig bad i en bekk i skogen. Mye å oppleve for små Siberians, mye å lære og masse mestring ved å komme seg frem i ulendt terreng. De fikk selvsagt litt hjelp på veien da de foreløpig er så unge, men de tok utfordringene med stor iver.

De har også møtt masse nye mennesker, både her hjemme og på bærturen, i alderen 1 år til 63 år. Alle nye mennesker er bare stas å møte på. Ingen viser noen redsler eller reservasjoner mot nye mennesker.

Nye leker, noen nye lyder og sin egen far har de også fått hilse på. Pappa Freke er foreløpig den eneste hunden de har hilst av våre andre. Han er veldig snill med små valper og klarer å være rolig rundt dem. Hilser pent og lar de små valpene få komme bort på eget initiativ.

Nedfor er noe bilder av valpene på skogtur, bærtur og her hjemme.


The Folktales litter is 6 weeks old now. During the passing week they've been to several forest walks, including a long car drive (about 2 hours one way) with a berry picking walk in the other end. They have gotten their first shampo bath, and several of them got a dip in creek that wasn't all that intended. There is a lot to experience for young Siberians, lots to learn and much to master when it comes to getting around in the terrain. They of course got some help along the way as they for now is very young, however they eagerly started on all the challenges.

They have met several new people as well, both at home and on the berry picking walk, in the age of 1 year old to 63 years old. All the new people was just fun to meet. None of them showed any reservations or frights towards new people. 

New tosy, some new sounds and their own father was new aquitances this week as well. Daddy Freke is the only other dog they've met for now. He is a very kind and calm dog around young puppies. He greets them calmly and let the puppies come to him on their own intiative.

Below are some photos of the puppies from the forest walk, berry picking walk and at home.

Valp 1
Puppy 1

Valp 3
Puppy 3

Valp 4
Puppy 4

Valp 4
Puppy 4

Valp 5
Puppy 5

Valp 5
Puppy 5


Veslefrikk

Veslefrikk

Valp 1
Puppy 1

Valp 3
Puppy 3Valp 5
Puppy 5

Valp 4
Puppy 4

Valp 5
Puppy 5

Valp 1 og 3
Puppy 1 and 3

Veslefrikk og Valp 5
Veslefrikk and Puppy 5

Veslefrikk

Veslefrikk etter et bad i bekken
Veslefrikk after a dip in the creek 

Valp 1
Puppy 1

Valp 3
Puppy 3

Valp 4
Puppy 4

Valp 5
Puppy 5

Veslefrikk

Kommentarer