Lucidakullet vokser og utvikler seg.

the Lucida litter growing and developing


De små lovende har nå blitt over 3 uker gamle. De er nysgjerrige og våkne. De siste par dagene har de også lært seg å gå på det glatte stuegulvet (noe som ikke er helt enkelt når man så vidt har lært seg å gå).

Den største av valpene har nå rundet 2kg, og de andre er ikke langt bak. De får nå et kjøttmåltid om dagen, og kommer snart til å få 2 om dagen. Tørrfôr har de ikke begynt å spise enda.  De kan nå holde kroppsvarmen selv, og de kan gå på do selv. Noe som gjør de mindre avhengige av å være på et område med passe temperatur og litt mer selvstendige. Men fortsatt er mamma Stjerne midten av deres verden. De har også begynt å leke med hverandre, og smake på alt de kommer over.

De har fått sin første ormekur med Banminth pasta, og alle tok den uten mye om og men.The little promising ones have turned 3 weeks old. They are curious and alert. The last few days they have learned to walk on the slippery livingroom floor as well (which isn't so easy in the beginning when you're just learing how to walk).

The largest of the puppies have reached 2kg, and the others aren't far behind. They are now eating one meal of meat every day, and soon will start to eat two meals a day. They haven't started to eat dry kibblings yet. They are now able to keep their body temperature by themselves and they are able to pee and poo without assitance from mum. This makes the less depended on the temperature in the room, and makes them a bit more independent. Still their mother Stjerne is the center of their world. They have started to play with eachother, and taste everything they come across.

They've gotten their first round of de-worming with Banminth pasta, and all took it without much ado. 


mat!
food!

smake på fingre
tasting fingers

tispe 1
female 1

tispe 2
female 2

hann 1
male 1

hann 2
male 2

tispe 3
female 3

tispe 4
female 4


Kommentarer