Tjukkeste slekta

Imediate family
Her hos oss på Snøfrost har Eventyrkullet nesten bare slektninger da de er en kombinasjon av vår hovedtispelinje etter Denali og Freke som vi har beholdt to valper fra tidligere fra vår andre tispelinje.

Here at Snøfrost the Folktales litter is related to almost all our other dogs as they are a combination of our main bitch line from Denali, and Freke who we kept two earlier puppies from after the other bitch line we have.

Her kommer en kort og raskt presentasjon av dem.
Først morssiden.

Here is a short presentation of the relatives.
The mother's side first


Mor: Snøfrost Gnistrende Iskrystall aka Naisha, født i Denalis første kull, Værkullet, som bestod av 6 tisper. CERT fra utstilling, og har bare blitt stilt 2 ganger. Gonioskopert og øyelyst fri. Sosial og menneskekjær hund.

Mother: Snøfrost Gnistrende Iskrystall, aka Naisha, born in Denali's first litter, the Weather litter, which consisted of 6 females. She has a CAC from dog shows and only shown twice. Gonioskopied and eye checked clear. Outgoing and people-loving dog.
 Mormor: N UCH Hightower's A Dream Comes True, aka Denali. Mor til de fleste tispene våre. Hun har nå blitt 7 år gammel og er fortsatt i storform. Norsk Utstillingschampion, CACIB vinner, gruppe plassert, Gonioskopert fri, øyelyst fri flere ganger. HD røntget fri med A på begge hofter. God leder til å holde høyresiden og gå forbi alt mulig. Sosial og uredd tispe.

Grandmother: N UCH Hightower's A Dream Comes True, aka Denali. Mother to most of our girls. She has now turned 7 years old and is still in great shape. Norweigan Show Champion, CACIB winner, group placed. Gonioscopied clear, eye checked clear multiple times. Hip scored with A (excellent) on both hips. She's a good lead dog to keep the team to the right side and to pass all kinds of things. She's an outgoing and bold girl.
Tante: Snøfrost Kjølige Fjellbris, aka Fjellbris, kullsøster til Naisha og den valpen jeg opprinnelig beholdt fra Værkullet. Best in Show 2 som valp.  CERT og CK vinner flere ganger, men mangler et stor CERT for å innløse championatet. Gonioskopert fri, og øyelyst fri 2 ganger så langt. HD røntget fri med A på begge hofter. Går hovedsakelig som leder i spannet. Veldig oppmerksom på hvor jeg befinner meg og er virkelig min hund.

Aunt: Snøfrost Kjølige Fjellbris, aka Fjellbris, litter sister to Naisha and the  puppy I originally kept from the Weather litter. Best in Show no. 2 as a puppy. CAC and CK winner several times, but lacks one CAC from an international show to become a Norwegian show champion. Goniscopied clear, and eye checked clear twice so far. Hip scored with A (excellent) on both hips. Usually runs in lead on my team. Very attentive to my whereabouts and is really my girl. 


Halvtante: Snøfrost Skimrende Stjernelys, aka Stjerne. Født i Julekullet som var Denalis andre kull. Best in Show (BIS) og BIS 2 som valp. Har 2 reserve CERT og et CACIB som unghund. Jobber bra i selen og er ivrig. Skal helsetestes nærmere 2 års dagen. Sosial og glad tispe.

Half aunt: Snøfrost Skimrende Stjernelys, aka Stjerne. Born in the Christmas litter which were Denali's 2nd litter. Best in Show (BIS) and BIS no. 2 puppy. Has two reserve CACs and a CACIB from intermediate class. Works well in harness and is eager. Health tests to be done closer to her becoming 2 years old. A very happy and outgoing girl. 


Halvtante: Snøfrost Unike Beringia, aka Beringia, Født i Alaskakullet som var Denalis tredje og siste kull. Hun er så langt stilt 2 ganger fra juniorklassen med CK begge ganger. Hun jobber bra og fokusert det hun har vært med i spannet så langt. Ser veldig lovende ut. Er en sosial og glad hund, men litt mer reservert enn sin mor Denali, og halvsøster Stjerne.

Half aunt:  Snøfrost Unike Beringia, aka Beringia. Born in the Alaska litter which were Denali's thrid and final litter. She has so far been shown twice in junior class, both times with CK. She works well in harness and has good focus. Looking very promising for the future. She is a happy girl that loves her cuddles, but is a bit more reserved than her mother Denali, and half sister Stjerne


Farssiden
The father's side

Far. N UCH NJV-11 NordJV-11 Hightower's Freke Winter Spirit, aka Freke.  Vår flotte 5,5 år gamle hannhund fra Tyskland. Best in Show som valp. Har flere CACIB, men mangler et tredje land for å bli Internasjonal champion. Mange ganger best i rasen (BIR), er gruppevinner, har tyske CERT og reserve CERT fra Danmark.  Ble tredje beste junior på Verdensutstillingen i Salzburg, Østerrike i 2012. Er gonioskopert og øyelyst fri. Er HD røntget fri med A på begge hofter.  Går i alle posisjoner i spannet, inkludert som leder. Tar kommandoer bra. Har et raskt og flytende trav. Er en litt snakksalig fyr. Glad, leken og enkel hund å ha rundt seg.

Father: N UCH NJV-11 NordJV-11 Hightower's Freke Winter Spirit, aka Freke. Our wonderful 5,5 years old male from Germany. Best in Show as a puppy. Has several CACIBs but lack as thrid country to finish his International championship. Multiple best of breed (BOB), group winner, has CACs from Germany and a reserve CAC from Denmark. He became 3rd best junior at the world dogs show in Salzburg, Austria, in 2012. He is gonioscopied clear, and eye checked clear twice. Hip scored to A (excellent) on both hips. May be used in all positions in our dog team, including as a leader. Take commands well. Has a quick and flowing trot. Likes to speak a bit. Happy, playful and easy dog to have around.

Halvbror: Snøfrost Ymer den Digre Orca, aka Orca. Født i Norrønkullet, Frekes andre kull med Gaia. Har 2 CERT og BIR fra utstillinger . Har ikke blitt helsetestet enda, men det kommer. Er stort sett god og fokusert i selen, men ingen leder. Går mest i wheel (bakerst), men kan fint gå lengre frem også. En snill og god hannhund, enkel å ha med å gjøre. Ingen stress under løpetid på tispene her.

Half brother: Snøfrost Ymer den Digre Orca, aka Orca. Born in the Norse litter, Freke's 2nd litter with Gaia. He has two CACs and BOBs from dog shows. He hasn't had his health checks yet, but they'll soon be scheduled. A good and focused dog in the harness for the most part, but no leader. Mostly runs in wheel, but does fine in team as well. A really sweet and gentle male, easy to keep around. No stress when the girls are in heat.

Halvsøster: Snøfrost Såga den Vise, aka Såga. Kullsøster til Orca. Hun har 1 CERT, og en BIR fra utstillinger, men flere excellents. Hun har heller ikke blitt helsetestet enda, men det er noe som kommer også her.  Hun jobber hardt og fokusert, spesielt når det er litt fart på spannet med jobber også godt når det blir litt tyngre. Ei lita kruttønne av ei tispe. Litt forsiktig av seg ovenfor fremmede men kosegris med oss her hjemme.

Half sister: Snøfrost Såga den Vise, aka Såga. Litter sister to Orca. She has one CAC and BOB from dog shows, but several excellents. She hasn't had her health checks yet either, but like her brother they will be done in the near future.  She works hard and focused in the team, especially when there is a bit of speed. She does work well in lower speeds as well. She's a fiery girl with lots of energy. She may be a bit reserved around strangers, but a real cuddlebug here at home with us.
Kommentarer